Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaKancelária prezidenta SR

Kancelária plní úlohy spojené s odborným, organizačným a materiálno-technickým zabezpečením činnosti prezidenta Slovenskej republiky
> Viac...Prehľad podaní občanov


> Viac...

Vojenská kancelária prezidenta SR


> Viac...

Rozpočet KP SR

Rok 2004
> Viac...Organizačná štruktúra

Spolu 81 zamestnancov
> Viac...Zákon o Kancelárii prezidenta SR

ZÁKON
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 22. decembra 1992
> Viac...Regionálne pracoviská KP SR


> Viac...

Hovorca prezidenta SR

PhDr. Ján Füle
hovorca prezidenta SR
> Viac...Vedúci kancelárie prezidenta SR

Ing. Jozef STANK, CSc.
vedúci kancelárie prezidenta SR
> Viac...Slobodný prístup k informáciám

Povinné zverejňovanie informácií
> Viac...