Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaRudolf Schuster

Rudolf Schuster bol 29. mája 1999 zvolený za prezidenta Slovenskej republiky a 15. júna 1999 inaugurovaný do úradu prezidenta Slovenskej republiky.
> Viac...

Symboly prezidenta SR

Štandarda prezidenta Slovenskej republiky má podobu červeného štvorca, z ktorého spodného okraja vyrastá modré trojvršie s bielym dvojitým krížom v proporciách štátneho znaku Slovenskej republiky.
> Viac...Postavenie prezidenta SR

Hlavou Slovenskej republiky je prezident. Prezident reprezentuje Slovenskú republiku navonok i dovnútra a svojím rozhodovaním zabezpečuje riadny chod ústavných orgánov.
> Viac...Prezidenti po roku 1993

Michal Kováč bol 15. februára 1993 zvolený za prezidenta Slovenskej republiky a 2. marca 1993 inaugurovaný do úradu prezidenta Slovenskej republiky.
> Viac...