Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaVirtuálna prechádzka sídlom prezidenta

Palác - letné sídlo grófa Antona Grassalkovicha postavili v 60. rokoch 18. storočia v jeho rozsiahlej záhrade pred hradbami mesta.
> Viac...

Rezidencia prezidenta


> Viac...Čestná stráž


> Viac...Aleja prezidentov

Aleja prezidentov vznikla na podnet Rudolfa Schustera krátko po jeho nástupe do funkcie prezidenta Slovenskej republiky.
> Viac...