Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaVymenovania

Pavol RUSKO, minister hospodárstva
24. septembra 2003
> Viac...

Odvolania

Robert NEMCSICS, podpredseda vlády, minister hospodárstva SR (demisiu v zmysle čl. 102, ods. 1, písm. g Ústavy SR prijal prezident Rudolf Schuster)
Dátum: 10. septembra 2003
> Viac...Veľvyslanci

František Dlhopolček
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
08. 08. 2000
> Viac...

Milosti

Prezident odpúšťa a zmierňuje tresty uložené súdmi v trestnom konaní a zahládza odsúdenie formou individuálnej milosti alebo amnestie.
> Viac...

Zákony


> Viac...

Vyznamenania

Slovenská republika oceňuje mimoriadne zásluhy o vznik a budovanie demokratickej spoločnosti, výsledky práce, úsilie o obranu vlasti, hrdinské a výnimočné činy zapožičaním štátnych vyznamenaní (ďalej len "vyznamenanie").
> Viac...

Referendum

Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky, okresné komisie pre referendum a okrskové komisie pre referendum sa vytvoria do 28 dní od uverejnenia tohto rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
> Viac...Zmluvy


> Viac...