Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikácia

Prezident SR
Kancelária prezidenta
Štátne symboly
Aktuality a preh3ady
Výkon ústavných právomocí
Sídlo prezidenta
Virtuálna komunikácia
Kontakty

Kontakty

Úvodná stránka > Kontakty


Kancelária prezidenta SR
ADRESA: Kancelária prezidenta SR
Hodžovo nám. 1
P.O. Box 128
810 00 Bratislava 1
E-mail: informacie@prezident.sk

Vedúci kancelárie prezidenta SR
Telefón: 02/ 57 20 11 21
Fax: 02/ 54 41 70 10

Sekretariát prezidenta SR
Hovorca prezidenta SR

PhDr. Ján Füle
Telefón: 0905/ 447 886

Odbor protokolu
Telefón: 02 / 59 33 33 39
Fax: 02/ 54 41 75 88

Sekcia komunikácie

Odbor pre styk s verejnosťou
Štefánikova ul. 2
Bratislava 810 00
Telefón: 02 / 5720 11 47
Stránkový deň: streda 9.00 - 12.00; 13.00 - 15.00

Mediálny odbor KP SR:
Telefón: 02/ 59 33 33 55, 02/ 59 33 33 82
Fax: 02/ 54 41 76 25

Sekcia legislatívy
Telefón: 02/ 57 20 11 18
Fax: 02/ 54 41 70 22

Sekcia ekonomiky a správy
Telefón: 02/ 57 20 11 15
Fax: 02 / 54 41 70 73

Regionálne pracovisko KP SR Banská Bystrica
Lazovná ul. 9
Banská Bystrica 947 00
Telefón: 048 / 415 61 57; 048 / 415 61 58
e-mail: banska.bystrica@president.sk
Stránkový deň: streda 10.00 - 13.00

Regionálne pracovisko KP SR Košice
Hviezdoslavova 7/a
Košice 040 01
Telefón: 055 / 622 96 17
e-mail: kosice@president.sk
Stránkové dni: utorok 8.30 - 12.00; 14.00 - 16.00
streda 8.30 - 12.00; 14.00 - 16.00