Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaVymenovanie rektorov

Úvodná stránka > Výkon ústavných právomocí > Vymenovania > Vysoké školy > Vymenovanie rektorov


Rok 2004

 1. Doc. PhDr. Boris Banáry
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  10. 6.
 2. Doc. Ing. Juraj Wagner, CSc.
  Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
  20. 2.
 3. Doc. Ing. Ján Turček, CSc.
  Technická univerzita vo Zvolene
  20. 2.
 4. Doc. PaedDr. Mgr. art. Vojtech Didi
  Akadémia umení v Banskej Bystrici
  20. 2.
Rok 2003

 1. plk. Ing. Peter Kandráč
  Vojenská letecká akadémia gen. M.R. Štefánika v Košiciach
  29. 9.
 2. Prof. PhDr. František Mihina, CSc.
  Prešovská univerzita v Prešove
  15. 7.
 3. Prof. JUDR. Vladimír Babčák, CSc.
  Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
  15. 7.
 4. Prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
  Technická univerzita v Košiciach
  15. 7.
 5. Prof. Ondrej Šulaj
  Vysoká škola múzických umení v Bratislave
  15. 4.
 6. Prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.
  Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
  15. 4.
 7. plk. gšt. prof. Ing. Michal Pružinský, CSc.
  Vojenská akadémia v Liptovskom Mikuláši
  15. 4.
 8. JUDr. Peter Blaho
  Trnavská univerzita
  1. 2.
 9. Prof. Ing. Vladimír Báleš, DrSc
  STU Bratislava
  1. 2.
 10. Prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, PhD
  Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach
  1. 2.
 11. Doc. Ján Hoffstädter, akad. sochár
  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
  1. 2.
 12. Prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
  Ekonomická univerzita v Bratislave
  1. 2.
 13. Doc. PhDr. František Gahér, CSc.
  Univerzita Komenského v Bratislave
  1. 2.
 14. pplk. doc. JUDr. Jozef KURIL, CSc.
  Akadémia Policajného zboru v Bratislave
  1. 2.
Rok 2002

 1. Prof. MUDr. Ján Štencel
  Slovenská zdravotnícka univerzita
  27. 9.
 2. doc. RNDr. Eduard Kostolanský, CSc.
  Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave
  2. 7.
 3. Prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD.
  Slovenská poľnohospodárskej univerzity v Nitre
  2. 7.
 4. Prof. Ing. Ján Bujňák, CSc.
  Žilinská univerzita
  2. 7.
 5. Prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc.
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  2. 7.
Rok 2001

 1. doc. Ing. Juraj Wagner, CSc.
  Trenčianska univerzita v Trenčíne
  18. 2.
 2. prof. Ing. Mikuláš Šupín, CSc.
  Technická univerzita vo Zvolene
  18. 2.
Rok 2000

 1. doc. PaedDr. Mgr. Art. Vojtech Didi
  Akadémia umení v Banskej Bystrici
  1. 9.
 2. prof. Ing. Juraj Sinay, DrSc.
  Technická univerzita v Košiciach
  16. 8.
 3. prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc.
  Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
  1. 8.
 4. prof. PhDr. Karol Feč, CSc.
  Prešovská univerzita v Prešove
  1. 8.
 5. doc. Ing. Milan Murgaš,CSc.
  Univerzita M. Bela v Banskej Bystrici
  25. 4.
 6. < li class="text">prof. Milan Čorba
  Vysoká škola múzických umení v Bratislave
  20. 4.
 7. prof. Ing. Dr. h. c. Ferdinand Devínsky, DrSc.
  Univerzita Komenského v Bratislave
  13. 1.
 8. prof. MVDr. Rudolf Cabadaj, PhD.
  Univerzita veterinárskeho lekárstva, Košice
  13. 1.
 9. prof. JUDr. Peter Blaho,CSc.
  Trnavská univerzita v Trnave
  13. 1.
 10. prof. RNDr. Ľudovít Molnár, DrSc.
  Slovenská technická univerzita v Bratislave
  13. 1.
 11. prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
  Ekonomická univerzita v Bratislave
  13. 1.
 12. doc. Ján Hoffstädter, akad. sochár
  Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
  13. 1.
Rok 1999

 1. prof. RNDr. Ing. Daniel Kluvanec, CSc.
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
  2. 7.
 2. prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, CSc.
  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
  2. 7.
 3. prof. Ing. Milan Dado, CSc.
  Žilinská univerzita v Žiline
  2. 7.
 4. prof. PhDr. Ján Podolák, DrSc.
  Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
  2. 7.
Neštátne vysoké školy

Rok 2002

 1. prof. RNDr. Jozef ĎURČEK, CSc.
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  29. 1.
Rok 2001

 1. prof. RNDr. Pavol Kluvánek, CSc.
  Katolícka univerzita v Ružomberku
  15. 2.
Rok 2000

 1. doc. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc.
  Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
  20. 4.