Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaVymenovanie vysokoškolských profesorov

Úvodná stránka > Výkon ústavných právomocí > Vymenovania > Vysoké školy > Vymenovanie vysokoškolských profesorov


1. 4. 2004

 1. doc. ThDr. PhDr. Amantius Akimjak, PhD.
  v odbore: katolícka teológia
 2. doc. PhDr. Eleonóra Baranová, CSc.
  v odbore: teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej povahy v špecializácii: teória vyučovania predmetov na I. stupni ZŠ
 3. doc. Ing. Anna Baštincová, CSc.
  v odbore: kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní
 4. doc. Ing. Viliam Bauer, CSc.
  v odbore: dobývanie ložísk nerastov a geotechnika
 5. plukovník doc. Ing. Vladimír Bella, CSc.
  v odbore: výzbroj a technika pozemného vojska
 6. doc. Ing. Juraj Ciberej, CSc.
  v odbore: aplikovaná zoológia a poľovníctvo
 7. doc. PhDr. ThDr. František Dlugoš, PhD.
  v odbore: katolícka teológia
 8. doc. Ing. Ján Dubovský, CSc.
  v odbore: štruktúra a vlastnosti dreva
 9. doc. ThDr. Ján Duda, PhD.
  v odbore: katolícka teológia
 10. doc. Ing. Ladislav Dzurenda, PhD.
  v odbore: technológia spracovania dreva
 11. doc. PhDr. Václav Furmánek, DrSc.
  v odbore: archeológia
 12. doc. MUDr. Ladislav Hegyi, DrSc.
  v odbore: sociálna práca
 13. doc. RNDr. František Hindák, DrSc.
  v odbore: ekológia
 14. doc. Ing. Jozef Hudec, CSc.
  v odbore: agrochémia a výživa rastlín
 15. doc. JUDr. Jan Hurdík, DrSc.
  v odbore: občianske právo
 16. doc. Ing. Anežka Jankovská, CSc.
  v odbore: financie, bankovníctvo a investovanie
 17. Dr. hab. Stanislaw Juszczyk, prof. nadzw. USI
  v odbore: technológia vzdelávania
 18. doc. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc.
  v odbore: pedagogická psychológia
 19. doc. Ing. Radomila Konečná, CSc.
  v odbore: materiálové inžinierstvo
 20. doc. RNDr. Jaroslav Kontriš, CSc.
  v odbore: lesnícka fytológia
 21. doc. Ing. Alojz Kopáčik, PhD.
  v odbore: geodézia a geodetická kartografia
 22. doc. Ing. Štefan Kozák, PhD.
  v odbore: automatizácia a riadenie
 23. doc. Ing. Ľudmila Lipková, CSc.
  v odbore: medzinárodné vzťahy
 24. doc. Ing. Daniela Marasová, CSc.
  v odbore: banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie
 25. doc. Ing. RNDr. Alexander Mateides, CSc.
  v odbore: odvetvové a prierezové ekonomiky
 26. doc. Ing. Dušan Mudrončík, PhD.
  v odbore: aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle
 27. doc. PhDr. Karel Paulík, CSc.
  v odbore: pedagogická psychológia
 28. doc. Ing. Martin Petruf, PhD.
  v odbore: vojenská logistika
 29. doc. PhDr. Jana Plichtová, PhD.
  v odbore: psychológia
 30. doc. RSDr. Dušan Polonský, CSc.
  v odbore: teória vyučovania vojensko-odborných predmetov
 31. doc. PhDr. Peter Romsauer, CSc.
  v odbore: archeológia
 32. doc. PhDr. Pavel Říčan, CSc.
  v odbore: pedagogická psychológia
 33. doc. Ing. Štefan Sokol, PhD.
  v odbore: geodézia a geodetická kartografia
 34. doc. ThDr. Ľubomír Stanček, PhD.
  v odbore: katolícka teológia
 35. doc. Ing. Zuzana Sternová, PhD.
  v odbore: teória a konštrukcie pozemných stavieb
 36. doc. Ing. arch. Robert Špaček, CSc.
  v odbore: architektúra
 37. doc. PhDr. Anna Tokárová, CSc.
  v odbore: pedagogika
 38. doc. RNDr. Michal Toropila, CSc.
  v odbore: hygiena prostredia a potravín
 39. doc. MUDr. Evžen Weigl, CSc.
  v odbore: imunológia
 40. doc. PhDr. Egon Wiedermann, CSc.
  v odbore: archeológia
3. 3. 2004

 1. doc. PhDr. Milan Darák, CSc.
  v odbore: pedagogika
 2. doc. Ing. Soňa Ferenčíková, CSc.
  b odbore: obchod a marketing
 3. doc. PhDr. Pavel Fobel, CSc.
  v odbore: filozofia
 4. doc. RNDr. Jozef Fulier, CSc.
  v odbore: teória vyučovania matematiky
 5. doc. RNDr. Anton Gáplovský, DrSc
  v odbore: organická chémia
 6. doc. PhDr. Peter Gavora, CSc.
  v odbore: pedagogika
 7. doc. Ing. Jaroslav Homišin, CSc.
  v odbore: časti a mechanizmy strojov
 8. doc. PhDr. Rudolf Horváth, CSc.
  v odbore: teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy, špecializácia teória vyučovania 1. stupňa ZŠ
 9. doc. Ing. arch. Janka Krivošová, CSc.
  v odbore: architektúra
 10. doc. RNDr. Ludvík Kunz, CSc.
  v odbore: materiálové inžinierstvo
 11. doc. MUDr. Ivica Lazúrová, CSc.
  v odbore: vnútorné choroby
 12. doc. Ing. Ivan Letko, PhD.
  v odbore: materiálové inžinierstvo
 13. doc. MVDr. Valéria Letková, PhD.
  v odbore: infekčné a invázne choroby
 14. doc. PaedDr. Irena Lokšová, CSc.
  v odbore: pedagogika
 15. doc. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
  v odbore: špeciálna pedagogika
 16. doc. Peter Michalica, ArtD.
  v odbore: hudobné umenie
 17. doc. MVDr. Miloslav Ondrašovič, CSc.
  v odbore: hygiena prostredia a potravín
 18. doc. PhDr. Michal Otčenáš, CSc.
  v odbore: história
 19. doc. RNDr. Milan Ožvold, CSc.
  v odbore: materiálové inžinierstvo
 20. doc. Ing. arch. Peter Pásztor, PhD.
  v odbore: architektúra
 21. doc. PaedDr. Vladimír Patráš, CSc.
  v odbore: všeobecná jazykoveda
 22. doc. MVDr. Juraj Pistl, PhD.
  odbor: mikrobiológia
 23. doc. Ing. Karel Pulkrab, CSc.
  v odbore: manažment a financovanie lesných podnikov
 24. doc. RNDr. Marián Putiš, DrSc.
  v odbore: petrológia
 25. doc. RNDr. Pavol Rajec, DrSc.
  v odbore: jadrová chémia
 26. doc. Ing. Boris Rohaľ – Ilkiv, CSc.
  v odbore: prístrojová informačná a automatizačná technika
 27. doc. MUDr. Eva Rozborilová, CSc.
  v odbore: vnútorné choroby
 28. doc. PhDr. Jozef Sipko, PhD.
  v odbore: slavistika – slovanské jazyky
 29. doc. Ing. Jiří Skařupa, CSc.
  v odbore: výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi
 30. doc. RNDr. Juraj Slabeycius, PhD.
  v odbore: materiálové inžinierstvo
 31. doc. Ing. Štefan Slávik, CSc.
  v odbore: podnikový manažment
 32. doc. MUDr. Mária Šimaljaková, PhD.
  v odbore: dermatovenerológia
 33. doc. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.
  v odbore jazykoveda konkrétnych jazykových skupín v špecializácii klasické jazyky
 34. doc. PhDr. Peter Švorc, CSc.
  v odbore: história
 35. doc. MUDr. Elena Tóthová, CSc.
  v odbore: vnútorné choroby
 36. doc. RNDr. Ján Vojtaššák, CSc.
  v odbore: laboratórne vyšetrovacie metódy
 37. doc. RNDr. Pavol Zahradník, DrSc.
  v odbore: organická chémia
 38. plukovník gšt. doc. Ing. Ján Kurucz, PhD.
  v odbore: operačné a bojové použitie pozemného vojska
 39. plukovník doc. Ing. Ján Kurty, PhD.
  v odbore: výzbroj a technika protivzdušnej obrany
 40. doc. JUDr. Jaroslav Ivor, CSc.
  v odbore: bezpečnostné služby
 41. doc. MUDr. Miroslav Kitka, PhD.
  v odbore: chirurgia
 42. doc. MUDr. Vladimír Šefránek, CSc.
  v odbore: chirurgia
12. 6. 2003

 1. doc. Ing. Pavol Bohony, CSc.
  v odbore: technológia vzdelávania
 2. doc. MVDr. Oľga Burdová, PhD.
  v odbore: hygiena prostredia a potravín
 3. doc. JUDr. Ľubor Cibulka, CSc.
  v odbore: ústavné právo
 4. doc. RNDr. Jan Čipera, CSc.
  v odbore: teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii teória vyučovania chémie
 5. doc. MVDr. Ján Dianovský, PhD.
  v odbore: veterinárna fyziológia
 6. doc. PhDr. Emil Dragúň, CSc.
  v odbore: dejiny filozofie
 7. doc. Ing. Prabir Kumar Ganguly, CSc.
  v odbore: mineralurgia a environmentálne technológie
 8. doc. PhDr. Ján Gbúr, CSc.
  v odbore: literárna veda
 9. doc. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.
  v odbore: organická chémia
 10. doc. RNDr. Jozef Halgoš, DrSc.
  v odbore: ekológia
 11. doc. MVDr. Roman Halouzka, DrSc.
  v odbore: veterinárna morfológia
 12. doc. MUDr. Vasiľ Hricák, CSc.
  v odbore: vnútorné choroby
 13. doc. MUDr. Hana Hrstková, CSc.
  v odbore: pediatria
 14. doc. MUDr. Rudolf Hyrdel, CSc.
  v odbore: vnútorné choroby
 15. doc. MUDr. Bohumil Chmelík, PhD.
  v odbore: verejné zdravotníctvo
 16. doc. RNDr. Martin Chovan, CSc.
  v odbore: mineralógia
 17. doc. PhDr. Karel Kamiš, CSc.
  v odbore: všeobecná jazykoveda
 18. doc. RNDr. Oľga Kontrišová, CSc.
  v odbore: environmentalistika
 19. doc. PhDr. Pavol Koprda, CSc.
  v odbore: literárna veda
 20. doc. Ing. Božena Košíková, DrSc.
  v odbore: environmentalistika
 21. doc. MUDr. Peter Kothaj, CSc.
  v odbore: chirurgia
 22. doc. MUDr. Viera Kupčová, CSc.
  v odbore: vnútorné choroby
 23. doc. Ing. Jána Labuda, DrSc.
  v odbore: analytická chémia
 24. doc. MVDr. Valent Ledecký, CSc.
  v odbore: veterinárna chirurgia
 25. doc. Ing. Štefan Liščák, CSc.
  v odbore: dopravná a spojová technológia
 26. doc. Ing. Marek Líška, DrSc.
  v odbore: fyzikálna chémia
 27. doc. RNDr. Alexander Lux, CSc.
  v odbore: fyziológia rastlín
 28. doc. Mgr. Ladislav Macháček, CSc.
  v odbore: pedagogika
 29. doc. MUDr. Oto Masár, CSc.
  v odbore: ošetrovateľstvo
 30. doc. Ing. Marián Mesároš, CSc.
  v odbore: občianska bezpečnosť
 31. doc. Ing. Miloslav Milichovský, DrSc.
  v odbore: technológia spracovania dreva
 32. doc. MVDr. Ján Mojžiš, CSc.
  v odbore: farmakológia
 33. doc. Ing. Jan Moudrý, CSc.
  v odbore: špeciálna rastlinná výroba
 34. doc. PhDr. Alexander Móži, CSc.
  v odbore: teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii teória vyučovania hudobnej výchovy
 35. doc. RNDr. Eva Ocelíková, CSc.
  v odbore: riadiaca technika a automatizácia
 36. doc. Ing. Milan Piatrik, PhD.
  v odbore: environmentalistika
 37. doc. PhDr. Tibor Pichler, CSc.
  v odbore: dejiny filozofie
 38. doc. PhDr. Štefan Pikálek, CSc.
  v odbore: sociálna práca
 39. doc. MUDr. Alena Pospíšilová, CSc.
  v odbore: dermatovenerológia
 40. doc. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
  v odbore: pedagogika
 41. doc. Ing. Vladimír Sedlák, PhD.
  v odbore: banské meračstvo a geodézia
 42. doc. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.
  v odbore: dejiny filozofie
 43. doc. Ing. Ľubomír Scheer, CSc.
  v odbore: hospodárska úprava lesov
 44. doc. PhDr. Daniela Slančová, CSc.
  v odbore: slovenský jazyk
 45. doc. Ing. Stanislav Slosarčík, PhD.
  v odbore: materiálové inžinierstvo
 46. doc. Ing. Alfonz Smola, PhD.
  v odbore: elektroenergetika
 47. doc. Adam Stankowski, Dr.
  v odbore: pedagogika
 48. doc. Ing. Veronika Stoffová, CSc.
  v odbore: teória vyučovania matematiky
 49. doc. MVDr. Vlasta Svobodová, CSc.
  v odbore: infekčné a invázne choroby zvierat
 50. doc. MUDr. Mária Szilágyiová, CSc.
  v odbore: vnútorné choroby
 51. doc. MVDr. Ildikó Škardová, PhD.
  v odbore: vnútorné choroby zvierat a farmakológia
 52. doc. RNDr. Michal Tkáč, CSc.
  v odbore: inžinierstvo kvality produkcie
 53. doc. Ing. Ladislav Tužinský, CSc.
  v odbore: ekológia lesa
 54. doc. Ing. František Uherek, PhD.
  v odbore: elektronika
 55. doc. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
  v odbore: technológia strojárskej výroby
 56. doc. Ing. Jan Váchal, CSc.
  v odbore: krajinné inžinierstvo
 57. doc. Ing. Jaroslava Vráblíková, CSc.
  v odbore: krajinné inžinierstvo
 58. doc. Ing. Július Zimmermann, CSc.
  v odbore: všeobecná jazykoveda
7. 11. 2002

 1. doc. Pavol Balgavý, CSc.
  v odbore: fyzika
 2. doc. Ing. Mgr. Ondrej Baráth, CSc.
  v odbore: technológia vzdelávania
 3. doc. PhDr. Rudolf Brejka, CSc.
  v odbore: hudobné umenie
 4. doc. PhDr. Ján Buzalka, CSc.
  v odbore: bezpečnostné služby
 5. doc. RNDr. Eva Čellárová, CSc.
  v odbore: genetika
 6. doc. MUDr. Zdeněk Doležel, CSc.
  v odbore: pediatria
 7. doc. ThDr. Július Filo
  v odbore: evanjelická teológia
 8. doc. MUDr. Mária Frankovičová, PhD.
  v odbore: chirurgia
 9. doc. Ing. Jozef Gnap, PhD.
  v odbore: odvetvové a prierezové ekonomiky
 10. doc. PhDr. Dalimír Hajko, DrSc.
  v odbore: dejiny filozofie
 11. doc. Ing. Ladislav Hetényi, PhD.
  v odbore: všeobecná zootechnika
 12. doc. Ing. Jozef Hrubec, CSc.
  v odbore: poľnohospodárska technika
 13. doc. RNDr. Dušan Kaniansky, DrSc.
  v odbore: analytická chémia
 14. doc. RNDr. Arpád Kecskés, CSc.
  v odbore: teória vyučovania fyziky
 15. doc. PhDr. Milan Kips, CSc.
  v odbore: pedagogika
 16. doc. Ing. Jaroslav Kita, CSc.
  v odbore: obchod a marketing
 17. doc. Ing. Marian Koman, DrSc.
  v odbore: anorganická chémia
 18. doc. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
  v odbore: urbanizmus
 19. doc. MUDr. Juraj Kovaľ, CSc.
  v odbore: otorinolaryngológia
 20. doc. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
  v odbore: pedagogika
 21. doc. RNDr. Ing. Ivan Křivý, CSc.
  v odbore: aplikovaná matematika
 22. doc. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
  v odbore: hygiena prostredia a potravín
 23. doc. Ing. Viliam Macura, PhD.
  v odbore: krajinné inžinierstvo
 24. doc. PhDr. Erich Mistrík, CSc.
  v odbore: systematická filozofia
 25. doc. Ing. Rudolf Palenčár, PhD.
  v odbore: prístrojová, informačná a automatizačná technika
 26. doc. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
  v odbore: chirurgia
 27. doc. Ing. Ján Sládek, DrSc.
  v odbore: aplikovaná mechanika
 28. doc. RNDr. Vladimír Sládek, DrSc.
  v odbore: aplikovaná mechanika
 29. doc. PhDr. Vincent Šabík, CSc.
  v odbore: teória a dejiny slovenskej literatúry
 30. doc. Ing. Peter Šimon, CSc.
  v odbore: fyzikálna chémia
 31. plukovník doc. Ing. Jozef Štulrajter, CSc.
  v odbore: ekonomika a telekomunikačná technika
 32. doc. RNDr. Vladimír Šucha, DrSc.
  v odbore: ložisková geológia, ekonomická geológia
 33. doc. PaedDr. Božena Šupšáková, PhD.
  v odbore: teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii teória vyučovania predmetov na 1. stupni ZŠ
 34. doc. PhDr. Juraj Vaňko, CSc.
  v odbore: slovenský jazyk
 35. doc. PaedDr. Jaroslav Vencálek, CSc.
  v odbore: teória politiky
 36. doc. Ing. Milota Vetráková, PhD.
  v odbore: odvetvové a prierezové ekonomiky
 37. doc. RNDr. Pavol Vojtaník, DrSc.
  v odbore: fyzika kondenzovaných látok a akustika
 38. doc. Ing. Vladimír Vojtek, PhD.
  v odbore: aplikovaná informatika
 39. doc. RNDr. Libor Vozár, CSc.
  v odbore: fyzika kondenzovaných látok a akustika
 40. doc. RNDr. Gejza Wimmer, DrSc.
  v odbore: aplikovaná matematika
 41. doc. Ing. Anton Žihlavník, CSc.
  v odbore: hospodárska úprava lesov
 42. doc. Ing. Jozef Živčák, PhD.
  v odbore: biomedicínske inžinierstvo
21. 3. 2002

 1. doc. PhDr. Alexander Avenarius, CSc.
  odbor: pravoslávna teológia
 2. doc. JUDr. Vladimír Babčák, CSc.
  odbor: obchodné a finančné právo
 3. doc. Ing. Drahoslav Barančok, PhD.
  odbor: fyzika kondenzovaných látok a akustika
 4. doc. ThDr. Imrich Belejkanič, CSc.
  odbor: pravoslávna teológia
 5. doc. RNDr. Pavol Bielek, DrSc.
  odbor: ekológia
 6. doc. RNDr. Milan Bobák, DrSc.
  odbor: všeobecná biológia
 7. doc. MUDr. Miroslav Borovský, CSc.
  odbor: gynekológia a pôrodníctvo
 8. doc. PhDr. Ján Botík, CSc.
  odbor: folkloristika
 9. doc. JUDr. Alexander Bröstl, CSc.
  odbor: teória štátu a práva
 10. doc. Ing. Ľudovít Cagáň, CSc.
  odbor: ochrana rastlín
 11. doc. Ing. Ján Čelko, CSc.
  odbor: teória a konštrukcia inžinierskych stavieb
 12. doc. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc.
  odbor: folkloristika
 13. doc. MVDr. Ján Danko, PhD.
  odbor: veterinárna morfológia
 14. doc. MVDr. Pavol Dubinský, DrSc.
  odbor: infekčné a invázne choroby
 15. doc. PhDr. Júlia Dudášová, CSc.
  odbor: slavistika – slovanské jazyky
 16. doc. RNDr. Alexander Dudich, CSc.
  odbor: ekológia
 17. doc. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc.
  odbor: dejiny filozofie
 18. doc. PhDr. Karol Felix, CSc.
  odbor: športová edukológia
 19. doc. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
  odbor: urbanizmus
 20. doc. PhDr. Eva Fordinálová, CSc.
  odbor: teória a dejiny slovenskej literatúry
 21. doc. PhDr. Karol Fremal, CSc.
  odbor: slovenské dejiny
 22. doc. Ing. Tibor Gracza, CSc.
  odbor: organická a bioorganická chémia
 23. doc. MUDr. Karol Gurský, CSc.
  odbor: ošetrovateľstvo
 24. doc. Ing. Ivan Hanuliak, PhD.
  odbor: informačné a riadiace systémy
 25. doc. Ing. Edita Hekelová, CSc.
  odbor: kvalita produkcie a bezpečnosť technických systémov
 26. doc. Ing. Valéria Hrabovcová, PhD.
  odbor: silnoprúdová elektrotechnika
 27. doc. Ing. Ján Hudák, CSc.
  odbor: teória a konštrukcia inžinierskych stavieb
 28. doc. PhDr. Ing. Štefan Kassay, DrSc.
  odbor: inžinierstvo riadenia priemyslu
 29. doc. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
  odbore: architektúra
 30. doc. RNDr. Magdaléna Komorníková, CSc.
  odbor: aplikovaná matematika
 31. doc. ThDr. Peter Kormaník, PhD.
  odbor: pravoslávna teológia
 32. doc. PhDr. Ladislav Košč, CSc.
  odbor: psychológia
 33. doc. Ing. Štefan Kováč, CSc.
  odbor: poľnohospodárska technika
 34. doc. JUDr. Alexandra Krsková, CSc.
  odbor: teória štátu a práva
 35. doc. Dr. Ing. Ivan Kuric
  odbor: strojárska technológia
 36. doc. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc.
  odbor: environmentalistika
 37. doc. RNDr. Béla László, CSc.
  odbor: teória vyučovania matematiky
 38. doc. RNDr. Ján Lehotský, CSc.
  odbor: biochémia
 39. doc. PhDr. Milan Leščák, CSc.
  odbor : folkloristika
 40. doc. Ing. Anton Marcinčin, PhD.
  odbor: technológia makromolekulových látok
 41. doc. RNDr. Erika Mechlová, CSc.
  odbor: teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii fyzika
 42. doc. RNDr. Eva Michaeli, PhD.
  odbor: fyzická geografia a geoekológia
 43. doc. RNDr. Peter Moczo, DrSc.
  odbor: fyzika
 44. doc. PaedDr. Roman Moravec, CSc.
  odbor: športová kinantropológia
 45. doc. Ing. Zdenka Muchová, CSc.
  odbor: špeciálna rastlinná výroba
 46. doc. PhDr. Jolana Nižníková, CSc.
  odbor: slovenský jazyk
 47. doc. Ing. Jozef Novák – Marcinčin, CSc.
  odbor: výrobné inžinierstvo
 48. doc. PharmDr. Ladislav Novotný, CSc.
  odbor: laboratórne vyšetrovacie metódy
 49. doc. PhDr. Peter Ondrejkovič, PhD.
  odbor: pedagogika
 50. doc. MUDr. Juraj Payer, CSc.
  odbor: vnútorné choroby
 51. doc. MUDr. Juraj Péč, CSc.
  odbor: dermatovenerológia
 52. doc. Ing. Růžena Petříková, CSc.
  odbor: kvalita produkcie a bezpečnosť technických systémov
 53. doc. MUDr. Ľudmila Podracká, CSc.
  odbor: pediatria
 54. doc. Dr. László Rácz, PhD.
  odbor: teória vyučovania predmeto všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii chémia
 55. plk. doc. Ing. Dušan Repčík, PhD.
  odbor: elektronika a telekomunikačná technika
 56. doc. PhDr. Ivor Ripka, DrSc.
  odbor: slovenský jazyk
 57. doc. PhDr. Oľga Sisáková, CSc.
  odbor: dejiny filozofie
 58. doc. PhDr. Jiří Straus, CSc.
  odbor: bezpečnostné služby
 59. doc. MUDr. Peter Strmeň, CSc.
  odbor: oftalmológia
 60. doc. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.
  odbor: trestné právo
 61. doc. Ing. Ľubica Šmelková, CSc.
  odbor: pestovanie lesa
 62. doc. MUDr. Stanislav Špánik, CSc.
  odbor: verejné zdravotníctvo
 63. doc. Ing. Vilém Štefka, Csc.
  odbor: technológia spracovania dreva
 64. doc. MUDr. Juraj Šteňo, CSc.
  odbor: chirurgia
 65. doc. Ing. Jana Štofková, PhD.
  odbor: odvetvové a prierezové ekonomiky
 66. doc. PaedDr. Gabriel Švejda, CSc.
  odbor: technológia vzdelávania
 67. doc. JUDr. Ján Švidroň, CSc.
  odbor: občianske právo
 68. doc. MUDr. Miloš Tatár, CSc.
  odbor: normálna a patologická fyziológia
 69. doc. RNDr. Vladimír Tvarožek, PhD.
  odbor: elektronika
 70. doc. Ing. Josef Vičan, CSc.
  odbor: teória a konštrukcia inžinierskych stavieb
 71. doc. MUDr. Jozef Vojtaššák, CSc.
  odbor: chirurgia
20. 11. 2001

 1. doc. Ing. Jozef BAJLA, PhD.
  odbor: poľnohospodárska technika
 2. doc. RNDr. Peter BALÁŽ, DrSc.
  odbor: mineralurgia a environmentálne technológie
 3. doc. MUDr. Peter BÁNOVČIN, CSc.
  odbor: pediatria
 4. doc. RNDr. Július BARTOŠÍK, CSc.
  odbor: športová edukológia
 5. doc. PhDr. Pavol CMOREJ, CSc.
  odbor: systematická filozofia
 6. doc. PhDr. Ivan CVRKAL, CSc.
  odbor: moderná neslovanská filológia,
  špecializácia: germánske jazyky
 7. doc. PhDr. Jozef DANIEL, DrSc.
  odbor: pedagogická psychológia
 8. doc. RNDr. Anna Zuzana DUBNIČKOVÁ, DrSc.
  odbor: fyzika
 9. plukovník doc. Ing. Miroslav GREGA, CSc.
  odbor: výzbroj a technika letectva
 10. doc. MUDr. Robert HATALA, CSc.
  odbor: vnútorné choroby
 11. doc. PhDr. Jolana HRONCOVÁ, CSc. 
  odbor: pedagogika
 12. doc. PhDr. Ľubomír CHALUPKA, CSc.
  odbor: hudobná veda
 13. doc. PhDr. Miroslav CHRÁSKA, CSc.
  odbor: pedagogika
 14. doc. PaedDr. Ľudmila JANČOKOVÁ, CSc.
  odbor: športová edukológia
 15. doc. PaedDr. Ján JUNGER, CSc.
  odbor: športová edukológia
 16. doc. Ing. Karel KOLÁŘ, CSc.
  odbor: teória vyučovania predmetov
  všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy,
  špecializácia: teória vyučovania chémie
 17. doc. Beata KOSOVÁ, CSc.
  odbor: pedagogika
 18. doc. MUDr. Branislav LICHARDUS, DrSc.
  odbor: verejné zdravotníctvo
 19. doc. Ing. Jaroslav LONGAUER, CSc.
  odbor: inžinierstvo strojov a zariadení,
  špecializácia: drevárska a lesnícka technika
 20. doc. MUDr. Štefan LUKAČÍN, PhD.
  odbor: gynekológia a pôrodníctvo
 21. doc. Ing. Juraj MAHÚT, CSc.
  odbor: technológia spracovania dreva
 22. doc. RNDr. Jozef MASARIK, DrSc.
  odbor: fyzika
 23. doc. Ing. Eva MATISOVÁ, DrSc.
  odbor: analytická chémia
 24. doc. Ing. Jozef MEŠKO, CSc.
  odbor: strojárska technológia
 25. doc. MUDr. Vladimír MIHÁL, CSc.
  odbor: pediatria
 26. doc. Ing. Vladimír NEČAS, PhD.
  odbor: jadrová energetika
 27. doc. Ing. Ladislav NOZDROVICKÝ, PhD.
  odbor: poľnohospodárska technika
  Menovaný ospravedlnil svoju neprítomnosť z dôvodu účasti na XII. zasadaní medzinárodnej organizácie Club of Bologna v Bologni, kde od roku 1999 zastupuje Slovenskú republiku. Prevzatím menovacieho dekrétu poveril pána prof. doc. Ing. Jozefa Bajlu, PhD.
 28. doc. PhDr. Erich PETLÁK, CSc.
  odbor: pedagogika
 29. doc. PhDr. Pavol PETRUF, DrSc.
  odbor: história
 30. doc. Ing. Karel POKORNÝ, CSc.
  odbor: poľnohospodárska technika
 31. doc. MVDr. Mikuláš POMFY, CSc.
  odbor: veterinárna morfológia
 32. doc. MUDr. Peter PONŤUCH, CSc.
  odbor: vnútorné choroby
 33. doc. Ing. Miloslav SEIDL, PhD.
  odbor: vojenská doprava a vojenské stavby
 34. doc. Ing. Rudolf SIVÁK, PhD.
  odbor: financie, bankovníctvo a investovanie
 35. doc. Ing. Augustín SLÁDEK, PhD.
  odbor: strojárska technológia
 36. doc. PhDr. Ján SVETLÍK, CSc.
  odbor: slavistika - slovanské jazyky: ruský jazyk
 37. doc. Ing. Ján ŠAJBIDOR, DrSc.
  odbor: biochemická technológia
 38. doc. Ing. Anton TALLA, CSc.
  odbor: bezpečnostné služby
 39. doc. RNDr. Jozef TEREK, CSc.
  odbor: špeciálna biológia a ekológia
 40. doc. Ing. Imrich TOČKA, CSc.
  odbor: špeciálna zootechnika
 41. doc. MUDr. Dušan TREJBAL, CSc.
  odbor: vnútorné choroby
 42. doc. PhDr. Eva TUČNÁ, CSc.
  odbor: slovenská literatúra
 43. doc. PhDr. Anna VALCEROVÁ, CSc.
  odbor: teória a dejiny slovenskej literatúry
 44. doc. MUDr. Mirko ZIBOLEN, CSc.
  odbor: pediatria
 45. doc. PhDr. Jan ZOUHAR, CSc.
  odbor: dejiny filozofie
 46. doc. PhDr. PaedDr. Martin ŽILÍNEK, PhD.
  odbor: pedagogika
26. 4. 2001

 1. doc. RNDr. Marián Babiak, CSc.
  odbor: štruktúra a vlastnosti dreva
 2. doc. Ing. Daniel Bíra, PhD.
  odbor: všeobecná zootechnika
 3. doc. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.
  odbor: fyzika
 4. doc. MUDr. Andrej Böör, CSc.
  odbor: patologická anatómia, súdne lekárstvo
 5. doc. Ing. Ivo Čáp, CSc.
  odbor: fyzika kondenzovaných látok a akustika
 6. doc. PhDr. Ján Čech, CSc.
  odbor: bezpečnostné služby
 7. doc. Ing. Ondrej Debrecéni, CSc.
  odbor: špeciálna zootechnika
 8. doc. MUDr. Dušan Hamar, CSc.
  odbor: športová kinantropológia
 9. doc. Ing. Ján Jančovič, PhD.
  odbor: špeciálna rastlinná výroba
 10. doc. Ing. Bohdan Juráni, CSc.
  odbor: pedológia
 11. doc. PhDr. Marta Keruľová, CSc.
  odbor: teória literatúry a dejiny slovenskej literatúry
 12. doc. RNDr. Milan Kminiak, CSc.
  odbor: ekológia
 13. doc. Ing. Peter Knepp, DrSc.
  odbor: prístrojová regulačná a automatizačná technika
 14. doc. Ing. Jaroslav Kováč, CSc.
  odbor: elektronika
 15. doc. Ing. Jozef Kováč, CSc.
  odbor: automatizácia a riadenie
 16. doc. Michal Kováč, DrSc.
  odbor: ložisková geológia, geológia a paleontológia, aplikovaná geofyzika
 17. doc. Ing. Karol Kovařík, CSc.
  odbor: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
 18. doc. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.
  odbor: všeobecná rastlinná výroba
 19. doc. Ing. Otto Ložek, CSc.
  odbor: agrochémia a výživa rastlín
 20. doc. JUDr. Jozef Madliak, CSc.
  odbor: bezpečnostné služby
 21. doc. Ing. Milan Majerník, CSc.
  odbor: environmentalistika
 22. doc. Stanislav Marchevský, CSc.
  odbor: elektronika a telekomunikačná technika
 23. doc. Július Mazucha, DrSc. 
  odbor: chirurgia
 24. doc. RNDr. Jozef Michalov, DrSc.
  odbor: dejiny filozofie
 25. doc. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc.
  odbor: fyzika
 26. doc. MUDr. Ján Murín, CSc.
  odbor: vnútorné choroby
 27. doc. Ing. Justín Murín, DrSc.
  odbor: aplikovaná mechanika
 28. doc. MUDr. Jozef Pella, PhD.
  odbor: vnútorné choroby
 29. doc. RNDr. Igor Podlubný, CSc.
  odbor: riadenie procesov získavania a spracovania surovín
 30. plukovník doc. Ing. Pavol Puliš, CSc.
  odbor: operačné a bojové použitie letectva a protivzdušnej obrany
 31. doc. Ing. Peter Sinčák, CSc. 
  odbor: umelá inteligencia
 32. doc. Ing. Emil Špišák, CSc.
  odbor: strojárske technológie a materiály
 33. doc. František Šimčák,CSc.
  odbor: aplikovaná mechanika
 34. doc. RNDr. Nadežda Števulová, PhD.
  odbor: environmentalistika
 35. doc. MUDr. Viera Štvrtinová,PhD.
  odbor: vnútorné choroby
 36. doc. MUDr. Mária Tajtáková, PhD.
  odbor: vnútorné choroby
 37. doc. MUDr. Ivan Tkáč, PhD.
  odbor: vnútorné choroby
 38. doc. Mgr. Rudolf Urec, ArtD.
  odbor: filmové a televízne umenie a veda
 39. doc. Ing. Augustín Varga, CSc.
  odbor: tepelná energetika
 40. doc. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
  odbor: matematická informatika
 41. doc. RNDr. Anna Vozárová, DrSc.
  odbor: mineralógia, petrológia a geochémia
 42. doc. PhDr. Ján Zambor, CSc.
  odbor: slovenská literatúra
 43. doc. Ing. Ján Zelený, CSc.
  odbor: inžinierstvo strojov a zariadení
15. 2. 2001

 1. doc. PhDr. Juraj Bača, CSc.
  odbor: literárna veda
 2. doc. MUDr. Kamila Bernasovská, CSc.
  odbor: verejné zdravotníctvo
 3. doc. Ing. Klára Čápová, PhD.
  odbor: teoretická elektrotechnika
 4. doc. RNDr. Ján Čižmár, CSc.
  odbor: teória vyučovania matematiky
 5. doc. PhDr. Karol Feč, CSc.
  odbor: športová edukológia
 6. doc. PhDr. Štefan Gera, CSc.
  odbor: pedagogika
 7. doc. PhDr. Anton Heretík, CSc.
  odbor: psychológia
 8. doc. MUDr. Jozef Holomáň, CSc.
  odbor: laboratórne vyšetrovacie metódy
 9. doc. Ing. Dušan Holoubek, CSc.
  odbor: tepelná energetika
 10. doc. Ing. Kajetana Hontyová, PhD.
  odbor: národné hospodárstvo
 11. doc. Ing. Jozef Hraško, PhD.
  odbor: teória a konštrukcie pozemných stavieb
 12. doc. Ing. Gustáv Kasanický, CSc.
  odbor: súdne inžinierstvo
 13. doc. MUDr. Štefan Krajčík, CSc.
  odbor: sociálna práca
 14. doc. PhDr. Oskar Krejčí, CSc.
  odbor: medzinárodné vzťahy a diplomacia
 15. doc. RNDr. Pavol Kršňák, CSc.
  odbor: teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii: teória vyučovania predmetov na 1. stupni základných škôl
 16. doc. PhDr. Eva Langsteinová, CSc.
  odbor: hudobná veda
 17. doc. Dr. MVDr. Jozef Laurinčík, DrSc.
  odbor: špeciálna biológia a ekológia
 18. doc. Ing. Michail Lembák, CSc.
  odbor: dobývanie ložísk nerastov a geotechnika
 19. doc. MUDr. Dušan Meško, PhD.
  odbor: vnútorné choroby
 20. doc. RNDr. Eva Miadoková, DrSc.
  odbor: genetika
 21. doc. Ing. Branislav Mičieta, CSc.
  odbor: inžinierstvo riadenia priemyslu
 22. doc. RNDr. Ivan Országh, DrSc.
  odbor: zoológia
 23. doc. MVDr. Štefan Paulík, CSc.
  odbor: infekčné a invázne choroby
 24. doc. PhDr. RNDr. Stanislav Polouček, CSc.
  odbor: financie, bankovníctvo a investovanie
 25. doc. Ing. Bohuslav Sedláček, CSc.
  odbor: dopravná a spojová technológia
 26. doc. RNDr. Peter Silný, CSc.
  odbor: teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii: teória vyučovania chémie
 27. doc. MUDr. Viera Spustová, DrSc.
  odbor: laboratórne vyšetrovacie metódy
 28. doc. PhDr. Soňa Szomolányiová, CSc.
  odbor: politológia
 29. doc. Ing. Ladislav Šimák, PhD.
  odbor: občianska bezpečnosť
 30. doc. PhDr. Brigita Šimonová, CSc.
  odbor: teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii: teória vyučovania predmetov na 1. stupni základných škôl
 31. doc. Ing. Rudolf Šlosár, PhD.
  odbor: národné hospodárstvo
 32. doc. RNDr. Daniel Vlček, DrSc.
  odbor: genetika
 33. doc. RNDr. Arnošt Wahl, CSc.
  odbor: teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii: teória vyučovania geografie
5. 12. 2000

 1. doc. Dr. István Ajtonyi
  odbor: riadiaca technika a automatizácia
 2. doc. ThDr. Juraj Bándy
  odbor: evanjelická teológia
 3. doc. RNDr. Pavol Beneš, CSc.
  odbor: teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii - teória vyučovania chémie
 4. doc. Ing. Štefan Ciska, CSc.
  odbor: odvetvové a prierezové ekonomiky
 5. doc. Ing. Shah Wali Faryad, CSc.
  odbor: banská geológia a geologický prieskum
 6. doc. Ing. Martin Gančo, CSc.
  odbor: hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia
 7. doc. RNDr. Hubert Hilbert, CSc.
  odbor: špeciálna biológia a ekológia
 8. doc. Ing. Zlatica Ivaničová, PhD.
  odbor: kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní
 9. doc. RNDr. Zuzana Jureková, CSc.
  odbor: záhradníctvo
 10. doc. Ing. Ladislav Kabát, CSc.
  odbor: ekonomika a manažment v poľnohospodárstve a potravinárstve
 11. doc. RNDr. František Kačík, PhD.
  odbor: technológia spracovania dreva
 12. doc. Ing. Michal Kolcun, PhD.
  odbor: energetické a silnoprúdové inžinierstvo
 13. doc. PhDr. Damián Kováč, DrSc.
  odbor: pedagogická psychológia
 14. doc. Ing. Dobroslav Kováč, CSc.
  odbor: energetické a silnoprúdové inžinierstvo
 15. doc. Ing. Václav Krajník, CSc.
  odbor: bezpečnostné služby
 16. doc. PhDr. Eduard Krekovič, CSc.
  odbor: archeológia
 17. doc. Ing. Dušan Krokavec, CSc.
  odbor: riadiaca technika a automatizácia
 18. doc. MUDr. Peter Kukumberg, CSc.
  odbor: neurológia
 19. doc. Ing. Tibor Kvačkaj, CSc.
  odbor: hutníctvo kovov
 20. doc. Ing. Mikuláš Látečka, PhD.
  odbor: krajinné inžinierstvo
 21. doc. Ing. Igor Liberka, CSc.
  odbor: inžinierstvo riadenia priemyslu
 22. doc. MUDr. Karol Matoušovic, DrSc.
  odbor: vnútorné choroby
 23. doc. RNDr. Milan Medveď, DrSc.
  odbor: matematika
 24. doc. PhDr. Ondrej Mészáros, CSc.
  odbor: moderná neslovanská filológia
 25. doc. RNDr. Ing. Milan Nedelka, PhD.
  odbor: dopravná a spojová technológia
 26. doc. MUDr. Radomír Nosáľ, DrSc.
  odbor: farmakológia
 27. doc. PhDr. Jaroslav Oberuč, CSc.
  odbor: teória vyučovanie vojensko-odborných predmetov
 28. doc. RNDr. Ing. František Peller, PhD.
  odbor: kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní
 29. doc. MUDr. Milan Profant, CSc.
  odbor: otorinolaryngológia
 30. doc. RNDr. Branislav Rovan, CSc.
  odbor: informatika
 31. doc. Ing. Tomáš Saloky, CSc.
  odbor: automatizácia a riadenie
 32. doc. Ing. Rastislav Solár, PhD.
  odbor: technológia spracovania dreva
 33. doc. Ing. Ingrid Šenitková, PhD.
  odbor: teória a konštrukcie pozemných stavieb
 34. doc. MUDr. Fedor Šimko, CSc.
  odbor: normálna a patologická fyziológia
 35. doc. PhDr. Ladislav Šimon, CSc.
  odbor: literárna veda
 36. doc. MUDr. Marián Turčáni, PhD.
  odbor: normálna a patologická fyziológia
 37. doc. PhDr. Milan Turek, CSc.
  odbor: športová edukológia
 38. doc. Ing. Ladislav Várkoly, CSc.
  odbor: materiálové inžinierstvo
 39. doc. PhDr. Jozef Viceník, CSc.
  odbor: dejiny filozofie
 40. doc. Ing. Arch. Peter Vodrážka, PhD.
  odbor: architektúra
 41. doc. RNDr. Ivo Volf, CSc.
  odbor: teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii - teória vyučovania fyziky
 42. doc. Ing. Jozef Zongor, CSc.
  odbor: strojárske technológie a materiály
 43. doc. PhDr. Viera Žbirková, CSc.
  odbor: pedagogika
17. 5. 2000

 1. doc. RNDr. Ivan Baják, DrSc.
  odbor: fyzika kondenzovaných látok a akustika
 2. doc. JUDr. Anna Bandlerová, PhD.
  odbor: ekonomika a manažment v poľnohospodárstve a potravinárstve
 3. doc. MUDr. Jozef Beňuška, CS
  odbor: normálna anatómia, histológia a embryológia
 4. doc. RNDr. Milan Beža, CSc.
  odbor: genetika
 5. doc. Ing. Peter Bielik, PhD.
  odbor: ekonomika a manažment v poľnohospodárstve a potravinárstve
 6. doc. MUDr. Juraj Bobera, CSc.
  odbor: chirurgia
 7. doc. RNDr. Ľubomír Dobiáš, CSc.
  odbor: genetika
 8. doc. MUDr. Viliam Fischer, CSc.
  odbor: ošetrovateľstvo
 9. doc. Ing. Václav Havelský, CSc.
  odbor: tepelná energetika a technika prostredia
 10. doc. PhDr. Ľubomír Held, CSc.
  odbor: teória vyučovania chémie
 11. doc. PhDr. Roman Holec, CSc.
  odbor: história
 12. doc. RNDr. Ladislav Jedlička, DrSc.
  odbor: zoológia
 13. doc. RNDr. Ján Kalužný, PhD.
  odbor: materiálové inžinierstvo
 14. doc. RNDr. Marta Kollárová, CSc.
  odbor: biochémia a molekulárna biológia
 15. doc. Ing. Jozef Kamenský, CSc.
  odbor: hydrotechnika
 16. doc. MUDr. RNDr. Gustáv Kováč, CSc.
  odbor: laboratórne vyšetrovacie metódy
 17. doc. Ing. Ľubomír Kováč, DrSc.
  odbor: špeciálna zootechnika
 18. doc. PhDr. Vincent Kovačič, CSc.
  odbor: sociálna práca
 19. doc. Ing. Jaroslav Kováčik, CSc.
  odbor: všeobecná zootechnika
 20. doc. Ing. František Kuzma, PhD.
  odbor: ekonomika a manažment v poľnohospodárstve a potravinárstve
 21. doc. PhDr. Vladimír Leška, CSc.
  odbor: dejiny filozofie
 22. doc. ThDr. Ján Liguš
  odbor: filozofia
 23. doc. Ing. Tibor Lukáč, CSc.
  odbor: inžinierstvo strojov a zariadení v špecializácii drevárska a lesnícka technika
 24. doc. PhDr. Ing. Václav Macek, CSc.
  odbor. filmové a televízne umenie a veda
 25. doc. RNDr. Oto Majzlan, CSc.
  odbor: ekológia
 26. doc. Ing. Juraj Nemec, CSc.
  odbor: riadenie a ekonomika podnikov
 27. doc. PhDr. František Novosád, CSc.
  odbor: dejiny filozofie
 28. doc. Dr. Ing. Imrich Okenka, CSc.
  odbor: ekonomika a manažment v poľnohospodárstve a potravinárstve
 29. doc. Ing. Milan Pajtáš, CSc.
  odbor: všeobecná zootechnika
 30. doc. Ing. Anton Puškár, CS
  odbor: teória a konštrukcie pozemných stavieb
 31. doc. MUDr. Anna Remková, CSc.
  odbor: vnútorné choroby
 32. doc. MUDr. Ivan Schréter, CSc.
  odbor: vnútorné choroby
 33. doc. PhDr. Zuzana Stanislavová, CSc.
  odbor: slovenská literatúra
 34. doc. PhDr. Tomáš Stejskal, CSc.
  odbor: športová edukológia
 35. doc. RNDr. Štefan Stollár, CSc.
  odbor: špeciálna biológia a ekológia
 36. doc. Ing. Miloš Somora, CSc.
  odbor: materiálové inžinierstvo
 37. doc. MUDr. Ľudmila Ševčíková, CSc.
  odbor: laboratórne vyšetrovacie metódy
 38. doc. PhDr. Rastislav Tóth, CSc.
  odbor: teória politiky
 39. doc. MUDr. Miloš Velemínský, CSc.
  odbor: ošetrovateľstvo
 40. doc. Ing. Ivan Vološčuk, DrSc.
  odbor: ekológia
 41. doc. MUDr. Jozef Zimáček, CSc.
  odbor: vnútorné choroby
22. 2. 2000

 1. doc. RNDr. Igor Bock, CSc.
  odbor: aplikovaná matematika
 2. doc. Roberto Canda, PhD.
  odbor: verejné zdravotníctvo
 3. doc. Ing. arch. Matúš Dulla, CSc.
  odbor: architektúra
 4. doc. Dr. Ian Malcolm Gould, PhD.
  odbor: verejné zdravotníctvo
 5. doc. PaedDr. Tomáš Kampmiller, CSc.
  odbor: športová edukológia
 6. doc. Ing. Stanislav Kmeť, CSc.
  odbor: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
 7. doc. Ing. Vojtech Kollár, PhD.
  odbor: obchod a marketing
 8. doc. Ing. Jozef Kraľovič, CSc.
  odbor: podnikovohospodárske teórie a manažment
 9. doc. PhDr. Jela Labudová, CSc.
  odbor: športová edukológia
 10. doc. Ing. Ján Lisý, CSc.
  odbor: národné hospodárstvo
 11. doc. MUDr. František Mateička, CSc.
  odbor: laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 12. doc. MUDr. Eva Mathéová, CSc.
  odbor: laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve
 13. doc. PhDr. Erika Ondrejčeková, CSc.
  odbor: teória vyučovania cudzích jazykov
 14. doc. RNDr. Ján Paulov, DrSc.
  odbor: humánna a regionálna geografia
 15. doc. Ing. Pavol Podhradský, CSc.
  odbor: telekomunikácie
 16. doc. Ing. Ján Porvazník, CSc.
  odbor: podnikovohospodárske teórie a manažment
 17. doc. PhDr. Ľubomír Plesník, CSc.
  odbor: teória a dejiny slovenskej literatúry
 18. doc. Ing. Kamil Sarka, CSc.
  odbor: fyzikálna chémia a chemická fyzika
 19. doc. Ing. Juraj Smrček, PhD.
  odbor: výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi
 20. doc. Ing. Jozef Šima, DrSc.
  odbor: anorganická chémia
 21. doc. Ing. Anna Šlosárová, PhD.
  odbor: kvantitatívna metódy v ekonómii a podnikaní
 22. doc. Ing. Nora Štangová, CSc.
  odbor: riadenie procesov získavania a spracovania surovín
 23. doc. MUDr. Margaréta Šulcová, CSc.
  odbor: verejné zdravotníctvo
30. 9. 1999

 1. doc. Ing. Miroslav Badida, CSc.
  odbor: technika ochrany životného prostredia
 2. doc. MUDr. Branislav Bohuš, CSc.
  odbor: vnútorné choroby
 3. doc. Ing. Pavol Cyrus, CSc.
  odbor: teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej povahy v špecializácii: teória vyučovania technických odborných premetov
 4. doc. MVDr. Lýdia Čisláková, CSc.
  odbor: infekčné a invázne choroby zvierat
 5. doc. Ing. Anton Čižmár, CSc.
  odbor: elektronika a telekomunikačná technika
 6. doc. Ing. Vasil Dornič, DrSc.
  odbor: poľnohospodárska technika
 7. doc. Ing. Zdeňka Ďuračková, CSc.
  odbor: biochémia
 8. pplk. doc. Ing. Milan Džunda, CSc.
  odbor: výzbroj a technika letectva
 9. doc. Ing. Michal Fendek, CSc.
  odbor: kvantitatívne metódy v ekonómii a podnikaní
 10. doc. RNDr. Viliam Foltán, CSc.
  odbor: verejné zdravotníctvo
 11. doc. Ing. arch. Peter Gál, PhD.
  odbor: urbanizmus
 12. doc. Ing. Mikuláš Hajduk, CSc.
  odbor: výrobné systémy s priemyselnými robotmi a manipulátormi
 13. doc. PhDr. Milan Hamada, DrSc.
  odbor: dejiny umenia a kultúry
 14. doc. MUDr. Svetozár Haruštiak, CSc.
  odbor: chirurgia
 15. doc. PhDr. Vladimír Hellebrandt, CSc.
  odbor: športová kinantropológia
 16. doc. Ing. Pavol Hrubík, DrSc.
  odbor: záhradníctvo
 17. doc. MUDr. Ivan Hruškovič, CSc.
  odbor: ošetrovateľstvo
 18. doc. PhDr. Stanislav Hubík, CSc.
  odbor: dejiny filozofie
 19. doc. Ing. Štefan Hudák, DrSc.
  odbor: výpočtová technika a informatika
 20. doc. RNDr. Vladimír Huťka, CSc.
  odbor: kvantitatívne metódy v ekonómii a v podnikaní
 21. doc. Ing. František Janíček, PhD.
  odbor: elektroenergetika
 22. doc. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
  odbor: história
 23. Dr. hab. inž. Waclaw Kazimierski
  odbor: teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej povahy v špecializácii: teória vyučovania technických odborných predmetov
 24. doc. Ing. Milan Kolesár
  odbor: aplikovaná informatika
 25. doc. PhDr. Vojtech Korim, CSc.
  odbor: teória vyučovania predmetov všeobecnovzdelávacej a odbornej povahy v špecializácii: teória vyučovania predmetov na 1. stupni základných škôl
 26. doc. Ing. Jozef Kriš, CSc.
  odbor: zdravotnícko-technické stavby
 27. doc. Ing. Pavol Lacko, CSc.
  odbor: časti a mechanizmy strojov
 28. doc. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.
  odbor: analytická chémia
 29. doc. JUDr. Mojmír Mamojka, CSc.
  odbor: obchodné právo
 30. doc. RNDr. Gabriela Martinská, CSc.
  odbor: fyzika
 31. doc. PhDr. Pavol Martuliak, CSc.
  odbor: história
 32. doc. Ing. Jozef Melcer, CSc.
  odbor: aplikovaná mechanika
 33. doc. MVDr. Pavol Mesároš, CSC.
  odbor: veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
 34. doc. Ing. Štefan Mihina, PhD.
  odbor: poľnohospodárska technika
 35. doc. Ing. Michal Obmaščík, CSc.
  odbor: strojárska technológia
 36. doc. Ing. Ján Pinka, CSc.
  odbor: banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie
 37. plk. doc. Ing. Jozef Považan, CSc.
  odbor: výzbroj a technika letectva
 38. plk. gšt. doc. Ing. Michal Pružinský, CSc.
  odbor: operačné a bojové použitie pozemného vojska
 39. doc. RNDr. Igor Rojkovič, DrSc.
  odbor: ložisková geológia, geológia a paleontológia, aplikovaná geofyzika
 40. doc. PhDr, Alexander Ruttkay, DrSc.
  odbor: archeológia
 41. doc. Ing. Jozef Sablik, CSc.
  odbor: inžinierstvo riadenia priemyslu
 42. doc. PhDr. Vincent Sedlák, CSc.
  odbor: história - slovenské dejiny
 43. doc. Ing. František Schlosser, CSc.
  odbor: teória konštrukcie inžinierskych stavieb
 44. pplk. doc. Ing. Milan Sopóci, CSc.
  odbor: operačné a bojové použitie letectva a protivzdušnej obrany
 45. doc. Ing. Pavol Surovec, CSc.
  odbor: dopravná a spojová technológia
 46. doc. Ing. Ján Szolgay, CSc.
  odbor: hydrológia a vodné hospodárstvo
 47. doc. MUDr. Tibor Šagát, CSc.
  odbor: ošetrovateľstvo
 48. doc. MUDr Ján Štencl, CSc.
  odbor: verejné zdravotníctvo
 49. doc. PhDr. Ladislav Tajták, CSc.
  odbor: slovenské dejiny
 50. doc. PhDr. Ing. Ivan Turek, CSc.
  odbor: pedagogika
 51. doc. Ing. Michal Uher, DrSc.
  odbor: organická a bioorganická chémia
 52. doc. RNDr. Dionýz Vass, DrSc.
  odbor: ložisková geológia a paleontológia, aplikovaná geofyzika
 53. doc. Ing. Jaroslav Vašek, DrSc.
  odbor: banská mechanizácia, doprava a hlbinné vŕtanie
 54. doc. PhDr. Nina Vietorová, CSc.
  odbor: moderná neslovanská filológia
 55. doc. Ing. Gabriel Weiss, CSc.
  odbor: banské meračstvo a geodézia
 56. doc. PhDr. Milan Vyhnal, CSc.
  odbor: teória vyučovania vojensko-odborných predmetov
 57. doc. Ing. Milan Žalman, CSc.
  odbor: automatizácia a riadenie
 58. doc. PhDr. Viera Žemberová, CSc.
  odbor: slovenská literatúra