Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaVymenovanie a povýšenie generálov

Úvodná stránka > Výkon ústavných právomocí > Vymenovania > Generáli > Vymenovanie a povýšenie generálov


Podľa čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky

7. mája 2004 vymenoval do hodnosti generála ozbrojených síl Slovenskej republiky in memoriam

 1. Milana Rastislava  Š t e f á n i k a
Podľa čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky na návrh Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a podľa § 5a ods. 1 a 2 písm. a) zákona č. 105/2002 Z. z. o poskytnutí jednorazového finančného príspevku príslušníkom československých zahraničných alebo spojeneckých armád, ako aj domáceho odboja v rokoch 1939 – 1945 v znení zákona č. 439/2002 Z. z.

7. mája 2004 vymenoval do hodnosti brigádneho generála ozbrojených síl Slovenskej republiky in memoriam

 1. kapitána Jána  N á l e p k u
7. mája 2004 vymenoval do hodnosti brigádneho generála ozbrojených síl Slovenskej republiky

 1. plukovníka vo výslužbe Ing. Ivana  I n s t i t o r i s a
Podľa čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky podľa § 25 zákona číslo 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov vymenuje

7. mája 2004 vymenoval do hodnosti generála

 1. plukovníka JUDr. Ota  L o b o d á š a, generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže
Podľa ustanovenia čl. 102 ods. 1 písm. g) Ústavy Slovenskej prezident Slovenskej republiky po splnení podmienok na vymenovanie do generálskej hodnosti:

28. augusta 2003 vymenoval do vojenskej hodnosti generála

 1. generálporučíka Ing. Milana C e r o v s k é h o, náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky
Podľa čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky podľa § 25 zákona číslo 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov

28. augusta 2003 vymenoval do vojenskej hodnosti generál

 1. plukovníka JUDr. Tibora G a p l o v s k é h o , generálneho riaditeľa Železničnej polície
28. augusta 2003 vymenoval do vojenskej hodnosti brigádneho generála

 1. plukovníka gšt. Ing. Petra G a j d o š a, náčelníka štábu operácií a výcviku Generálneho štábu ozbrojených síl SR
 2. plukovníka gšt. Ing. Ľubomíra H á b e r l a, náčelníka štábu logistiky Generálneho štábu ozbrojených síl SR
 3. plukovníka gšt. Ing. Miroslava K o v á č a, veliteľa 1. mechanizovanej brigády Pozemných síl ozbrojených síl SR
 4. plukovníka gšt. Ing. Jozefa K r a k o v s k é h o , zástupcu veliteľa Vzdušných síl ozbrojených síl SR
 5. plukovníka gšt. Ing. Jaroslava K u č u , náčelníka štábu personálneho manažmentu Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky
 6. plukovníka gšt. Ing. Mikuláša R e g u l u , veliteľa mnohonárodnej brigády Generálneho štábu ozbrojených síl SR
 7. plukovníka gšt. Ing. Jaroslav V ý v l e k a, zástupcu veliteľa Pozemných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky
Na návrh vlády Slovenskej republiky podľa § 99 ods. 4 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov a podľa čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky a v súlade s potrebami Ozbrojených síl Slovenskej republiky, na základe splnenia podmienok na vymenovanie uvedených v § 100 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov

5. decembra 2002 vymenoval do vojenskej hodnosti brigádneho generála

 1. plukovníka gšt. Ing. Jána K a č m á r a, zástupcu veliteľa síl výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky
 2. plukovníka gšt. Ing. Milana M a x i m a, veliteľa síl výcviku a podpory Ozbrojených síl Slovenskej republiky
 3. plukovníka gšt. Ing. Vladimíra P ú č i k a, vojenského a leteckého atašé radcu sekcie armády misie Slovenskej republiky pri NATO príslušníkov rezortu obrany pre plnenie úloh v zahraničí úradu zabezpečenia medzinárodnej spolupráce sekcie obrannej politiky a medzinárodných vzťahov Ministerstva obrany Slovenskej republiky
12. marca 2001 vymenoval do hodnosti generál

 1. plukovníka JUDr. Ján P i p t u, prezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky
 2. plukovníka JUDr. Antona R á z g u, generálneho riaditeľa sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
1. septembra 2000 vymenoval do vojenskej hodnosti generálmajora

 1. plukovníka gšt. Ing. Ľubomíra B u l í k a, riaditeľa odboru obranného plánovania - zástupcu generálneho riaditeľa sekcie obrannej politiky a obranného plánovania Ministerstva obrany SR
 2. plukovníka gšt. Ing. Jozefa D u n a j a, veliteľa vzdušných síl veliteľstva vzdušných síl Generálneho štábu Armády SR Ministerstva obrany SR
 3. plukovníka gšt. Ing. Dušana H u m e n é h o, zástupcu veliteľa pozemných síl Generálneho štábu Armády SR Ministerstva obrany SR
 4. plukovníka gšt. Ing. Petra N o v o t ň á k a, náčelníka štábu strategického plánovania Generálneho štábu Armády SR Ministerstva obrany SR
 5. plukovníka Ing. Ján P o d h o r u, veliteľa Železničného vojska Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky
1. septembra 1999 vymenoval do vojenskej hodnosti generálmajora

 1. plukovníka gšt. Ing. Jozefa B l i z m a n a, náčelníka operačnej správy štábu operačného plánovania Generálneho štábu Armády SR
 2. plukovníka gšt. Ing. Petra B u č k u, riaditeľa vojenskej spravodajskej služby Ministerstva obrany Slovenskej republiky
 3. plukovníka MUDr. Igora Č o m b o r a, riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok, Ministerstva obrany Slovenskej republiky