Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaVirtuálna prechádzka sídlom prezidenta

Úvodná stránka > Sídlo prezidenta > Virtuálna prechádzka sídlom prezidenta


Palác - letné sídlo grófa Antona Grassalkovicha postavili v 60. rokoch 18. storočia v jeho rozsiahlej záhrade pred hradbami mesta. Projektoval ho pravdepodobne f.a. Hillebrand v úzkej spolupráci s majiteľom.V 70. rokoch palác rozšírili do dnešnej podoby, pričom ho spojili s pôvodne samostatne stojacou kaplnkou. Palác sa stal centrom spoločenského života, navštívila ho aj cisárovná Mária Terézia.

V 90. rokoch 19. storočia palác zrekonštruovali pre potreby rodiny arcikniežaťa Friedricha, ktorému patril až do roku 1919. Po prvej svetovej vojne sa objekt stal sídlom Zemského vojenského veliteľstva.

V 40. rokoch ho upravili podľa projektu Emila Belluša na rezidenciu prezidenta Slovenského štátu.

Od 50. rokov používala palác pionierska organizácia. Po rozsiahlej rekonštrukcii je palác od roku 1996 sídlom prezidenta Slovenskej republiky.

Do pôvodnej krásy s pôsobivými rokokovými a klasicistickými freskami sú vyzdobené záhradná sála a kaplnka sv. Barbory. Hlavná sála má čiatočne pôvodnú bohatú pozlátenú štukovú výzdobu a v bývalej hudobnej sieni sa zachovala časť dreveného obloženia. Schodisko s ojedinelou sochárskou výzdobou patrí k najkrajším v Bratislave.

Rekonštrukciou parku získal palác aspoň čiastočne svoje pôvodné okolie a prostredie.