Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaŠtatút ocenení prezidenta SR

Úvodná stránka > Prezident SR > Rudolf Schuster > Štatút ocenení prezidenta SR


Čl. 1


Ocenením mimoriadnych zásluh o Slovenskú republiku, jej vznik, rozvoj a dobré meno v zahraničí, o dodržiavanie a ochranu základných práv a slobôd, o rozvoj demokracie vrátane zabezpečovania riadneho chodu ústavných orgánov, o rozvoj najmä v oblasti obrany a bezpečnosti hospodárstva, vedy a techniky, v sociálnej oblasti, v oblasti školstva, kultúry, umenia, športu a ocenením za záchranu ľudského života a materiálnych hodnôt sú tieto ocenenia:

a) Kríž prezidenta Slovenskej republiky - I. stupeň (ďalej len „kríž I. stupňa“),
b) Kríž prezidenta Slovenskej republiky - II. stupeň (ďalej len „kríž II. stupňa“),
c) Medaila prezidenta Slovenskej republiky (ďalej len „medaila“).


Čl. 2


Najvyšším ocenením je kríž I. stupňa.