Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaRudolf Schuster

Úvodná stránka > Prezident SR > Rudolf Schuster


Ing. Rudolf SCHUSTER, CSc., Dr.h.c.
Rudolf Schuster bol 29. mája 1999 zvolený za prezidenta Slovenskej republiky a 15. júna 1999 inaugurovaný do úradu prezidenta Slovenskej republiky.