Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaŽivotopis

Úvodná stránka > Prezident SR > Rudolf Schuster > Životopis


Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, PhD.
narodený 4. januára 1934 v Košiciach
ženatý, 2 deti (syn, dcéra), 2 vnučky


Vzdelanie

stavebný inžinier - špecializácia inžinierske staviteľstvo (Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, promócia v r. 1959) vedecká ašpirantúra z odboru ekológie na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach, titul CSc. získaný r. 1984.

Pracovné pôsobenie

1960 - Krajský poľnohospodársky projektový ústav, Bratislava, projektant
1960 - 1962 Slovenská akadémia vied, Ústav hydrológie a hydrauliky, Bratislava, asistent
1962 - 1970 Východoslovenské železiarne Košice (VSŽ), referent pre investičnú výstavbu, neskoršie vedúci investičného oddelenia
1971 - 1974 VSŽ, vedúci sekretariátu a technický asistent podnikového riaditeľa
1974 - 1979 Národný výbor mesta Košice (NVMK), podpredseda pre služby
1979 - 1983 NVMK, prvý podpredseda pre ekonomiku
1983 - 1986 primátor mesta Košice
1986 - 1989 predseda Východoslovenského krajského národného výboru, Košice
1989 - 1990 predseda Slovenskej národnej rady, Bratislava, (30.11.1989-30.6.1990)
1990 - 1992 veľvyslanec ČSFR v Kanade
1993 - 1994 Ministerstvo zahraničných vecí SR, Bratislava
1994 - 1998 primátor mesta Košice
1998 - 1999 primátor mesta Košice
1998 - 1999 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (od októbra 1998), člen Výboru pre kultúru a médiá ( 6.11.1998 - 16.3.1999), člen Výboru pre ľudské práva a národnosti (od 16. 3.1999 - 29.5. 1999), člen Osobitného kontrolného výboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby
1999 prezident Slovenskej republiky - priame voľby 15. a 29. mája 1999, inaugurácia 15. júna 1999


Politická príslušnosť

1964 - 1990 KSS
1990 - 1997 bez politickej príslušnosti
1998 - 1999 Strana občianskeho porozumenia, zakladajúci člen a predseda SOP (od 5. apríla 1998) jún 1999 pozastavenie členstva v SOP, vzdanie sa funkcie predsedu SOP a primátora mesta Košice v súvislosti s nástupom do funkcie prezidenta SR


Členstvo v profesijných organizáciách

člen Asociácie organizácii spisovateľov slovenska
člen Klubu spisovateľov literatúry faktu
člen Spolku slovenských spisovateľov
čestný člen Slovenskej komory stavebných inžinierov


Záľuby

kultúra, história, zberateľstvo (obrazy, starožitnosti, historická fotografická a kinematografická technika), zriadovateľ muzeálnej expozície v Medzeve (Múzeum počiatkov slovenskej dokumentaristickej kinematografie), filmovanie, šport

Znalosť cudzích jazykov

angličtina, nemčina, maďarčina, ruština