Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaNadácia

Úvodná stránka > Prezident SR > Rudolf Schuster > Nadácia
Zriaďovateľ: Irena Schusterová
Vznik: december 1999
Sídlo: Rajská 10/A, 811 08 Bratislava
IČO/DIČ: 31797849
Bankové spojenie: Tatra banka 2660455122/1100
Nadácia Ireny Schusterovej nie je platiteľom Dane z pridanej hodnoty

Členovia správnej rady:
doc. MUDr. Jozef Mašura, CSc. - predseda
MUDr. Viktor Hraška, CSc. - člen
MUDr. Pavol Kunovský, CSc. - člen

Členovia dozornej rady: Ing. Mária Križankovičová - predseda
Jarmila Pavlíková - člen
Dagmar Lipovská - člen

Správca: Ing. Jana Varinská

Nadácia Ireny Schusterovej orientuje všetky svoje sily výlučne na pomoc a podporu Detského kardiocentra Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou Limbová 1, Bratislava.

Keďže situácia v našom zdravotníctve je nám všetkým dôverne známa, začala nadácia prioritne riešiť projekt Jednotky intenzívnej starostlinosti (JIS) detského kardiocentra.

Prečo práve JIS ?

Súčasná situácia na oddelení je havarijná. V tomto čase má pooperačná starostlivosť kapacitu 6 lôžok s maximálnym rozšírením na 8 lôžok, čo potrebám celého Slovenska v tejto oblasti vôbec nestačí.Keďže tím lekárov nemá technické vybavenie, neustále narastá počet malých pacientov čakajúcich na operáciu.
Len dnes je to 200 detí, z ktorých viac ako 100 vzhľadom na charakter ich vrodenej srdcovej chyby môže v ktoromkoľvek okamihu zomrieť.
K tomu všetkému je potrebné akútne riešiť všetkých kritických novorodencov, ktorých má Slovensko ročne vyše 100.

Úloha nadácie

Pomoc Detskému kardiocentru bola rozdelená do 2 základných etáp:


  1. ETAPA - prestavba JIS (komplexná prestavba cca 260 m˛ plochy bez zdravotníckej techniky)
  2. ETAPA - prestavba lôžkovej časti

Od vzniku nadácie sa nám podarilo získať finančné prostriedky na prvú časť etapy. V tomto momente prebiehajú všetky prípravné práce potrebné pre začatie stavby. Samotná prestavba prebehne za 6 - 8 týždňov a predpokladaný termín otvorenia je máj 2001. Odborným a technickým garantom celého diela je dipl. Ing. Arch. Miloš Maličevič.

Ak sa nám to podarí

Prebudovaním pooperačnej JIS na Kardiochirurgickom oddelení sa rozšíri kapacita o 4 lôžka pre intenzívnu starostlivosť a o jedno lôžko pre transplantačný program.

Týmto sa vytvoria podmienky na zvýšenie počtu operácií cca na 400 ročne, čo zabezpečí takmer 100% pokrytie potrieb Slovenska v oblasti vrodených srdcových chýb.

KTO NÁM POMOHOL?

Progress Trading - Spišská Nová Ves
KIMEX, s. r. o. - Košice
ZIPP BRATISLAVA s. r. o.
- Bratislava
GAMEX TRADING s. r. o. - Komárno
Slovenská poisťovňa a. s. - Bratislava
Slovnaft, a. s. - Bratislava
VSŽ akciová spoločnosť Košice - Košice
Všeobecná úverová banka a. s. - Bratislava
Leopold DANIHEL - USA
Globtel - Bratislava