Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaOcenenia prezidenta SR

Úvodná stránka > Prezident SR > Rudolf Schuster > Ocenenia prezidenta SR


1988 Rad práce

1998 Čestný doktorát (Dr. h. c.) Technickej univerzity v Košiciach

1998 Pribinov kríž I. triedy

1999 Krištáľový glóbus Európskeho ekonomického inštitútu, Lichtenštajnsko / ŠvajČiarsko

1999 Rad tolerancie mesta Wuppertal, SRN

1999 Čestný doktorát (Dr.-Ing E.h.) Bergische Universität Gesamthochschule Wuppertal, SRN

1999 Čestná cena Habitat

1999 Veľkokríž s reťazou Zvrchovaného rádu Maltézskych rytierov

2000 Veľký kríž Rádu vykupiteľa, prezident Helénskej republiky

2000 Hviezda Rumunska I. triedy, Bukurešť

2000 Cena Nadácie Svetového fóra, Monako

2001 Medaila Chatama Sofera, Bratislava

2001 Zlatá medaila Masarykovej univerzity v Brne

2001 Cena E. E. Kischa za literatúru faktu

2001 Za zásluhy I. triedy – najvyššie vyznamenanie Libanonskej republiky

2001 Protektor Európskej akadémie vied a umení (EASA)

2001 Ocenenie Združenia historických miest a obcí Slovenska

2001 Rad Josého San Martína, Argentína

2001 Kennedyho kríž, Argentína

2001 Reťaz Radu za zásluhy v Čile, Čile

2001 Medaila rektora Universidad de Chile, Čile

2001 Veľký kríž za zásluhy štátu Tocantis, Brazília

2001 Veľká reťaz Radu Južného kríža, Brazília

2001 Medaila k 150. výroČiu založenia Joinville, Brazília

2001 Veľrad kráľa Tomislava so stuhou a hviezdou, Chorvátska republika

2001 Mimoriadny stupeň Veľkokríža za zásluhy, Spolková republika Nemecko

2001 Čestný doktorát Diplomatickej akadémie Ministerstva zahraniČných vecí Ruskej federácie

2002 Rad Serafína, švédsky kráľ Carl XVI. Gustaf

2002 Čestný doktorát Banícko - hutníckej akadémie v Krakove, Poľská republika

2002 Biely orol I. triedy, prezident Poľskej republiky

2002 Pamätná plaketa SAV

2002 Rad Izabely Katolíckej, španielsky kráľ Juan Carlos I.

2002 Vyznamenanie Rytier Veľkého Kríža vyznamenaný Veľkou Stuhou, prezident Talianskej republiky

2002 Medaila FAO Agricola

2002 Čestný doktorát Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

2002 Čestný doktorát Sanktpeterburskej architektúrno-stavebnej univerzity, Ruská federácia

2002 Rytiersky rád Pia s reťazou, najvyššie vyznamenanie Svätej stolice, Vatikán

2002 Cena Egona Ervina Kischa za literárne dielo Muž s dvoma srdcami

2002 Zlatý lev, najvyššie vyznamenanie Luxemburského veľkovojvodstva a Holandského kráľovstva

2002 Čestný doktorát Univerzity Sv. Klimenta Ochridského, Sofia

2002 Čestný doktorát Národnej pedagogickej univerzity M. P. Drahomanova v Kyjeve

2002 Čestný doktorát Vojenskej leteckej akadémie gen. M. R. Štefánika Košice

2003 Čestný profesor Kirgizskej národnej univerzity Ž. Balagasyna

2003 Čestný doktorát uzbeckej Akadémie budovania štátu a sociálneho rozvoja

2003 Čestný doktorát Ottawskej univerzity

2003 Veľká reťaz princa D. Henrique, vyznamenanie Portugalskej republiky

2003 Cena Masarykovej akadémie vied a umenia

2003 Zlatý čestný odznak slobody, najvyššie št. vyznamenanie Slovinskej republiky

2003 Veľký kríž Maďarskej republiky za zásluhy s reťazou

2003 Čestný doktorát Vysoká škola banská Technickej univerzity, Ostrava

2003 Cena Sigillum Magnum Bolonskej univerzity, Talianska republika

2003 Zlaté olympijské kruhy Slovenského olympijského výboru

2003 Čestný doktorát Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši

2003 Čestné občianstvo mesta Banská Štiavnica

2004 Veľká hviezda čestného vyznamenania za zásluhy o Rakúsku republiku

2004 Certifikát čestného predsedu Kanadsko-slovenskej obchodnej komory

2004 Rad kniežaťa Jaroslava Múdreho I. triedy, Ukrajina

2004 Čestná cena desaťročia Slovak Gold