Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaZáštity

Úvodná stránka > Prezident SR > Rudolf Schuster > Záštity


Rok 2003

Dátum doručenia Názov
Odosielateľ
Termín
12. 2. 2003 Mladá osobnosť Slovenska za r. 2002
Marián Meško
Slovenská komora mladých
16. 4. 2003
13. 1. 2003 Pietne podujatia – transport občanov SR do Osvienčimu
Pavol Mešťan
22. 3. – 25. 3. 2003
7. 1. 2003 Medzin. filatelistická výstava NITRAFILA
Jozef Gál
11. 6. – 15. 6. 2003
5. 12. 2002 Galakoncert Zaplatené ľudským zlatom
Jaroslav Rezník SRo
1. 1. 2003
12. 11. 2002 Ost West Kontakte 2003
starosta mesta Wuppertal
WUPPERTAL
20. 9. 2003
1. 10. 2002 Medzinárodný tenisový turnaj Wort media open
Kamil Križan
Termín: rok 2003
23. - 27. 4.
5. 9. 2002 Filozofický kongres
Vladimír Skalský
Termín:
jeseň 2003
. Český a slovenský exil 20. storočia
Jan Kratochvil / Katarína Smekalová
GK BRNO
január 2003 v ČR
18. 7. 2002 Vedecká konferencia "Metalluragy East-West"
Štefan Majerčák
Slovenská hutnícka spoločnosť
Evidencia na rok 2004
19. 6. 2002 Konferencia generálnych prokurátorov európskych krajín
Milan Hanzel GP
rok 2003
1 – 3. 6.
15. 6. 2002 Oslavy 675. výročia udelenia mestských privilégií mestu Kremnica
primátor mesta
rok 2003

Rok 2002

Dátum doručenia Názov
Odosielateľ
Termín
26. 3. 2002 Rámcový výskumný projekt Virtuálna Bratislava .
26. 3. 2002 48. ročník Folklórny festival Východná 5. - 7. 7. 2002
25. 3. 2002 Eskulapov medzinárodný televízny festival zdravia 6. - 9. 6. 2002
22. 3. 2002 8. ročník výstavy Slovak Gold KVALITA 2002 18. - 21. 4. 2002
21. 3. 2002 Spomienková slávnosť M. R. Štefánika, Bradlo
Ivan Ďurkovič, primátor Brezová pod Bradlom
20. 6. 2002
15. 3. 2002 III. Slávnosti partnerských kúpeľných miest z V4 1. - 2. 6. 2002
11. 3. 2002 28. ročník jazdeckých pretekov Memoriál podplukovníka Ladislava Myslíka 17. - 19. 5. 2002
11. 3. 2002 XXXI. ročník Beskydských slávností v Turzovke 9. - 18. 8. 2002
13. 3. 2002 Slávnosti bratstva Čechov a Slovákov na Javorine
Ján Mikláš, zástupca primátora Stará Turá
28. 7. 2002
11. 3. 2002 X. ročník výstupu na Pustý hrad
Vladimír Maňka, primátor Zvolen
7. 9. 2002
4. 3. 2002 Socha a objekt VII.
Ďurkovský, starosta MČ Staré mesto
27. 6. – 1. 9. 2002
26. 2. 2002 Medzinárodný deň nepočujúcich
Slovenský zväz sluchovo postihnutých
3. – 6. 10. 2002-03-18 Prešov
11. 2. 2002 23. ročník medzinárodného veľtrhu CONECO
Incheba
9. - 13. 4. 2002
. Medzinárodné jazdecké preteky detí z V 4
Jan Komornicki, veľvyslanec PR v SR
.
8. 2. 2002 Projekt „Spomíname pre budúcnosť„
Daniela Jutková, Okresný úrad KE odbor školstva
.
7. 2. 2002 Medzinárodná spevácka súťaž Mikuláša Schneidra Trnavského
Štefan Bošnák, primátor Trnavy
21. - 25. 5. 2002
28. 1. 2002 VI. Slovenský kongres cievnej chirurgie
LF UPJŠ a FNsP Košice
Mária Frankovičová
23. - 24. 5. 2002
15. 1. 2002 Dni Európy v Bratislave
Spoločnosť Ferdinanda Martingera
Peter Kurhajec
8. 5. 2002
15. 1. 2002 2. ročník podujatia Dni Európy v Bratislave
Peter Kurhajec, predseda Spoločnosti Ferdinanda Martinenga
8. 5. 2002
11. 1. 2002 Valné zhromaždenie Francúzsko – slovenskej obchodnej komory
Igor Schmidt, riaditeľ
22. 2. 2002
8. 1. 2002 Medzinárodný kongres plastickej chirurgie
NsP Ružinov
4. – 5. 10. 2002
29. 12. 2001 Medzinárodná vedecká konferencia
Koordinačný výbor reoptantov, Prešov
9. 3. 2002
18. 11. 2001 Majstrovstvá sveta novinárov v tenise Word Media Open 2002
Kamil Križan, agentúra Word media open
31. 5. - 6. 6. 2002
13. 11. 2001 Vedecká konferencia „Úloha univerzít a vedy v 21. storočí„
rektor Trenčianskej univerzity
27. – 28. 6. 2002
6. 11. 2001 IX. celoštátny zjazd Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti SLS
Dekan Jesseniovej Lekárskej fakulty UK v Martine
30. 5. – 1. 6. 2002
6. 11. 2001 34. ročník Medzinárodného chemického veľtrhu
Incheba
pozvanie PP na otvorenie
5. 6. 2002
17. 9. 2001 Slávnostný večer
10. výročie obnovenia komory
Slovenská komora stavebných inžinierov
21. 2. 2002
22. 8. 2001 6. ročník Bratislavskej hudobnej jari 2002
Slovenská umelecká agentúra PAT-EX koncert
5. 5. 2002
September 2001 10. Európska konferencia IOV
Folklórna únia na Slovensku
pozvanie PP na zahájenie
13. 5. 2002
Trenč. Teplice
13. 6. 2001 X. valné zhromaždenie ENGSO
Európske mimovládne športové organizácie
Anton Ihring, prezident Konfederácie športových zväzov
12. – 14. 4. 2002
22. 5. 2001 2. Medzinárodný kongres o kardiovaskulárnych chorobách
International College of Cardiology MUDr. Daniel Pella
25. - 27. 4. 2002
18. 1. 2001 29. ročník a 30. ročník Bielej stopy SNP
Organiz. výbor Biela stopa SNP
29.ročník
9. - 10. 2. 2002

30. ročník
10. – 11. 2. 2003
7. 6. 2000 Majstrovstvá Európy 2002 v pretekoch v psích záprahochstarosta obce Donovaly
Miroslav Daňo
20. - 23. 2. 2002
Január 2000 7. svetový kongres HEALTHY BUILDINGS 2003
Stavebná fakulta STU BA
evidencia záštity na rok 2003

Rok 2001

Mesiac Názov podujatia
Február
9. – 11. Biela stopa SNP
Marec
10.
17.
30.
Odhalenie sochy T. G. Masaryka v Topoľčiankach
Krištáľové krídlo v SF v Bratislave
Kysuckí drotári a Veľká noc v B. Bystrici
Apríl
1. – 3.
3. – 7.
7.
18. – 22.
19. – 22.
22. – 27.
23. – 29.
24. – 27.
24. – 26.
28.
Veľkonočný seminár BONGO 2001 v Košiciach
22. ročník CONECO v Bratislave
Svetový deň zdravia v Bratislave
Štúdio zážitku „Hory a mesto“
64. Kongres FICEP v Bratislave
Tenisový turnaj - Wort Media Open Nitra
Medzinárodná konferencia v Bratislave
Slovak Gold
XII. Zjazd historikov, Smolenice
XI. ročník Dunajský maratón
Máj
6. – 8.
19. – 20.
22. – 24.
28. – 30.
28. – 30.
III. Slov. transplantačný kongres v Košiciach
IV. ročník EP v chôdzi v Dudinciach
60. výročie založenia Slov. nár. knižnice v Martine
Medzinárodná konferencia o mládeži, SAV v Starej Lesnej
Výstava umelcov v SR v Bratislave
Jún
1.
6.
16.

20. - 23.
22.- 23.
23.
22.-24.
Socha a objekt VI, Staré Mesto - Bratislava
Euro rondo, Klub turistov Slovenska, odovzdanie štafety št. hr.
Zasadnutie franc.- slov. spolupr. v oblasti decentralizácie v Bratislave
EAEC 8. automobilový kongres v Bratislave
Pietro e Lucia, operno-baletná dráma v Košiciach
6. ročník kulturno – športových slávností v Kežmarku
Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 200. úmrtia J. Papánka
Júl
1.
1. – 31.
4. – 10.
6. – 8.
25. – 29.
5. Medzinárodný organový festival v Kremnici
Výstava - Kráľovské mestá biblického sveta v Bratislave
Svetový festival slovenskej mládeže v Michalovciach
Folklórny festival vo Východnej
Medzinárodné cyklistické preteky okolo SR
September
7.
17. – 19.
18.- 21.
23. – 29.
Bienále ilustrácií – 18 ročník v Bratislave
Medzinárodná konferencia „Voda je život“ v Bratislave
8. ročník Medzinárodný veľtrh FINEX v B. Bystrici
Medzinárodný televízny festival PRIX DANUBE v Bratislave
Október
1. – 30.
5.
9.
10. – 12.
12. – 30.
13. – 17.
18. – 19.
XI. ročník výstupy na 101 hradov SR
1. Dni nemeckej kultúry na Slovensku v Košiciach
Otvorenie stálej expozície (Poštové múzeum) B. Bystrica
Medzinárodná vedecká konferencia v Prešove
Trnavské organové slávnosti 6. ročník
XXII. Medzinárodné Sympózium futbalových trénerov v Bratislave
IX. kongres Rozšírenie Európy – zlepšenie podnikania v Bratislave
Medzinárodný koncert v Bratislave
December
4.
5.

7.
12.
Hodina deťom, Bratislava
Srdce na dlani 2001, uznanie za dobrovoľnú prácu občanov, Bratislava
Dni európskeho filmu, Košice
Seminár NATO, Blava