Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaMichal Kováč

Úvodná stránka > Prezident SR > Prezidenti po roku 1993 > Michal Kováč


Ing. Michal KOVÁČ, CSc.

Michal Kováč bol 15. februára 1993 zvolený za prezidenta Slovenskej republiky a 2. marca 1993 inaugurovaný do úradu prezidenta Slovenskej republiky.

Funkčné obdobie ukončil 2. marca 1998 odovzdaním právomocí vláde SR.