Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaSymboly prezdienta SR

Úvodná stránka > Prezident SR > Symboly prezidenta SR


Zbierka zákonov Slovenskej republiky č. 51/1993

ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 19. januára 1993 o štandarde prezidenta Slovenskej republiky


Štandarda prezidenta SR

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1

Prezident Slovenskej republiky používa štandardu prezidenta Slovenskej republiky ako symbol svojej funkcie.

§ 2


(1) Štandarda prezidenta Slovenskej republiky má podobu červeného štvorca, z ktorého spodného okraja vyrastá modré trojvršie s bielym dvojitým krížom v proporciách štátneho znaku Slovenskej republiky. Bielo-modro-červený lem vychádza bielou farbou z horného rohu štandardy od žrde. Kresba znamenia je strieborná, strieborná linka lemuje červený štvorec aj celú štandardu.

(2) Farebné vyobrazenie štandardy prezidenta Slovenskej republiky je prílohou tohto zákona.

§ 3


(1) Štandarda prezidenta Slovenskej republiky sa používa na označenie jeho trvalého alebo dočasného sídla.

(2) Štandarda prezidenta Slovenskej republiky sa môže použiť pri výkone funkcií prezidenta Slovenskej republiky.