Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaHovorca prezidenta SR

Úvodná stránka > Kancelária prezidenta > Hovorca prezidenta SR


PhDr. Ján Füle

hovorca prezidenta SR

Kontakt
Tel.: 0905 / 447 886


Hovorca prezidenta republiky


  1. podľa pokynov prezidenta republiky tlmočí názory, postoje a stanoviská prezidenta republiky k vnútropolitickým a zahraničnopolitickým udalostiam a k iným závažným spoločenským problémom
  2. organizuje a moderuje tlačové konferencie a iné verejné vystúpenia prezidenta republiky a moderuje tlačové konferencie kancelárie
  3. analyzuje mediálne výstupy prezidenta republiky
  4. sleduje a vyhodnocuje mediálne výstupy a verejné stanoviská o prezidentovi republiky a kancelárii
  5. podľa pokynov prezidenta reaguje na kritiku a iné hodnotenia prezidenta republiky a na iné podnety, ktoré súvisia s výkonom funkcie prezidenta republiky
  6. podľa pokynov vedúceho kancelárie reaguje na kritiku a iné hodnotenia činnosti kancelárie a na iné podnety, ktoré sa týkajú činnosti kancelárie
  7. konzultuje verejné vystúpenia štátnych zamestnancov a zamestnancov kancelárie a utvára im potrebný mediálny priestor
  8. zúčastňuje sa spravidla na rokovaniach prezidenta republiky a vyhotovuje podľa potreby záznamy z týchto rokovaní, ak nie je na týchto rokovaniach prítomný iný štátny zamestnanec alebo zamestnanec kancelárie
  9. informuje tlačovú agentúru o odoslaných pozdravných alebo sústrastných telegramoch prezidenta republiky pri udalostiach, ktoré nemožno vopred predvídať