Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaČinnosť VKP SR

Úvodná stránka > Kancelária prezidenta > Vojenská kancelária prezidenta SR > Činnosť VKP SR


Činnosť prezidenta Slovenskej republiky
- hlavného veliteľa ozbrojených síl Slovenskej republiky


Obsah činnosti Dňa Miesto
Prezident SR udelil podľa § 96 ods. 1 písm. a) zákona číslo 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov medailu „ZA STATOČNOSŤ“ in memoriam poručíkovi Petrovi Dingovi, poručíkovi Miroslavovi Frkáňovi, poručíkovi Vladimírovi Simonidesovi, za preukázanú statočnosť a odvahu pri plnení úloh v rámci operácie Iracká sloboda na území Iraku, pri výkone ktorých dňa 8. júna 2004 tragicky zahynuli. 14. 6. 2004
Prezident SR prijal príslušníkov Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky, najlepším vojakom udelil pamätné listy. 8. 6. 2004 Prezidentský palác
Prezident SR prijal a ocenil veteránov západného odboja pri príležitosti 60. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii. 3. 6. 2004 Prezidentský palác
Prezident SR prijal vedúcich delegácii a najvyšších predstaviteľov Parlamentného zhromaždenia NATO. 28. 5. 2004 Prezidentský palác
Prezident SR prijal ministra obrany SR – p. Juraj LIŠKA. 13. 5. 2004 Prezidentský palác
Prezident SR prijal príslušníkov odboja a veteránov 2. svetovej vojny pri príležitosti 59. výročia oslobodenia Slovenska a ukončenia 2. svetovej vojny. 7. 5. 2004 Prezidentský palác
Prezident SR vymenoval generálov ozbrojených síl SR a generála Zboru väzenskej a justičnej stráže. 7. 5. 2004 Prezidentský palác
Prezident SR sa zúčastnil Medzinárodnej výstavy vojenskej a zabezpečovacej techniky IDEE 2004. 5. 5. 2004 Trenčín
Prezident SR prijal náčelníka Generálneho štábu Armády Českej republiky - genpor. Pavel ŠTEFKA. 29. 4. 2004 Prezidentský palác
Prezident SR udelil podľa § 96 ods. 1 písm. a) zákona číslo 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov medailu „ZA STATOČNOSŤ“ desiatnikovi Pavlovi Falátovi, za záchranu života pri výkone služby. 22. 4. 2004 Prezidentský palác
Prezident SR vydal rozkaz o vstupe do NATO. 29. 3. 2004 Prezidentský palác
Prezident SR prijal ministerku obrany Francúzska - p. Michéle ALLIOT-MARIE. 19. 3. 2004 Prezidentský palác
Prezident SR prijal generálneho tajomníka NATO
- p. Jaap de Hoop SCHEFFER.
19. 3. 2004 Prezidentský palác
Prezidenta SR zvolal zasadanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. 18. 3. 2004 Úrad vlády SR
Prezident SR prijal náčelníka zdravotníckej služby ozbrojených síl SR - plk. MUDr. Richard KOZÁR 16. 2. 2004 Prezidentský palác
Prezident Slovenskej republiky prijal najvyššieho veliteľa Spojeneckých síl v Európe - generál James J. JONES. 13. 2. 2004 Prezidentský palác
Prezident SR prijal ministra obrany SR - p. Juraj LIŠKA 12. 2. 2004 Prezidentský palác
Prezident SR prijal ministra obrany Belgického kráľovstva - p. André FLAHAUT 2. 2. 2004 Prezidentský palác
Prezident SR sa zúčastnil tradičného stretnutia s hlavnými funkcionármi ozbrojených síl Slovenskej republiky pred vianočnými sviatkami 19. 12. 2003 Ministerstvo obrany SR
Prezident SR navštívil Vojenskú akadémiu v Liptovskom Mikuláši a zúčastnil sa na Slávnostnom zasadnutí Vedeckej rady, spojeného s odovzdaním diplomu o udelení titulu "doctor honoris causa" prezidentovi Slovenskej republiky 12. 12. 2003 Liptovský Mikuláš
Prezident SR prijal predsedu Vojenského výboru NATO gen. Haralda KUJATA 8. 12. 2003 Prezidentský palác
Prezident SR vykonal pracovnú návštevu v podnikoch DMD Group, VOP 027 Trenčín, DMD holding, a.s. a Konštrukta-Defence a. s.  27. 11. 2003 Trenčín, Dubnica
Prezident SR prijal ministra obrany Slovenskej republiky 20. 11. 2003 Prezidentský palác
Prezident SR prijal genmjr. ČOMBORA, riaditeľa Ústrednej vojenskej nemocnice Ružomberok 6. 11. 2003 Prezidentský palác
Prezident Slovenskej republiky vymenoval na post ministra obrany Slovenskej republiky pána Juraja LIŠKU 10. 10. 2003 Prezidentský palác
Prezident Slovenskej republiky vymenoval plk. Ing. Petra KANDRÁČA rektorom Vojenskej leteckej akadémie generála M. R. Štefánika v Košiciach 29. 9. 2003 Prezidentský palác
Prezident Slovenskej republiky prijal najlepších vojakov Čestnej stráže prezidenta SR pri príležitosti ukončenia ich základnej vojenskej služby a udelil im pamätné listy 23. 9. 2003 Prezidentský palác
Prezident Slovenskej republiky vydal rozkaz ku Dňu ozbrojených síl Slovenskej republiky 22. 9. 2003 Prezidentský palác
Prezident SR vykonal pracovnú návštevu vo vojenskom útvare ozbrojených síl Slovenskej republiky – v 5. pluku špeciálneho určenia. 17. 9. 2003 Žilina
Prezident Slovenskej republiky prijal ministra obrany Slovenskej republiky 8. 9. 2003 Prezidentský palác
Prezident Slovenskej republiky vydal rozkaz ku Dňu ústavy Slovenskej republiky 1. 9. 2003 Prezidentský palác
Prezident Slovenskej republiky vymenoval a povýšil generálov ozbrojených síl a Železničnej polície Slovenskej republiky 28. 8. 2003 Prezidentský palác
Prezident Slovenskej republiky zapožičal bojovú zástavu vojenskému útvaru 1086 Nitra 10. 7. 2003 Prezidentský palác
Prezident Slovenskej republiky vydal rozkaz o zapožičaní bojovej zástavy vojenskému útvaru 1086 Nitra 10. 7. 2003 Prezidentský palác
Prezident Slovenskej republiky prijal ministra obrany Talianskej republiky, pána Antonia MATRINOA 9. 7. 2003 Prezidentský palác
Prezident Slovenskej republiky prijal ministra obrany Lexemburgského veľkovojvodstva, pána Chaarlesa GOERENSA 8. 7. 2003 Prezidentský palác
Prezident Slovenskej republiky prijal ministra obrany Slovenskej republiky pána Ivana Šimka 2. 7. 2003 Prezidentský palác
Prezident SR prijal troch vojakov z útvaru Čestnej stráže prezidenta SR pred ich prepustením do zálohy a udelil im Pamätné listy 26. 6. 2003 Prezidentský palác
V súlade so štatútom prezidenta SR o oceneniach ocenil prezident SR Krížom prezidenta Slovenskej republiky - II. stupňa jednotku radiačnej, chemickej a biologickej ochrany ozbrojených síl SR a Medailou prezidenta Slovenskej republiky pplk. Ing. Ladislava Svatíka - veliteľa jednotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany, jednotky ktorá sa zúčastnila operácie Trvalá sloboda II v Kuvajte a Iraku 19. 6. 2003 Prezidentský palác
Prezident Slovenskej republiky vydal rozkaz o zapožičaní bojovej zástavy práporu okamžitej reakcie Martin a v súlade s ustanovením § 7 ods. 3 písm. e) zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách SR zapožičal bojovú zástavu práporu okamžitej reakcie Martin 18. 6. 2003 Prezidentský palác
Prezidenta SR navštívil Veliteľstvo vzdušných síl ozbrojených síl Slovenskej republiky 3. 6. 2003 Zvolen, Sliač
Prezident SR sa zúčastnil na podujatí: "Medzinárodný deň príslušníkov mierových misií OSN" 29. 5. 2003 Myjava
Prezidenta SR v rámci výjazdu do okresu Ružomberok navštívil Ústrednú vojenskú nemocnicu v Ružomberku 30. 4. 2003 Ružomberok
Prezident SR sa zúčastnil vojenskej prísahy útvaru Čestnej stráže prezidenta SR 25. 4. 2003 Prezidentský palác
Prezident SR vydal rozkaz o 58. výročí víťazstva nad fašizmom 15. 4. 2003 Prezidentský palác
Prezidenta SR navštívil Vojenský útvar 6518 Michalovce 31. 3. 2003 Michalovce
Prezident SR ocenil medailou prezidenta SR útvar Čestnej stráže prezidenta SR, Vojenskú hudbu prezidenta SR a plk. Jaroslava ŠMELKA – veliteľa útvaru Čestnej stráže prezidenta SR 24. 3. 2003 Prezidentský palác
Prezident SR prijal vojakov Čestnej stráže prezidenta SR pred ich prepustením do zálohy a udelil im Čestné uznania 24. 3. 2003 Prezidentský palác
Prezident SR prijal ministra obrany SR p. Ivana ŠIMKA 24. 3. 2003 Prezidentský palác
Prezident SR navštívil Veliteľstvo pozemných síl SR a Veliteľstvo síl výcviku a podpory Ozbrojených síl SR v Trenčíne 12. 3. 2003 Trenčín
Prezident SR prijal generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie – p. George ROBERTSON 10. 3. 2003 Prezidentský palác
Prezident SR zapožičal bojovú zástavu príslušníkom jednotky radiačnej, chemickej a biologickej ochrany pri príležitosti ich vyslania mimo územia SR 21. 2. 2003 Prezidentský palác
Prezident SR prijal prezidenta Parlamentného zhromaždenia NATO - p. Douglas BEREUTER 20. 2. 2003 Prezidentský palác
Prezident SR prijal vojenských a leteckých pridelencov akreditovaných v SR a hlavných funkcionárov Ozbrojených síl SR 23. 1. 2003 Prezidentský palác
Prezident SR udelil trom najlepším vojakom základnej vojenskej služby útvaru Čestnej stráže prezidenta SR odchádzajúcim do zálohy pamätné listy 12. 12. 2002 Prezidentský palác
Prezident SR vykonal predvianočné stretnutie s hlavnými funkcionármi Ministerstva obrany SR a Generálneho štábu Ozbrojených síl Slovenskej republiky 12. 12. 2002 Ministerstvo obrany SR
Podľa čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky v súlade s § 7 ods. 5 zákona č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky na návrh vlády Slovenskej republiky vymenoval prezident SR genpor. Ing. Milana CEROVSKÉHO do funkcie náčelníka Generálneho štábu Ozbrojených síl SR 12. 12. 2002 Prezidentský palác
Prezident SR vydal rozkaz číslo 5 o vymedzení personálnej pôsobnosti 5. 12. 2002  
Prezident SR vymenoval generálov Ozbrojených síl SR 5. 12. 2002 Prezidentský palác
Prezident SR vydal personálny rozkaz o povýšení a menovaní generálov Ozbrojených síl SR 5. 12. 2002  
Prezident SR sa zúčastnil Slávnostného nástupu k vyhláseniu rozkazu prezidenta SR o pozvaní Slovenskej republiky na prístupové rokovania o členstve v Severoatlantickej aliancii 25. 11. 2002 Prezidentský palác
Prezident SR vydal rozkaz o pozvaní Slovenskej republiky na prístupové rokovania o členstve v Severoatlantickej aliancii 25. 11. 2002  
Prezident SR prijal Donalda RUMSFELDA, ministra obrany USA 22. 11. 2002 Prezidentský palác
Prezident SR navštívil Ministerstvo obrany SR, kde mu minister obrany SR a náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR doložili Plán použitia Ozbrojených síl SR. Prezident SR schválil Plán použitia Ozbrojených síl SR v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu 11. 10 2002 Ministerstvo obrany SR Bratislava
Prezident SR udelil trom najlepším vojakom základnej vojenskej služby útvaru Čestnej stráže prezidenta SR odchádzajúcim do zálohy pamätné listy 23. 9. 2002  
Prezident SR vydal rozkaz číslo 3, o vyhlásení Dňa ozbrojených síl Slovenskej republiky 19. 9. 2002  
Prezident SR zaslal pozdravný list účastníkom mierových misií a členom UN - Veterán pri príležitosti ich10. výročí stretnutia. 29. 8. 2002  
Prezident SR vydal rozkaz číslo 2, ktorým zapožičal 1. leteckej základni Sliač čestný názov "Letecká základňa generálmajora Otta Smika" 20. 8. 2002  
Prezident SR vykonal pracovnú cestu na leteckú základňu Sliač, kde sa rozlúčil s vojakmi ozbrojených síl SR odchádzajúcimi do Afganistanu. 19. 8. 2002 Sliač
Prezident SR prijal najlepšich vojakov základnej vojenskej služby Čestnej stráže prezidenta SR odchádzajúcich do zálohy 26. 6. 2002 Prezidentský palác
Prezident SR prijal člena Ústrednej vojenskej komisie Čínskej ľudovej republiky - náčelníka Generálneho štábu Čínskej ľudovej oslobodzovacej armády genplk. FU Quanyou 21. 5. 2002 Prezidentský palác
Prezident Slovenskej republiky prijal generálneho inšpektora Bundeswehru pána gen. Haralda KUJATA 13. 5. 2002 Prezidentský palác
Prezident Slovenskej republiky prijal účastníkov odboja zo Slovenskej republiky a veteránov 2. svetovej vojny z Ruskej federácie. 7. 5. 2002 Prezidentský palác
Prezident Slovenskej republiky prijal generála Josepha W. RALSTONA, najvyššieho veliteľa Spojeneckých síl v Európe 3. 5. 2002 Prezidentský palác
Prezident Slovenskej republiky sa zúčastnil vojenskej prísahy útvaru Čestnej stráže prezidenta SR 29. 4. 2002 Prezidentský palác
Prezident Slovenskej republiky prijal ministerku obrany Nórskeho kráľovstva - Kristin Krohn Devold 17. 4. 2002 Prezidentský palác
Prezident Slovenskej republiky prijal ministra obrany SR za účelom prerokovania konkrétnych krokov pre splnenie podmienok vstupu ozbrojených síl do NATO. 26. 3. 2002 Prezidentský palác
Prezident SR prijal vojakov Čestnej stráže prezidenta SR pred ich prepustením do zálohy. Najlepším z nich udelil čestné uznania. 25. 3. 2002 Prezidentský palác
Prezident prijal zástupcov "Sekcie slovenských veteránov vojny v Perskom zálive". 28. 2. 2002 Prezidentský palác
Prezident SR sa stretol s vojenskými a leteckými pridelencami akreditovanými pre Slovenskú republiku. 12. 2. 2002 Bratislava
Prezident SR prijal zástupcu hlavného veliteľa spojeneckých síl NATO v Európe - arm. gen. Dieter STÖCKMANN. 12. 2. 2002 Prezidentský palác
Prezident SR prijal zástupcu generálneho tajomníka pre rozširovanie NATO - p. Günther ALLTENBURG. 31. 1. 2002 Prezidentský palác
Prezident SR zapožičal a osobne odovzdal bojovú zástavu 1. česko-slovenskému práporu KFOR v Českých Budejoviciach. 25. 1. 2002 České Budějovice
Prezident SR vydal rozkaz číslo 1 o zapožičaní bojovej zástavy 1. česko-slovenskému práporu KFOR. 17. 1. 2002  
Prezident SR prijal vojakov Čestnej stráže prezidenta SR pred ich prepustením do zálohy. Najlepším z nich udelil čestné uznania. 17. 12. 2001 Prezidentský palác
Prezident SR prijal náčelníka Generálneho štábu armády Tureckej republiky generála Huseina KIVRIKOGLU. 6. 12. 2001 Prezidentský palác
Prezident SR prijal ministra obrany Spojeného kráľovstva VB a Severného Írska p. Geoffrey HOONA. 4. 12. 2001 Prezidentský palác
Prijatie ministra obrany Holandského kráľovstva - Frank H. G. de GRAVE. 7. 11. 2001 Prezidentský palác
Prijatie generálneho tajomníka Severoatlantickej aliancie - Lord George ROBERTSON. 5. 11. 2001 Prezidentský palác
Účasť prezidenta SR na rokovaní Rady obrany štátu. 2. 10. 2001 Úrad vlády
Prezident Slovenskej republiky prijal najlepších vojakov Čestnej stráže prezidenta pred ich prepustením do zálohy a udelil im Čestné uznania. 24. 9. 2001 Prezidentský palác
Prezident Slovenskej republiky prijal ministra obrany SR, ministra dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky a ministra vnútra Slovenskej republiky za účelom prerokovania konkrétnych krokov pre splnenie podmienok vstupu ozbrojených síl do NATO. 18. 9. 2001 Prezidentský palác
Prezident SR sa zúčastnil ukážky práporného taktického cvičenia v rámci medzinárodného veliteľsko - štábneho cvičenia "MODRA LÍNIA - 2001". 11. 9. 2001 Vojenský výcvikový priestor Lešť
Prezident Slovenskej republiky navštívil Ústav špeciálneho zdravotníctva Lešť. 11. 9. 2001 Vojenský výcvikový priestor Lešť
Prezident Slovenskej republiky prijal hlavného veliteľa spojeneckých síl pre severnú Európu gen. Jack DEVERELLA. 5. 9. 2001 Prezidentský palác
Prezident Slovenskej republiky udelil štátne vyznamenania pri príležitosti Dňa ústavy. 5. 9. 2001 Bratislavský hrad
Prezident SR sa zúčastnil na regionálnych oslavách 57. výročia SNP 29. 8. 2001 Bratislava
Prijatie ministra obrany SR u prezidenta Slovenskej republiky za účelom prerokovania konkrétnych krokov pre splnenie podmienok vstupu Armády Slovenskej republiky do NATO. 25. 6. 2001 Prezidentský palác
Prijatie ministrov obrán krajín CENCOOP (Spolupráca stredoeurópskych krajín na podporu mieru) u prezidenta republiky: Slovenskej republiky, Maďarskej republiky, Rakúskej republiky, Rumunska a Slovinskej republiky. 22. 6. 2001 Prezidentský palác
Prijatie podpredsedu Zboru náčelníkov štábov Ozbrojených síl USA gen. Richard B. MYERS u prezidenta Slovenskej republiky. 11. 6. 2001 Prezidentský palác
Prijatie ministra národnej obrany Poľskej republiky Bronislawa KOMOROWSKÉHO u prezidenta Slovenskej republiky 30. 5. 2001 Prezidentský palác
Návšteva prezidenta SR v 36. protilietadlovej raketovej brigáde Nitra 29. 5. 2001 Nitra
Vykonanie vojenskej prísahy útvaru Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky za účasti prezidenta Slovenskej republiky. 18. 5. 2001 Prezidentský palác
Položenie vencov k "Pomníku padlých vojakov československého pluku v r. 1919" v obci Turňa nad Bodvou. 12. 5. 2001 Turňa nad Bodvou
Prijatie hodnotiaceho tímu z ministerstva obrany USA náčelníkom Vojenskej kancelárii prezidenta SR. 7. 5. 2001 Vojenská kancelária prezidenta SR
Prijatie ministra obrany SR, ministra dopravy, pôšt a telekomunikácii SR a ministra vnútra SR za účelom prerokovania konkrétnych krokov pre splnenie podmienok vstup u rezortných vojsk a Armády Slovenskej republiky do NATO 4. 5. 2001 Prezidentský palác

Návšteva na Veliteľstve domobrany Topoľčany 25. 4. 2001 Veliteľstvo domobrany Topoľčany

Návšteva v Leteckých opravovniach Trenčín

24. 4. 2001 Letecké opravovne Trenčín

Prijatie ministra obrany SR a náčelníka Generálneho štábu Armády SR za účelom prerokovania konkrétnych krokov pre splnenie podmienok vstupu do NATO

30. 3. 2001 Prezidentský palác
Prijatie najlepších vojakov Čestnej stráže prezidenta SR pred ich odchodom do zálohy.

23. 3. 2001 Prezidentský palác

Prijatie zástupcov občianskeho združenia "ASOCIÁCIA UN-VETERÁN SLOVAKIA"

21. 3. 2001 Prezidentský palác

Účasť prezidenta Slovenskej republiky na zasadaní Rady obrany štátu

12. 3. 2001 Úrad vlády SR

Menovanie generálov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

12. 3. 2001 Prezidentský palác

Prijatie námestníka generálneho tajomníka NATO - Dr. Klaus - Peter KLAIBER

14. 2. 2001 Prezidentský palác

Prijatie ministra obrany Slovenskej republiky a náčelníka Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky

14. 2. 2001 Prezidentský palác

Prijatie hodnotiaceho tímu USA, spoločnosti CUBIC APPLICATIONS, pôsobiacej v oblasti auditu a vytvárania obranných štruktúr

12. 2. 2001 Prezidentský palác

Stretnutie prezidenta SR s vojenskými a leteckými pridelencami akreditovanými v Slovenskej republike a s hlavnými funkcionármi Ministerstva obrany SR

8. 2. 2001 Bratislava

Návšteva Vojenskej leteckej nemocnice Košice - otvorenie chirurgického pavilónu

22. 12. 2000 Košice

Návšteva vojakov mechanizovanej brigády

22. 12. 2000 Prešov

Návšteva vojakov brigády CO Humenné

22. 12. 2000 Humenné

Prijatie vojakov Čestnej stráže prezidenta SR pred ich odchodom do zálohy

20. 12. 2000 Prezidentský palác

Stretnutie prezidenta SR s hlavnými funkcionármi ministerstva obrany

15. 12. 2000 MO SR Bratislava

Prijatie delegácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov

6. 12. 2000 Prezidentský palác

Menovanie generálov Ozbrojených síl SR

3. 9. 2000 Bratislavský hrad

Návšteva a zoznámenie sa s výcvikom a životom vo Výcvikovej základni pozemných síl, mechanizovaného práporu a výcvikových stredísk

13. 6. 2000 Martin

Návšteva Leteckých opravovní Trenčín

13. 6. 2000 Trenčín

Prijatie štátneho ministra pre ozbrojené sily Veľkej Británie - John SPELLEAR

1. 6. 2000 Prezidentský palác

Prijatie vrchného riaditeľa pre európsku politiku a politiku NATO pri úrade MO USA - genmjr. Joseph G. GARETT III

31. 5. 2000 Prezidentský palác

Prijatie ministra obrany Vietnamskej socialistickej republiky

17. 5. 2000 Prezidentský palác

Účasť na podujatí "Československé légie v Taliansku"

13. 5. 2000 Medzev

Obhliadka štátnych hraníc

12. 5. 2000 Košice

Prijatie generálneho tajomníka NATO - Lord George ROBERTSON.

11. 5. 2000 Prezidentský palác

Účasť na vojenskej prísahe Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky

3. 5. 2000 Prezidentský palác

Účasť na Veliteľsko - štábnom cvičení NATO a PZM "COOPERATIVE CHANCE".

19. 4. 2000 Zvolen

Prijatie hlavného riaditeľa pre európsku politiku a politiku NATO pri úrade Ministerstva obrany Spojených štátov amerických - genmjr. Joseph G.GARRETT III.

13. 4. 2000 Prezidentský palác

Účasť na prezentačnom dni leteckej základne Kuchyňa.

10. 4. 2000 Kuchyňa

Prijatie náčelníka Generálneho štábu Armády Poľskej republiky - gen. Henryk SZUMSKI

29. 3. 2000 Prezidentský palác

Prijatie vojakov Čestnej stráže prezidenta SR pred ich odchodom do zálohy

27. 3. 2000 Prezidentský palác

Prijatie delegácie Inštitútu vojenského učenia národnej obrany Francúzska, vedenou riaditeľom - viceadmirál Jacques CÉLERIER.

6. 3. 2000 Prezidentský palác

Prijatie delegácie Zväzu vojakov Armády Slovenskej republiky

1. 3. 2000 Prezidentský palác

Prijatie námestníka generálneho tajomníka NATO - Edgar BARCKLEY

23. 2. 2000 Prezidentský palác

Prijatie vrchného riaditeľa pre európsku politiku a politiku NATO pri úrade Ministerstva obrany Spojených štátov amerických - genmjr. Joseph G. GARRETT III

16. 2. 2000 Prezidentský palác

Stretnutie s vojenskými a leteckými pridelencami a pridelencami obrany akreditovaných v SR a s hlavnými funkcionármi Ministerstva obrany SR

16. 2. 2000 Primaciálny palác

Účasť na rozbore výcvikového roku 1999 Armády Slovenskej republiky

1. 2. 2000 Ministerstvo obrany SR

Prijatie predsedu zboru náčelníkov štábov Ozbrojených síl USA -generál Henry Hugh SHELTON

11. 1. 2000 Prezidentský palác

Účasť na zasadaní Rady obrany štátu

21. 12. 1999 Bratislava

Návšteva jednotky Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky

21. 12. 1999 Pluk Čestnej stráže

Stretnutie s hlavnými funkcionármi Ministerstva obrany a Generálneho štábu Armády Slovenskej republiky

16. 12. 1999 MO SR Bratislava

Prijatie spolupredsedu Amerického výboru pre NATO - Bruce JACKSON

16. 12. 1999 Prezidentský palác

Prijatie p. THOMPSONA

15. 12. 1999 Prezidentský palác

Kontrola v útvare Armády SR – letisko Malacky

7. 12. 1999 Malacky

Účasť na zasadaní Rady obrany štátu

7. 12. 1999 Bratislava

Prijatie generálneho inšpektora ozbrojených síl Rakúskej republiky - generál Karla MAJCEN

5. 11. 1999 Prezidentský palác

Prijatie ministra obrany Poľskej republiky - Janusz ONYSKIEWICZ

20. 10. 1999 Prezidentský palác

Účasť prezidenta SR na spomienkovom stretnutí pri príležitosti Dňa obetí Dukly a 55. výročia Karpatsko- duklianskej operácie

9. 10. 1999 Svidník, Dukla

Prijatie ministerky obrany Nórskeho kráľovstva - p. Elbjorg LOWEROVÁ

6. 10. 1999 Prezidentský palác

Prijatie generála GARRETTA z Ministerstva obrany USA a jeho tímu u prezidenta SR

1. 10. 1999 Prezidentský palác

Menovanie generálov Armády Slovenskej republiky

30. 8. 1999 Prezidentský palác

Návšteva miest postihnutých povodňou

23. 6. 1999 Myjava, Senica

Návšteva na Generálnom štábe Armády SR

21. 6. 1999 GŠ ASR Trenčín

Návšteva na Ministerstve obrany SR

17. 6. 1999 MO SR Bratislava