Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaSprávy mediálneho odboru

Úvodná stránka > Aktuality a prehlady > Správy mediálneho odboru


15. jún 2004

Prezident SR udelil milosť

Prezident Slovenskej republiky posudzoval 28 žiadostí o milosť, z ktorých v jednom prípade udelil milosť, v ďalších nezistil dôvody na jej udelenie.

Milosť udelil:
J. N., žene, ktorá bola odsúdená pre trestný čin vraždy podľa § 219 ods. l Trestného zákona na trest odňatia slobody vo výmere 3 roky.
Trestný skutok spáchala v dôsledku nezvládnutia závažnej psychickej situácie, do ktorej sa dostala tým, že po dlhú dobu bola vystavovaná neustálemu fyzickému a psychickému týraniu zo strany manžela.
Okrem odsúdenej, žiadali o milosť aj matka a brat odsúdenej, ktorí potvrdzujú, že táto bola viac rokov zo strany manžela surovo a bezcitne tyranizovaná a s tromi maloletými deťmi prežívali doslova peklo. Žiaľ, okrem finančnej pomoci jej nevedeli inak pomôcť.
Minister spravodlivosti Slovenskej republiky udelenie milosti neodporučil.
Prezident Slovenskej republiky pri rozhodovaní o žiadosti o milosť posudzoval najmä mimoriadne okolnosti prípadu a mimoriadne pomery páchateľky, ako aj starostlivosť a zabezpečenie výchovy troch maloletých detí. Odpustil odsúdenej trest odňatia slobody pod podmienkou, že po dobu 5 rokov od udelenia milosti nespácha úmyselný trestný čin.

Prezident SR podpísal zákony

Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) podpísal tieto zákony:
- Zákon o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov,
- Zákon o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


14. jún 2004

Rozlúčkový príhovor prezidenta Slovenskej republiky Rudolfa Schustera

Vážení a milí občania,
už len niekoľko okamihov ma delí od chvíle, keď sa rozlúčim s prezidentským úradom. Väčšina môjho aktívneho života patrila politike, či už takzvanej veľkej, alebo komunálnej. Takže zdanlivo by to nemalo byť lúčenie jednoduché. Dnes však pred Vás predstupujem s pocitmi úprimného presvedčenia, že som sa vždy snažil konať v prospech obyvateľov našej vlasti – bez rozdielu národností, náboženského či politického presvedčenia. A pohľad späť, ale najmä vízia úspešnej budúcnosti Slovenskej republiky, dodávajú mojím posledným hodinám v úrade hlavy štátu optimistický rozmer.

Som hrdý na občanov našej vlasti, ktorí vo svete obdivovaným spôsobom zvládli prechod od štátu izolovaného od demokratického sveta Železnou oponou, k vlastnému štátu, ktorý sa len nedávno stal rešpektovanou súčasťou zjednocujúcej sa Európy.

Ale najviac ma hreje pri srdci to, že predchádzajúca veta, ktorá dnes vyznieva veľmi samozrejme, možno až banálne, sa javila inak pred piatimi rokmi. Realita dnešných dní, alebo tá široko prijímaná samozrejmosť, bola a je založená na niekoľkých pilieroch. V prvom rade sa nám podarilo prelomiť zahraničnopolitickú izoláciu našej vlasti. Len počas môjho funkčného obdobia navštívilo Slovenskú republiku 46 hláv štátov a ja sám som absolvoval 113 zahraničných ciest. Vysoko oceňujem koordináciu zahraničnopolitických aktivít parlamentu, vlády a prezidenta – bez nej by sme dnes neboli členmi Európskej únie, ani Severoatlantickej aliancie. Aj z tohto miesta a v tejto chvíli sa chcem poďakovať tým zodpovedným politikom, ktorí k tomu prispeli.

Mnohé sa zmenilo aj vo vnútri našej vlasti. Vzťah k národnostným menšinám a ich postavenie v rámci Slovenskej republiky nadobúda Európsky rozmer. Som rád, že sa podarilo zdôrazniť potrebu morálneho a duchovného obrodenia našej spoločnosti cez zintenzívnenie kontaktov so Svätou stolicou i nebývalým a príkladným pôsobením Ekumenickej rady cirkví a náboženských spoločností. Všetky tieto neodškriepiteľné fakty prispeli k tomu, že sa u nás postupne mení politická kultúra v prospech tých, ktorí sú ochotní a schopní, i keď majú niektoré rozdielne názory, spolupracovať v prospech niečoho, a nie byť len nahlas a mnohokrát teatrálne, proti všetkému.

Aj napriek niekoľkým predchádzajúcim povzbudzujúcim slovám všetci spoločne vieme, že život v našej vlasti sa nezmení k lepšiemu zo dňa na deň a už vôbec nie bez nášho pričinenia.

Tak, ako sa v týchto chvíľach formuje tvár zjednocujúcej sa Európy, aj my na Slovensku budujeme nový charakter nášho štátu. Rád by som Vás všetkých, občanov i politikov vyzval, aby ste nerezignovali na jednu z hlavných ideí, na ktorej je budovaná Európska únia. Vždy mi ležal na srdci princíp vzájomnej solidarity, ktorý, a o tom som po celý svoj život úprimne presvedčený, nie je v rozpore so snahou zreformovať to, čo je zreformovať potrebné. Bez reforiem by sme nemali šancu úspešne napredovať a upevňovať svoje postavenie v prostredí, ktoré rovnako ako princíp solidarity rešpektuje aj voľný trh a konkurenciu. Verím, že sa politickej reprezentácii podarí zvoliť také tempo, ktoré bude pre našu vlasť aj z dlhodobého pohľadu prínosom.

Vážení a milí občania,
každý z nás si píše kapitoly vlastnej histórie sám. Nič z toho, čo som v živote urobil by som nevzal späť – a nielen pre to, že to nie je ani možné. Nikdy som nikomu nechcel ublížiť, ak sa to predsa len stalo, bol by som rád, keby ste v tejto chvíli prijali moje úprimné ospravedlnenie. Všetkým, s ktorými som mal tú česť spolupracovať, ďakujem. Viem, že s odstupom času bude obdobie uplynulých rokov hodnotiť história. Som presvedčený, že to bude analýza nielen objektívna, ale v mnohom aj poučná.

Dovoľte mi, aby som aj z tohto miesta zaželal novozvolenému prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi mnoho múdrych a spravodlivých rozhodnutí v prospech všetkých občanov Slovenskej republiky.
Verím, že sa upevní naše postavenie v Európskej únii, že budeme spoľahlivou súčasťou transatlantických bezpečnostných štruktúr, že sa doma bude upevňovať a rozvíjať politická kultúra.

Vážení a milí občania,
z úprimného srdca Vám želám pevné zdravie, harmonický rodinný život, vieru vo vlastné sily i nádej do budúcnosti, v spravodlivej a na vzájomnom pochopení a solidarite, založenej Európskej únii.

Prezident SR dostal ocenenie Nadácie Slovak Gold

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal predstaviteľov Nadácie Slovak Gold na čele s jej prezidentom Jozefom Sitkom. Poďakoval mu za ústretovosť, pochopenie a podporu myšlienky nadácie a za všetko, čo Rudolf Schuster vykonal v prospech a v záujme Slovenskej republiky. Ako výraz vďaky a uznania odovzdal prezident Nadácie Slovak Gold Rudolfovi Schusterovi ocenenie „Čestná cena desaťročia Slovak Gold“. Prezident Rudolf Schuster v príhovore podčiarkol zásluhy aktivít Nadácie Slovak Gold, ktorých uznanie slúži ako silné povzbudenie a motivácia u ocenených podnikateľských subjektov.

Prezident SR ocenil predsedu krajinskej vlády Tirolsko

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal predsedu krajinskej vlády Tirolsko Herwiga van Staa. Ten sa v roku 2002 stal predsedom Kongresu obcí a regiónov v rámci Rady Európy. Jeho profesionalita a autorita sa premietla aj do slovensko-rakúskych bilaterálnych vzťahov aj v podobe podnetného rozvoja regionálnej spolupráce slovenských a rakúskych podnikateľských subjektov vrátane oblasti cestovného ruchu a kultúry. Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster ocenil Herwiga van Staa Krížom prezidenta Slovenskej republiky II. triedy za jeho osobný prínos k rozvoju slovensko-rakúskych vzťahov. Predseda krajinskej vlády Tirolsko aj prezident Rudolf Schuster v príhovoroch vyjadrili radosť zo spoločného členstva oboch krajín v EÚ a očakávanie dynamizácie priaznivo sa rozvíjajúcich vzájomných vzťahov v jej rámci.

Prezident SR si uctil osobnosti slovenskej histórie

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster si dnes tradične a naposledy vo funkcii hlavy štátu uctil osobnosti slovenskej histórie položením vencov pri príležitosti výročia inaugurácie. Ráno sa poklonil pamiatke generála Milana Rastislava Štefánika pri mohyle na Bradle. Odkaz Ľudovíta Štúra si uctil položením venca pri pamätníku v Modre a slávnostný pietny akt ukončil na cintoríne v bratislavskom Slávičom údolí položením venca na hrob Alexandra Dubčeka.

Prezident SR udelil štátne vyznamenanie

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes udelil štátne vyznamenanie, rad Bieleho dvojkríža II. triedy vedúcemu administratívy prezidenta Ukrajiny Viktorovi Volodymyrovičovi Medvdedčukovi. Jeho osobným pričinením došlo k rozvoju politického dialógu medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou na najvyššej úrovni ako aj k zintenzívneniu ekonomickej dimenzie spolupráce oboch krajín. Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster sa mu rozhodol udeliť štátne vyznamenanie za jeho významný príspevok k rozvoju a upevneniu vzťahov priateľskej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou. Prezident Rudolf Schuster v príhovore potvrdil, že bol a bude priateľom Ukrajiny, ktorá je naším najväčším susedom, naším priateľom a vyslovil presvedčenie, že aj etapa spolupráce Rudolfa Schustera a Leonida Kučmu vojde do dejín a to aj napriek niektorým spochybňujúcim mediálnym výstupom, pretože „ vieme dobre, koľko bolo názorov na našu spoluprácu a dnes nám život potvrdzuje, že to, čo sme robili, bolo v prospech nielen našich dvoch krajín, ale v prospech celej Európy a môžem povedať aj sveta“, uviedol prezident SR Rudolf Schuster.


11. jún 2004

Prezident SR sa zúčastnil na pohrebe Ronalda Reagana

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster sa dnes vo Washingtone zúčastnil na pohrebe zosnulého bývalého amerického prezidenta Ronalda Reagana. Prezident Rudolf Schuster sa rozhodol prijať pozvanie na poslednú rozlúčku so zosnulým americkým prezidentom aj preto, lebo si vysoko vážil jeho štátnické danosti, ktoré podľa jeho slov „mnohým jeho dnešným politikom chýbajú“. Za významný považuje aj historický fakt, že Ronald Reagan dokázal využiť vtedajšie historické súradnice a spolu s ruským prezidentom Michailom Gorbačovom a naplniť túžbu politického preskupenia sveta, ktorú mnohé národy totalitnej strednej a východnej Európy aj bývalého Sovietskeho zväzu nepovažovali za realizovateľnú. Prezident Rudolf Schuster považuje zosnulého Ronalda Reagana za jedinečného prezidenta, ktorý dokázal zmeniť svet.

10. jún 2004

Prezident SR vymenoval rektora vysokej školy

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes v zmysle výkonu ústavnej funkcie podľa č. 102 písm. h/ Ústavy Slovenskej republiky vymenoval za rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku Borisa Banáryho.

Prezident SR vrátil do parlamentu zákon

Prezident SR Rudolf Schuster dnes podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) vrátil Národnej rade Slovenskej republiky na opätovné prerokovanie zákon z 20. mája 2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

9. jún 2004

Prezident SR prijal poslancov NR SR

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal na rozlúčkovom stretnutí poslancov Národnej rady Slovenskej republiky na čele s jej predsedom Pavlom Hrušovským. Prezident Rudolf Schuster v príhovore bilancoval päťročné obdobie spolupráce v poslancami NR SR, za ktorú im poďakoval. Vyslovil sa aj na margo ním podpísaných, ale aj vrátených zákonov s opakovaným vysvetlením, že tak konal vždy v záujme občanov a v prioritnom záujme realizácie potrebných reforiem.

Prezident SR podpísal zákony

Prezident SR Rudolf Schuster podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) podpísal tieto zákony:
 1. Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, 
 2. Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon), 
 3. Zákon o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 4. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Prezident SR poďakoval útvaru Čestnej stráže

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal príslušníkov Vojenskej kancelárie Kancelárie prezidenta SR a útvaru Čestnej stráže prezidenta SR. Poďakoval im za spoluprácu a kvalitné zabezpečenie viac ako 860 protokolárnych podujatí zo strany Vojenskej kancelárie hlavy štátu počas päťročného výkonu funkcie prezidenta Slovenskej republiky. Piatim členom útvaru Čestnej stráže prezident Rudolf Schuster odovzdal pamätné listy a veliteľovi útvaru Čestnej stráže prezidenta SR plk. Jaroslavovi Šmelkovi udelil Medailu prezidenta Slovenskej republiky.


8. jún 2004

Vyjadrenie prezidenta SR k tragédii slovenských vojakov v Iraku

Prezident SR Rudolf Schuster vyslovuje úprimný zármutok a hlbokú účasť všetkým pozostalým príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí zahynuli v Iraku a na Cypre. Slovenskí vojaci, aj s nasadením vlastných životov, plnia humanitárne úlohy v nestabilných oblastiach sveta. Rudolf Schuster považuje tragické udalosti uplynulých hodín za daň, ktorú platíme v zápase o celosvetovú bezpečnosť, slobodu a demokratické hodnoty. Podľa jeho názoru je, napriek obetiam na životoch príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, aj naďalej nespochybniteľný zmysel a význam našej účasti na mierových misiách v nestabilných krajinách. Slovenskí vojaci tam prinášajú nádej pre lepší život, hoci aj vedomí si možnosti straty svojho.
Prezident SR poslal sústrastné telegramy rodinám pozostalých.

Prezident SR prijal vedúcich diplomatických misií akreditovaných pre SR

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal vedúcich diplomatických misií akreditovaných pre Slovenskú republiku. V príhovore im poďakoval za doterajšiu spoluprácu a ústretovosť, ktorú prejavili pre realizácii integračných cieľov Slovenskej republiky voči Európskej únii a NATO. Poďakoval im tiež za prínos v oblasti transferu informácií v prospech Slovenska v záujme prehlbovanie dobrých vzťahov Slovenskej republiky s krajinami, ktorých prítomní diplomati reprezentujú.

Prezident SR prijal zástupcov SMK

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal predstaviteľov Strany maďarskej koalície Bélu Bugára a Pála Csákyho. Na rozlúčkovom stretnutí vyslovili hlave štátu poďakovanie za spoluprácu počas funkčného obdobia prezidenta Rudolfa Schustera. Obe strany ocenili dobrú kooperáciu v zahraničnopolitických aktivitách Slovenskej republiky, integračné úspechy SR a korektnú spoluprácu aj napriek občasným rozdielnym stanoviskám, ktoré sa podarilo harmonizovať vzájomným dialógom.

Prezident SR prijal ministra zahraničných vecí Srbska a Čiernej Hory

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal ministra zahraničných vecí Srbska a Čiernej Hory Vuka Draškoviča. Zablahoželal mu k vytvoreniu novej srbskej vlády a vyslovil presvedčenie, že tento kabinet bude dostatočne stabilný. Rudolf Schuster na stretnutí vyslovil plnú podporu proeurópskemu a prointegračnému programu novej vlády. Prezident Rudolf Schuster poukázal na fakt, že Slovenská republika rozbieha program oficiálnej zahraničnej pomoci, v ktorom je Srbsko a Čierna Hora definovaná ako prioritná krajina. Témou rozhovoru boli aj rezervy v obchodnej a hospodárskej spolupráci a záujem slovenských podnikateľov o účasť na obnove a modernizácii srbského hospodárstva.


7. jún 2004

Prezident SR na pracovnej návšteve Ukrajiny

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster s manželkou a so sprievodom je dnes na pracovnej návšteve Ukrajiny. V Kyjeve sa stretol s ukrajinským prezidentom Leonidom Kučmom. Prezident Rudolf Schuster na stretnutí poznamenal, že všestranný rozvoj bilaterálnch vzťahov Slovenskej republiky a Ukrajiny patrí medzi zahraničnopoliticky významný, pričom slovenská strana má záujem efektívne sa zapojiť do prípravy realizácie stratégie EÚ voči Ukrajine, do konceptu Širšia Európa. Témo rozhovoru bola aj potreba priblíženia postojov v otázke vízovej povinnosti tak, aby boli porovnateľné s vízovými vzťahmi Ukrajiny s Maďarskom, či Poľskom. Obaja partneri hovorili aj o dynamizácii investičných vzťahov Slovenskej republiky a Ukrajiny, čo by zblížilo Slovensko s Ukrajinou a Ukrajinu s Európskou úniou.
Po skončení bilaterálnych rokovaní sa stretli obaja prezidenti so zástupcami domácich a zahraničných médií. Na úvod stretnutia odovzdal prezident Ukrajiny Leonid Kučma Rudolfovi Schusterovi Rad kniežaťa Jaroslava Múdreho I. triedy.
Prezident Rudolf Schuster sa popoludní stretol v Národnej pedagogickej univerzite M. P. Drahomanova v Kyjeve so študentmi. V diskusii rezonovala téma prípravy Slovenskej republiky na členstvo v Európskej únii, proces prijímania Slovenska do únie, naše reálne aj očakávané pozície v nej. Študentov zaujímali aj možnosti štúdia na Slovensku a uvítali by, keby boli tieto možnosti širšie. Súčasťou dnešného programu pracovnej návštevy prezidenta Rudolfa Schustera na Ukrajine je aj návšteva spoločnosti Proviterm. Manželka prezidenta Irena Schusterová navštívi Kyjevskú detskú akadémiu umenia.


6. jún 2004

Prezident SR na oslavách 60. výročia vylodenia spojencov v Normandii


Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster s manželkou sa dnes zúčastnil na oslavách 60. výročia vylodenia spojencov vo francúzskej Normandii. Na radnici v Caen ho privítal prezident Francúzskej republiky Jacques Chirac. Slovenská delegácia na čele s prezidentom Rudolfom Schusterom sa spolu s ostatnými významnými hosťami zúčastnila na slávnostnom obede podávanom prezidentom Francúzskej republiky Jacquesom Chiracom pri príležitosti osláv 60. výročia vylodenia spojencov v Normandii. Účastníci osláv sa potom presunuli do Arromanches, kde boli prítomní na slávnostnom medzinárodnom ceremoniáli osláv. Jeho súčasťou bolo aj udelenie štátneho vyznamenania Francúzskej republiky prezidentom Chiracom veteránom operácie vylodenia spojencov. Bol medzi nimi aj generál Anton Petrák. Po slávnostných vystúpeniach, defilé pozemných, leteckých a námorných síl a dokumentačno-umeleckom predstavení odišla oficiálna delegácia Slovenskej republiky, veteráni a sprievod prezidenta SR na letisko v Deauville, kde sa s hlavou štátu rozlúčil predseda vlády Francúzskej republiky Jean Pierre Raffarin a prezident Rudolf Schuster so sprievodom odletel do vlasti.

4. jún 2004

Prezident SR podpísal zákony

Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) podpísal tieto zákony:

 1. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 194/1998 Z. z. o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 488/2002 Z. z., 
 2. Zákon o transformácii Slovenskej pošty, štátny podnik, 
 3. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 4. Zákon, ktorým sa mení zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov, 
 5. Zákon ,ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

3. jún 2004

Prezident SR prijal veteránov západného odboja


Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes pri príležitosti 60. výročia invázie spojeneckých vojsk v Normandii prijal našich veteránov západného odboja. Na slávnostnom prijatí bol prítomný aj náčelník Generálneho štábu Ozbrojených síl SR Milan Cerovský a ďalší hostia. Prezident Rudolf Schuster v príhovore vysoko ocenil zásluhy prítomných v boji proti fašizmu a za obhajobu hodnôt, na ktorých dodnes stavia Európa. Rudolf Schuster vyzdvihol postoje prítomných veteránov západného odboja, ktorými spoluvytvárali dejiny a vyjadril radosť z toho, že mohol vysloviť vďaku všetkým tým slovenským vlastencom, ktorí počas druhej svetovej vojny statočne bojovali za slobodu a demokraciu v československých jednotkách a spojeneckých vojskách na bojiskách západnej Európy, severnej Afriky a Blízkeho východu. Prezident Rudolf Schuster ocenil zásluhy prítomných veteránov Medailou prezidenta SR, ktorú si z jeho rúk prevzali Anton Petrák, Václav Hloužek, František Pekárek, Eugen Korda, Juraj Fischer, Štefan Miklánek, Gustáv Bado a Michal Oravec.

Prezident SR prijímal veľvyslancov

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal troch nových veľvyslancov na nástupnej audiencii. Ako prvého prijal mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Sudánskej republiky v SR so sídlom vo Viedni Yousifa Saedu Muhammada Ahmada. Prezident na stretnutí ocenil našu doterajšiu spolupráca na poli multilaterárlnej diplomacie a vyslovil presvedčenie, že budeme v tomto trende pokračovať. Nástupnú audienciu absolvoval u hlavy štátu aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Vietnamskej socialistickej republiky v SR so sídlom vo Viedni Nguyen Truong Gianga. Prezident Rudolf Schuster na stretnutí uviedol, že Slovenská republika ako člen EÚ sa chce angažovať v ázijskej oblasti a má záujem stať sa členom zoskupenia Asia Europe Meeting. Prezident rovnako ocenil aktivity Vietnamskej socialistickej republiky v Medziparlamentnej únii, našu spoluprácu na pôde OSN a v ostatných medzinárodných organizáciách. Prezident Rudolf Schuster dnes prijal na nástupnej audiencii aj mimoradnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Spojeného kráľovstva Veľkekj Británie a Severného Írska Judith Anne Macgregorovú. Prezident Slovenskej republiky na stretnutí vyjadril názor, že vstup SR do NATO a EÚ pozitívne ovplyvní posilňovanie bilaterálnych vzťahov medzi SR a Spojeným kráľovstvom. Ocenil významné pôsobenie britských investorov v slovenskej ekonomike a vyslovil záujem slovenskej strany o ďalšie prehlbovanie ekonomickej spolupráce.


2. jún 2004

Prezident SR prijal predstaviteľov KDH


Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes popoludní prijal predstaviteľov Kresťanskodemokratického hnutia na čele s predsedom parlamentu Pavlom Hrušovským. V mene prítomných zástupcov KDH sa na rozlúčkovom stretnutí poďakoval hlave štátu za doterajší výkon funkcie a za vzájomne korektné vzťahy. Poďakoval Rudolfovi Schusterovi za úspechy, o ktoré sa pričinil v zahraničnej sfére a najmä za významné zásluhy o normalizáciu vzťahov Slovenskej republiky so Svätou Stolicou. Prezident Rudolf Schuster v príhovore poďakoval zástupcom KDH, ktoré sa doposiaľ ako jediná politická strana prišli s ním rozlúčiť. Rovnako ocenil aj bezproblémovú komunikáciu s predstaviteľmi KDH a poďakoval sa im za podporu tých krokov, správnosť ktorých v prospech občanov preverí čas.

Prezident SR prijal indického veľvyslanca

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal na nástupnej audiencii mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Indickej republiky v SR so sídlom vo Viedni Mysore Kapanaiaha Lokesha. Prezident na stretnutí potvrdil vzájomné vzťahy oboch krajín tradične ako priateľské a korektné. Ocenil zásluhy Indie pri zachovávaní mieru, najmä účasť v mierových operáciách OSN a v oblasti boja proti terorizmu. Prezident Rudolf Schuster vyjadril potešenie z dynamiky rozvoja vzťahov medzi Indickou republikou a EÚ, ktorej je Slovenská republika plnoprávnym členom. Prezident SR zdôraznil význam ekonomickej dimenzii diplomacie, ktorú aj vo vzťahu k Indickej republike v hospodárskej oblasti považuje slovenská strana za ťažisko rozvoja obojstranných vzťahov. Na záver stretnutia zaželal prezident Rudolf Schuster nastupujúcemu veľvyslancovi veľa úspechov pri plnení jeho zodpovedného poslania.


Prezident SR podpísal zákony

Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) podpísal tieto zákony:

 1. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 2. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 3. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
 4. Zákon o patentových zástupcoch, o zmene zákona č. 444/2002 Z. z. o dizajnoch a zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z. a zákona č. 14/2004 Z. z. 
 5. Zákon o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), 
 6. Zákon, ktorým sa zrušuje zákon č. 74/1958 Zb. o trvalom usídlení kočujúcich osôb v znení zákona č. 175/1990 Zb., 
 7. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych poisťovní v znení neskorších predpisov.

Prezident SR prijal veľvyslankyňu Burkiny Faso

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal na nástupnej audiencii mimoriadnu a splnomocnenú veľvyslankyňu Burkiny Faso v SR so sídlom vo Viedni Noellie Béatrice Damibaovú. Prezident Rudolf Schuster na stretnutí konštatoval, že naše vzájomné vzťahy považujeme za priateľské a neobsahujúce prekážky ich ďalšieho prehlbovania. Prezident SR uviedol, že naša spolupráca v ekonomickej oblasti nezodpovedá našim možnostiam a vyslovil presvedčenie, že v blízkej budúcnosti dôjde k jej rozšíreniu k obojstrannému prospechu. Prezident Rudolf Schuster uviedol, že slovenská strana podporuje prime kontakty podnikateľov a vidí veľké možnosti v oblasti špeciálnej techniky a v oblasti poľnohospodárstva. Prezident SR na stretnutí dodal, že Slovenská republika pozitívne hodnotí a podporuje aktívnu úlohu regionálnych zoskupení afrických krajín pri riešení kríz, konfliktov a regionálnych problémov. Na záver stretnutia vyslovil presvedčenie, že doterajšie životné skúsenosti veľvyslankyne prispejú k rozvoju bilaterálnych stykov a k rozvoju spolupráce medzi našimi krajinami v oblastiach spoločného záujmu.


Prezident SR prijal predsedu a členov vlády SR

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal na rozlúčkovom stretnutí predsedu vlády SR Mikuláša Dzurindu a všetkých členov jeho kabinetu medzi ktorými chýbal minister hospodárstva Pavol Rusko. Prezident Rudolf Schuster v príhovore vyhodnotil spoluprácu s Mikulášom Dzurindom ako pozitívnu a poďakoval sa spoločne vykonanú prácu a spoluprácu. Ocenil spoločne dosiahnuté úspechy v oblasti zahraničnointegračnej oblasti. Na margo podpory reforiem a s nimi súvisiacich zákonov uviedol, že pri rozhodovaní o ich podpísaní, či nepodpísaní mal na mysli vždy ich prínos pre občanov a až budúci čas ukáže správnosť alebo nesprávnosť jeho rozhodovacích krokov. Premiér Mikuláš Dzurinda sa prezidentovi Rudolfovi Schusterovi tiež poďakoval za doterajšiu spoluprácu a zaželal mu veľa úspechov pri napĺňaní jeho ďalších životných plánov.


1. jún 2004

Prezident SR prijal členov predstavenstva a dozornej rady SOPK


Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal členov predstavenstva a dozornej rady SOPK. Informovali ho o výsledkoch doterajšieho úsilia Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a o projektoch jej účinkovania v rámci Slovenskej republiky ako člena EÚ. SOPK má záujem ako reprezentant slovenskej podnikateľskej sféry presadzovať a podporovať rastovú koncepciu rozvoja slovenskej ekonomiky. Tá by mala zvýšiť životnú úroveň obyvateľov SR a SOPK bude presadzovať zvyšovanie výkonnosti a konkurenčnej schopnosti hospodárskej a podnikateľskej sféry. Prezident Rudolf Schuster podporil zámery SOPK najmä s dôrazom na zabezpečenie rovnakého prístupu k domácim a zahraničným firmám a s podčiarknutím významu  zlepšenia podmienok pre rozvoj malého a stredného podnikania.

Prezident SR ocenil osobnosti

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal a ocenil tri osobnosti kultúrneho a spoločenského života. Za významné zásluhy o rozvoj slovenského divadelníctva a filmového umenia sa rozhodol oceniť Krížom prezidenta Slovenskej republiky II. stupňa jubilujúceho herca Štefana Kvietika a rovnako aj herca Juraja Slezáčka. Prezident Slovenskej republiky dnes ocenil významný hospodársky a sociálny rozvoj Slovenskej republiky Krížom prezidenta Slovenskej republiky II. stupňa aj manažéra akciovej spoločnosti Matador Púchov Štefana Rosinu mladšieho. Na slávnostnom akte bol prítomný aj štátny tajomník ministerstva kultúry József Kvarda a riaditeľ SND Dušan Jamrich. Za všetkých ocenených sa prezidentovi Rudolfovi Schusterovi poďakoval a vyjadril svoju úctu a radosť z ocenenia herec Štefan Kvietik.

Prezident SR prijal odchádzajúceho veľvyslanca Talianskej republiky


Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal odchádzajúceho mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Talianskej republiky v SR Luca Del Balzo Di Presenzano na rozlúčkovej audiencii. Pri tejto príležitosti mu udelil štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža II. triedy.  Zablahoželal mu k vysokej štátnej pocte pre cudzincov, ktorá vyjadruje rešpekt k jeho osobnému podielu na dosiahnutej kvalite slovensko-talianskych vzťahov, o ktorú sa pričinil počas svojej diplomatickej misie na Slovensku. Prezident Slovenskej republiky uviedol, že po vstupe Slovenska do NATO i EÚ sa otvárajú pre naše spojenecké a partnerské vzťahy nové možnosti vnútri týchto zoskupení a samozrejme i pre bilaterálnu spoluprácu. Prezident Rudolf Schuster zaželal veľvyslancovi v jeho budúcej práci v diplomacii veľa úspechov a spokojnosti.

Rozhodnutie prezidenta SR o milostiach

Prezident Slovenskej republiky posudzoval 48 žiadostí o milosť, z ktorých v jednom prípade udelil milosť, v ďalších nezistil dôvody na jej udelenie.
Milosť udelil:
S. Č., mužovi, ktorý bol odsúdený pre trestný čin týrania zverenej osoby podľa § 2l5 ods. 1 písm. a) Trestného zákona na trest odňatia slobody vo výmere 20 mesiacov. Podstata skutku spočívala v tom, že odsúdený po požití alkoholických nápojov sa vulgárne správal a vyhrážal manželke a deťom, čo u nich vzbudzovalo dôvodnú obavu  o ohrozenie ich psychického zdravia. Po viac ako štvorročnom období od spáchania skutku a po absolvovaní protialkoholickej liečby prišlo k výraznej zmene v správaní sa odsúdeného a rodinné pomery sa stabilizovali.
O milosť požiadali opakovane manželka a deti odsúdeného, ktoré potvrdzujú výraznú zmenu v správaní sa otca. Všetky tri deti úspešne študujú na stredných školách. V prípade nástupu otca do výkonu trestu by bolo ich štúdium ohrozené, keďže je jediným živiteľom rodiny. Zamestnávateľ hodnotí odsúdeného kladne. Matka je nezamestnaná a vážne chorá. Vzhľadom na usporiadané rodinné pomery odporúča udelenie milosti aj príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
Minister spravodlivosti udelenie milosti neodporučil, keďže považoval za postačujúce zmiernenie trestu druhostupňovým súdom.
Po zvážení všetkých skutočností, doterajšej nápravy odsúdeného a zabezpečenie riadnej výchovy detí prezident SR odpustil odsúdenému trest odňatia slobody pod podmienkou, že po dobu 5 rokov odo dňa udelenie milosti nespácha úmyselný trestný čin.