Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaDomáce prijatia
Zahraničné návštevy u prezidenta
Prijatie ústavných činiteľov

Úvodná stránka > Aktuality a prehlady > Prijatia > Domáce prijatia


ROK 2004

Prijatie funkcionárov a poslancov NR SR
9. 6.

Prijatie komisára Európskej komisie
Jána FIGEĽA
20. 5.


Prijatie ministra dopravy pôšt a telekomunikácií
Pavla PROKOPOVIČA
13. 5.


Prijatie generálneho prokurátora
Dobroslava TRNKU
21. 4.


Prijatie ministra školstva
Martina FRONCA
20. 4.


Prijatie ministra zdravotníctva
Rudolfa ZAJACA
31. 3.


Prijatie podpredsedu vlády
Pála CSÁKYHO
1. 3.


Prijatie ministra výstavby a regionálneho rozvoja
Lászlóa GYUROVSZKEHO
1. 3.


Prijatie sudcu Ústavného súdu SR
Ľubomíra DOBRÍKA
27. 2.


Prijatie ministra vnútra
Vladimíra PALKA
23. 2.


Prijatie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny
Ľudovíta KANÍKA
23. 2.


Prijatie splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity
Kláry ORGOVÁNOVEJ
23. 2.


Prijatie ministra obrany
Juraja LIŠKU
12. 2.


Prijatie ministra zdravotníctva
Rudolfa ZAJACA
5. 2.


Novoročné prijatie členov vlády SR
8. 1.


Novoročné prijatie zástupcov NR SR
7. 1.


ROK 2003

Prijatie SR
Viliama VETEŠKU
a štátneho tajomníka Ministerstva školstva
Lászlóa SZIGETIHO
25. 11


Prijatie podpredsedníčky NR SR
Zuzany MARTINÁKOVEJ
a poslanca NR SR
Ivana ŠIMKA
20. 11.


Prijatie ministra obrany
Juraja LIŠKU
20. 11.


Prijatie podpredsedu vlády
Pála CSÁKYHO
18. 11.


Prijatie ministra spravodlivosti SR
Daniela LIPŠICA
5. 11.


Prijatie ministra zdravotníctva SR
Rudolfa ZAJACA
4. 11.


Prijatie ministra vnútra
Vladimíra PALKA
23. 10.


Prijatie predsedu NR SR
Pavla HRUŠOVSKÉHO
15. 10.


Prijatie ústavných činiteľov pri príležitosti
rokovania o čerpaní eurofondov
Lászlóa MIKLÓSA
Pála CSÁKYHO
Lászlóa GYUROVSZKÉHO
Zsolta SIMONA
Pavla PROKOPOVIČA
7. 10.


Prijatie podpredsedu NR SR
Bélu BUGÁRA
30. 9.


Prijatie predsedu NR SR
Pavla HRUŠOVSKÉHO
30. 9.


Prijatie predsedu vlády SR
Mikuláša DZURINDU
30. 9.


Prijatie ústavných činiteľov pri príležitosti výmeny na postoch vlády SR:
Prijatie predsedu vlády SR
Mikuláša DZURINDU
Prijatie ministra zahraničných vecí SR,
povereného riadením ministerstva obrany SR
Eduarda KUKANA
Prijatie odvolaného ministra obrany SR
Ivana ŠIMKA
Prijatie ministra dopravy a spojov povereného riadením ministerstva hospodárstva SR
Pavla PROKOPOVIČA
Prijatie podpredsedu vlády a novovymenovaného ministra hospodárstva SR
Pavla RUSKA
24. 9.


Prijatie predsedu vlády SR
Mikuláša DZURINDU
23. 9.


Prijatie predsedu vlády SR
Mikuláša DZURINDU
16. 9.


Prijatie ministra zdravotníctva
Rudolfa ZAJACA
10. 9.


Prijatie ministra hospodárstva
Roberta NEMCSICSA
10. 9.


Prijatie ministra hospodárstva
Roberta NEMCSICSA
9. 9.


Prijatie ministra hospodárstva
Roberta NEMCSICSA
8. 9.


Prijatie podpredsedu vlády SR a ministra spravodlivosti
Daniela LIPŠICA
8. 9.


Prijatie ministra obrany SR
Ivana ŠIMKA
8. 9.


Prijatie ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR
Lászlóa GYUROVSZKÉHO
8. 9.


Prijatie splnomocnenkyne vlády pre rómsku komunitu
Kláry ORGOVÁNOVEJ
8. 9.


Prijatie ministra zahraničných vecí
Eduarda KUKANA
4. 9.


Prijatie poslanca NR SR
Dušana ČAPLOVIČA
4. 9.


Prijatie generálneho prokurátora
Milana HANZELA
2. 9.


Prijatie predsedu Ústavnoprávneho výboru NR SR
Jána DRGONCA
2. 9.


Prijatie predsedu NR SR
Pavla HRUŠOVSkÉHO
26. 8.


Prijatie predsedu vlády SR
Mikuláša DZURINDU
26. 8.


Prijatie podpredsedu vlády a ministra hospodárstva SR
Roberta NEMCSICSA
26. 8.


Prijatie predsedu NR SR
Pavla HRUŠOVSKÉHO
16. 7.


Prijatie predsedu vlády SR
Mikuláša DZURINDU
16. 7.


Prijatie poslanca NR SR
Miroslava MAXONA
10. 7.


Prijatie ministra životného prostredia SR
Lászlóa MIKLÓSA
10. 7.


Prijatie ministra pôdohospodárstva SR
Zsolta SIMONA
10. 7.


Prijatie ministra výstavby a regionálneho rozvoja SR
Lászlóa GYUROVSKÉHO
10. 7.


Prijatie ministra financií a podpredsedu vlády SR
Ivana MIKLOŠA
10. 7.


Prijatie ministra vnútra
Vladimíra PALKA
9. 7.


Prijatie ministra kultúry
Rudolfa CHMELA
9. 7.


Prijatie ministra kultúry
Rudolfa CHMELA
7. 7.


Prijatie predsedu vlády
Mikuláša DZURINDU
2. 7.


Prijatie ministra obrany
Ivana ŠIMKA
2. 7.


Prijatie ministra zdravotníctva
Rudolfa ZAJACA
25. 6.


Prijatie podpredsedu vlády SR
Pála CSÁKYHO
23. 6.


Prijatie predsedu vlády SR
Mikuláša DZURINDU
17. 6.


Prijatie predsedu NR SR
Pavla HRUŠOVSKÉHO
17. 6.


Prijatie ministra výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Lászlóa GYUROVSZKÉHO
5. 6.


Prijatie podpredseda vlády SR
Pála CSÁKYHO
4. 6.


Prijatie ministra pôdohospodárstva SR
Zsolta SIMONA
4. 6.


Prijatie ministra životného prostredia
Lászlóa MIKLÓSA
4. 6.


Prijatie delegácie, ktorá sprevádzala ministrov vlády SR na porade o čerpaní fondov EÚ v zložení:
Vladimír BÁLEŠ, rektor STU
Jozef DVONČ, riaditeľ Agroinštitútu Nitra
Eugen JURZYCA, riaditeľ Ineko
Milan MUŠKA, podpredseda ZMOS
Filip VAGAČ, aktivista G3S
Zoltán ČERNÁK, externý poradca prezidenta pre pôdohospodárstvo
Ján JEŽO, Ministerstvo hospodárstva SR
Eva ŠIMKOVÁ, št. tajomníčka Ministerstva hospodárstva SR
Zsolt LUKÁCS, štátny tajomník Ministerstva výstavby a reg. rozvoja SR
Vladimil PODSTRÁNSK,Y štátny tajomník Ministerstva financií SR
4. 6.


Prijatie podpredsedu vlády a ministra hospodárstva
Róberta NEMCSICSA
26. 5.


Prijatie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny
Ľudovíta KANÍKA
21. 5.


Prijatie ministra spravodlivosti
Daniela LIPŠICA
12. 5.


Prijatie podpredsedu vlády SR a ministra financií
Ivana MIKLOŠA
5. 5.


Prijatie ministra zdravotníctva SR
Rudolfa ZAJACA
28. 4.


Prijatie ministra školstva
Martina FRONCA
24. 4.


Prijatie predsedu vlády SR
Mikuláša DZURINDU
15. 4.


Prijatie predsedu NR SR
Pavla HRUŠOVSKÉHO
15. 4.


Prijatie štátneho tajomníka ministerstva zahraničných vecí SR
Ivana KORČOKA
15. 4.


Prijatie ministra obrany SR
Ivana ŠIMKA
15. 4.


Prijatie ministra obrany
Ivana ŠIMKA
24. 3.


Prijatie ministra výstavby a regionálneho rozvoja vlády SR
Lászlóa GYUROVSZKÉHO
11. 3.


Prijatie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Ľudovíta KANÍKA
28. 2.


Prijatie predsedu vlády SR
Mikuláša DZURINDU
27. 2.


Prijatie predsedu NR SR
Pavla HRUŠOVSKÉHO
27. 2.


Prijatie podpredsedu vlády SR, ministra hospodárstva
Roberta NEMCSICSA
26. 2.


Prijatie podpredsedu vlády SR pre národnostné menšiny
Pála CSÁKYHO
24. 2.


Prijatie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií
Pavla PROKOPOVIČA
27. 1.


Prijatie ministra zdravotníctva
Rudolfa ZAJACA
23. 1.


Prijatie ministra hospodárstva
Roberta NEMCSICSA
21. 1.


Prijatie predsedu NR SR
Pavla HRUŠOVSKÉHO
21. 1.


Prijatie podpredsedu NR SR a predsedu ANO
Pavla RUSKA
20. 1.


Novoročné prijatie predsedu vlády SR
Mikuláša DZURINDU , podpredsedov
a členov vlády SR
15. 1.


Novoročné prijatie predstaviteľov NR SR
Pavla HRUŠOVSKÉHO, Bélu BUGÁRA, Zuzany MARTINÁKOVEJ, Pavla RUSKA, Viliama VETEŠKU a predsedovia výborov NR SR
14. 1.


ROK 2002

Prijatie ministra hospodárstva SR
Roberta NEMCSICSA
12. 12.


Prijatie predsedu FNM
Jozefa KOJDU
12. 12.


Prijatie predsedu vlády SR
Mikuláša DZURINDU
12. 12.


Prijatie predsedu NR SR
Pavla HRUŠOVSKÉHO
12. 12.


Prijatie ministra kultúry
Rudolfa CHMELA
10. 12.


Prijatie predsedu Zahraničného výboru Národnej rady SR,
hlavného vyjednávača vstupu SR do EÚ
Jána FIGEĽA
28. 11.


Prijatie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny
Ľudovíta KANÍKA
28. 11.


Prijatie ministra zdravotníctva
Rudolfa ZAJACA
20. 11.


Prijatie predsedu vlády
Mikuláša DZURINDU
19. 11.


Prijatie predsedu NR SR
Pavla HRUŠOVSKÉHO
18. 11.


Prijatie ministra pôdohospodárstva SR
Zsolta SIMONA
6. 11.


Prijatie ministra vnútra
Vladimíra PALKA
5. 11.


Prijatie ministra hospodárstva SR
Roberta NEMCSICSA
29. 10.


Prijatie predsedu NR SR
Pavla HRUŠOVSKÉHO
25. 10.


Prijatie podpredsedu NR SR
Viliama VETEŠKU
16. 10.


Prijatie podpredsedníčky NR SR
Zuzany MARTINÁKOVEJ
16. 10.


Prijatie podpredsedu NR SR
Bélu BUGÁRA
16. 10.


Prijatie podpredsedu NR SR
Pavla RUSKA
16. 10.


Prijatie predsedu NR SR
Pavla HRUŠOVSKÉHO
16. 10.


Prijatie podpredsedu NR SR
Bélu BUGÁRA
15. 10.


Prijatie podpredsedu NR SR
Pavla RUSKA
15. 10.


Prijatie predsedu NR SR
Pavla HRUŠOVSKÉHO
15. 10.


Demisia vlády SR po skončení štvorročného volebného obdobia 1998 - 2002:
Predseda vlády SR
Mikuláš DZURINDA
15. 10.


Podpredseda vlády SR pre ekonomiku
Ivan MIKLOŠ
15. 10.


Podpredseda vlády SR pre legislatívu
Ľubomír FOGAŠ
15. 10.


Podpredsedníčka vlády SR pre európsku integráciu
Mária KADLEČÍKOVÁ
15. 10.


Podpredseda vlády SR pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj
Pál CSÁKY
15. 10.


Minister zahraničných vecí
Eduard KUKAN
15. 10.


Minister hospodárstva
Ľubomír HARACH
15. 10.


Minister obrany
Jozef STANK
15. 10.


Minister vnútra
Ivan ŠIMKO
15. 10.


Minister financií
František HAJNOVIČ
15. 10.


Minister kultúry
Milan KŇAŽKO
15. 10.


Ministerka pre správu a privatizáciu národného majetku
Mária MACHOVÁ
15. 10.


inister zdravotníctva
Roman KOVÁČ
15. 10.


Minister školstva
Peter PONICKÝ
15. 10.


Minister spravodlivosti
Ján ČARNOGURSKÝ
15. 10.


Minister práce, sociálnych vecí a rodiny
Peter MAGVAŠI
15. 10.


Minister životného prostredia
László MIKLÓS
15. 10.


Minister pôdohospodárstva
Pavel KONCOŠ
15. 10.


Minister dopravy, pôšt a telekomunikácií
Ivan MIKLOŠ
15. 10.


Minister výstavby a regionálneho rozvoja SR
István HARNA
15. 10.


Prijatie podpredsedu vlády pre ekonomiku
Ivana MIKLOŠA - vymenovanie za ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií
26. 6.


Prijatie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií
Jozefa MACEJKU
24. 6.


Prijatie predsedu vlády SR
Mikuláša DZURINDU
11. 6.


Prijatie ministra obrany SR
Jozefa STANKA
26. 3.


Prijatie ministra vnútra SR
Ivana ŠIMKA
1. 2.


Prijatie ministerky financií SR
Brigity SCHMÖGNEROVEJ
28. 1.


Prijatie predsedu vlády SR
Mikuláša DZURINDU
24. 1.


Prijatie podpredsedníčky Vlády SR pre európsku integráciu
Márie KADLEČÍKOVEJ
22. 1.


Prijatie predsedu Vlády SR
Mikuláša DZURINDU
17. 1.


Prijatie členov vlády SR
9. 1.


Prijatie predstaviteľov NR SR
8. 1.


ROK 2001

Prijatie predsedu NR SR a predsedu Vlády SR
Jozefa MIGAŠA a Mikuláša DZURINDU
18. 12. Prijatie ministra obrany SR
Jozefa STANKA
30. 11. Prijatie podpredsedu vlády SR pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj
Pála CSÁKYHO
29. 11. Prijatie podpredsedu NR SR
Pavla HRUŠOVSKÉHO
16. 11. Prijatie ministra kultúry SR
Milana KŇAŽKA
26. 10. Prijatie podpredsedu vlády SR
Ľubomíra FOGAŠA
22. 10. Prijatie ministra obrany SR
Jozefa STANKA
18. 9.

Prijatie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií
Jozefa MACEJKA
18. 9. Prijatie Jozefa MIGAŠA (predsedu NR SR), Ivana MIKLOŠA (zastupujúceho premiéra a podpredsedu vlády SR pre ekonomiku), Jozefa STANKA(ministra obrany SR), Ivana ŠIMKA (ministra vnútra SR)
11. 9.

Prijatie ministra zahraničných vecí SR
Eduarda KUKANA
4. 9.


Prijatie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR
Petra BRŇA
4. 9.


Prijatie predsedu NR SR a predsedu vlády SR
Jozefa MIGAŠA a Mikuláša DZURINDU
3. 9.


Prijatie predsedu KDH
Pavol HRUŠOVSKÝ
28. 8.


Prijatie ministra obrany SR
Jozefa STANKA
25. 6. Prijatie predsedu NR SR a predsedu Vlády SR
Jozefa MIGAŠA a Mikuláša DZURINDU
20. 6. Prijatie štátneho tajomníka MZV SR
Jána FÍGEĽA
20. 6.


Prijatie podpredsedu vlády SR pre ľudské a menšinové práva a regionálny rozvoj
Pála CSÁKYHO
20. 6.


Prijatie ministra zahraničných vecí SR
Eduarda KUKANA
30. 5.


Prijatie predsedu vlády SR, ministra spravodlivosti SR
Mikuláša DZURINDU, Jána ČARNOGURSKÉHO a Ladislava PITTNERA
15. 5.


Prijatie predsedu vlády SR
Mikuláša DZURINDU
15. 5.


Prijatie ministra vnútra SR
Ladislava PITTNERA
14. 5.


Prijatie predsedu vlády SR
Mikuláša DZURINDU
14. 5.


Prijatie ministra spravodlivosti SR, ministra vnútra SR, predsedu Najvyššieho súdu SR a námestníka generálneho prokurátora SR
Jána ČARNOGURSKÉHO, Ladislava PITTNERA, Štefana HARABINA a Ctibora KOŠŤÁLA
4. 5 Prijatie ministra vnútra SR
Ladislava PITTNERA
4. 5.


Prijatie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Jozefa MACEJKA
4. 5.


Prijatie predsedu vlády SR
Mikuláša DZURINDU
4. 5.


Prijatie ministra obrany SR
Jozefa STANKA
4. 5.


Prijatie ministra zahraničných vecí SR
Eduarda KUKANA
23. 4.


Prijatie ministra pôdohospodárstva SR
Pavla KONCOŠA
17. 4.


Prijatie poslanca NR SR, podpredsedu SOP
Jána ŠIMKA
11. 4.


Prijatie podpredsedu NR SR a predseda KDH
Pavla HRUŠOVSKÉHO
10. 4.


Prijatie predsedu NR SR a predsedu vlády SR
9. 4.


Prijatie ministra obrany SR
Jozefa STANKA
30. 3.


Prijatie ministra vnútra SR
Ladislava PITTNERA
29. 3.


Prijatie poslanca NR SR
Petra WEISSA
28. 3.


Prijatie poslankyne NR SR za SOP
Diany DUBOVSKEJ
8. 3.


Prijatie predsedu vlády SR
Mikuláša DZURINDU
28. 2.


Prijatie štátneho tajomníka Ministerstva obrany SR
Jozefa PIVARČIHO
27. 2.


Prijatie ministra vnútra SR
Ladislava PITTNERA
14. 2.


Prijatie ministra obrany SR a náčelníka GŠ ASR
Jozefa STANKA a Milana CEROVSKÉHO
14. 2.


Prijatie podpredsedu NR SR
Mariána ANDELA
13. 2.


Prijatie ministra zahraničných vecí SR
Eduarda KUKANA
13. 2.


Prijatie podpredsedu vlády SR
Pavla HAMŽÍKA
29. 1.


Prijatie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Jozefa MACEJKU
26. 1.


Prijatie predsedu Zahraničného výboru NR SR
Petra WEISSA
18. 1.


Prijatie ministerky financií SR
Brigity SCHMÖGNEROVEJ
18. 1.


Prijatie ministra zahraničných vecí SR
Eduarda KUKANA
18. 1.


Prijatie ministra obrany SR
Jozefa STANKA
15. 1.


Stretnutie s predstaviteľmi Vlády SR
8. 1.


Prijatie predsedu NR SR a predsedu Vlády SR
Jozefa MIGAŠA a Mikuláša DZURINDU
3. 1.


Prijatie ministra obrany SR
Pavla KANISA
2. 1.


ROK 2000

Prijatie štátneho tajomníka Ministerstva hospodárstva SR
Jána SABOLA
20. 12.


Prijatie predsedu poslaneckého klubu SDĽ v NR SR
Jozefa TUCHYŇU
12. 12.


Prijatie predsedu zahraničného výboru NR SR
Petra WEISSA
8. 12.


Prijatie ministra kultúry SR
Milana KŇAŽKA
7. 12.


Prijatie ministra spravodlivosti SR
Jána ČARNOGURSKÉHO
7. 12.


Prijatie ministra zdravotníctva SR
Romana KOVÁČA
4. 12.


Prijatie podpredsedu Vlády SR
Pála CSÁKYHO
4. 12.


Prijatie predsedu NR SR
Jozefa MIGAŠA
12. 6.


Prijatie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny
Petra MAGVAŠIHO
2. 6.


Prijatie predsedu Vlády SR
Mikuláša DZURINDU
1. 6.


Prijatie podpredsedu vlády SR
Ivana MIKLOŠA
12. 4.


Prijatie predsedu NR SR a predsedu Vlády SR
Jozefa MIGAŠA a Mikuláša DZURINDU
4. 4.


Prijatie ministra spravodlivosti
Jána ČARNOGURSKÉHO
30. 3.


Prijatie ministra zahraničných vecí
Eduarda KUKANA
28. 3.


Prijatie navrhovateľov novely Ústavy SR
Pavla HRUŠOVSKÉHO, Ivana ŠIMKA, Petra KRESÁKA, Ladislava OROSZA
15. 3.


Prijatie ministra výstavby a verejných prác
Istvána HARNU
6. 3.


Prijatie predsedu NR SR
Jozefa MIGAŠA
1. 3.


Prijatie poslanca NR SR
Ivana ŠIMKA
14. 2.


Prijatie poslanca NR SR
Jána BUDAJA
14. 2.


Prijatie predsedu vlády
Mikuláša DZURINDU
20. 1.


ROK 1999

Prijatie predsedu vlády
Mikuláša DZURINDU
23. 11.


Stretnutie s predsedom NR SR a predsedom vlády SR
17. 6.


Stretnutie s ministrom obrany SR
17. 6.


Prijatie predstaviteľov vlády
(predsedu, podpredsedov a ministrov vlády SR)
16. 6.


Prijatie predstaviteľov NR SR
(predsedu, podpredsedov, predsedov parlamentných výborov NR SR, predsedu Ústavného súdu SR)
16. 6.