Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikácia

Inaugurácia prezidenta SR

Úvodná stránka > Aktuality a prehlady > Inaugurácia prezidenta SR


Oznamujeme redakciám, že pre účasť na programe inaugurácie novozvoleného prezidenta SR dňa 15. júna 2004 budú pre zástupcov médií potrebné akreditácie. Termín ukončenia akreditácií je v utorok 8. júna 2004.

Žiadame redakcie, aby v rámci žiadosti o akreditáciu špecifikovali svoj záujem zúčastniť sa na jednotlivých bodoch programu (1 – 4) a spresnili pri každom mene, či pôjde o FOTO, KAMERU alebo o REDAKTORA/REPORTÉRA.
K akreditáciám sú potrebné nasledovné údaje: meno, redakcia, dátum narodenia, trvalé bydlisko, u zahraničných novinárov č. pasu alebo osobného dokladu.


 1. 11.50 – 12.30
  Inaugurácia novozvoleného prezidenta SR v budove Slovenskej filharmónie (Reduta, Medená ul. 3)
 2. 13.15 – 14.00
  Ekumenická bohoslužba Te Deum v Konkatedrále sv. Martina
 3. 15.40 – 15.50
  Program na nádvorí Prezidentského paláca
  - prezident SR Ivan Gašparovič vykoná prehliadku Čestnej stráže prezidenta SR, prevezme symbolické kľúče od Prezidentského paláca a prihovorí sa občanom z balkóna paláca
 4. 16.00 – 16.30
  Tlačová konferencia prezidenta SR Ivana Gašparoviča vo Veľkom salóne Prezidentského paláca
Žiadosti o akreditáciu možno na Mediálny odbor KP SR poslať e-mailom alebo faxom na kontakty:

Email: press@prezident.sk, bianchi@prezident.sk
Fax.: 5441 7625