Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikácia

Január

Úvodná stránka > Aktuality a prehlady > Archív správ mediálneho odboru > rok 2004


30. január 2004

Prezident Rudolf Schuster ohlásil kandidatúru na post hlavy štátu

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes v bratislavskom Prezidentskom paláci ohlásil svoju opätovnú kandidatúru. Jeho rozhodnutie je podporené dostatočným počtom podpisov občanov i podpismi poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Pred novinármi uviedol, že jeho rozhodovanie sa nebolo jednoduché. Predchádzali mu rozhovory v rodinnom kruhu, porady s najbližšími spolupracovníkmi i diskusie so sociológmi a politológmi. Rudolf Schuster sa zároveň poďakoval všetkým občanom Slovenskej republiky, ktorí ho počas uplynulých rokov podporovali pri plnení si pracovných povinností i tým, čo svojimi podpismi podporili jeho kandidatúru.

Prezident SR sa zúčastnil na odbornom literárnom seminári

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster sa dnes zúčastnil na odbornom seminári venovanom jeho spisovateľskému životu a dielu. Organizátori podujatia, Spolok slovenských spisovateľov a Univerzita Konštantína Filozofa, organizujú odborné konferencie už tradične pri príležitosti významných životných jubileí žijúcich spisovateľov. Na podujatí hodnotili autorské dielo Rudolfa Schustera spisovatelia Pavol Janík, Andrej Červeňák, Ján Tužinský, Ladislav Ťažký, Peter Andruška, literárni vedci Peter Liba, Brigita Šimonová a ďalší. Rudolf Schuster je členom Spolku slovenských spisovateľov a autorom viac ako dvadsiatich kníh so širokým tematickým záberom.
Próza:
Necestami Brazílie (1987, cestopisný román v spolupráci s Jánom Štiavnickým), Prípad puntičkár (1987, románová novela), Nežiaduci dôkaz (1988, spoločenský román), Čierny notes (1989, spoločenský román), Čierny notes (1989, novela), Bol som pri tom (1989, spomienková próza), So skalpelom a bez neho (1989, biografická próza v spolupráci s Jánom Štiavnickým), Rodné putá (1995, beletrizovaná monografia o maliarovi Jozefovi Fabinim), Strieborný mercedes (1995, detektívny román), V znamení zvona (1995, spoločenský román), Ján Bocatius (1997, historická novela), Explózia (1997, spoločenská novela)
Literatúra faktu:
Stopy viedli k Indiánom (1995, cestopisná reportáž), Ultimátum (1996), Hlavná (1997), Návrat do veľkej politiky (1998), Ako to bolo (2000), Selva Brasileira (cestopisná reportáž), Rozhovory s Milanom Čičom (2001), Muž s dvoma srdcami (2001), V tieni brazílskych pralesov (2002), S Ernestom Zmetákom (2004)
Dráma:
Kolaudácia (1974, televízny scenár zábavnej relácie), Košice, Košice... (1980, televízny scenár zábavnej relácie), Prémie budú (1983, rozhlasová hra), Príležitosť (1984, rozhlasová hra), Prvý deň podpredsedu (1984, rozhlasová hra), Referent (1984, rozhlasová hra), Vynález (1985, rozhlasová hra), Ani jedna kvapka (1985, rozhlasová hra), Havária (1986, rozhlasová hra), Bezzubý lev (1986, rozhlasová hra), Generálka (1986, rozhlasová hra), Prvý deň (1986, televízna inscenácia), Umývanie hláv (1989, televízna inscenácia), Bocatius (1992, rozhlasová hra) Zahraničné vydania: Ultimátum – vyšlo v jazyku bulharskom, českom, čínskom, maďarskom, ruskom, ukrajinskom.


29. január 2004

Prezident SR navštívil mestskú časť Bratislava – Dúbravka

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes popoludní navštívil bratislavskú mestskú časť Dúbravka, kde ho privítal jej starosta Peter Polák. Prezident Rudolf Schuster sa stretol s predstaviteľmi mestskej časti , s ktorými sa rozprával o problematike prechodu kompetencií na samosprávne orgány. Predstavitelia mestskej časti ho informovali o problémoch dopravnej infraštruktúry a problémoch výstavby nových bytov. Prezident SR sa zaujímal o bezpečnostnú situáciu v mestskej časti a vyslovil sa za posilnenie hliadok policajného zboru i mestskej polície. Prezident Rudolf Schuster dnes v Dúbravke navštívil aj zariadenie sociálnych služieb Domov Dôchodcov - Dom jesene života. Zhováral sa s jej obyvateľmi a navštívil dva pavilóny domova, ktorý obývajú mobilní aj imobilní klienti.

Prezident SR navštívil Slovenskú technickú univerzitu

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes v rámci pracovného výjazdu navštívil akademickú pôdu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, kde ho privítal rektor Vladimír Báleš. Prezident SR sa stretol aj s vedením univerzity a zástupcami študentov. V rozhovore rezonovala najmä téma prístupnosti ku vzdelaniu a perspektívy slovenského vzdelávacieho systému a jeho absolventov po vstupe Slovenskej republiky do EÚ. Prezident Rudolf Schuster v diskusii zdôraznil nevyhnutnosť vytvárania priaznivejšej sociálnej klímy pre študentov a absolventov tak, aby Slovensko nenávratne neprichádzalo o kvalifikovaných odborníkov, ktorí hľadajú kvalitnejšiu sebarealizáciu v zahraničí. Vyslovil sa proti nepripravenému a nekoncepčnému spoplatneniu štúdia, ktoré by mohlo mať za následok pokles počtu študentov predovšetkým na vysokých školách technického smeru a tým celkový pokles vzdelanosti v Slovenskej republike. Prezident republiky spolu s rektorom STU diskutovali aj o vytvorení vhodných podmienok pre zahraničných študentov, ktorí majú už teraz záujem študovať na slovenských vysokých školách a predpokladá sa, že po našom vstupe do EÚ sa ešte zvýši.

28. január 2004

Prezident SR prijal predsedu Výboru národnej bezpečnosti Tureckej republiky

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal predsedu Výboru národnej bezpečnosti Veľkého národného zhromaždenia Tureckej republiky Cengiza Kaptanoglu a jeho poslaneckého sprievodu. Na stretnutí bol prítomný aj predseda Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť Róbert Kaliňák. Počas rokovania prezident SR ocenil neexistenciu nijakých sporných bodov v slovensko-tureckých vzťahoch a vyjadril potešenie zo skutočnosti, že práve na tureckej pôde v Istanbule sa bude Slovenská republika po prvýkrát zúčastňovať na summite NATO v júni t.r. ako jej plnoprávny člen. Prezident Rudolf Schuster hovoril aj protiteroristických aktivitách Slovenska, ktoré vyvíja v rámci svojich možností s odvolaním sa na výsledky summitu NATO v Prahe, kde bol schválený Akčný plán boja s terorizmom, k implementácii ktorého sa SR jednoznačne prihlásila. Prezident SR ocenil aj pokrok Turecka na jeho ceste do EÚ, ktorá je aj v slovenskom záujme. Témou rozhovoru bol aj citlivý cyperský problém, v ktorom Slovenská republika podporuje jeho riešenie na základe zachovania územnej integrity, nezávislosti a medzinárodnoprávnej subjektivity Cypru. Prezident Rudolf Schuster tiež uviedol, že pre delegáciu tureckých poslancov je isto zaujímavá konfrontácia náročných kritérií atlantickej aliancie so skutkovým stavom reformujúcich sa slovenských ozbrojených síl. Prezident Rudolf Schuster vyjadril presvedčenie, že delegácia tureckých poslancov bude môcť vydať pozitívne svedectvo o prístupe SR k závažným otázkam európskej integrácie vo vojenskej oblasti i o našej schopnosti dôsledne plniť spojenecké záväzky.

Prezident SR sa stretol s odbornými poradcami

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster sa dnes stretol na Novoročnom prijatí so svojimi odbornými poradcami. Témami rozhovoru bola otázka referenda, predčasných parlamentných volieb a prebiehajúce ekonomické reformy.

26. január 2004

Prezident SR prijal primátora Bratislavy

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal primátora Bratislavy Andreja Ďurkovského. Primátor prišiel zablahoželať Rudolfovi Schusterovi k jeho životnému jubileu. Hovorili spolu však aj o pripravovanej návšteve hlavy štátu v mestskej časti Dúbravka, o pripravenosti hlavného mesta SR na vstup do EÚ ako aj o blížiacom sa parlamentnom zhromaždení NATO, ktorého bude Bratislava hostiteľom vo februári t.r. Po skončení prijatia prezident navštívil v Esterházyho paláci výstavu z cyklu Dejiny slovenského výtvarného umenia – Gotika.

Prezident SR prijal spisovateľa Ladislava Ťažkého

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal spisovateľa Ladislava Ťažkého. Témou rozhovoru bola situácia vo vydávaní pôvodnej autorskej tvorby v zmenených ekonomických a daňových podmienkach ako aj pripravovaný seminár o živote a diele Rudolfa Schustera, ktorý sa 30. januára 2004 uskutoční v Sieni Cyrila a Metoda Univerzity Konštantína Fifozofa v Nitre. Odborný seminár zorganizoval Spolok slovenských spisovateľov a Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre.

Prezident SR vymenoval generálneho prokurátora

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes v zmysle č. 102 ods. 1 písm. t a čl. 150 Ústavy SR vymenoval do funkcie generálneho prokurátora plk. JUDr. Dobroslava Trnku. na slávnostnom akte bol prítomný minister spravodlivosti Daniel Lipšic, doterajší generálny prokurátor Milan Hanzel a námestníci generálneho prokurátora. Prezident Rudolf Schuster v príhovore poďakoval Milanovi Hanzelovi za doterajší výkon funkcie generálneho prokurátora a novovymenovanému prokurátorovi zaželal veľa úspechov a sily odolávať tlakom rozličných záujmových skupín, ktoré sa v tejto oblasti, žiaľ, vyskytujú a pravdepodobne aj vyskytovať budú.

25. január 2004

Prezident SR si uctil pamiatku obetí

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster si dnes položením venca uctil pamiatku obetí Kľak a Ostrý Grúň, ktoré boli vyvraždené a vypálené protifašistickom odboji počas II. svetovej vojny. Prezident SR v príhovore na margo nedávno zadržaného aktéra týchto hrozných udalostí Nižňánskeho tiež uviedol, že „ nedávne zadržanie zločinca, ktorý má túto hrôzu na svedomí, je len slabá náplasť na toľkú bolesť a zúfalstvo. Tento muž je už na prahu smrti a žil nepotrestaný na slobode desiatky rokov. Napriek tomu som rád, že jeho hrozné zločiny nezostanú nepotrestané“, uviedol prezident Rudolf Schuster.

23. január 2004

Prezident SR prijal predstaviteľov Slovenskej humanitnej rady a Národnej rady telesne postihnutých

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster prijal predstaviteľov Slovenskej humanitnej rady (SHR). Prezident SR im poďakoval za obetavú prácu v uplynulom roku, ktorú vynaložili v prospech humanitných a charitatívnych cieľov. Prezident SHR Ivan Sýkora predstavil SHR ako prvé a najväčšie združenie mimovládnych, neštátnych, neziskových, dobrovoľníckych organizácií pôsobiacich na Slovensku v sociálnej oblasti. V súčasnosti združuje 175 neziskových humanitných a charitatívnych organizácií. Aj v roku 2003 plnila SHR úlohu ich informačného, metodického, koordinačného a poradenského centra. Spolupracovala s nimi na realizácii dôležitých humanitných projektov, získavala pre ne materiálnu a finančnú pomoc od darcov a sponzorov. Zastupovala ich na rokovaniach s orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj v legislatívnom procese pri obhajovaní a presadzovaní práv zdravotne postihnutých a sociálne znevýhodnených občanov. K úspechom SHR a jej členských organizácií patrilo aj v roku 2003 poskytovanie konkrétnej pomoci, služieb, starostlivosti, poradenskej činnosti a organizovanie rôznorodých aktivít v prospech sociálne znevýhodnených a hendikepovaných ľudí. Ide o deti v náhradnej rodinnej výchove, telesne, zmyslovo, mentálne alebo kombinovane postihnuté deti, mládež i dospelých občanov, týrané, sexuálne zneužívané a zanedbávané deti, sociálne slabé mnohodetné rodiny, rodiny so zdravotne postihnutým členom, obyvateľov domovov sociálnych služieb a domovov dôchodcov, starých, chorých, osamelých a opustených ľudí, vojnových invalidov a poškodencov, bezdomovcov, utečencov, drogovo závislých, ľudí v krízových alebo záťažových životných situáciách, osoby prepustené z výkonu trestu, ľudí v hmotnej a sociálnej núdzi. Už niekoľko rokov organizovala Slovenská humanitná rada konkrétnu a cielenú pomoc obciam a občanom postihnutým povodňami na Slovensku. Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike je občianske združenie celonárodných organizácií občanov so zdravotným postihnutím, pracujúcich v oblasti obhajoby záujmov občanov so zdravotným postihnutím, ktorého úlohou je pôsobiť ako nezávislý reprezentant záujmov týchto občanov vo vzťahu k vláde SR, NR SR, štátnym, samosprávnym a ďalším zainteresovaným orgánom a inštitúciám, celej spoločnosti i k zahraničiu.

Prezident SR prijal predstaviteľov podnikateľských zväzov

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal na tradičnom Novoročnom stretnutí predstaviteľov Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, Zväzu podnikateľov a živnostníkov Slovenska. Prezident poďakoval prítomným za aktivity uplynulého roka, ktorý bol pre podnikateľské prostredie neľahký. Ocenil tiež odborné stanoviská zamestnávateľských zväzov, združení a podnikateľských stavovských organizácií ako dôležité zdroje informácií pri posudzovaní právnych noriem, ktoré podpisuje hlava štátu. Viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení Jozef Kollár poďakoval prezidentovi Rudolfovi Schusterovi za prijatie, ktoré vnímajú ako poctu a ako výraz ústretovosti voči podnikateľskému prostrediu na Slovensku a jeho problémom. Jozef Kollár vyslovil aj odhodlanie podnikateľských stavovských organizácií zápasiť o rovnocenné podnikateľské podmienky pre domácich podnikateľov a poďakoval hlave štátu za ochotu vypočuť aj názory veľkej skupiny podnikateľov, ktorá zabezpečuje sociálny zmier na Slovensku. Na záver zablahoželal v mene prítomných hostí prezidentovi Rudolfovi Schusterovi k jeho životnému jubileu.

Prezident SR prijal predstaviteľov tretieho sektora

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal na tradičnom Novoročnom stretnutí predstaviteľov tretieho sektora. V príhovore im poďakoval za aktivity, ktoré vyvinuli v uplynulom roku. Zvlášť zdôraznil zásluhu tretieho sektora pri realizácii prvého úspešného referenda o vstupe Slovenskej republiky do EÚ. Ocenil benefičné, charitatívne a občiansky prospešné aktivity organizácií tretieho sektora ako aj fakt, že ich činnosť sa aj administratívne posunula bližšie k občanom.

Prezident SR prijal predstaviteľov Nadácie Slovak Gold

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal predstaviteľov Nadácie Slovak Gold na čele s jej prezidentom Jozefom Sitkom. Informoval ho o doterajších výsledkoch nadačných aktivít, ktoré sa zameriavajú na podporu špičkovej domácej produkcie. Témou rozhovoru boli aj aktivity nadácie po vstupe Slovenskej republiky do Európskej únie.

22. január 2004

Prezident SR prijal predstaviteľov Spolku priateľov staroslávneho Devína

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal predstaviteľov Spolku priateľov staroslávneho Devína na čele s jej predsedníčkou Pavlínou Rumanovskou. Poslaním nezávislého občianskeho združenia je zbližovanie a vzájomné porozumenie priateľov slovanských národov na základe ich historických i aktuálnych kultúrnych väzieb. Témou rozhovoru bol Filmový festival Eduarda Schreibera v Lednických Rovniach, nad ktorým prezident SR prevzal záštitu v roku 2001. Hovorili spolu aj o rukopise knihy o prvom slovenskom filmovom historikovi Ivanovi Rumanovskom.

Prezident SR prijal riaditeľa zastúpenia Nadácie Friedrich Ebert Stiftung v SR

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal riaditeľa zastúpenia Nadácie Friedrich Ebert Stiftung v SR a ČR Heinza Alberta Huthmachera.
Nadácia Friedrich Ebert Stiftung je verejnoprospešná, súkromná, spoločenská inštitúcia, verná ideám a základným hodnotám sociálnej demokracie. Témou rozhovoru bola realizácia cieľa nadácie, ktorý je podpora spoločenského a politického dialógu v krajine. Nadácia sa usiluje o vytváranie pluralitnej demokracie a právneho štátu s verejnou správou, ktorá je ústretová voči občanom. Zároveň sa snaží napomáhať hospodárskemu a sociálnemu rozvoju Slovenska. Touto činnosťou prispieva aj k zlepšovaniu vzťahov medzi Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko. Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster ocenil úsilie nadácie o podporu integrácie SR do európskych a euroatlantických štruktúr.


Prezident SR prijal podpredsedu Európskej komisie

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal podpredsedu Európskej komisie Neila Kinnocka. Na stretnutí bol prítomný aj veľvyslanec a vedúci delegácie Európskej komisie na Slovensku Eric van der Linden. Prezident Rudolf Schuster ocenil záujem hosťa o úspešné zavŕšenie nášho integračného úsilia a hovoril s ním o aktuálnych otázkach nášho vstupu do EÚ a o perspektívach EÚ po jej historicky najväčšom rozšírení. Prezident SR ocenil skutočnosť, že národy pristupujúcich krajín trpezlivo čakali, kým samotná únia prekoná svoje vlastné pochybnosti o zmysle a nutnosti jej rozšírenia. Prezident Rudolf Schuster uviedol, že aj napriek doterajšiemu priebehu Medzivládnej komisie považuje SR za pozitívum otvorenosť zásadnej témy, ktorou je spôsob hlasovania v Európskej rade. Prezident SR konštatoval záujem Slovenskej republiky o ukončenie Medzivládnej komisie v krátkom časovom horizonte. Prezident SR v rozhovore potvrdil príklon Slovenskej republiky k všeobecnému cieľu Európy, ktorým je vznik civilizačného, občianskeho a ekonomického priestoru, schopného konkurovať iným vyspelým integrujúcim sa centrám. Dodal, že predpokladom pre dosiahnutie tohto cieľa je vytvorenie Európskej únie postavenej na základoch rovnoprávnosti jej členov a vyváženosti európskych národných inštitúcií pri zachovaní zodpovedajúcej úlohy členských krajín. Prezident Rudolf Schuster vyjadril nádej, že vo všetkých aktuálnych otázkach, ktoré je podpredseda Európskej komisie pripravený prerokovať s partnermi v SR bude dosiahnutý efektívny záver. Významnou podporou tejto myšlienky je eurointegračný konsenzus na politickej scéne za výdatnej občianskej podpory.

Prezident SR sa stretol so zástupcami národnostných menšín

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster sa dnes stretol na tradičnom Novoročnom stretnutí so zástupcami národnostných menšín. Na stretnutí bol prítomný aj podpredseda vlády SR Pál Csáky. Prezident Rudolf Schuster v príhovore ocenil skutočnosť, že Slovensko ako štát, v ktorom žijú početné menšiny prekonalo predchádzajúce napätia v tejto oblasti. Zvlášť sa pristavil pri rómskej menšine s dôrazom na to, že rómska otázka nie je len otázkou slovenskou , ale že tento problém je treba rieši koordinovane so susednými štátmi a v rámci zosúladenia postupu s princípmi Európskej únie. Podpredseda vlády Pás Csáky v príhovore ocenil vzťah SR voči menšinám, ktorý však možno vylepšovať. Uviedol, že v tomto roku predloží niekoľko legislatívnych návrhov týkajúcich sa antidiskriminačného zákona, zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o jazykových právach menšín žijúcich v Slovenskej republike.

Prezident SR navštívil Nitru

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster so sprievodom sa dnes zúčastnil v Nitre, v katedrálnom chráme Baziliky sv. Emeráma na slávnostnej svätej omši celebrovanej pri príležitosti životného jubilea Jána Chryzostoma kardinála Korca.

21. január 2004

Prezident SR v Egypte zastáva mierové riešenie blízkovýchodného konfliktu

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes v rámci oficiálnej návštevy Egyptskej arabskej republiky navštívil najvýznamnejšie egyptskej civilizácie a kultúry v mestách Abu Simbel a Luxor a prezrel si chrámy faraóna Ramsesa III, Údolie kráľov a chrám boha Amona v Karnaku. Počas rozhovorov vyslovil názor na konfliktnú situáciu na Blízkom Východe, pričom je zástancom nekompromisného postoja voči terorizmu akéhokoľvek druhu, ktorého vykorenenie je podmienkou pozitívneho riešenie palestínsko-izraelského konfliktu. Prezident Rudolf Schuster počas návštevy vyslovil aj nespokojnosť s účinkovaním niektorých našich podnikateľov, ktorí tvoria časť sprievodu na jeho zahraničných cestách. Vyslovil sa za ďalší rozvoj obojstranných podnikateľských aktivít na základe spolupráce so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.

20. január 2004

Prezident Ruskej federácie poslal blahoprajný telegram prezidentovi Slovenskej republiky

Prezident Ruskej federácie Vladimír Putin poslal blahoprajný telegram prezidentovi Slovenskej republiky Rudolfovi Schusterovi pri príležitosti jeho jubilea – 70. narodenín. V telegrame vysoko ocenil osobný prínos Rudolfa Schustera v rozvoji našich dvojstranných vzťahov, zdôraznil jeho vklad pri vytváraní dôvery , priateľských kontaktov a podmienok pre hospodársku spoluprácu medzi Ruskou federáciou a Slovenskou republikou. Na záver zaželal hlave nášho štátu dobré zdravie a úspechy v jeho zodpovednej práci.

Prezident SR slávnostne otvoril honorárny konzulát v Alexandrii

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes pokračoval v trojdňovej oficiálnej návšteve Egyptskej arabskej republiky. V Káhire sa stretol s predsedom Ľudového zhromaždenia Ahmadom Fathí Surúrom. Hovorili spolu o problematike Iraku a o spôsoboch riešenia situácie v tejto krajine. Prezident Rudolf Schuster zastáva názor, že účasť Slovenska v protihusajnovskej koalícii v Iraku sleduje obranný zámer v súvislosti s možným nasadením chemických a biologických zbraní prívržencami zvrhnutého režimu Saddáma Husajna. Prezident Rudolf Schuster dnes so sprievodom navštívil aj mesto Alexandria, kde slávnostne otvoril honorárny konzulát Slovenskej republiky. Honorárnym konzulom sa stal Muhammad el-Naggar, ktorý podniká v oblasti petrochemického priemyslu. Cieľom otvorenie nového konzulátu má byť podpora egyptsko-slovenskej hospodárskej spolupráce. Prezident Rudolf Schuster v Alexandrii navštívil aj známu alexandrijskú knižnicu a pri tej príležitosti venoval inštitúcii aj niekoľko knižných titulov.

19. január 2004

Prezident SR odcestoval na oficiálnu návštevu Egypta

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes odcestoval na trojdňovú oficiálnu návštevu Egyptskej arabskej republiky. Cieľom návštevy je dynamizácia ekonomických a kultúrnych vzťahov. Popoludní rokoval prezident Rudolf Schuster v Káhire s prezidentom Husním Mubarakom o obnovení bilaterálnej spolupráce v oblastiach, ktoré boli tradičné, najmä v oblasti strojárstva. Predmetom rozhovoru boli aj otázky situácie na Blízkom východe, pričom prezident Rudolf Schuster zastáva názor m že izraelsko-palestínsky problém možno ukončiť cestou obnovenia mierových rokovaní a vylúčením násilia. Prezident Rudolf Schuster v Káhire rokoval aj s generálnym tajomníkom Ligy arabských štátov Amrom Músom. Rudolf Schuster dnes podpísal aj slovensko-egyptskú Dohodu o boji proti organizovanému zločinu a Dohodu o zamedzení dvojitého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmov.

16. január 2004

Prezident SR na návšteve

Prezident SR Rudolf Schuster s manželkou odcestujú v pondelok 19.1.2004 na trojdňovú oficiálnu návštevu Egyptskej arabskej republiky. V delegácii prezidenta SR budú aj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Ivan Korčok, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Martin Pado, štátna tajomníčka Ministerstva hospodárstva SR Eva Šimková a štátny tajomník Ministerstva obrany SR Martin Fedor. Rudolf Schuster sa počas návštevy stretne so svojím egyptským partnerom Muhammadom Hosni Mubarakom, predsedom vlády EAR Atefom Ebeidom, predsedom Ľudového zhromaždenia EAR Ahmedom Fathy Sorourom. Rokovať bude aj s generálnym tajomníkom Ligy arabských štátov Amrom Moussom. Počas návštevy podpíšu dva zmluvné dokumenty Dohodu o zabránení dvojitého zdanenia a Dohodu o boji proti organizovanému zločinu. Hlavu štátu bude sprevádzať aj dvadsaťčlenná skupina podnikateľov, ktorí budú rokovať s egyptskými podnikateľmi v Egyptian Businnessmen´s Association /EBA/ a na ekonomickom seminári vo Federácii obchodných komôr EAR.

15. január 2004

Prezident SR je na pracovnom výjazde Prešovského kraja

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster je dnes na pracovnom výjazde v Prešovskom kraji. Po spoločných raňajkách s prezidentom Českej republiky Václavom Klausom v Tatranskej Javorine sa prezident Rudolf Schuster stretol v Starom Smokovci s primátorom Vysokých Tatier Jánom Mokošom. Hovorili o aktuálnej problematike regiónu, najmä o otázkach rozvoja cestovného ruchu, o kvalite infraštruktúry vo Vysokých Tatrách a ich pozícii v rámci turizmu už v dimenziách Európskej únie. Súčasťou dnešného programu prezident a Rudolfa Schustera bola aj návšteva akciovej spoločnosti Whirpool v Poprade- Matejovciach. Prezident SR sa po prehliadke spoločnosti zaujímal o jej aktuálne pozície v konkurenčnom prostredí a o jej rozvojové projekty aj z hľadiska zamestnanosti v regióne. Na záver dnešného pracovného výjazdu v Prešovskom kraji navštívil prezident Rudolf Schuster popradský domov dôchodcov, kde sa zaujímal o sociálne podmienky obyvateľov domova a o pozíciu týchto zariadení v rámci prebiehajúcich rezortných reforiem.

14. január 2004

Prezident Českej republiky na návšteve Slovenska

Na trojdňovú pracovnú návštevu Slovenskej republiky dnes pricestoval prezident Českej republiky Václav Klaus s manželkou. Prezidentský pár privítal s vojenskými poctami na letisku v Košiciach prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster. Po zápise do pamätnej knihy rokovali obaja prezidenti na pôde Regionálneho pracoviska Kancelárie prezidenta SR v Košiciach. Prezident Václav Klaus aj Rudolf Schuster ocenili nadštandardné a intenzívne vzťahy oboch krajín, ktoré sa dlhodobo pestujú na všetkých úrovniach. Prezidenti vyjadrili záujem o to, aby nadštandardnými vzťahmi aj zostali a rovnako sa vyslovili aj v otázke ďalšej bilaterálnej spolupráce. Prerokovali spolu aj integračné témy a Rudolf Schuster informoval prezidenta českej republiky o záujme uskutočniť summit štátov V4 v tomto roku v Slovenskej republike. Prezident Václav Klaus je naklonený tejto myšlienke a zároveň pozval prezidenta Rudolfa Schustera na návštevu Českej republiky ešte počas jeho funkčného pôsobenia ako prezidenta Slovenskej republiky. Po skončení rokovaní sa delegácie stretli na magistráte mesta Košice s primátorom Zdenkom Trebulom. Po stretnutí si oba prezidentské páry prezreli košické historické centrum . V popoludňajšom programe prezidentov je ešte stretnutie s predsedom Ústavného súdu SR Jánom Mazákom.

Prezident USA blahoželá Rudolfovi Schusterovi

Prezident SR Rudolf Schuster dostal od prezidenta Spojených štátov amerických Georga Busha osobný list, v ktorom mu blahoželal k životnému jubileu. V liste americký prezident spomína na vzájomné stretnutie, v rámci ktorého Rudolf Schuster hovoril o silnom odhodlaní Slovenska zasadzovať sa za slobodu a demokraciu. Prezident George Bush v liste ocenil demokratizačné a ekonomické reformy, na základe ktorých dnes stojí Slovensko na prahu členstva v NATO a EÚ.
„Počas Vášho takmer päťročného pôsobenia ste dokázali Vašu štátnickú rozhodnosť a predvídavosť. Občania Ameriky si spolu so mnou vážia Váš príspevok k nášmu spoločnému boju za slobodu.
Na počesť Vášho jubilea v Bratislave sa ku gratuláciám a novoročným želaniam pripája aj moja manželka Laura“, uvádza sa v liste amerického prezidenta Georga Busha prezidentovi Rudolfovi Schusterovi.


13. január 2004

Prezident SR prijal predstaviteľov cirkví

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal na tradičnom Novoročnom stretnutí predstaviteľov cirkví, náboženských obcí a spoločností. Na stretnutí bol prítomný aj minister kultúry Rudolf Chmel a apoštolský nuncius Henryk Nowacki. V príhovore prezident Rudolf Schuster poďakoval za duchovnú podporu pri spájaní názorovo a postojovo polarizovaných občanov Slovenskej republiky. Poďakoval im tiež za podporu vstupu SR do EÚ a vyslovil očakávanie, že zástupcovia cirkví, náboženských obcí a spoločností pomôžu občanom vyrovnávať sa s niektorými dezilúziami po našom vstupe do EÚ. Generálny biskup ekumenickej rady cirkví Július Filo sa v príhovore vyslovil predovšetkým za postupnú realizáciu myšlienky duchovnej integrácie Slovenska, nakoľko táto môže byť jedným z najvýznamnejších prínosov Slovenskej republiky integrovanej Európe. Diecézny biskup a predseda Konferencie biskupov Slovenska František Tondra v príhovore vyzval spoločnosť k zveľaďovaniu božích hodnotných darov ľudského vnútra a pozval tiež prezidenta Rudolfa Schustera na februárovú ďakovnú púť do Ríma.

Prezident SR na vernisáži výstavy fotografií Grzegorza Galasku

Prezident SR Rudolf Schuster sa zúčastnil v zimnej záhrade Prezidentského paláca na výstave fotografií poľského fotografa pôsobiaceho v Ríme Grzegorza Galasku Výstava „ 25 rokov pontifikátu Jána Pavla II.“ dokumentuje obdobie pontifikátu Svätého Otca a po prvý raz bola inštalovaná v bazilike sv. Petra v Ríme, kde ju slávnostne otvoril rímsky kardinál Camillo Runi. Neskôr si ju mohli prezrieť návštevníci v Krakove, Moskve a Hamburgu. Grzegorz Galaska je autorom vyše 20 albumov obohatených pápežskými textami, ktoré vyšli v mnohých jazykových mutáciách. Ide o fotografie z oficiálnych návštev či stretnutí, ale aj o vzácne fotografie zo súkromia Jeho Svätosti. Jeden z posledných albumov obsahuje aj fotografie z 3. apoštolskej návštevy Jána Pavla II. na Slovensku. G. Galaska je spoluzakladateľom a hlavným reportérom amerického magazínu Inside The Vatican.

Prezident SR prijal predstaviteľov ZMOS

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal na tradičnom Novoročnom stretnutí niekoľko desiatok predstaviteľov Združenia miest a obcí Slovenska. Poďakoval im za neľahkú prácu, ktorú museli vykonať v uplynulom roku kompetenčných presunov a zmien v organizácii územnej samosprávy. Kriticky sa vyjadril na margo nekvalitnej legislatívy v tejto oblasti, na ktorú doplácajú práve predstavitelia územnej samosprávy, ktorí už nemajú iný manévrovací priestor a sú priamo zodpovední „tvárou v tvár“ občanom. Prezident Rudolf Schuster predstaviteľom ZMOS poďakoval aj za ich neoceniteľnú podporu pri referende o vstupe Slovenskej republiky do EÚ. Vyjadril sa aj na margo mediálnych dezinformácií, ktoré sa o hlave štátu šíria priamo úmerne s blížiacim sa termínom prezidentských volieb. Verejne na tomto stretnutí vyhlásil, že v kauze údajných prehnaných platových očakávaní prezidenta SR sa od nich dištancuje. Ide o informácie, ktoré sa týkajú bývalej hlavy štátu a prezident Rudolf Schuster tejto súvislosti vyhlásil, že ako prípadný dôchodca prijme výšku dôchodku ako radový občan Slovenskej republiky. Predseda ZMOS Michal Sýkora poďakoval v príhovore hlave štátu za profesionálny postoj pri rokovaniach o zákonoch, ktoré sú existenčne dôležité pre normálny chod samosprávy na Slovensku.

Prezident SR prijal členov petičného výboru za vyhlásenie referenda

Prezident Slovenskej republiky dnes prijal členov petičného výboru za vyhlásenie referenda o prijatí ústavného zákona o skrátení tretieho volebného obdobia NR SR tak, aby sa voľby do NR SR konali v roku 2004. Predstavitelia petičného výboru zároveň odovzdali prezidentovi SR petičné hárky s 606 652 podpismi občanov. Prezident Rudolf Schuster uviedol, že s petičnými hárkami naloží v zmysle Ústavy Slovenskej republiky.

12. január 2004

Prezident SR prijal predstaviteľov slovenskej kultúry

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal niekoľko desiatok predstaviteľov slovenskej kultúry na tradičnom Novoročnom stretnutí. V príhovore sa im poďakoval za všetko, čo vykonali v tvorivej oblasti aj napriek ťaživej ekonomickej situácii a neústretovosti voči rezortu kultúry. Opätovne uviedol svoj návrh na zlúčenie prostriedkov z viacerých rezortov tak, aby bolo možné bez ujmy na štátnom rozpočte dostavať Slovenské národné divadlo. Spisovateľ Ladislav Ťažký v príhovore za zástupcov kultúry uviedol, novoročný vinš, v ktorom zaželal všetkým „slovenský mamičkám a ich pekným synom, Slovensku, Európe i svetu mier. A pokoj v duši“, pretože „to všetko ostatné sa zrodí v ňom“.

Prezident SR prijal predstaviteľov médií

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal na tradičnom Novoročnom stretnutí zástupcov médií. Poďakoval sa im za vlaňajšie mediálne výkony a v nastávajúcom roku ich vyzval predovšetkým k objektívnosti voči nadchádzajúcim vážnym udalostiam, ktoré Slovensko čakajú. Vyzval predstaviteľov médií, aby objektivizovali naše pôsobenie ako člena EÚ a aby mediálne citlivo pripravili občanov aj na sklamania a prehnané očakávania, ktoré budú s týmto krokom spojené. Zástupca médií, Miloš Nemeček v príhovore zdôraznil zmysluplnosť médií v tom prípade, ak im ide o sprostredkovanie objektívnej pravdy a objektívnych faktov.

Prezident SR prijal členov talianskej podnikateľskej delegácie

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal v Prezidentskom paláci členov talianskej podnikateľskej delegácie Confartigianato - Guida Bolaffiho, Giuseppe Mauro Silveriho, Antonia Zanardi Landiho a Alvara Ravaglioliho. Predstavitelia celotalianskeho združenia remeselníkov, malých a stredných podnikateľov. Predstavitelia podnikateľského združenia Confartigianato spolu s Ministerstvom práce Talianskej republiky majú záujem realizovať na Slovensku projekty v prospech rozvoja malého a stredného podnikania. Prvým krokom iniciatívy bola podpora zamestnávania slovenských občanov na území Talianska v kvalifikovaných remeselných prácach. Na Slovensku sa organizujú školiace kurzy (zatiaľ bezplatne), v ktorých vybraných záujemcov učia taliansky jazyk a oboznamujú ich s kultúrou a zvykmi Talianska. Po ukončení kurzov absolventi získavajú certifikát a presúvajú sa za prácou do už vytipovaných firiem. Na základe dobrej doterajšej spolupráce je zo strany talianskych podnikateľov a talianskych inštitúcií záujem rozbehnúť na Slovensku silnú a reálnu podporu malého a stredného podnikania formou aplikácie talianskeho modelu existencie Záručných družstiev. Záručné konzorciá, ktoré majú formu družstiev, sú neziskové združenia zložené z malých a stredných podnikateľov. Hlavnou funkciou konzorcií je ponuka záruky bankám s cieľom získať výhodné úvery pre malých a stredných podnikateľov. Hlavná charakteristika konzorcií je vzájomnosť, princíp solidarity, ktorý spája podnikateľov-členov a vďaka ktorému si vzájomne pomáhajú prostredníctvom záruk. Tieto sú tvorené vkladmi jednotlivých členov a vkladmi verejných inštitúcií, ktoré spolu vytvárajú záručný fond. Ak podnikateľ-živnostník, člen konzorcia, potrebuje prístup k úveru, ale nedisponuje potrebnými zárukami, môže sa za neho zaručiť konzorcium výškou svojho záručného fondu. Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster uvítal podnikateľskú iniciatívu talianskej strany i to, že našu vlasť si na túto formu spolupráce vybrali ako jedinú z pristupujúcich krajín. Aj preto je veľmi pravdepodobné, že Talianska republika nebude v prípade občanov Slovenskej republiky uplatňovať takzvané dočasné ochranné opatrenia, ktoré by bránili ich zamestnávaniu.

9. január 2004

Novoročné stretnutie s predsedami VÚC

Prezident SR Rudolf Schuster na tradičnom novoročnom stretnutí s predsedami vyšších územných celkov hovoril o prechode kompetencií a problémoch súvisiacich s jeho finančným zabezpečením. Rudolf Schuster ocenil kroky predsedov smerujúce k zefektívneniu reformy a poďakoval sa im za vykonanú prácu. Predsedovia sa zhodli, že predovšetkým v zdravotníctve spravujú vyššie územné celky majetok lepšie, ako štát. Podľa predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Štefana Štefanca záujem prezidenta o prácu smosprávy je dôkazom toho, že ako jeden z mála ústavných činiteľov si uvedomuje význam regionálnej samosprávny, čo je vo vyspelých štátoch bežné.

Odborári vyzvali prezidenta Rudolfa Schustera na opätovnú kandidatúru

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal predstaviteľov Konfederácie odborových zväzov na Novoročnom stretnutí. Poďakoval im za prácu, ktorú vykonali v uplynulom roku. Kriticky sa však vyjadril o nekonštruktívnom sociálnom dialógu, ktorý smeruje k údajnému zrušeniu tripartitnej legislatívy. Prezident Slovenskej republiky zdôraznil svoju zodpovednosť voči občanom ako nimi volená hlava štátu. Podčiarkol potrebnosť ekonomických reforiem, ale nie na úkor sociálnych vrstiev obyvateľstva, ktoré sú nimi ponižované. „Ako prezident nemôžem podporovať koalíciu, keď robí chyby a to isté platí i pre opozíciu“, uviedol Rudolf Schuster. Prezident KOZ Ivan Saktor v príhovore poďakoval prezidentovi SR za doterajší ústretový a profesionálny postoj pri vzájomných rokovaniach v zmysle podpory využitia všetkých zákonných prostriedkov na dosiahnutie dôstojného ekonomického prostredia pre väčšinu občanov Slovenskej republiky. V mene a v poverení Konfederáciou odborových zväzov vyzval Rudolfa Schustera, aby opätovne kandidoval na post hlavy štátu.

Prezident SR prijal nových veľvyslancov

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal na nástupnej audiencii troch nových veľvyslancov. Ako prvý odovzdal hlave štátu poverovacie listiny mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Paraguajskej republiky Oscar Cabello Sarubbi. Prezident Rudolf Schuster ocenil korektné vzťahy medzi Slovenskou republikou a Paraguajskou republikou a zdôraznil záujem slovenskej strany o rozvoj koncepčných vzťahov medzi obidvoma krajinami. Potvrdil tiež záujem SR o nadviazanie nových kontaktov medzi podnikateľskými subjektami, ktoré by boli predpokladom dynamickejšieho rozvoja ekonomickej spolupráce. Poverovacie listiny odovzdal prezidentovi SR aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Egyptskej arabskej republiky Elysayed Ramzy Ezzeldin Ramzy. Prezident Rudolf Schuster v rozhovore s veľvyslancom ocenil rozhodnutie Egyptskej arabskej republiky zmeniť akreditáciu veľvyslanca pre SR z Prahy do Viedne. Poukázal tiež na dôležitosť ekonomickej dimenzie vzájomných vzťahov a na multilaterálnu spoluprácu aj ako člena SR v rámci EÚ. Prezident Rudolf Schuster zdôraznil záujem slovenskej strany o ďalší kontinuálny rozvoj vzťahov i na pôde medzinárodných organizácií, predovšetkým OSN a jej agentúr. Prezident SR požiadal egyptského veľvyslanca o podporu slovenskej kandidatúry do BR OSN na roky 2006-2007. Vyslovil presvedčenie, že nadchádzajúca oficiálna návšteva Rudolfa Schustera v Egyptskej arabskej republike bude pozitívnym prvkom pri rozvíjaní vzájomných vzťahov oboch krajín.
Poverovacie listiny dnes Rudolfovi Schusterovi odovzdal aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Kolumbijskej republiky Rosso José Serrano Cadena. Prezident SR potvrdil neexistenciu sporných alebo nevyriešených otázok vo vzájomných stykoch oboch krajín. Podporil úsilie vlády kolumbijského prezidenta v zápase s terorizmom, aj drogovým terorizmom. Prezident Rudolf Schuster podporil snahu medzinárodného spoločenstva napomôcť ukončeniu ozbrojeného konfliktu v Kolumbii. Prezident SR sa vyslovil za podporu rozvinutia jestvujúcich a nadviazanie nových kontaktov medzi podnikateľskými subjektami a vyslovil záujem slovenskej strany o rozvoj vzťahov aj v oblasti vedy, školstva, kultúry, zdravotníctva a športu.


8. január 2004

Prezident SR prijal predstaviteľov Národnej banky SR

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal predstaviteľov Národnej banky Slovenskej republiky, ktorí mu prišli zablahoželať k životnému jubileu.

Prezident SR s členmi vlády na Novoročnom stretnutí

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster sa dnes stretol s členmi vlády SR prijal na tradičnom Novoročnom stretnutí. Prezident SR v príhovore poďakoval vláde za jej činnosť v uplynulom roku. Ocenil jednotný postup vlády, parlamentu aj hlavy štátu v otázke zahraničnej politiky a v tejto oblasti apeloval na koordinovaný postup krajín V4 aj po vstupe do EÚ. Prezidenta SR mrzí nejednotnosť postojov voči Ukrajine, voči ktorej je napr. v oblasti vízovej politiky ústretovejšie Maďarsko aj Poľsko. Rudolf Schuster sa kriticky zmienil aj o reštriktívnych krokoch vlády bez dôkladných analýz dopadov na ekonomicky slabšie vrstvy obyvateľstva. Prezident SR víta vstup zahraničného kapitálu na Slovensko, ale zdôraznil význam podpory pre malých a stredných podnikateľov ako rozhodujúcej podnikateľskej vrstvy pre trhovú ekonomiku. Prezident Rudolf Schuster sa v príhovore kriticky vyjadril aj na adresu ministerstva školstva s vyjadrením, že navrhované spoplatnenie vysokoškolského štúdia v podobe predloženej právnej normy nepodpíše. Prezident Rudolf Schuster vyzval prítomných členov vlády k vzájomnej finančnej ústretovosti rezortov tak, aby mohlo byť úspešne zavŕšené financovanie dostavby budovy SND. Prezident Slovenskej republiky vyslovil aj svoje stanovisko k otázke vypísania referenda o predčasných parlamentných voľbách, pretože podľa jeho názoru, ak sa podarilo iniciátorom referenda zozbierať v krátkom čase také veľké množstvo podpisov, je to preňho relevantný argument na vypísanie referenda. Na záver zaželal prezident Rudolf Schuster vláde SR do budúceho náročného roka mnoho úspechov.

Rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky vo veciach žiadostí o milosť

Prezident Slovenskej republiky posudzoval 20 žiadostí o milosť, z ktorých v jednom prípade udelil milosť, v ďalších nezistil dôvody na jej udelenie.
Milosť udelil:
B. M. mužovi, občanovi SRN, ktorý bol odsúdený v roku 1986 pre trestný čin porušovania predpisov o obehu tovaru v styku s cudzinou podľa § 124 ods. 1 Trestného zákona v jednočinnom súbehu s trestným činom skrátenia dane podľa § 148 ods. 1 Trestného zákona na trest odňatia slobody vo výmere 5 mesiacov a na trest vyhostenia z územia bývalej ČSSR.
Podstata skutku spočívala v tom, že v roku 1985 z Rakúska do ČSSR nelegálne prevážal 129 ks digitálnych hodiniek, ktoré ukryl pred colnými orgánmi a vyhol sa zaplateniu colného poplatku v sume 11 600,- Kčs. Trest odňatia slobody vykonal v roku 1986, od tejto doby vedie usporiadaný život ako úspešný obchodník v SRN. Trest vyhostenia mu však bráni prísť na návštevu do Slovenskej republiky, kde žije matka jeho priateľky. Trest vyhostenia v čase jeho ukladania sa vzťahoval na celé územie bývalej ČSSR a v roku 2002 mu bol prezidentom Českej republiky odpustený s účinkom pre územie terajšej samostatnej Českej republiky. Keďže má záujem navštevovať aj rodinu v Slovenskej republike, požiadal prezidenta Slovenskej republiky o odpustenie trestu vyhostenia s účinkom aj pre Slovenskú republiku.
Minister spravodlivosti Slovenskej republiky odporučil odpustiť trest vyhostenia.
Vzhľadom na skutočnosť, že odsúdený vykonal nepodmienečný trest odňatia slobody ešte v roku 1986, od spáchania skutku uplynulo 18 rokov a odvtedy vedie usporiadaný život, prezident Slovenskej republiky sa stotožnil so stanoviskom ministra spravodlivosti a odpustil odsúdenému trest vyhostenia.


7. január 2004

Prezident SR prijal Trojkráľové požehnanie

Monsignor František Rábek, ordinár ozbrojených síl dnes udelil prezidentovi Slovenskej republiky Rudolfovi Schusterovi a Prezidentskému palácu slávnostné Trojkráľové požehnanie. Po sviatočnom programe s tradičnými koledami spevokolu predniesol biskup Rábek duchovné slovo a požehnal priestory Prezidentského paláca.

Prezident SR prijal koledníkov Dobrej noviny

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes prijal koledníkov Dobrej noviny z Hnutia kresťanských spoločenstiev detí. Koledníci pripravili pre prezidenta Rudolfa Shustera milý hudobný pozdrav. Zároveň hlave štátu odovzdali posolstvo ich spolupatričnosti s chudobnými deťmi v Afrike v podobe finančnej zbierky, ktorú vykoledovali vo sviatočnom čase. Výnos koledníkov Dobrá novina poputuje do Sudánu na podporu zdravotných a vzdelávacích projektov, na finančnú výpomoc sudánskej nemocnice.

Prezident SR prijal predstaviteľov Národnej rady Slovenskej republiky

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster dnes v Prezidentskom paláci prijal predstaviteľov Národnej rady Slovenskej republiky na tradičnom novoročnom stretnutí. Zúčastnil sa na ňom predseda NR SR Pavol Hrušovský, podpredsedovia NR SR a predsedovia parlamentných výborov. Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster v príhovore poďakoval členom NR SR za všetko, čo vykonali v uplynulom roku. Spomenul aj množstvo a rýchlosť prijímania právnych noriem, čo má vplyv na ich kvalitu. Prezident SR ocenil aj isté zvýšenie parlamentnej politickej a komunikačnej kultúry. Zmienil sa aj o krehkom počte koaličných poslaneckých hlasov a o ich problematickom získavaní pri hlasovaní o zákonoch v parlamente SR. Do nového roka zaželal prezident Rudolf Schuster členom parlamentu a ich rodinám veľa zdravia, úspechov a Božieho požehnania.

5. január 2004

Stanovisko prezidenta SR

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster odmieta tvrdenia niektorých politikov a médií, že vrátením zákona o starobnom dôchodkovom sporení NR SR na opätovné prerokovanie ohrozil termín vyplácania zvýšených dôchodkov. Bolo to Ministerstvo práce, sociálnych a rodiny, ktoré zakomponovalo zvýšenie dôchodkov do zákona kreujúceho tzv. druhý pilier dôchodkovej reformy. Prezident republiky, v snahe neohroziť vyplácanie zvýšených dôchodkov, nevyužil svoju ústavou danú 15 – dňovú lehotu na posúdenie zákona a vrátil ho NR SR už 2. januára 2004. Urobil tak aj napriek tomu, že podľa jeho názoru ministerstvo použilo dôchodcov ako rukojemníkov pri presadzovaní druhého pilieru dôchodkovej reformy. Podľa Rudolfa Schustera to bol jediný dôvod, prečo sa dve rozdielne témy spojili v jednom zákone.
Zvýšenie dôchodkov o 6 alebo 8 percent navrhuje prezident Rudolf Schuster od februára preto, že už od 1. januára 2004 životnú úroveň dôchodcov, ktorým boli priznané dôchodkové dávky pred 1. februárom tohto roku, negatívne ovplyvní najmä zvýšenie sadzby DPH, v dôsledku čoho už vzrástli ceny potravín, liekov a energií. Ich rast bude aj podľa údajov Slovenského štatistického úradu vyšší ako 4 percentá.


2. január 2004

Prezident SR podpisoval zákony

Prezident SR Rudolf Schuster podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky podpísal zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z. Prezident Slovenskej republiky zároveň vrátil Národnej rade Slovenskej republiky zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. január 2004

Prezident SR odovzdal najvyššie štátne vyznamenania

Pri príležitosti Dňa vzniku Slovenskej republiky odovzdal prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster v budove NR SR na Župnom námestí v Bratislave   najvyššie štátne vyznamenania týmto osobnostiam:

Pán profesor František Klein,
bol veľkou postavou slovenskej medicíny a patrí aj medzi nezabudnuteľných pedagógov Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Po druhej svetovej vojne sa zaslúžil o rozvoj Ústavu patologickej anatómie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského. Vďaka nemu, a pod jeho vedením, vyrástli vynikajúce lekárske osobnosti. Väčšinu svojho života venoval štúdiu patohistológie endokrinných žliaz. Bol vynikajúcim diagnostikom, zároveň ako jeden z prvých slovenských autorov publikoval svoje odborné štúdie aj v renomovaných zahraničných časopisoch.
Prezident Slovenskej republiky udelil pánovi profesorovi Františkovi Kleinovi Pribinov kríž I. triedy in memoriam, za mimoriadne významné zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky. Vyznamenanie prevzal docent Štefan Galbavý.


Pán profesor Peter Blaho,
je jedným z najuznávanejších právnych romanistov a zároveň rektorom Trnavskej univerzity. Zoznam jeho publikácií obsahuje viac ako 140 položiek všetkých literárnych žánrov vedeckej spisby. Za svoju prácu získal viacero ocenení – medzi inými je nositeľom titulu rytier commendator Svätého Gregora veľkého, ktorý mu udelil pápež Ján Pavol II. Svojou celoživotnou prácou sa mimoriadnym spôsobom zaslúžil o budovanie dobrého mena Slovenskej republiky v zahraničí.
Prezident Slovenskej republiky udelil profesorovi Petrovi Blahovi Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne významné zásluhy o sociálny a kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.


Pán profesor Dušan Hanák,
je jedným z najvýznamnejších slovenských scenáristov a režisérov. Je preňho charakteristické i to, že so všetkým čo vie, sa delí so svojimi poslucháčmi na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Jeho Ružové sny, Papierové hlavy, Tichá radosť či Ja milujem, ty miluješ patria medzi to najlepšie, čo v slovenskej kinematografii vzniklo. Vďaka jeho mimoriadnemu umeniu sa naša vlasť mohla prezentovať na desiatkach festivalov v zahraničí.
Prezident Slovenskej republiky udelil profesorovi Dušanovi Hanákovi Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.


Pán Ernest Zmeták,
je mimoriadnym zjavom v slovenskom výtvarnom umení. Svojim celoživotným dielom v maľbe, grafike i mozaike, pri ilustrovaní kníh ale i svojim vplyvom na spolutvorcov i tvorbu mladšej generácie, významne ovplyvnil výtvarné umenie u nás v druhej polovici dvadsiateho storočia. Jeho diela sú dnes ozdobou všetkých slovenských galérií, najvýznamnejších súkromných zbierok, ale i zbierky Slovenskej národnej galérie. Ernest Zmeták je aj mimoriadne šľachetným umelcom – svojmu rodnému mestu Nové Zámky – venoval zbierku v hodnote desiatok miliónov korún a dnes je práve tam vystavená.
Prezident Slovenskej republiky udelil pánovi Ernestovi Zmetákovi Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.
Pán Ernest Zmeták si vyznamenanie prevezme v inom termíne.


Pán Ondrej Šeševička,
sa svojou celoživotnou prácou zaslúžil o efektívne využitie slovenských surovinových zásob, o rozvoj nášho magnezitového priemyslu. Výrazne sa zaslúžil a radikálnu zmenu technológie ťažby a spracovania magnezitu, ktorá zlepšila životné prostredie na Gemeri, ale aj rázne znížila energetickú náročnosť výroby žiaruvzdorných materiálov. Tieto technické riešenia sú unikátne ja z celosvetového pohľadu.
Prezident Slovenskej republiky udelil Ondrejovi Šeševičkovi Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o hospodársky a sociálny rozvoj Slovenskej republiky.


Pán Juraj Bača,
je osemnásobným majstrom sveta i štvornásobným majstrom Európy v rýchlostnej kanoistike. Tomuto športu sa začal venovať v roku 1984 a po jedenástich rokoch sa stal juniorským majstrom sveta. Okrem titulov vybojoval pe Slovenskú republiku jednu bronzovú medailu na majstrovstvách sveta, ďalšiu bronzovú a dve strieborné na majstrovstvách Európy. Momentálne je členom tímu pre Olympijské hry v Aténach, ktoré budú už v tomto roku.
Prezident Slovenskej republiky udelil pánovi Jurajovi Bačovi Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o rozvoj športu v Slovenskej republike.


Pán Michal Riszdorfer,
je osemnásobným majstrom sveta a päťnásobným majstrom Európy v rýchlostnej kanoistike. Tomuto športu za začal venovať v roku 1986. Jeho medailovú zbierku dopĺňajú mnohé ďalšie zo svetových i Európskych šampionátov i športových podujatí doma i vo svete. Aj on je členom Olympijského tímu pre tohtoročné Atény.
Prezident Slovenskej republiky udelil pánovi Michalovi Riszdorferovi Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o rozvoj športu v Slovenskej republike.


Pán Richard Riszdorfer,
rýchlostnej kanoistike sa venuje od roku 1989. Výrazne sa presadil už v juniorských kategóriách keď sa stal majstrom sveta i Európy. Je dvojnásobným seniorským majstrom sveta a dvojnásobným majstrom Európy. Aj jeho zbierku dopĺňajú ďalšie medaily z domácich a zahraničných podujatí, i preto je členom Olympijského tímu pre Atény 2004.
Prezident Slovenskej republiky udelil pánovi Richardovi Riszdorferovi štátne vyznamenanie Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o rozvoj športu v Slovenskej republike.


Pán Erik Vlček,
je majstrom Európy v rýchlostnej kanoistike i juniorským majstrom sveta. Tomuto športu sa venuje od roku 1988. Spolu so svojimi kolegami zo v súčasnosti takmer neporaziteľného štvorkajaku sú výraznými vzormi pre mladších kolegov a zároveň šíria dobré meno nášho športu v zahraničí.
Prezident Slovenskej republiky udelil pánovi Erikovi Vlčekovi Pribinov kríž II. triedy za významné zásluhy o rozvoj športu v Slovenskej republike.


Pán László Dobos,
je popredným predstaviteľom maďarskej literatúry. V roku 1969 bol členom vlády, už v nasledujúcom roku ho vylúčili z politického, spoločenského i kultúrneho života. Po nežnej revolúcii sa stal poslancom Slovenskej národnej rady za Spolužitie. V parlamente potom pracoval päť rokov. Osem rokov bol podpredsedom Zväzu Maďarov v Budapešti, teraz je riaditeľom vydavateľstva Madách v Bratislave.
Prezident Slovenskej republiky udelil pánovi Lászlóovi Dobosovi Pribinov kríž III. triedy za významné zásluhy o rozvoj kultúry v Slovenskej republike.


Pán Peter Čertík,
pracoval dlhé roky v bani Handlová a to v rôznych funkciách – od štajgra až po výrobného námestníka. Popri svojom pracovnom zaradení bol aj banským záchranárom, a to vari najlepšie vypovedá o jeho charakterových vlastnostiach. Koncom sedemdesiatych rokov sa začal venovať koncepciám otvárok slovenských i českých baní. Má významný podieľ na zachovaní nášho uhoľného baníctva, je spoluautorom energetickej a surovinovej politiky SR. V súčasnosti sa venuje príprave projektov na revitalizáciu Hornej Nitry a Veľkého Krtíša po banskej činnosti.
Prezident Slovenskej republiky udelil pánovi Petrovi Čertíkovi Pribinov kríž III. triedy za významné zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenskej republiky.


Pán Ctibor Greguš,
je vynikajúci lesnícky odborník, ktorý sa mimoriadne zaslúžil o ekologizáciu lesného hospodárstva a jeho trvale udržateľný rozvoj. Medzi odbornou verejnosťou je považovaný za najlepšieho odborníka na lesnícku a v širšom slova zmysle aj prírodovednú problematiku. Jeho kolegovia ho okrem toho považujú aj za čestného a priameho človeka, ktorý svoje zásady nemenil ani so zmenami politických systémov. Aj preto má medzi svojimi kolegami vysokú autoritu a rešpekt.
Prezident Slovenskej republiky udelil pánovi Ctiborovi Gregušovi Pribinov kríž III. triedy za významné zásluhy o hospodársky rozvoj Slovenska.


Pán Jozef Kočiš,
patrí medzi zakladateľov modernej slovenskej archivistiky a regionálnej historiografie. Systematicky skúmal dejiny Slovenska i Slovákov v archívoch v Maďarsku, Poľasku, Rakúsku, Francúzsku, Taliansku a Vatikáne. Patrí medzi uznávaných teoretikov archivistiky ako vedy, rozpracoval metodiku spracovania sprístupňovania archívnych fondov orgánom miestnej štátnej správy a samosprávy od 16. do 20. storočia.
Prezident Slovenskej republiky udelil pánovi Jozefovi Kočišovi Pribinov kríž III. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.


Profesor Ľudovít Petránsky,
je výraznou vedeckou osobnosťou uznávanou u nás i v zahraničí. Ako kurátor pripravil niekoľko mimoriadne významných výstav, ktoré úspešne reprezentovali našu kultúru napríklad vo Francúzsku, Spojených štátoch amerických, Kanade. Ako vedúci Ústavu dizajnu Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity buduje toto pracovisko v tendenciách, ktoré sú charakteristické pre zjednocujúcu sa Európu.
Prezident Slovenskej republiky udelil profesorovi Ľudovítovi Petránskemu Pribinov kríž III. triedy za významné zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky.


Pani Helena Woleková,
sa svojou systematickou prácou v sociálnej oblasti, starostlivosti o zdravotne postihnutých, rodiny a deti výrazne zaslúžila o sociálny rozvoj Slovenskej republiky. V súčasnosti pôsobí ako riaditeľka nadácie SOCIA, ktorá finančne podporuje vznik nových sociálnych služieb a presadzuje legislatívne návrhy na podporu neziskových organizácií v tejto oblasti. Bola prvou ženou, ktorá sa v postkomunistickom období stala členkou vlády.
Prezident Slovenskej republiky udelil pani Helene Wolekovej Pribinov kríž III. triedy za významné zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky.


Pán Vladimír Bajan,
už takmer 10 rokov je starostom mestskej časti Bratislava – Petržalka, ktorá je de facto tretím najväčším mestom v Slovenskej republike. Aj vďaka nemu sa z tejto mestskej časti stáva kultivovaná a kultúrna časť hlavného mesta a on, ako jej starosta, má veľkú dôveru i úctu nielen obyvateľov Petržalky ale aj svojich kolegov v Združení miest a obcí Slovenska, kde je podpredsedom. 10 rokov pôsobil aj ako poslanec Národnej rady Slovenskej republiky.
Prezident Slovenskej republiky udelil pánovi Vladimírovi Bajanovi Pribinov kríž III. triedy za významné zásluhy o sociálny rozvoj Slovenskej republiky.


Pán Pavol Vagaský,
je dlhoročným zamestnancom Železníc Slovenskej republiky. 5. mája 2003, v čase svojho pracovného voľna, svojou rozhodnosťou i odvahou zabránil nehode dvoch vlakov na trase Hanušovce nad Topľou a Čierne nad Topľou a predišiel tak možným obetiam na životoch i materiálnym škodám.
Prezident Slovenskej republiky udelil pánovi Pavlovi Vagaskému Kríž Milana Rastislava Štefánika II. triedy za zásluhy o záchranu ľudských životov a značných materiálnych škôd s nasadením vlastného života.


Nadporučík Vladimír Bruňo,
svojim ráznym a odvážnym postupom, riskujúc vlastný život, zabránil ozbrojenému páchateľovi usmrtiť rukojemníčku a zachránil jej tým život. V súčasnosti si plní služobné povinnosti v Jednotke osobitného určenia útvaru osobitného určenia Prezídia Policajného zboru.
Prezident Slovenskej republiky udelil nadporučíkovi Vladimírovi Bruňovi Kríž Milana Rastislava Štefánika III. triedy za zásluhy o záchranu ľudského života s nasadením vlastného života.