Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaJanuár

Úvodná stránka > Aktuality a prehlady > Archív správ mediálneho odboru > rok 2002


31. január 2002

Prezident SR prijal námestníka generálneho tajomníka NATO

Prezident SR Rudolf Schuster prijal námestníka generálneho tajomníka NATO pre politické záležitosti Güntera Altenburga. Rudolf Schuster pred rokovaním s delegáciou so svojím hosťom hovoril medzi štyrmi očami.
Na stretnutí zdôraznil, že vstup do Aliancie je pre Slovenskú republiku v zahranično-politickej oblasti prioritou a nadchádzajúci summit v Prahe historickou šancou. Náš vstup do Aliancie by mal byť podľa hlavy štátu prínosom nielen pre Slovensko, rovnako aj pre NATO. Prezident SR vyjadril podporu Slovenskej republiky myšlienke naplnenia slobodnej a zjednotenej Európy, ako aj akciám proti terorizmu zo strany NATO.
Rudolf Schuster sa zmienil o podpore obyvateľstva a politických strán v integrácii SR do NATO, ktorá podľa najnovších výskumov prekročila hranicu 60% a ubezpečil svojho hosťa, že zahraničnopolitická orientácia SR sa po voľbách nezmení.
G. Altenburg naznačil, že nadchádzajúci summit v Prahe bude pre Slovensko symbolický. Ocenil úroveň pripravenosti Armády SR na vstup do euroatlantických štruktúr ako aj fakt, že podpora integrácii do NATO stúpa.


Noví veľvyslanci odovzdali prezidentovi SR poverovacie listiny

Poverovacie listiny prezidentovi SR Rudolfovi Schusterovi odovzdal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Tuniskej republiky v SR so sídlom vo Viedni Afíf Hindáwí. Rudolf Schuster ocenil, že s touto krajinou, ktorá má významné postavenie v prelínajúcich sa regiónoch Blízkeho východu a Stredomoria má Slovensko už tradične dobré vzťahy. Obaja predstavitelia sa vyslovili za výraznejšie rozšírenie vzájomných vzťahov v ekonomickej a kultúrnej oblasti.
Poverovacie listiny prezidentovi SR Rudolfovi Schusterovi odovzdal mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Bolívijskej republiky v SR so sídlom vo Viedni Jaime Niňo de Guzmán. Ako Rudolf Schuster konštatoval, s Bolívijskou republikou nemá SR žiadne otvorené ani nevyriešené otázky a máme záujem o zintenzívnenie spolupráce v obchodnej i kultúrnej oblasti, ako aj na poli diplomacie. Ako sa zhodli obaja predstavitelia, zintenzívneniu vzťahov by napomohlo aj zriadenie honorárnych konzulátov v oboch krajinách.


30. január 2002

Prezident SR prijal českých a moravských spisovateľov

Prezident SR Rudolf Schuster prijal zástupcov českých a moravských spisovateľov, medzi ktorými boli aj predseda Obce českých spisovateľov Antonín Jelínek a predseda Klubu spisovateľov literatúry faktu Karel Richter. Českí a moravskí spisovatelia navštívili Bratislavu kvôli udeľovaniu cien Vojtecha Zamarovského. S prezidentom Rudolfom Schusterom hovorili o prehlbovaní kontaktov medzi oboma kultúrami.

29. január 2002

Prezident SR menoval nového ministra financií

Prezident SR Rudolf Schuster dnes za prítomnosti podpredsedu NR SR Pavla Hrušovského a predsedu Vlády SR Mikuláša Dzurindu prijal demisiu ministerky financií SR Brigity Schmögnerovej a za nového ministra financií vymenoval Františka Hajnoviča. Rudolf Schuster sa Brigite Schmögnerovej poďakoval za vykonanú prácu a novému ministrovi poprial veľa úspechov pri vykonávaní jeho funkcie.

Prezident SR prijal predstaviteľov Zväzu spracovania dreva SR

Prezident SR Rudolf Schuster prijal delegáciu Zväzu spracovateľov dreva Slovenskej republiky vedenú jej prezidentom Jozefom Lispuchom.. Predstavitelia ZSD SR informovali hlavu štátu o súčasnom stave spracovania dreva v SR a o riešení situácie, ktorej cieľom je vytvoriť nové pracovné miesta a zvýšiť export výrobkov z dreva.

Prezident SR vymenoval prvého rektora Katolíckej univerzity

Prezident SR Rudolf Schuster odovzdal menovací dekrét rektorovi Katolíckej univerzity v Ružomberku Prof. RNDr. Jozefovi Ďurčekovi, CSc. Na slávnostnom akte bol prítomný štátny tajomník Ministerstva školstva SR Martin Fronc. Novovymenovaný rektor je absolventom Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v odbore fyzika, špecializácia na vysokofrekvenčnú a vákuovú fyziku. Od roku 1962 pôsobil na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline, kde prednášal fyziku na viacerých fakultách. Na škole sa podieľal na vybudovaní špecializovaných laboratórií pre ultrazvukový výskum látok a bol zodpovedným riešiteľom štátnych výskumných úloh. Aktívne pracuje vo vedeckých spoločnostiach.

28. január 2002

Prezident SR prijal ministerku financií SR

Prezident SR Rudolf Schuster prijal ministerku financií SR Brigitu Schmögnerovú, ktorá mu odovzdala abdikačný list. Prezident SR oznámil, že demisiu prijme zajtra a súčasne vymenuje nového ministra financií Františka Hajnoviča.

25. január 2002

Prezident SR na pracovnej návšteve Českej republiky

Prezident SR Rudolf Schuster uskutočnil pracovnú návštevu Českej republiky. V Českom Krumlove spoločne s prezidentom Českej republiky Václavom Havlom odovzdal bojové zástavy slovenskej a českej jednotke spoločného prvého československého práporu, ktorý bude od 1. marca nasadený v rámci operácie Joint Guardian misie KFOR v severovýchodnom Kosove. Na zástavy posvätené vojenskými duchovnými oboch armád prezidenti SR a ČR pripevnili svoje stuhy.
Prezident Rudolf Schuster na záver vyjadril presvedčenie, že slovenskí vojaci sa z Kosova vrátia už ako vojaci NATO.


24. január 2002

Rozhodnutia prezidenta SR o milostiach:

E. M., muž , občan Macedónska,

Bol odsúdený pre trestný čin podľa § 171 ods. 1 písm. c/ Trestného zákona v súbehu s trestným činom podľa § 176 ods. 1 Trestného zákona na úhrnný trest odňatia slobody vo výmere 9 mesiacov nepodmienečne a na trest vyhostenia z územia Slovenskej republiky.

Trest odňatia slobody vo výmere 9 mesiacov vykonal v novembri 1997, trest vyhostenia mu zostal. Na Slovensku má družku a dve maloleté deti. Trest vyhostenia mu bráni stretávať sa s nimi.

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky odporučil udelenie milosti.

Prezident Slovenskej republiky pri rozhodovaní zohľadnil najmä záujem dvoch maloletých detí a odpustil odsúdenému trest vyhostenia.


J. P., muž

Bol odsúdený pre trestný čin podľa § 9 ods. 2, § 250 ods. 1, ods. 3 písm. b/ Trestného zákona na trest odňatia slobody vo výmere 2 roky, výkon ktorého bol podmienečne odložený na skúšobnú dobu 5 rokov. Súčasne mu súd uložil aj trest zákazu činnosti vykonávať akúkoľvek obchodnú živnosť na dobu 3 rokov.

Prevažná časť uloženej skúšobnej doby odsúdenému už uplynula.

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky odporučil udelenie milosti.

Prezident Slovenskej republiky pri rozhodovaní zohľadnil najmä dosiahnutý stupeň nápravy odsúdeného počas siedmich rokov od spáchania skutku a odpustil mu podmienečný trest odňatia slobody s účinkom zahladenia odsúdenia.

D. F., muž

Bol odsúdený pre trestný čin podľa § 9 ods. 2, § 247 ods. 1 písm. b/, ods. 3 písm. c/ Trestného zákona na trest odňatia slobody vo výmere 2 roky.

Od spáchania skutku uplynulo viac ako 8 rokov. Počas tejto doby došlo v živote odsúdeného k zásadným zmenám, ktoré prispeli k jeho náprave a je predpoklad, že účel trestu bude naplnený aj pri podmienečnom udelení milosti.

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky odporučil udelenie milosti.

Prezident Slovenskej republiky sa stotožnil s názorom ministra spravodlivosti Slovenskej republiky a odpustil odsúdenému trest odňatia slobody pod podmienkou, že po dobu piatich rokov od udelenia milosti nespácha úmyselný trestný čin.

M. H., muž

Bol odsúdený pre trestný čin podľa § 247 ods. 1, 3 písm. b/ Trestného zákona na trest odňatia slobody vo výmere 6 mesiacov, ktorého výkon bol podmienečne odložený na skúšobnú dobu 18 mesiacov.

O milosť požiadali rodičia odsúdeného.

Minister spravodlivosti Slovenskej republiky neodporučil udelenie milosti.

Prezident Slovenskej republiky pri rozhodovaní vzal do úvahy najmä okolnosti, ktoré viedli odsúdeného k spáchaniu trestnej činnosti, ako aj dosiahnutý stupeň nápravy v priebehu doterajšej skúšobnej doby a odpustil odsúdenému podmienečný trest odňatia slobody s účinkom zahladenia odsúdenia.

Prezident Slovenskej republiky v 13 prípadoch žiadostiam o milosť nevyhovel.


Prezident SR prijal predsedu SDĽ Pavla Koncoša

Prezident SR prijal predsedu Strany demokratickej ľavice Pavla Koncoša. Predseda SDĽ informoval hlavu štátu o kandidátovi, ktorého Strana demokratickej ľavice navrhuje na post ministra financií.

Prezident SR prijal predsedu vlády

Prezident SR Rudolf Schuster prijal predsedu vlády Mikuláša Dzurindu. Premiér informoval hlavu štátu, že po tom, ako mu ministerka financií Brigita Schmögnerová odovzdá do rúk abdikačnú listinu, navrhne, aby vymenoval do tejto funkcie na návrh SDĽ Františka Hajnoviča.

23. január 2002

Prezident SR navštívil Trenčiansky samosprávny kraj

Prezident SR Rudolf Schuster dnes po Nitrianskom samosprávnom kraji navštívil aj Trenčiansky samosprávny kraj, kde sa stretol s predsedom Štefanom Štefancom a poslancami VÚC. Štefan Štefanec informoval hlavu štátu o problémoch súvisiacich s prechodom zdravotníckych zariadení pod vyššie územné celky. Hovorilo sa ďalej o možnostiach cezhraničnej spolupráce. Rudolf Schuster vyzval poslancov vyššieho územného celku, aby neviedli stranícku politiku, lebo sú poslancami pre všetkých občanov tohto regiónu.

Prezident SR navštívil Nitriansky samosprávny kraj

Prezident SR Rudolf Schuster uskutočnil pracovný výjazd do Nitrianskeho samosprávneho kraja, kde sa zúčastnil na zasadnutí parlamentu vyššieho územného celku. Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Milan Belica informoval hlavu štátu o súčasnej situácii vo VÚC, pričom najpálčivejším problémom je nezamestnanosť, ktorá v okresoch Levice, Komárno, Nové Zámky a Zlaté Moravce prekročila hranicu 25%.
Rudolf Schuster sa vyjadril, že rozhodujúcim faktorom riešenia problému nezamestnanosti na Slovensku nemôžu byť zahraničné investície, skôr sa treba zamerať na podporu malých a stredných podnikateľov. Ponúka sa aj využitie cezhraničnej spolupráce, v prípade nitrianskeho VÚC s Maďarskom, ktorú zároveň označil aj za dobrú prípravu na vstup do Európskej únie.
Rudolf Schuster zaujal stanovisko k otázkam privatizácie. Podľa jeho slov privatizácia Slovenských telekomunikácií bola nešťastná a treba preto rozumne pristupovať k privatizácii SPP. Pripomenul, že Slovensko má dosť odborníkov, ktorí poznajú hodnotu SPP a vedia stanoviť skutočnú cenu.


22. január 2002

Prezident SR na zasadnutí SEILA

Prezident SR Rudolf Schuster sa v hoteli Bôrik zúčastnil na zasadnutí Slovenskej spoločnosti pre vzťahy s krajinami Iberského poloostrova a Latinskej Ameriky, ktoré bolo venované perspektívam rozvoja týchto vzťahov. Rudolf Schuster na stretnutí prevzal čestné členstvo spoločnosti.

Prezident SR prijal podpredsedníčku vlády pre európsku integráciu

Prezident SR Rudolf Schuster prijal podpredsedníčku vlády pre európsku integráciu Máriu Kadlečíkovú, ktorá hlavu štátu informovala o vypísaní neverejného výberového konania na vypracovanie dopadovej štúdie o následkoch vstupu SR do Európskej únie na našu ekonomiku. O vypracovanie štúdie sa budú môcť uchádzať občianske združenia i pracoviská Slovenskej akadémie vied. Podpredsedníčka vlády tiež informovala o kontrole narábania s finančnými prostriedkami EÚ v Slovenskej republike.

Prezident SR prijal predsedu HZDS Vladimíra Mečiara

Prezident SR Rudolf Schuster prijal predsedu Hnutia za demokratické Slovensko Vladimíra Mečiara na vlastnú žiadosť. Hlava štátu vyzvala predsedu hnutia, aby jeho strana pokračovala v úsilí za zvýšenie podpory verejnosti nášmu vstupu do NATO. Zároveň Vladimíra Mečiara vyzval, aby poslanci za HZDS v Národnej rade SR pomohli čo najskôr prijať legislatívne normy nevyhnutné pre náš vstup do Európskej únie. Obaja politici sa zhodli na tom, že Slovensko by pred zahraničím malo deklarovať nemennosť smerovania krajiny v integračnom procese po jesenných parlamentných voľbách.

Prezident SR prijal Pierra Moscoviciho

Prezident SR Rudolf Schuster prijal ministra Francúzskej republiky pre európske záležitostí Pierra Moscoviciho. Hovorili spolu o našich zahraničnopolitických prioritách zameraných na vstup do NATO a EÚ. V tejto súvislosti Rudolf Schuster vyzdvihol význam a intenzitu vzťahov s Francúzskou republikou ako krajinou, ktorá sa významne podieľa na budovaní európskych a transatlantických vzťahov. Zdôraznil, že SR má plnú podporu partnerov z krajín V4 pri získavaní členstva v NATO a vyslovil presvedčenie, že krajiny V4 budú spoločne prijaté do EÚ. Rudolf Schuster by bol rád, keby opatrenia prijaté na podporu prílevu zahraničných investícii našli väčšiu odozvu vo francúzskych podnikateľských kruhoch.

21. január 2002

Prezident SR prijal zástupcov Slovenského výboru UNICEF

Prezident SR Rudolf Schuster prijal predstaviteľov Slovenského výboru UNICEF.
Hlavu štátu informovali o aktivitách SV pre UNICEF od svojho etablovania na Slovensku v roku 1993. Pozornosť venovali najmä získavaniu podpory pre pripravovaný Svetový summit o deťoch, ktorý sa má konať v máji 2002 v Paríži alebo v Ženeve a prezident SR prisľúbil svoju účasť na ňom.
Rudolf Schuster sa podrobnejšie zaujímal o domáce podujatie Záhradná slávnosť, ktoré organizuje SV pre UNICEF v spolupráci s Kanceláriou prezidenta SR. Toto podujatie sa uskutoční v záhrade Prezidentského paláca v rámci každoročného Dňa otvorených dverí v KP SR a jeho cieľom je zdôrazniť spoluprácu s najvyššími štátnymi predstaviteľmi. Záštitu nad týmto podujatím prevzal prezident SR.
Predstavitelia SV pre UNICEF na stretnutí s prezidentom SR upozornili aj na zlý stav legislatívy, ktorá často znemožňuje uplatňovať medzinárodne platné dohovory o právach dieťaťa.


Novoročné stretnutie prezidenta SR a zástupcov tretieho sektora

Prezident SR Rudolf Schuster prijal v Prezidentskom paláci predstaviteľov tretieho sektora na čele s hovorkyňou Grémia tretieho sektora Ľubicou Blaškovičovou. Tretí sektor zastupovali aj Fórum donorov, Vidiecky parlament, Domovina – platforma MVO, Rómske Grémium tretieho sektora a Fórum inštitút.
Prezident SR v príhovore vyzdvihol potrebu účasti tretieho sektora v tohtoročnom predvolebnom boji a ocenil ich pomoc pri zvyšovaní povedomia občanov o integračných snahách Slovenska.


18. január 2002

Prezident SR sa stretol s predstaviteľmi Slovenskej humanitnej rady

Prezident SR Rudolf Schuster s manželkou sa v priestoroch Slovenskej televízie stretli s predstaviteľmi Slovenskej humanitnej rady. Na novoročnom stretnutí boli prítomní aj bývalý prezident SR Michal Kováč s manželkou, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Peter Magvaši, ústredný riaditeľ STV Milan Materák a predseda Slovenskej humanitnej rady (SHR) Ivan Sýkora.
Predseda SHR v príhovore vyzdvihol prínos všetkých 127 dobrovoľníckych organizácií, ktoré pomáhajú ľuďom, ktorí sa nie vlastnou vinou ocitli v núdzi.
Prezident SR v odpovedi na príhovor uviedol, že by bolo vhodné, keby OSN nevyhlasovala za rok dobrovoľníctva len 1 rok, lebo každý rok by mal byť taký.
Na záver Rudolf Schuster odovzdal Ivanovi Sýkorovi ocenenie prezidentský kríž II. stupňa.


Prezident SR prijal nových veľvyslancov

Prezident SR Rudolf Schuster prijal na nástupnej audiencii mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Helénskej republiky Estathiosa Darasa so sídlom v Bratislave, mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Rakúskej republiky Martina Bolldorfa so sídlom v Bratislave a mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Demokratickej socialistickej republiky Srí Lanka Anila Kumara Moonesingheho so sídlom vo Viedni.

17. január 2002

Rozhodnutia prezidenta SR

Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky podpísal tieto zákony:

  1. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov,
  2. Zákon o ochrane pamiatkového fondu,
  3. Zákon o nadáciách a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,
  4. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby,
  5. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov,
  6. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zároveň prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátil Národnej rade Slovenskej republiky zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch).

Prezident SR Rudolf Schuster prijal predstaviteľov kultúry

Prezident SR Rudolf Schuster privítal na tradičnom novoročnom stretnutí vo svojom sídle predstaviteľov kultúry. Poďakoval im za vynikajúce výsledky v umeleckej činnosti za uplynulý roku, ktoré mali výraznú odozvu aj v zahraničí. Podľa Rudolfa Schustera kultúra spolu so vzdelaním budú našou hlavnou devízou po začlenení sa medzi vyspelé európske štáty. Spisovateľ Ladislav Ťažký v mene prítomných poďakoval hlave štátu za jeho priazeň. Pri tejto príležitosti vyjadril poľutovanie nad nedostatkom financií pre kultúru, ktorý negatívne vplýva na rozvoj umeleckej tvorby.

Rokovanie prezidenta SR a predsedu Vlády SR

Prezident SR Rudolf Schuster rokoval dnes v Prezidentskom paláci s predsedom Vlády SR Mikulášom Dzurindom. Témami ich rozhovoru bolo uplatňovanie Zákona o zahraničných Maďaroch na Slovensku, reforma zdravotníctva a oddlženie nemocníc, novela Zákona o tripartite a rozpočet Matice slovenskej. Premiér Mikuláš Dzurinda informoval prezidenta SR o krokoch vládneho kabinetu, konkrétne Ministerstva zahraničných vecí SR v súvislosti s uplatňovaním Zákona o zahraničných Maďaroch na našom území. Hlave štátu odovzdal kópiu listu, v ktorom sú zhrnuté požiadavky a výhrady Vlády SR voči tomuto zákonu. Tento list predloží štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR Jaroslav Chlebo 23. januára 2002 svojmu maďarskému partnerovi na rokovaniach v Budapešti. Spoločne sa zhodli na tom, že najdôležitejšia je ochota maďarskej strany o zákone rokovať a premiér Dzurinda zdôraznil, že využije každý náznak ochoty z maďarskej strany na rokovania. Prezident SR Rudolf Schuster sa vyjadril aj k reforme zdravotníctva a podčiarkol, že prostriedky na ňu vyčlenené by mali putovať priamo do nemocníc a nemali by sa použiť na oddlženie zdravotníckych zariadení. Vyjadril spokojnosť so skutočnosťou, že sa podarilo obnoviť sociálny dialóg a že rozhovory pokračujú na úrovni tripartity. Tlmočil názor predstaviteľov Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, že Slovenský plynárenský priemysel by sa mal privatizovať až po prijatí reformy dôchodkového a sociálneho zabezpečenia, aby mohli byť finančné prostriedky z tejto privatizácie využité na účely tejto reformy. Vyjadrili sa aj k rozpočtu Matice slovenskej, ktorý jej členovia považujú za likvidačný.

16. január 2002

Prezident SR na návšteve Banskobystrického samosprávneho kraja

Prezident SR Rudolf Schuster sa na Krajskom úrade v Banskej Bystrici stretol s predsedom a poslancami Banskobystrického samosprávneho kraja. Predseda VÚC Milan Marčok a poslanci informovali hlavu štátu o problémoch kraja i o prioritách, ktoré si kladú za cieľ počas svojho volebného obdobia. Vymenili si názory na problémy súvisiace s transformáciou štátnej správy a spresnili termíny prechodu kompetencií štátu na vyššie územné celky.

Prezident SR na návšteve Žilinského samosprávneho kraja

Prezident SR Rudolf Schuster sa dnes na Mestskom úrade v Žiline stretol s predsedom a poslancami Žilinského samosprávneho kraja. Na stretnutí bol prítomný aj štátny tajomník ministerstva vnútra Ivan Budiak. Počas spoločného rokovania si vysvetlili problémy súvisiace s transformáciou štátnej správy a spresnili termíny prechodu kompetencií na vyššie územné celky. Podľa poslancov by sa mal prechod kompetencií zo štátu na samosprávu uskutočniť spoločne s daňovou reformou.
Rudolf Schuster potom spolu s predsedom žilinského VÚC Jozefom Tarčákom a primátorom Žiliny Jánom Slotom absolvoval pracovný obed. Šéf VÚC počas rozhovoru zdôraznil, že v záujme riešenia problémov regiónu treba zabudnúť na stranícku príslušnosť.


15. január 2002

Informácia o čerpaní výdavkov rozpočtu Kancelárie prezidenta SR za rok 2001

Čerpanie výdavkov rozpočtu KP SR za rok 2001 bolo nasledovné:

Rozpočet

Čerpanie

Výdavky spolu 122 639 000 121 110 000
Bežné výdavky 77 539 000 75 603 000
Výdavky na tovary a služby 46 277 000 45 229 000
Kapitálové výdavky 45 100 000 45 507 000
z toho mimorozpočtové - 500 000
Rozpočet za rok 2002 bol v NR SR schválený v pôvodnej výške 102 898 000 Sk, čo je o 22 000 000 Sk menej, ako bola nárokovaná požiadavka, z toho 15 000 000 Sk na dokončenie rekonštrukcie Karácsonyiho paláca v roku 2002, 7 000 000 Sk na bežné výdavky súvisiace so správou, údržbou a ochranou majetku KP SR.

Budova Karácsonyiho paláca, v ktorej sa nachádza KP SR, bola sčasti rekonštruovaná v roku 1999 (upravené fasády objektu z ulíc Štefánikovej a Spojnej). Objekty prístavby Karácsonyiho paláca neboli rekonštrukciou dotknuté a ich havarijný technický stav neumožňuje ich plné využitie, čo naďalej znehodnocuje majetok štátu.

Na dodávateľské zabezpečenie rekonštrukcie Karácsonyiho paláca sa v priebehu roka 2000 uskutočnilo výberové konanie formou verejnej súťaže v zmysle zákona č.263/1999 Z.z. o verejnom obstarávaní s vyhodnotením konkrétneho uchádzača s celkovými rozpočtovými nákladmi vo výške 29,7 mil. Sk.

Podľa schváleného štátneho rozpočtu na rok 2002 na účely rekonštrukcie objektov prístavby Karácsonyiho paláca v kapitálových výdavkoch sú účelovo viazané finančné prostriedky vo výške 18,0 mil. Sk. Tieto finančné zdroje nepostačujú na komplexnú rekonštrukciu, preto bude nutné realizovať jednotlivé objekty po etapách a uskutočniť verejnú súťaž na dodávateľské zabezpečenie stavby so začatím v roku 2002.

Prezident SR si uhrádza výdavky na cestovné do miesta bydliska vlakom alebo pravidelnou leteckou linkou z vlastných prostriedkov. Osobné auto, ktoré vozí prezidenta SR, je majetkom MV SR, resp. Úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií a poskytuje sa v zmysle predpisov o ochrane ústavných činiteľov.

Výdavky na mzdy zamestnancov KP SR sú schválené v zákone o štátnom rozpočte na rok 2002 vo výške 25 026 000. Sk, čo predstavuje priemerný mesačný zárobok cca 19 000 Sk.

Autopark KP SR pozostáva z 15 osobných motorových vozidiel, z toho 1 mikrobus a 2 úžitkové vozidlá. Dve vozidlá užívajú regionálne pracoviská KP SR v Košiciach a Banskej Bystrici:

Značka vozidla Rok výroby Počet najal. km k 31. 12. 2001
VOLVO 850 1993 135 000
VOLVO 850 1993 280 000
VOLVO 850 1993 314 000
VOLVO 850 1993 258 000
VOLVO 460 1992 135 000
VOLVO 440 1992 100 000
VOLVO 440 1992 161 000
ŠKODA OCTAVIA 1999 42 000
ŠKODA OCTAVIA 1999 38 000
ŠKODA Pick-up 1994 20 000
MITSUBISHI 1993 61 000
BMX 730 i 1992 190 000
MERCEDES BENZ E280 2001 12 000
MERCEDES BENZ E200 2001 12 000
MERCEDES BENZ VITO 2001 11 000
9 ks motorových vozidiel je starších ako deväť rokov, náklady na ich prevádzku a opravu sú vysoké, preto KP SR uvažuje o ich postupnom vyradení.

V roku 2001 prikročila KP SR k obnove autoparku. Na základe výsledku verejnej súťaže zakúpila v roku 2001 3 ks osobných motorových vozidiel a v roku 2002 predpokladá nákup ďalších troch kusov. Po vyradení starších motorových vozidiel bude stav autoparku KP SR 12 ks motorových vozidiel.

Za rok 2001 celkové náklady na autoprevádzku dosiahli:

- na opravy: 1 169 000 Sk
- na pneumatiky: 110 000 Sk
- na havarijné poistenie vozidiel: 619 000 Sk
- na zákonné poistenie vozidiel: 84 000 Sk


Prezident SR prijal predstaviteľov AZZZ, SOPK, SPPK, ZPSR, SŽK a SŽZ

Prezident SR Rudolf Schuster prijal predstaviteľov Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení, Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory, Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, Zväzu priemyslu SR, Slovenskej živnostenskej komory a Slovenského živnostenského zväzu.
Prezident SR poďakoval podnikateľom za ich aktívnu činnosť pri presadzovaní potrebných a aktuálnych návrhov v hospodárskej oblasti. Zdôraznil, že ich vystúpenia a názory sa stretávajú s veľkou vážnosťou a podčiarkol ich nevyhnutnosť pri presadzovaní pomoci malým a stredným podnikateľom. Vyzdvihol zásluhy na znížení daní a ubezpečil podnikateľskú obec, že rady a námety, ktoré od nich dostal, vždy využil vo svojej práci. Požiadal prítomných predstaviteľov podnikateľských subjektov, aby sa naďalej usilovali o stieranie veľkých rozdielov medzi jednotlivými regiónmi Slovenska a vyzval ich, aby prinášali ďalšie impulzy na zlepšenie života obyvateľov Slovenska.
Michal Ľach, prezident AZZZ, poďakoval prezidentovi za slová uznania a za konkrétny prínos podnikateľskej sféry na zlepšenie života obyvateľov Slovenska. Zdôraznil, že dôstojné podmienky pre život obyvateľov Slovenska sú spätne viazané na dôstojné podmienky pre podnikateľov tak, aby všetci podnikali za rovnakých podmienok.


Prezident SR prijal predstaviteľov KOZ

Prezident SR Rudolf Schuster prijal predstaviteľov Konfederácie odborových zväzov na čele s jej prezidentom Ivanom Saktorom. Rudolf Schuster poďakoval za ich činnosť a vyzval predstaviteľov KOZ, aby pred blížiacimi sa parlamentnými voľbami zvážili organizovanie protestných akcií a dali prednosť rokovaniu za okrúhlym stolom. Vyjadril svoje presvedčenie, že zaznamenávame viaceré pozitívne kroky, o ktoré majú záujem aj odbory.
Ivan Saktor požiadal prezidenta SR, aby podporil požiadavku KOZ Vláde SR vyčleniť 7 miliónov Sk Slovenskej akadémii vied na štúdiu o dopadoch integrácie do EÚ, na ktorej SAV už rok pracuje.


14. január 2002

Prijatie predstaviteľov cirkví a náboženských obcí

Prezident SR Rudolf Schuster prijal v Prezidentskom paláci zástupcov cirkví a náboženských obcí na Slovensku. Poďakoval im za ich prínos v oblasti vzájomných medziľudských vzťahoch, pri presadzovaní porozumenia a tolerancie. Ocenil dobrú spoluprácu cirkví a náboženských spoločností a vyjadril potešenie nad tým, že SR je príkladom dobrého korektného ekumenického spolunažívania a porozumenia. Vyjadril presvedčenie, že i vo volebnom roku predstavitelia cirkví a náboženských obcí zostanú nestranní a nebudú vstupovať do predvolebného boja. Za všetkých prítomných arcibiskup Ján Sokol zaželal hlave štátu najmä odvahu a rozvahu, aby viedol slovenský národ k jednote a porozumeniu a pracoval pre dobro našich spoluobčanov.

Prezident SR prijal výkonného riaditeľa Medzinárodného višegrádskeho fondu

Prezident SR Rudolf Schuster prijal výkonného riaditeľa Medzinárodného višegrádskeho fondu Urbana Rusnáka. U. Rusnák informoval hlavu štátu o súčasnom stave prideľovania finančných prostriedkov na vybrané projekty predložené krajinami V4. Rudolfa Schustera oboznámil aj s cieľmi Fondu a realizáciou jeho najbližších aktivít. Cieľom fondu je podporovanie a rozvoj užšej spolupráce medzi zmluvnými stranami, posiľňovanie vzájomných väzieb medzi štátmi zmluvných strán a integrácia štátov zmluvných strán do Európskej únie. Uvedené ciele sa napĺňajú podporou regionálnej spolupráce medzi Višegrádskymi krajinami a rozvojom prioritne štvorstranných kultúrnych, vedeckých, výskumných, vzdelávacích projektov, výmenou mladých ľudí a podporou cezhraničnej spolupráce.

Rozhodnutia prezidenta SR

Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky podpísal tieto zákony:

1. Zákon o podmienkach a kontrole dovozu, vývozu a sprostredkovateľských činností týkajúcich sa tovaru a technológií podliehajúcich medzinárodným kontrolným režimom a o zmene zákona č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov,
2. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Prezident SR prijal predstaviteľov národnostných menšín

Prezident SR Rudolf Schuster prijal na tradičnom novoročnom stretnutí predstaviteľov národnostných menšín a členov Rady vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny. Rudolf Schuster poďakoval za ich prínos pre rozvoj krajiny. I keď otázka národnostných menšín je jednou z najcitlivejších, Slovenská republika dosiahla v poslednom období výrazný pokrok v rozvoji národnostných kultúr aj z pohľadu nášho vstupu do EÚ. Prezident SR pripustil, že najslabšie výsledky sa dosiahli pri riešení situácie rómskej menšiny, zdôraznil však, že ide o celoeurópsku problematiku, ktorou sa treba zaoberať koordinovane. V súvislosti so zákonom o Maďaroch, ktorý prijali naši južní susedia, Rudolf Schuster apeloval, aby sa nepripustilo narušenie dobrých vzťahov medzi krajinami V4, ktoré sú na spoločnej ceste do Európskej únie. Člen Rady vlády pre národnostné menšiny a etnické skupiny Gejza Adam poďakoval v mene pozvaných za aktívny prístup kompetentných orgánov v národnostnej problematike i za ich citlivý prístup v tejto oblasti. Vyzdvihol tiež osobnú angažovanosť Rudolfa Schustera pri riešení problémov občanov rómskeho pôvodu.

11. január 2002

Prezident SR vymenoval viceguvernéra NBS a predsedu ŠÚ

Prezident SR Rudolf Schuster odovzdal poverovací dekrét viceguvernérovi Národnej banky Slovenska Ivanovi Šramkovi.

Prezident SR Rudolf Schuster menoval Petra Macha za predsedu Štatistického úradu.

Prezident SR prijal predstaviteľov územnej samosprávy

Prezident SR Rudolf Schuster prijal predstaviteľov miestnej a regionálnej samosprávy. Zaželal im veľa úspechov do roku 2002, v ktorom sa začne v praxi uplatňovať reforma verejnej správy. Vyjadril zároveň nádej, že sa budú napĺňať podmienky na jej prácu. Prezident SR poďakoval predstaviteľom samosprávy za spoluprácu pri príprave nových zákonov a apeloval, aby sa medzi vyššími územnými celkami vytvorila konštruktívna spolupráca na prospech krajiny. Vyjadril presvedčenie, že v úzkej kooperácii s predstaviteľmi miest, obcí i regiónov sa postupne podarí riešiť i ťažiskové problémy spoločnosti, medzi ktoré patrí najmä nezamestnanosť. Predseda Združenia miest a obcí Juraj Sýkora vyjadril presvedčenie, že novovzniknuté vyššie územné celky posilnia územnú samosprávu ako jedného z hlavných pilierov demokracie.

Rozhodnutia prezidenta SR

Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky podpísal tento zákon:

1. Zákon, ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky

10. január 2002

Prezident SR navštívil Trnavský samosprávny kraj

Prezident SR Rudolf Schuster dnes navštívil Trnavský samosprávny kraj, kde ho privítal jeho predseda Peter Tomeček. Predseda VÚC na úvod stretnutia vyzdvihol niektoré špecifiká Trnavského samosprávneho kraja. Zvláštnosťou VÚC je veľmi silná národnostná menšina.
Poslanci prezidenta SR informovali o problémoch s financovaním VÚC a o niektorých ďalších organizačných problémoch.
Rudolf Schuster a poslanci sa zhodli na potrebe takej daňovej reformy, ktorá by zabezpečila dostatok príjmov pre VÚC.
Poslanci ďalej upozornili na pretrvávajúce problémy v dopravnom systéme a na fakt, že jediný cestný most v Piešťanoch už o niekoľko rokov nebude vhodný pre nákladnú dopravu.
Poslanci vyjadrili nespokojnosť s financovaním zdravotníctva a školstva, ako aj s legislatívou, ktorá starostom a primátorom nedovoľuje účasť v predstavenstvách a dozorných radách podnikov s majetkovou účasťou miest a obcí.
Prezident SR Rudolf Schuster sa zaviazal, že všetky pripomienky predloží predsedovi Vlády SR Mikulášovi Dzurindovi.


Stanovisko prezidenta SR k rozhodnutiu ÚS pozastaviť účinnosť paragrafov 102 a 103 Trestného zákona

Prezident SR Rudolf Schuster dôveruje sudcom Ústavného súdu SR a váži si ich prácu. Aj preto bude definitívne rozhodnutie súdu rešpektovať a v tejto fáze nechce svojimi vyjadreniami do ich rozhodovania zasahovať

Prezident SR s predstaviteľmi samosprávy Bratislavského kraja

Prezident SR Rudolf Schuster sa dnes na Krajskom úrade stretol s predstaviteľmi samosprávy Bratislavského kraja, s ktorými hovoril o ich budúcom pôsobení. Rudolf Schuster sa rozhodol iniciovať rokovanie s predsedom Národnej rady a vlády, ktorých požiada, aby sa vzdali budovy Župného domu a poskytli ju Vyššiemu územnému celku. Za priority bratislavského VÚC prezident SR označil bezpečnosť, dopravu a prijatie nového zákona o hlavnom meste SR Bratislavy. Rudolf Schuster prisľúbil, že sa bude pravidelne stretávať s poslancami samospráv. Predseda bratislavského VÚC Ľubo Roman bude v piatok iniciovať založenie koordinačnej skupiny. Jej členmi by boli predsedovia jednotlivých VÚC, ktorí sa budú s prezidentom SR pravidelne stretávať.

9. január 2002

Prezident SR prijal premiéra Dánskeho kráľovstva

Prezident SR Rudolf Schuster prijal predsedu vlády Dánskeho kráľovstva Andersa Fogha Rasmussena. Rudolf Schuster mu zablahoželal k volebnému víťazstvu jeho strany a k vymenovaniu do funkcie predsedu vlády. Vyjadrili spokojnosť s dobrou úrovňou vzájomných vzťahov. Konštatovali, že nie sú zaťažené žiadnymi otvorenými problémami a vyslovili sa za ich ďalší rozvoj a prehlbovanie. Prezident SR zdôraznil potrebu vzájomnej spolupráce malých a stredných krajín a podčiarkol že Slovenská republika je pripravená ku konštruktívnej spolupráci s Dánskom. Prezident SR zároveň vyslovil presvedčenie, že Slovensko si udrží dynamiku prístupového procesu do EÚ a požiadal predsedu vlády Dánskeho kráľovstva o podporu vstupu SR do Európskej únie. Dánsky premiér vyjadril presvedčenie, že po novembrovom pražskom a decembrovom kodanskom summite nás bude môcť privítať ako plnoprávneho člena v rodine európskych krajín.

Rozhodnutia prezidenta SR

Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky podpísal tieto zákony:

1. Zákon o podmienkach premeny niektorých rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií na neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby (transformačný zákon) a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov,
2. Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Prezident SR sa stretol s členmi Vlády SR

Prezident Slovenskej republiky Rudolf Schuster sa dnes stretol s členmi vládneho kabinetu. Vo svojom príhovore okrem iného zhodnotil jeho doterajšie pôsobenie. Ocenil fakt, že kabinet premiéra Dzurindu dosiahol pokrok v ekonomickej, ale najmä v zahraničnopolitickej oblasti, pričom podotkol, že v čase jeho nástupu nemala Slovenská republika najlepšiu pozíciu. Zdôraznil zlepšenie životnej úrovne obyvateľstva, pripomenul však pretrvávajúcu vysokú nezamestnanosť a nedoriešené problémy v oblasti školstva a zdravotníctva. Prezident SR navrhol, aby predkladatelia zákonov pri ich tvorbe užšie spolupracovali s legislatívnym odborom prezidentskej kancelárie. Rudolf Schuster požiadal členov vládneho kabinetu, aby počas predvolebnej kampane zachovali korektnosť, a aby ich vládnutie nebolo poznačené straníckosťou. Hlava štátu zaželala členom vlády SR veľa osobných i pracovných úspechov.

8. január 2002

Prezident SR prijal ministra poľnohospodárstva Holandského kráľovstva

Prezident SR Rudolf Schuster prijal ministra poľnohospodárstva, ochrany prírody a rybolovu Holandského kráľovstva Laurensa Jana Brinkhorsta. Ocenili vysokú úroveň vzťahov medzi oboma krajinami a vyjadrili záujem o ďalší rozvoj spolupráce vo všetkých oblastiach. Rudolf Schuster vyzdvihol objem priamych investícií Holandska v Slovenskej republike a vyjadril presvedčenie, že rastúci trend potrvá i naďalej na prospech oboch krajín. Prezident SR zdôraznil, že Slovensko vysoko hodnotí podporu vlády Holandského kráľovstva našej integrácii do Európskej únie a NATO.

Predstavitelia SLK u prezidenta SR

Prezident SR Rudolf Schuster v prítomnosti ministra zdravotníctva SR Romana Kováča prijal predstaviteľov Slovenskej lekárskej komory, Asociácie súkromných lekárov SR, Asociácie nemocníc Slovenska, Slovenskej komory zubných lekárov, Slovenského odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva a sociálnej starostlivosti a Lekárskeho odborového zväzu. Spoločne hodnotili súčasnú situáciu v zdravotníctve. Konštatovali, že podceňovanie krízového stavu nášho zdravotníctva čoraz väčšmi prehlbuje jej zlú situáciu a riešenie neprináša ani schválený zákon o štátnom rozpočte na rok 2002. Neprispieva k tomu ani skutočnosť, že štát bude aj v roku 2002 odvádzať za svojich poistencov nižšie poistné do fondov zdravotných poisťovní, ako žiadali poskytovatelia zdravotných služieb i zdravotné poisťovne.
Účastníci stretnutia sa zhodli na tom, že je nutné zvýšiť objem prostriedkov z privatizácie určených pre zdravotníctvo. Súčasťou privatizačných zmlúv Slovenských elektrární, SPP a Slovenských vodární a kanalizácií by mali byť aj dohody o odpísaní dlhov zdravotníctva voči týmto podnikom. Prezident SR Rudolf Schuster sa rozhodol podporiť snahu všetkých zainteresovaných o vypracovanie nového systému zdravotného poistenia, ktorý by už nedovoľoval, aby bol štát najväčším dlžníkom. Už v stredu predpoludním chce o niektorých opatreniach na riešenie krízy v zdravotníctve hovoriť prezident SR Rudolf Schuster s premiérom Mikulášom Dzurindom.


Prezident SR sa stretol s predstaviteľmi NR SR

Prezident SR Rudolf Schuster sa na tradičnom novoročnom stretnutí zišiel s predstaviteľmi Národnej rady SR na čele s jej predsedom Jozefom Migašom, ktorým zaželal veľa úspechov. Rudolf Schuster poďakoval poslancom za prácu, ktorú v uplynulom roku vykonali pre Slovenskú republiku, pričom vyzdvihol prijatie novely Ústavy SR, zákona o vyšších územných celkoch a reforme verejnej správy i prijatie štátneho rozpočtu na rok 2002. Apeloval však na poslancov, aby dôslednejšie posudzovali zákony i novely, vzhľadom na to, že mnohé musí vracať do parlamentu na opätovné prerokovanie. Jozef Migaš zdôraznil historickú úlohu tohto parlamentu, ktorou podľa jeho slov bolo dostať krajinu z izolácie. S tým súvisí i prijímanie veľkého množstva zákonov vo veľmi krátkom čase. Predseda NR SR vyjadril presvedčenie, že spolupráca prezidenta i parlamentu bude i v tomto roku dobrá.

7. január 2002

V pošte prezidenta SR podozrivá obálka

Pri rannej prehliadke pošty určenej prezidentovi republiky Rudolfovi Schusterovi našiel pracovník Úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií v SR obálku s neznámym bielym práškom. Anonymný odosielateľ zásielku podal na jednej z pôšt v bratislavskom Starom Meste. Príslušníci Požiarneho zboru obálku prepravili na expertízu do Banskej Bystrice. Jej výsledky budú známe do 48 hodín – v stredu predpoludním.

Prezident SR prijal predstaviteľov SIS

Prezident SR Rudolf Schuster na tradičnom novoročnom stretnutí prijal delegáciu Slovenskej informačnej služby vedenú jej riaditeľom Vladimírom Mitrom. Rudolf Schuster ocenil prácu spravodajskej služby v neľahkých podmienkach nedostatočného finančného zabezpečenia, jej vysokú odbornosť, medzinárodnú prestíž a apolitickosť. Vladimír Mitro ho v mene svojich najbližších spolupracovníkov ubezpečil, že aj vo volebnom roku si služba tento svoj charakter zachová a bude klásť ešte väčší dôraz na podporu prointegračných procesov v Slovenskej republike.

Prezident SR prijal predsedu Najvyššieho súdu

Prezident SR Rudolf Schuster na vlastnú žiadosť prijal predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Štefan Harabin ho informoval o problémoch pri vytváraní Súdnej rady SR. Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2002 Národná rada SR neschválila pre tento nový prvok nášho ústavného systému požadovanú sumu 22 miliónov korún. Štefan Harabin považuje za neprijateľné, a aj v rozpore s účtovnými pravidlami, aby bola činnosť Súdnej rady financovaná z rozpočtu Najvyššieho súdu či Ministerstva spravodlivosti. Rudolf Schuster sa preto rozhodol podporiť myšlienku vyčleniť Súdnej rade prostriedky z rezervy vlády SR.

3. január 2002

Prezident SR odovzdal štátne vyznamenania

Prezident SR Rudolf Schuster dnes na Bratislavskom hrade odovzdal štátne vyznamenania pri príležitosti 9. výročia vzniku Slovenskej republiky.
Vyznamenania prevzali:


Prof. PhDr. Bohuslav Chropovský, DrSc.
- Pribinov kríž I. triedy za celoživotný vedeckovýskumný prínos v oblasti archeológie


Albert Marenčin
- Pribinov kríž I. triedy za celoživotné dielo v oblasti modernej slovenskej literatúry


Prof. JUDr. Jozef August Mikuš
- Pribinov kríž I. triedy za celoživotné dielo v oblasti boja Slovákov za štátnu samostatnosť


Prof. Ing. Ján Plesník, DrSc.
- Pribinov kríž I. triedy za mimoriadne zásluhy v oblasti zootechnickej vedy


Július Satinský
- Pribinov kríž I. triedy za celoživotný prínos k rozvoju slovenského umenia


PhDr. Viliam Turčány, CSc.
- Pribinov kríž I. triedy za celoživotný prínos v oblasti slovenskej literárnej vedy a prekladateľskej činnosti


Dr. Ing. Peter Zaťko,
- Pribinov kríž I. triedy in memoriam za celoživotný prínos v národohospodárskej oblasti


Anna Ferenczy
- Pribinov kríž II. triedy za celoživotnú prácu v oblasti divadelného umenia


Ing. Jozef Pittner
- Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenského hospodárstva


JUDr. Bohumil Repík, CSc.
- Pribinov kríž II. triedy za výrazný podiel pri formovaní novej legislatívy európskeho typu


Prof. Ing. Juraj Stern, PhD.
- Pribinov kríž II. triedy za celoživotný prínos k rozvoju vzdelanosti


Viliam Franko
- Pribinov kríž III. triedy za dlhoročnú aktívnu dobrovoľnícku činnosť


Prof. PhDr. Richard Marsina, DrSc.
- Pribinov kríž III. triedy za celoživotné dielo v oblasti modernej slovenskej historiografie, archívnictva a pomocných vied historických


Mgr. Jozef Sitko
- Pribinov kríž III. triedy za celoživotný prínos v publikačnej činnosti


Akad. arch. Ing. Ladislav Švihel
- Pribinov kríž III. triedy za rozvoj medzinárodných výstav a veľtrhov


Alexander Pekaj
- Kríž Milana Rastislava Štefánika II. triedy za záchranu ľudských životov s nasadením vlastného života


Pplk., Ing. Štefan Kahún
- Kríž Milana Rastislava Štefánika III. triedy za záslužný čin záchrany života a zdravia nevinných ľudí


2. január 2002

Auto s prezidentom SR havarovalo

Dnes pred desiatou hodinou predpoludním sa kolóna vozidiel prepravujúca prezidenta republiky Rudolfa Schustera s manželkou stala účastníkom dopravnej nehody. Za zníženej viditeľnosti, v snežení a silnom vetre sa kolóna pokúšala vyhnúť už havarovaným osobným vozidlám. Ani tak sa však nepodarilo zabrániť zrážke s jedným z odstavených a neoznačených vozidiel. Prezident republiky pri náraze utrpel zranenia lakťa, kolena a narazenie rebier. Pani Irena Schusterová si zranila tvár. Obaja sa podrobili röntgenologickým a ultrazvukovým vyšetreniam vo Vojenskej nemocnici v Bratislave a ich program pokračuje s malým meškaním ďalej. Pri nehode sa zranili aj traja príslušníci Úradu na ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií.