Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaŠtátna vlajka

Úvodná stránka > Štátne symboly > Štátna vlajka


Štátna vlajka Slovenskej republiky

Štátna vlajka

§ 7

Vyobrazenie štátnej vlajky Slovenskej republiky

(1) Štátna vlajka Slovenskej republiky (Ďalej len “štátna vlajka”) sa skladá z troch pozdĺžnych pruhov - bieleho, modrého a červeného, rovnakej šírky, usporiadaných pod sebou. Na prednej polovici listu štátnej vlajky je umiestnený štátny znak.5) Štátny znak na štátnej vlajke je rovnako vzdialený od horného, predného a spodného okraja štátnej vlajky a jeho výška sa rovná polovici výšky štátnej vlajky. Na styku štítu s inou ako bielou farbou je biely lem, široký jednu stotinu dĺžky štátnej vlajky. V štátnom znaku na štátnej vlajke sa nepoužíva žiadna obrysová linka. Pomer strán štátnej vlajky je 2:3.

(2) Vyobrazenie štátnej vlajky tvorí prílohu č. 2 tohto zákona.

(3) Štátna vlajka sa môže používať aj vo forme štátnej zástavy (§10)