Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaHymna Slovenskej republiky

Úvodná stránka > Štátne symboly > Hymna Slovenskej republiky


Štátna hymna Slovenskej republiky

§ 13

(1) Štátnou hymnou Slovenskej republiky (Ďalej len “štátna hymna”) sú prvé dve slohy piesne Nad Tatrou sa blýska.

(2) Štátna hymna sa hrá alebo spieva najmä pri príležitosti štátnych sviatkov, pamätných dní, výročí a pri iných významných príležitostiach.

(3) Na použitie štátnej hymny sa primerane vzťahuje § 7 ods. 5.

(4) Text štátnej hymny a jej notový záznam tvoria prílohu č. 5 tohto zákona.


NAD TATROU SA BLÝSKA

Text: Janko Matuška

Nad Tatrou sa blýska, hromy divo bijú.
Zastavme ich, bratia,
veď sa ony stratia,
Slováci ožijú.

To Slovensko naše posiaľ tvrdo spalo,
ale blesky hromu
vzbudzujú ho k tomu,
aby sa prebralo.

> Prehrať inštrumentálnu verziu hymny SR Formát: wma Veľkosť: 304 kB
> Prehrať spievanú verziu hymny SR Formát: wma Veľkosť: 314 kB