Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaListy prezidenta SR

Úvodná stránka > Aktuality a prehlady > Prejavy a vystúpenia > Listy prezidenta SR


V roku 2002 prezident SR J. E. Rudolf Schuster zaslal 4173 listov, z toho

Blahoprajné k významným životným jubileám. Z toho napr:

  • 100 a viac roční občania SR – 187 listov (najstaršia občianka 108 ročná pani Anna Michulková zo Žiliny
  • významné osobnosti (Roman Kaliský-publicista, Ondrej Lenárd, dirigent, Ján Mathé, akademický sochár-80 r., (220 listov)
  • novozvolení primátori miest a starostovia obcí, osobnosti pôsobiace v štátnej a
  • verejnej správe – 3202 listov
Pozdravné

  • konferencie domáce a zahraničné, športové udalosti, kultúrne podujatia, podujatia na pôde stredných a vysokých škôl, medzinárodné festivaly, umelecké večierky, napr. pri príležitosti nedožitých 8O. nar. národného umelca Vladimíra Mináča (392 listov)
Ďakovné

  • za rôzne blahoželania p. prezidentovi k oceneniam, k meninám, narodeninám, Vianociam, Veľkonočným sviatkom, za ručne vyrobené malé darčeky pre prezidenta od detí MŠ (napr. MŠ Trenčín, MŠ Prešov, za spevácke umenie pri príležitosti predvianočného stretnutia s diplomatmi v Prezidentskom paláci – napr. Petrovi Dvorskému, Petrovi Michalicovi, súboru „Melódia“), 112 listov
Sústrastné

  • pri úmrtiach umelcov, politikov, významných osobností. napr. (p. Satinský, Vladimír Ferko, spisovateľ, prof. Jozef Trokan, rektor SVŠT v r.1963-1969, Július Pántik), 35 listov
Podporné

  • Napr. pri návrhoch pri zveľaďovaní Bratislavy a iných miest Slovenska, pri vydaní odborných kníh (Vodohospodárska výstavba), 25 listov