Kancelária prezidenta
   

Čestná stráž prezidenta SR

Úvod | Kancelária prezidenta | Vojenská kancelária prezidenta SR | Čestná stráž prezidenta SR

Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky

  • vykonáva čestné stráženie sídla prezidenta Slovenskej republiky a hostí prezidenta Slovenskej republiky v tomto sídle
  • organizuje a vykonáva vojenské pocty, najmä pri oficiálnych návštevách predstaviteľov iných štátov a pri prijímaní vedúcich diplomatických misií prezidentom Slovenskej republiky
  • v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu plní úlohy ochrany prezidenta Slovenskej republiky a obrany jeho sídla

Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky je útvarom ozbrojených síl Slovenskej republiky, určeným na zabezpečenie plnenia ústavných, protokolárnych a reprezentačných úloh prezidenta, ako hlavného veliteľa ozbrojených síl Slovenskej republiky. Je podriadená náčelníkovi Vojenskej kancelárie prezidenta SR. Príslušníci Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky pri výkone služby nosia osobitnú rovnošatu, odlišnú od rovnošaty ostatných príslušníkov ozbrojených síl Slovenskej republiky.

Vnútorné organizačné členenie, rozmiestnenie a početné stavy vojakov a zamestnancov Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky určuje prezident Slovenskej republiky ako hlavný veliteľ ozbrojených síl SR.


Striedanie Čestnej stráže prezidenta SR

Čestné stráženie sa vykonáva po celú dobu prítomnosti prezidenta SR v Prezidentskom paláci, spravidla v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 18. 00 hod.

Striedanie strážnych sa koná každých 60 minút, každú celú hodinu.
Striedanie stráží sa koná cez pracovné dni o 13.00 hod.

Čestná stráž prezidenta SR

Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]