Kancelária prezidenta
   

Náčelník VKP SR

Úvod | Kancelária prezidenta | Vojenská kancelária prezidenta SR | Náčelník VKP SR

Plukovník Ing. Marián ÁČ, PhD.Generálporučík Ing. Marián ÁČ, PhD.

náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky

Kontakt

Telefón: ++421 2 54430 864
Fax : ++421 2 5443 2378

Poštová adresa

Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Štefánikova č. 2
P. O. BOX 128
810 00 Bratislava 1

Vojenská kancelária prezidenta Slovenskej republiky podľa § 5 odsek 1, zákona 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky

a) zabezpečuje úlohy súvisiace s

  • výkonom funkcie prezidenta Slovenskej republiky ako hlavného veliteľa ozbrojených síl SR
  • velením Čestnej stráži prezidenta Slovenskej republiky
  • výkonom právomocí prezidenta Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 3, zákona 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky

b) podieľa sa na zabezpečovaní úloh súvisiacich s výkonom ústavných právomocí prezidenta Slovenskej republiky.

Prezident Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 3, zákona 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky

  • vydáva vojenské rozkazy ozbrojeným silám SR
  • schvaľuje a vydáva základné vojenské poriadky
  • schvaľuje a vydáva organizačný poriadok Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
  • zapožičiava čestné alebo historické názvy vojenským útvarom a vojenským zväzkom
  • zapožičiava vojenským útvarom a vojenským zväzkom bojové zástavy na návrh ministra obrany vymenúva a odvoláva náčelníka Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky, ktorý je mu podriadený a zodpovedá mu za výkon svojej funkcie
Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]