Kancelária prezidenta
   

Rozpočet KP SR

Úvod | Kancelária prezidenta | Rozpočet KP SR | Rozpočet KP SR

Schválený rozpočet pre KP SR na rok 2015

Ukazovateľ

v eurách

Príjmy celkom

10 000

Výdavky celkom

4 455 377

z toho:

 

Kapitálové výdavky

104 000

Bežné výdavky

4 351 377

v tom:

 

mzdy, platy, služobné príjmy a OOV

1 556 573

poistné a príspevky do poisťovní

562 929

tovary a služby

2 025 020

bežné transfery

206 855

Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]