Prezidenti SR 1993 - 2014
   

Štátne vyznamenania udelené v rokoch 1993-1998

Úvod | Prezident SR | Prezidenti SR 1993 - 2014 | Michal Kováč | Štátne vyznamenania udelené v rokoch 1993-1998

Rad Andreja Hlinku I. triedy:

Meno Dátum
Anton Hlinka 01. 01. 1997
Oľga Keltošová 28. 10. 1998
Viliam Hornáček 28. 10. 1998
Irena Belohorská 28. 10. 1998
Ján Cuper 28. 10. 1998
Milan Čič, akademik 28. 10. 1998
Ján Danko 28. 10. 1998
Rudolf Filkus 28. 10. 1998
Roman Hofbauer 28. 10. 1998
Roman Hofbauer 28. 10. 1998
Pavol Hrivík 28. 10. 1998
Víťazoslav Móric 28. 10. 1998
Milan Rehák 28. 10. 1998
Dušan Slobodník 28. 10. 1998
Smilka Ján 28. 10. 1998
Roman Zelenay 28. 10. 1998
Marta Aibeková 28. 10. 1998
Marián Andel 28. 10. 1998
Mária Bartošíková 28. 10. 1998
Peter Brňák 28. 10. 1998
Tibor Cabaj 28. 10. 1998
Tomáš Cingel 28. 10. 1998
Jozef Čapkovič 28. 10. 1998
Ján Fekete 28. 10. 1998
Ivan Gašparovič 28. 10. 1998
Juraj Hanák 28. 10. 1998
Jozef Hanker 28. 10. 1998
Anton Hrnko 28. 10. 1998
Ivan Hudec 28. 10. 1998
Augustín Marián Húska 28. 10. 1998
Igor Chamula 28. 10. 1998
Štefan Kuriščák 28. 10. 1998
Milan Letko 28. 10. 1998
Ján Hirka, biskup gréckokatolíckej cirkvi 28. 10. 1998
Arpád Matejka 28. 10. 1998
Ján Michelko in memoriam 28. 10. 1998
Ľudmila Mušková 28. 10. 1998
Ján Pivoluska 28. 10. 1998
Jozef Prokeš 28. 10. 1998
Jozef Rea 28. 10. 1998
Milan Sečánsky 28. 10. 1998
Ján Slota 28. 10. 1998
Jozef Sokol 28. 10. 1998
Peter Sokol 28. 10. 1998
Stanislav Šárossy 28. 10. 1998
Jozef Tarčák 28. 10. 1998
Katarína Tóthová 28. 10. 1998
Vlastimil Vicen 28. 10. 1998
Ján Chryzostom Korec, kardinál 21. 01. 1999

Rad Andreja Hlinku II. triedy:

Meno Dátum
Kamil Haťapka 28. 10. 1998
Vladimír Homola 28. 10. 1998
Pavol Chalúpek 28. 10. 1998
Jozef Klein 28. 10. 1998
Michal Kováč 28. 10. 1998
Karol Melocík 28. 10. 1998
Peter Mercell 28. 10. 1998
Miroslav Michalec 28. 10. 1998
Július Minka 28. 10. 1998
Eva Mitrová 28. 10. 1998
Jozefína Obšitníková 28. 10. 1998
Ján Smolec 28. 10. 1998
Otília Kallayová 28. 10. 1998
Eduard Šimko 28. 10. 1998
Igor Urban 28. 10. 1998
Ľubomír Zámiška 28. 10. 1998
Pavol Delinga 28. 10. 1998
Stanislav Kobela 28. 10. 1998
Tibor Kuzbert 28. 10. 1998
Ivan Ľupták 28. 10. 1998
Ľubomír Novotný 28. 10. 1998
Ladislav Polka 28. 10. 1998
Mária Romanovská 28. 10. 1998
Jozef Šútovský 28. 10. 1998
Marián Vanko 28. 10. 1998
Ján Zeman 28. 10. 1998
Alfonz Zoričák 28. 10. 1998

Rad Ľudovíta Štúra I. triedy:

Meno Dátum
Ján Chryzostom Korec, Jeho Eminencia, kardinál, sídelný biskup nitrianskej diecézy 31. 08. 1995
Pavol Uhorskai, Jeho Excelencia, generálny biskup Evanjelickej cirkvi 31. 08. 1995
Alexander Dubček in memoriam 31. 08. 1995
Július Binder 31. 08. 1995
Imrich Kružliak 31. 08. 1995
Milan Rúfus, básnik 31. 08. 1995
Ján Golian in memoriam - vojenský druh, generál 31. 08. 1995
Rudolf Viest in memoriam - vojenský druh, armádny generál 31. 08. 1995
Dominik Tatarka in memoriam, spisovateľ 31. 08. 1996
Dominik Hrušovský, Jeho Excelencia, arcibiskup 31. 08. 1996
Ján Kempný 31. 08. 1996
Jozef Čabelka in memoriam, akademik SAV a ČSAV 31. 08. 1996
Peter Danišovič 02. 09. 1997
Ľubor Kresák in memoriam, astronóm 02. 09. 1997
Milan Lazár, chemik 02. 09. 1997
Teofil Rudolf Niederland, akademik SAV 02. 09. 1997
Ľudovít Rajter 02. 09. 1997
Štefan Rosina 28. 10. 1998
Jozef Kollár 28. 10. 1998
Slavomír Hatina 28. 10. 1998
František Hirner 28. 10. 1998
Stanislav Klikáč 28. 10. 1998
Ivan Šesták 28. 10. 1998
Ján Zuštiak 28. 10. 1998
Vojtech Tkáč 28. 10. 1998
Anton Hlinka 28. 10. 1998
Ladislav Švihel 28. 10. 1998
Juraj Schenk 28. 10. 1998
Otto Tomeček 28. 10. 1998
Jozef Zlocha 28. 10. 1998
Sergej Kozlík 28. 10. 1998
Vladimír Masár 28. 10. 1998
Peter Baco 28. 10. 1998
Ivan Plander 28. 10. 1998
Vladimír Mináč in memoriam, národný umelec 28. 10. 1998
Michal Ľach 28. 10. 1998
Ondrej Lenárd 28. 10. 1998
Alojz Engliš 28. 10. 1998
Viliam Fischer 28. 10. 1998
Svetozár Korbel 28. 10. 1998
Ján Smerek 28. 10. 1998
Ladislav Chudík 28. 10. 1998

Rad Ľudovíta Štúra II. triedy, vojenské:

Meno Dátum
Ernest Bielik in memoriam, vojenský druh, genmjr., za aktívnu účasť na protifašistickom odboji 31. 8. 1996
Ján Nálepka in memoriam, vojenský druh, kpt., za aktívnu účasť na protifašistickom odboji 31. 8. 1996
Karol Bűchler in memoriam, vojenský druh, plukovník vo výslužbe, za aktívnu účasť na protifašistickom odboji 31. 8. 1996
Anton Petrák vojenský druh, genmjr. vo výslužbe 31. 8. 1996
Teodor Šlajchart vojenský druh, genmjr. vo výslužbe 31. 8. 1996

Rad Ľudovíta Štúra II. triedy:

Meno Dátum
Vojtech Zamarovský 31. 8. 1996
Ján Holý 2. 9. 1997
Štefan Nosáľ 2. 9. 1997
Alfréd Wetzler in memoriam 2. 9. 1997
Baltazár Dubeň 28. 10. 1998
Matúš Kučera 28. 10. 1998
Vladimír Ondruš 28. 10. 1998
Ondrej Zimka, akademický maliar 28. 10. 1998
Peter Mečiar 28. 10. 1998
Karol Feč 28. 10. 1998
Milan Hvižďák 28. 10. 1998
Emanuel Galo 28. 10. 1998
Jozef Janovický 28. 10. 1998
Dorota Pospíšilová 28. 10. 1998
Karol Kabát 28. 10. 1998
Ján Ivanič 28. 10. 1998
Andrej Strýček 28. 10. 1998
Erich Minárik 28. 10. 1998
Pavol Števček 28. 10. 1998
Peter Ondrovšek 28. 10. 1998
Imrich Andrejčák 28. 10. 1998

Rad Ľudovíta Štúra III. triedy, vojenské:

Meno Dátum
Štefan Droždiak, vojenský druh, kpt. vo výslužbe 31. 8. 1996
Július Humaj, vojenský druh, genpor. 28. 10. 1998

Rad Ľudovíta Štúra III. triedy:

Meno Dátum
Vladimír Zboja 28. 10. 1998
Pavol Lazar 28. 10. 1998
Natália Hejková 28. 10. 1998
Michal Drobný 28. 10. 1998
Dušan Magic 28. 10. 1998

Rad Bieleho dvojkríža I. triedy:

Meno Dátum
Jozef Tomko, kardinál, prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu Sv. Stolice 29. 3. 1995
Štefan Boleslav Roman in memoriam, bývalý predseda Svetového kongresu Slovákov v USA 31. 8. 1995
Aleksander Kwasniewski, Jeho Excelencia, prezident Poľskej republiky 20. 8. 1997
Oscar Luigi Scalfaro, Jeho Excelencia, prezident Talianskej republiky 13. 11. 1997
Angelo Sodano, Jeho Eminencia, kardinál 14. 11. 1997
Andrew Bertie, Jeho Výsosť, Veľmajster Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov 26. 11. 1997
Petar Stojanov, Jeho Excelencia, prezident Bulharskej republiky 3. 12. 1997
Thomas Klestil, Jeho Excelencia, prezident Rakúskej republiky 17. 2. 1998

Rad Bieleho dvojkríža II. triedy:

Meno Dátum
Eugen Andrew Cernan, kozmonaut so slovenskými koreňmi 25. 9. 1994
Karol Strmeň, básnik 31. 8. 1996
Michael John Novak, krajan 31. 8. 1996
Michael Perrin, Jeho Excelencia, veľvyslanec Francúzskej republiky v SR 23. 8. 1996
Sergej Vladimirovič Jastržembskij, Jeho Excelencia, veľvyslanec Ruskej federácie v SR 2. 9. 1996
René Victor Franken, Jeho Excelencia, veľvyslanec Juhoafrickej republiky v SR 18. 11. 1996
Filip Šedivý, Jeho Excelencia, veľvyslanec Českej republiky v SR 29. 11. 1996
Mihai Dinucu, Jeho Excelencia, veľvyslanec Rumunskej republiky v SR 12. 12. 1996
Maximilian Pammer, Jeho Excelencia, veľvyslanec Rakúskej republiky v SR 16. 12. 1996
Thang Zhanqing, Jej Excelencia, veľvyslankyňa Čínskej ľudovej republiky v SR 20. 12. 1996
Ivica Tomič, Jeho Excelencia, veľvyslanec Chorvátskej republiky v SR 5. 6. 1997
Denis Banneel, Jeho Excelencia, veľvyslanec Belgického kráľovstva v SR 20. 12. 1996
Theodor Russell, Jeho Excelencia, veľvyslanec USA v SR 20. 12. 1996
Aydin Sahinbas, Jeho Excelencia, veľvyslanec Tureckej republiky v SR 5. 6. 1997
Ján Papánek in memoriam 3. 1. 1997
Jerzy Korolec, Jeho Excelencia, veľvyslanec Poľskej republiky v SR 3. 2. 1997
Leo Danihels 4. 10. 1996
Heike Zenker, Jej Excelencia, veľvyslankyňa SRN 5. 5. 1997
Koloman Sokol, akademický maliar 2. 9. 1997
Emanuel Bőhm in memoriam 2. 9. 1997
Josef Švejcar in memoriam 2. 9. 1997
Georgios Zavvos, Jeho Excelencia, veľvyslanec Delegácie Európskej komisie v SR 12. 9. 1997
Edita Gruberová, operná speváčka 22. 9. 1997
Ermanno Squadrilli, Jeho Excelencia, veľvyslanec Talianskej republiky v SR 24. 11. 1997
Ludwig Hoffmann von Rumerstein, Jeho Excelencia, veľký komtúr Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov 17. 2. 1998
Albrecht Freiher von Boeselager, Jeho Excelencia, hlavný špitálnik Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov 17. 2. 1998
Andrzej Majkowski, zástupca vedúceho Kancelárie prezidenta Poľskej republiky 20. 2. 1998
Luigi Dossena, Jeho Excelencia Apoštolský nuncius pri Svätej Stolici 26. 2. 1998
Helmut Liedermann, Jeho Excelencia, veľvyslanec Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov 23. 2. 1998
Jenő Boros, Jeho Excelencia, veľvyslanec Maďarskej republiky v SR 23. 2. 1998
Ralph R. Johnson, Jeho Excelencia, veľvyslanec USA v SR 23. 2. 1998
Hugo Gajus Scheltema, Jeho Excelencia, veľvyslanec Holandského kráľovstva v SR 23. 2. 1998
Herbert Neumayer, viceprezident Rakúsko-slovenskej spoločnosti 25. 2. 1998
John Karch, riaditeľ Slovak American Informational Council 25. 2. 1998
Paul Girod, podpredseda Finančného výboru Senátu Francúzskej republiky 8. 6. 1998
Jean – Philippe Dovin, vojenský druh, náčelník štábu armád Ozbrojených síl Francúzskej republiky 6. 7. 1998
John L. Mica, kongresman USA 4. 9. 1998

Rad Bieleho dvojkríža III. triedy:

Meno Dátum
Emil Wagner 25. 1. 1998
Wendy W. Luersová 25. 1. 1998
Meda Mladková 25. 1. 1998
Norbert Kinski, Jeho Excelencia, radca Zvrchovaného rádu maltézskych rytierov 12. 2. 1998
Jacek Baluch, filológ 20. 2. 1998
Wojciech Czajka, zástupca riaditeľa Medzinárodného odboru Kancelárie prezidenta Poľskej republiky 20. 2. 1998
Jerzy Chmielewski, slavista 20. 2. 1998
Marek Grela, zástupca vedúceho úradu na MZV PR 20. 2. 1998
Jan Komornicki, Jeho Excelencia, veľvyslanec PR v SR 20. 2. 1998
Jadwiga Podrygallo 20. 2. 1998
Janusz Siatkowski, profesor slavistiky 20. 2. 1998
Henryk Kuč, riaditeľ EXBUD 20. 2. 1998
Zenon Bryk, vojenský druh 20. 2. 1998
Julian N. Niemczyk, Jeho Excelencia, bývalý veľvyslanec USA v ČSSR 25. 2. 1998
Paul Friedrich von Fuhrherr 26. 2. 1998
Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]