Prezidenti SR 1993 - 2014
   

Životopis

Úvod | Prezident SR | Prezidenti SR 1993 - 2014 | Rudolf Schuster | Životopis

Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, PhD.Dr. h. c. Ing. Rudolf Schuster, PhD.
narodený 4. januára 1934 v Košiciach
ženatý, 2 deti (syn, dcéra), 2 vnučky

Vzdelanie

 • stavebný inžinier - špecializácia inžinierske staviteľstvo (Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, promócia v r. 1959) vedecká ašpirantúra z odboru ekológie na Baníckej fakulte Vysokej školy technickej v Košiciach, titul CSc. získaný r. 1984.

Pracovné pôsobenie

 • 1960 - Krajský poľnohospodársky projektový ústav, Bratislava, projektant
 • 1960 - 1962 Slovenská akadémia vied, Ústav hydrológie a hydrauliky, Bratislava, asistent
 • 1962 - 1970 Východoslovenské železiarne Košice (VSŽ), referent pre investičnú výstavbu, neskoršie vedúci investičného oddelenia
 • 1971 - 1974 VSŽ, vedúci sekretariátu a technický asistent podnikového riaditeľa
 • 1974 - 1979 Národný výbor mesta Košice (NVMK), podpredseda pre služby
 • 1979 - 1983 NVMK, prvý podpredseda pre ekonomiku
 • 1983 - 1986 primátor mesta Košice
 • 1986 - 1989 predseda Východoslovenského krajského národného výboru, Košice
 • 1989 - 1990 predseda Slovenskej národnej rady, Bratislava, (30.11.1989-30.6.1990)
 • 1990 - 1992 veľvyslanec ČSFR v Kanade
 • 1993 - 1994 Ministerstvo zahraničných vecí SR, Bratislava
 • 1994 - 1998 primátor mesta Košice
 • 1998 - 1999 primátor mesta Košice
 • 1998 - 1999 poslanec Národnej rady Slovenskej republiky (od októbra 1998), člen Výboru pre kultúru a médiá ( 6.11.1998 - 16.3.1999), člen Výboru pre ľudské práva a národnosti (od 16. 3.1999 - 29.5. 1999), člen Osobitného kontrolného
 • ýboru NR SR na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby
 • 1999 prezident Slovenskej republiky - priame voľby 15. a 29. mája 1999, inaugurácia 15. júna 1999

Politická príslušnosť

 • 1964 - 1990 KSS
 • 1990 - 1997 bez politickej príslušnosti
 • 1998 - 1999 Strana občianskeho porozumenia, zakladajúci člen a predseda SOP (od 5. apríla 1998) jún 1999 pozastavenie členstva v SOP, vzdanie sa funkcie predsedu SOP a primátora mesta Košice v súvislosti s nástupom do funkcie prezidenta SR

Členstvo v profesijných organizáciách

 • člen Asociácie organizácii spisovateľov slovenska
 • člen Klubu spisovateľov literatúry faktu
 • člen Spolku slovenských spisovateľov
 • čestný člen Slovenskej komory stavebných inžinierov

Záľuby

 • kultúra
 • história,
 • zberateľstvo (obrazy, starožitnosti, historická fotografická a kinematografická technika)
 • zriadovateľ muzeálnej expozície v Medzeve (Múzeum počiatkov slovenskej dokumentaristickej kinematografie)
 • filmovanie
 • šport

Znalosť cudzích jazykov

 • angličtina
 • nemčina
 • maďarčina
 • ruština
Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]