Prezidenti SR 1993 - 2014
   

Aktivity prezidenta

Úvod | Prezident SR | Prezidenti SR 1993 - 2014 | Michal Kováč | Aktivity prezidenta

Prehľad aktivít p. prezidenta a KP SR
zabezpečovaných odborom vnútornej politiky KP SR

1. Správa o stave SR
 • Správa o stave SR prednesená v NR SR dňa 8. marca 1994
 • Správa o stave SR prednesená v NR SR dňa 6. septembra 1995
 • Správa o stave SR prednesená v NR SR dňa 11. decembra 1996
2. Ostatné vystúpenia v Národnej rade SR
 • Inauguračný prejav pri zvolení za prezidenta SR 15. 2. 1993
 • Vystúpenie pri príležitosti 145. výročia vzniku prvej SNR 20. 9. 1993
 • Prejav pri príležitosti otvorenia novej budovy parlamentu 25. 5. 1994
 • Prejav pri príležitosti Dňa ústavy 31.8.1997
3. Novoročné prejavy
 • Novoročný prejav prezidenta SR 1. 1. 1994
 • Novoročný prejav prezidenta SR 1. 1. 1995
 • Novoročný prejav prezidenta SR 1. 1. 1996
 • Novoročný prejav prezidenta SR 1. 1. 1997
4. Vymenovanie vlády SR a jej nových členov (prejavypríhovory)
 • Vymenovanie I. Andrejčáka za člena vlády 16. 3. 1993
 • Vymenovanie J. Kubečku a J. Moravčíka za členov vlády 19. 3. 1993
 • Vymenovanie J. Prokeša, M. Andela, J. Pašku, J. Duckého za členov vlády 10. 11. 1993
 • Vymenovanie I. Belohorskej za členku vlády 2. 12. 1993
 • Vymenovanie vlády J. Moravčíka 16. 3. 1994
 • Vymenovanie E. Kukana za člena vlády 17. 3. 1994
 • Vymenovanie B. Schmögnerovej za členku vlády 28. 3. 1994
 • Vymenovanie Ľ. Hudeka za generálneho prokurátora 16. 11. 1994
 • Vymenovanie vlády V. Mečiara 13. 12. 1994
 • Vymenovanie M. Vaľa za generálneho prokurátora 31. 1. 1995
 • Vymenovanie P. Hamžíka, G. Krajčiho, K. Česneka za členov vlády 27. 8. 1996
 • Vymenovanie J. Jasovského za člena vlády 16. 4. 1997
 • Vymenovanie Z. Kramplovej za členku vlády 11. 6. 1997
5. Prijatia predsedu a členov vlády, vedúcich ústredných orgánov a vyšších štátnych funkcionárov
 • Stretnutie s ministrami hospodárskych rezortov a zástupcami bánk 15. 4. 1993
 • Prijatie ministra pôdohospodárstva P. Bacu 28. 4. 1993
 • Prijatie ministra MSPNM Ľ. Dolgoša 12. 5. 1993
 • Prijatie ministra MDSVP R. Hofbauera 17. 5. 1993
 • Prijatie ministerky MPSVaR O. Keltošovej 23. 6. 1993
 • Prijatie ministra MO I. Andrejčáka 28. 4. 1993
 • Prijatie ministra kultúry D. Slobodníka 15. 9. 1993
 • Prijatie ministra zdravotníctva V. Soboňu 22. 9. 1993
 • Prijatie ministra financií SR J. Tótha 26. 10. 1993
 • Prijatie ministra životného prostredia J. Zlochu 20. 10. 1993
 • Prijatie ministerky spravodlivosti K. Tóthovej 15. 12. 1993
 • Prejav pri menovaní guvernéra NBS V. Masára 29. 7. 1993
 • Prijatie ministra hospodárstva J. Duckého 2. 2. 1994
 • Prijatie guvernéra NBS V. Masára 2. 2. 1994
 • Prijatie ministra dopravy, spojov a verejných prác SR M. Dzurindu 24. 5. 1994
 • Prijatie predsedu ŠÚ SR R. Krča 1.2.1994
 • Prijatie predsedu Úradu geodézie, kartografie a katastra SR I. Horňanského 18. 1. 1994
 • Prijatie predsedu Úradu jadrového dozoru SR J. Mišáka 13. 1. 1994
 • Prijatie predsedu Protimonopolného úradu SR Z. Kováča 19. 1. 1994
 • Prijatie predsedu Štátnych hmotných rezerv P. Ryšku 2. 2. 1994
 • Prijatie predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Ľ. Šuteka 3. 2. 1994
 • Prijatie predsedu Úradu priemyselného vlastníctva P. Porubského 16. 2. 1994
 • Prijatie podpredsedu vlády SR. R. Kováča 20. 4. 1994
 • Prijatie prezidenta Prezídia FNM SR a predsedu VV FNM SR J.  Oleja 5. 5. 1994
 • Prijatie ministra pre správu a privat. národ. majetku M. Janičinu 6. 5. 1994
 • Prijatie ministra školstva u prezidenta SR Ľ. Haracha 1. 6. 1994
6. Vymenovanie rektorov a profesorov vysokých škôl
 • Prejav pri vymenovaní profesorov 12. 5. 1993
 • Prejav pri vymenovaní profesorov 27. 7. 1993
 • Prejav pri vymenovaní profesorov 16. 12. 1993
 • Prejav pri vymenovaní profesorov 4. 5. 1994
 • Prejav pri vymenovaní rektorov vysokých škôl 31. 1. 1994
 • Prejav pri vymenovaní rektorov vysokých škôl 15. 4. 1994
 • Prejav pri vymenovaní profesorov 21. 9. 1994
 • Prejav pri vymenovaní profesorov 23. 3. 1995
 • Prejav pri vymenovaní profesorov 5. 10. 1995
 • Prejav pri vymenovaní profesorov 19. 6. 1996
 • Prejav pri vymenovaní profesorov 28. 3. 1996
 • Prejav pri vymenovaní profesorov 5. 9. 1996
 • Prejav pri vymenovaní rektorov vysokých škôl 26. 6. 1996
 • Prejav pri vymenovaní rektorov vysokých škôl 31. 1. 1997
 • Prejav pri vymenovaní profesorov 18. 4. 1997
 • Prejav pri vymenovaní profesorov 10. 6. 1997
 • Prejav pri vymenovaní profesorov 25. 7. 1997
7. Okrúhle stoly poriadané p. prezidentom
 • okrúhly stôl k problematike národnostných menšín 20. 5. 1993
 • okrúhly stôl k problematike národnostných menšín 2. 9. 1993
 • okrúhly stôl inteligencie 7. 9. 1993
 • okrúhly stôl k problematike národnostných menšín 22. 12. 1993
 • okrúhly stôl s predstaviteľmi vedy a vysokých škôl 3. 3. 1995
 • okrúhly stôl národnostných kultúrnych spolkov a zväzov 21. 4. 1995
 • okrúhly stôl s predstaviteľmi cirkví 17. 1. 1995
 • okrúhly stôl umelcov a pracovníkov kultúry 17. 2. 1995
 • okrúhly stôl novinárov k roku tolerancie 24. 3. 1995
 • okrúhly stôl mimovládnych organizácií 19. 5. 1995
 • okrúhly stôl mládežníckych organizácií 9. 6. 1995
 • okrúhly stôl k roku tolerancie s predstaviteľmi cirkví 17. 1. 1996
 • okrúhly stôl so zástupcami mládežníckych organizácií 13. 3. 1996
 • okrúhly stôl s predstaviteľmi cirkví 30. 6. 1997
 • okrúhly stôl parlamentných strán 23. 6. 1997
 • okrúhly stôl miestnej samosprávy 18. 11. 1997
8. Pracovné cesty po regiónoch Slovenska
 • návšteva okresu Trebišov 17. 6. 1993
 • návšteva okresu Rimavská Sobota 11. 10. 1993
 • návšteva 1. a 4. obvodu Bratislavy 28. 5. 1993
 • návšteva okresu Topoľčany 28. 6. 1994
 • návšteva okresu Poprad a Spišská Nová Ves 24.-25. 3. 1994
 • návšteva okresu Zvolen 12.12.1994
 • návšteva okresu Košice-vidiek 15.-16.-17. 6. 1994
 • návšteva okresu Lučenec 24. 8. 1994
 • návšteva okresu Humenné, Michalovce a Prešov 17-20. 9. 1994
 • návšteva okresu Martin 24.-25. 2. 1994
 • návšteva okresu Žilina a Čadca 28.-29. 4. 1994
 • návšteva okresu Trnava 14. 11. 1994
 • návšteva okresu Nitra 21.-22. 9. 1995
 • návšteva 3. obvodu Bratislavy 15. 3. 1995
 • návšteva 5. obvodu Bratislavy 31. 5. 1995
 • návšteva okresu Košice, Košice vidiek a Vranov n/T 29.- 31. 4. 1995
 • návšteva okresu Banská Bystrica 26. a 27. 4. 1995
 • návšteva okresu Bratislava vidiek 9.-10. 2. 1995
 • návšteva okresu Myjava 17. 9. 1995
 • návšteva okresu Komárno 19. a 20. 6. 1995
 • návšteva okresu Stará Ľubovňa a Bardejov 15.- 17. 11. 1995
 • návšteva 2. obvodu Bratislavy 26. 1. 1996
 • návšteva okresu Nové Zámky 27.-28. 2. 1996
 • návšteva okresu Levice a Veľký Krtíš 29.-30. 10. 1996
 • návšteva okresu Senica 24.-28. 6. 1996
 • návšteva okresu Žiar nad Hronom 23.-24. 3. 1996
 • návšteva okresu Martin 25. 3. 1997
 • návšteva 4. obvodu Bratislavy 5. 3. 1997
 • návšteva okresu Košice a Kežmarok 26.-27. 6. 1997
 • návšteva okresu Martin a Turčianske Teplice 25.-26. 3. 1997
 • návšteva okresu Prievidza 19.-20. 5. 1997
9. Pracovné prijatia domácich delegácií a osobností
 • Prijatie ekon. a právn. expertov k otázkam ozdravenia financií podnikov a privatizácie 17. 5. 1993
 • Prijatie Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 9. 7. 1993
 • Prijatie prezidenta spoločnosti KK Company K.Konárika 21. 10. 1993
 • Prijatie delegácie Slovenského filmového zväzu 1. 10. 1993
 • Prijatie zástupcov Klubu primátorov miest SR 20. 10. 1993
 • Prijatie predstaviteľov parlamentných politických strán 2.4.1993 na Bratislavskom hrade
 • Prijatie zástupcov Družstevnej únie SR 30. 9. 1993
 • Prijatie zástupcov Odborového zväzu KOVO 18. 11. 1993
 • Prijatie V.Valacha, gen. riad. Credit Lyonnais Bank Slovakia, a.s. 18. 11. 1993
 • Prijatie generálneho riaditeľa Slovenskej poisťovne, a.s. 20. 9. 1993
 • Prijatie Spoločnosti pre národnú a demokratickú obrodu 23. 7. 1993
 • Prijatie delegácie ZMOS 20. 5. 1993
 • Prijatie rím. kat. biskupov 31. 5. 1993
 • Prijatie predstaviteľov Konfederácie polit. väzňov 14. 9. 1993
 • Prijatie predstaviteľov Folklórnej únie Slovenska 16. 9. 1993
 • Prijatie farára z Levíc p. Dlugoša 16. 9. 1993
 • Prijatie zástupcov maďarskej menšiny 8. 4. 1993
 • Prijatie biskupov Stálej rady BKS 15. 7. 1993
 • Prijatie predstaviteľov Hnutia kresťanských rodín 2. 7. 1993
 • Prijatie vedenia Rady mládeže SR 26. 5. 1993
 • Prijatie predstaviteľov Katolíckej jednoty Slovenska 21. 5. 1993
 • Prijatie p. Lesaya 14. 5. 1993
 • Prijatie zástupcov Slovenského misijného hnutia 22. 9. 1993
 • Prijatie biskupa Uhorskaia a p. Mittendorfa 24. 9. 1993
 • Prijatie delegácie združenia Korene 27. 5. 1993
 • Prijatie predstaviteľov Detského fondu SR 2. 10. 1993
 • Prijatie zástupcov Slovenskej právnickej spoločnosti 4. 10. 1993
 • Prijatie delegácie slov.spisovateľov žijúcich v Maďarsku 13. 10. 1993
 • Prijatie Jána Čarnogurského, predsedu KDH 18. 10. 1993
 • Prijatie predstaviteľov Spolku sv. Vojtecha 24. 11. 1993
 • Prijatie predstaviteľov Slovenského Helsinského výboru 16. 12. 1993
 • Prijatie riaditeľov podnikov postihnutých konverziou 8. 5. 1993
 • Prijatie predstaviteľov Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR 6. 7. 1993
 • Prijatie finančníka Georgea Sorosa 20. 9. 1993
 • Prijatie výkonných riaditeľov SB na čele s J.Cosgrovom 18. 10. 1993
 • Prijatie MUDr. Zajaca 9. 4. 1993
 • Prijatie predstaviteľov Asociácie nemocníc Slovenska 3. 11. 1993
 • Prijatie predstaviteľov Slovenskej asociácie Rímskeho klubu 11. 11. 1993
 • Prijatie predsedov politických strán a hnutí 6.1 2. 1993
 • Prijatie predstaviteľov združenia "Slovakia Plus" 7. 1. 1994
 • Prijatie zástupcov masmédií 9. 9. 1994
 • Prijatie predstaviteľov Generálneho biskupského úradu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku 14. 4. 1994
 • Prijatie predstaviteľov Únie kúpeľných miest a obcí 4. 2. 1994
 • Prijatie predstaviteľov Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení 15. 3. 1994
 • Prijatie zástupcov okresu Martin 1. 3. 1994
 • Prijatie zástupcov okresu Veľký krtíš marec-apríl 1994
 • Prijatie zástupcov okresu Nitra 14. 4. 1994
 • Prijatie zástupcov okresu Svidník 18. 10. 1994
 • Prijatie zástupcov Kultúrneho zväzu Bulharov a ich priateľov na Slovensku 3. 5. 1994
 • Prijatie predsedu SOPK P. Mihóka 26. 10. 1994
 • Prijatie delegácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 23. 3. 1994
 • Prijatie predstaviteľov Rady študentov vysokých škôl SR 1. 3. 1994
 • Prijatie predstaviteľov Spolku sv. Vojtecha 18. 1. 1994
 • Prijatie predsedu ZMOS 1. 3. 1994
 • Prijatie Slovenskej lekárskej komory 1. 3. 1994
 • Prijatie predstaviteľov rehole Saleziánov don Bosca 26. 4. 1994
 • Prijatie Harveya Sarnera, čestného predsedu organizácie Spravodliví medzi národmi 26. 8. 1994
 • Prijatie zástupcov Slovenskej lekárskej komory 12. 12. 1994
 • Prijatie zástupcov nadácie W-BB-H v roku 1995
 • Prijatie zástupcov Družstevnej únie 23. 1. 1995
 • Prijatie vedenia Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny 3. 5. 1995
 • Prijatie zástupcov Zväzu maďarských pedagógov a Csemadoku 23. 5. 1995
 • Prijatie Ing. arch. Dušana Mellnera, prezidenta Nadácie Ekológia a  život 23. 8. 1995
 • Prijatie zástupcov Maďarskej koalície, Kresťanskodemokratického hnutia, vládnej koalície, Spoločnej voľby, DÚ 6. 10. 1995
 • Prijatie zástupcov Slovenskej asociácie násilne odvlečených do ZSSR 17. 5. 1995
 • Prijatie zástupcov autorského kolektívu a vydavateľov Encyklopédie ľudovej kultúry Slovenska 23. 3. 1995
 • Prijatie vedenia Únie živnostníkov, podnikateľov a roľníkov 9. 10. 1995
 • Prijatie predstaviteľom vedeckej obce k vzájomnému porozumeniu a zmiereniu 3. 3. 1995
 • Prijatie predstaviteľov ZMOS 6. 11. 1995
 • Prijatie predstaviteľov ALEF Štúdia 19. 4. 1995
 • Prijatie predstaviteľov Rady vysokých škôl SR 13. 4. 1995
 • Prijatie predstaviteľov spoločnosti kresťanov a židov na Slovensku 5. 4. 1995
 • Prijatie S. Eisenstadta veľvysl. USA pre rešt. židovského majetku 15. 4. 1995
 • Prijatie delegácie Slovenskej rady rodičovských združení pri základných umeleckých školách 5. 2. 1996
 • Prijatie predstaviteľov Akčnej iniciatívy za zachovanie slobody 26. 4. 1996
 • Prijatie predstaviteľov Únie miest SR 8. 1. 1996
 • Prijatie delegácie Demokratickej strany 9. 1. 1996
 • Prijatie predstaviteľov maďarskej koalície 18. 1. 1996
 • Prijatie predstaviteliek Demokratickej únie žien Slovenska 4. 11. 1996
 • Prijatie predstaviteľov národných spoločností Červeného kríža 29. 3. 1996
 • Prijatie predstaviteľov Slovenskej diabetologickej spoločnosti 19. 6. 1996
 • Prijatie zástupcov Hnutia kresťanských rodín na Slovensku 16. 7. 1996
 • Prijatie predstaviteľov predsedníctva Synody Reformovanej kresťanskej cirkvi na Slovensku 20. 8. 1996
 • Prijatie predstaviteľov nadácie DEMOCRACY 11. 3. 1996
 • Prijatie zástupcov Lekárskeho odborového združenia 11. 7. 1996
 • Prijatie zástupcov mládežníckych organizácií 13. 3. 1996
 • Prijatie zástupcov Rady Európskych mladých konzervatívcov 16. 12. 1996
 • Prijatie zástupcov parlamentných opozičných strán 19. 2. 1996
 • Prijatie predstaviteľov Združenia inteligencie Rusínov Slovenska 2. 5. 1996
 • Prijatie predstaviteľov Konfederácie prenasledovaných komunizmom 9. 2. 1996
 • Prijatie zástupcov svetovej federácie miest a obcí 4. 9. 1996
 • Prijatie predstaviteľov Nadácie Konráda Adenauera 8. 3. 1996
 • Prijatie predstaviteľov Únie miest Slovenskej republiky 17. 7. 1996
 • Prijatie zástupcov Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR 13. 5. 1996
 • Neformálne stretnutie s odborníkmi k problémom privatizácie 3. 7. 1996
 • Prijatie predstaviteľov KOZ SR 22. 10. 1996
 • Prijatie predstaviteľov nadácie Slovenskí občania sebe (SOS) 28. 10. 1996
 • Prijatie predstaviteľov Slovak Arabic Centre 31. 10. 1996
 • Prijatie Asociácie predstavenstiev úradov miestnej samosprávy v SR 19. 11. 1996
 • Prijatie predstaviteľov Konfederácie odborových zväzov SR 22. 10. 1996
 • Prijatie predstaviteľov SDĽ 13. 1. 1997
 • Prijatie zástupcov petičného výboru 13. 1. 1997
 • Prijatie predstaviteľov Maďarskej koalície 21. 1. 1997
 • Prijatie predstaviteľov KDH, SDĽ, DÚ 24. 1. 1997
 • Prijatie predstaviteľov Družstevnej únie 29. 1. 1997
 • Prijatie predstaviteľov KOZ SR 14. 7. 1997
 • Prijatie predstaviteľov organizačného výboru Dni Európy v Bratislave 7. 1. 1997
 • Prijatie predstaviteľov EBRD Guy de Sellersa, J. Huebnera 14. 1. 1997
 • Prijatie rodákov z Ľubiše 18. 2. 1997
 • Prijatie predstaviteľov KDH, DÚ, DS, MOS, MKDH, Spolužitia 25. 2. 1997
 • Prijatie kňaza Jána Sucháňa 28. 2. 1997
 • Prijatie predsedu SDĽ J. Migaša 12. 3. 1997
 • Prijatie predstaviteľov DÚ, SDĽ, SDSS, DS, SZS, KDH, Maď.koal. 26. 5. 1997
 • Prijatie predstaviteľov Fóra maďarskej inteligencie 10. 6. 1997
 • Prijatie predstaviteľov Slovenského skautingu 21. 3. 1997
 • Prijatie predstaviteľov KOZ I. Saktora a R. Wágnerovej 2. 6. 1997
 • Prijatie mimovládnych environmentálnych organizácií 4. 6. 1997
 • Prijatie predstaviteľov DÚ, SDĽ, SDSS, DS, SZS, KDH 9. 6. 1997
 • Prijatie zástupcov Maďarskej koalície 10. 6. 1997
 • Prijatie H. P. Hofera s matkou 4. 7. 1997
 • Prijatie prof. St. Kirschbauma z Toronta 11. 6. 1997
 • Prijatie starostu obce Ladomírová M. Kosťu 10. 4. 1997
 • Prijatie predstaviteľov stredoeurópskych odborových zväzov verejných služieb a SLOVES-u 19. 6. 1997
 • Prijatie zástupcov Futurologickej spoločnosti na Slovensku 19. 2. 1997
 • Prijatie zástupcov Únie miest SR a Klubu primátorov miest SR 27. 5. 1997
 • Prijatie zástupcov Únie podnikateľov, živnostníkov a roľníkov 22. 4. 1997
 • Prijatie predstaviteľov Združenia zdravotných poisťovní 21. 7. 1997
 • Prijatie predstaviteľov Rusínov-Ukrajincov na Slovensku 21. 2. 1997
 • Prijatie dobrovoľných pracovníkov Slovenského červeného kríža 8. 5. 1997
 • Prijatie predsedu redakčnej rady a šéfredaktorov Stredoeurópskych novín 11. 3. 1997
 • Prijatie predstaviteľov Občianskeho združenia pre referendum 17. 6. 1997
 • Prijatie členov Prezídia Slovenskej lekárskej komory 18. 6. 1997
 • Prijatie zástupcov odborového zväzu verejnej správy 19. 6. 1997
 • Prijatie zástupcov Slovenskej ligy v Amerike 5. 5. 1997
 • Prijatie predsedu Medzinárodnej rady kresťanov a židov a predstaviteľov Spoločnosti kresťanov a židov na Slovensku 7. 7. 1997
 • Prijatie zástupcov Charty samosprávy '97 14. 2. 1997
 • Prijatie predstaviteľov Únie televíznych tvorcov 15. 4. 1997
 • Prijatie predstaviteľov Únie živnostníkov, podnikateľov a roľníkov 22. 4. 1997
 • Prijatie starostu obce Chmeľnica J. Goliáša 27. 8. 1997
 • Prijatie predstaviteľov nadácie za etiku novinárov 22. 8. 1997
 • Prijatie účastníkov žurnalistického seminára 4. 9. 1997
 • Prijatie účastníkov 64. kongresu UFI 20. 10. 1997
 • Prijatie starostu obce Beckov K. Pavloviča 17. 10. 1997
 • Prijatie predstaviteľov rómskych organizácií 31. 10. 1997
 • Prijatie reprezentantov valného zhromaždenia Medzinárodnej helsinskej federácie 18. 11. 1997
10. Prijatia jubilantov a zdvorilostných návštev z domova
 • Prijatie účastníkov medzinárodného atletického mítingu SLOVNAFT '93 1. 6. 1993
 • Prijatie delegácie účastníkov XI. Európskej konferencie o športe Bratislava '93 28. 9. 1993
 • Prijatie Mons. V. Trstenského 9. 7. 1993
 • Prijatie Mons. D. Faltina 31. 8. 1993
 • Prijatie biskupa P. Uhorskaia a delegácie z Wurthenbergu 30. 8. 1993
 • Prijatie katolíckych biskupov SR 31. 5. 1993
 • Prijatie organizátorov atletických pretekov Slovnaft 31. 5. 1993
 • Prijatie Dr. A. Bandžákovej 27. 9. 1993
 • Prijatie zástupcov SČK 6. 5. 1994
 • Prijatie zástupcov Mestského požiarneho zboru a Magistrátu hl.m.SR Bratislavy 22. 4. 1994
 • Prijatie J. Ch. kardinála Korca pri príležitosti 70. narodenín 20. 1. 1994
 • Prijatie J. Krónera pri príležitosti 70. narodenín 15. 3. 1994
 • Prijatie L. Chudíka pri príležitosti životného jubilea 25. 5. 1994
 • Prijatie P. Uhorskaia, generálneho biskupa Evanjel.cirkvi a.v. na Slovensku pri príležitosti životného jubilea 75. narodenín 1. 3. 1994
 • Prijatie predstaviteľov európskeho futbalu 7. 9. 1994
 • Prijatie básnika Sv. Veigla v roku 1995
 • Prijatie J. kardinála Tomku 10. 3. 1995
 • Prijatie predstaviteľov Slovenského paralympijského výboru 9. 3. 1995
 • Prijatie abilympionikov 14. 3. 1996
 • Prijatie dona Št. Sandtnera, SDB 30. 4. 1996 pri príležitosti 80. narodenín
 • Prijatie V. Šikulu pri príležitosti 60. narodenín 19. 10. 1996
 • Prijatie členov Slovensko-nemeckej a Československo-nemeckej komisie historikov 22. 2. 1996
 • Prijatie P. Polláka pri príležitosti 70. narodenín 3. 10. 1996
 • Prijatie A. Hlinku pri príležitosti 70. narodenín 28. 10. 1996
 • Prijatie V. Černušáka pri príležitosti 75. narodenín 25. 11. 1996
 • Prijatie fotografa K. Kálaya 25. 4. 1996 pri príležitosti 70. narodenín
 • Prijatie Mons. F. Révesa, pápežský prelát riaditeľ Slov. katolíckej misie 29.5.1996 pri príležitosti 85. narodenín
 • Prijatie prof. M. Kusého pri príležitosti 65. narodenín 29. 11. 1996
 • Prijatie predstaviteľov Slovenskej katolíckej charity 13. 3. 1997
 • Prijatie T. Bártfaya pri príležitosti jeho 75. narodenín 13. 6. 1997
 • Prijatie spisovateľky H. Ponickej pri príležitosti životného jubilea 75. narodenín 15. 7. 1997
 • Prijatie keramičky D.Rosůlkovej pri príležitosti životného jubilea 2. 4. 1997
 • Prijatie prof. J. Danišoviča pri príležitosti 90. narodenín 4. 6. 1997
 • Prijatie univ.prof. PhDr. I. Hrušovského pri príležitosti 70. narodenín 21. 1. 1997
 • Prijatie univ. prof. Št. Nosáľa pri príležitosti 70. narodenín 20. 1. 1997
 • Prijatie I. Bizmayera pri príležitosti 75. narodenín 23. 4. 1997
 • Prijatie spisovateľky K. Jarunkovej pri príležitosti 75. narodenín 23. 4. 1997
 • Prijatie T. Janovica pri príležitosti 60. narodenín 22. 5. 1997
 • Prijatie P. Dvořáka pri príležitosti 60. narodenín 22.5.1997
 • Prijatie kňaza V. Malého pri príležitosti 75. narodenín 8.9.1997
 • Prijatie R. Lisa 9. 9. 1997
 • Prijatie publicistu J. Alnera pri príležitosti 60. narodenín 1. 7. 1997
 • Prijatie Z. Alexyho 9. 9. 1997 pri príležitosti 75. narodenín
 • Prijatie L. Turczela 3. 9. 1997 pri príležitosti 80. narodenín
 • Prijatie R. Kaliského pri príležitosti 75. narodenín 22. 9. 1997
 • Prijatie literárneho historika R. Brtáňa pri príležitosti 90. narodenín 7. 10. 1997
 • Prijatie sochára J. Jankoviča 16. 11. 1997 pri príležitosti 60. narodenín
 • Prijatie A. Marenčína pri príležitosti 75. narodenín 25. 7. 1997
 • Prijatie prof. K. Rebru pri príležitosti 85. narodenín 22. 10. 1997
 • Prijatie prof. MUDr. A. Bajana, DrSc. pri príležitosti 70. narodenín 5. 11. 1997
 • Prijatie A. Hykischa pri príležitosti jeho 65. nar. a ukončenia funkcie veľvyslanca v Kanade 17. 11. 1997
 • Prijatie I. Laluhu pri príležitosti 65. narodenín 20. 11. 1997
 • Prijatie prof. PhDr. J. Špaňára pri príležitosti 80. narodenín 26. 11. 1997
 • Prijatie J. Janeka pri príležitosti 85. narodenín 25. 11. 1997
11. Vnútroštátne prejavy a príhovory
 • Prejav na vernisáži diel V. Hložníka venovaných na Národný poklad 28. 3. 1993
 • Prejav ku krajanom v USA 20.3.1993
 • Prejav k 1. máju 1993
 • Prejav na Štefánikových oslavách v Brezovej pod Bradlom 2. 5. 1993
 • Prejav na II. zjazde SDĽ v Žiline 22. 5. 1993
 • Prejav na zjazde KOZ 24. 6. 1993
 • Prejav na Fórume inteligencie Slovenska 28. 6. 1993
 • Prejav na recepcii pri príležitosti štátneho sviatku SR 28. 8. 1993
 • Prejav pri príležitosti udeľovania medailí Yad vashem 3. 6. 1993
 • Prejav na zasadnutí Spoločnosti kresťanov a židov 18. 6. 1993
 • Prejav na slávnostnom zasadnutí výboru MS pri príležitosti 130. výročia jej založenia 8.8.1993
 • Prejav na otvorení XI. medzinárodného kongresu slavistov 31. 8. 1993
 • Prejav na púti v Šaštíne 17. 9. 1993
 • Prejav na stretnutí spisovateľských organizácií v Budmericiach 15. 6. 1993
 • Prejav v Ústave Cyrila a Metoda v Ríme 6. 6. 1993
 • Prejav na oficiálnej návšteve Vatikánu 7. 6. 1993
 • Prejav k zástupcom Maltézskych rytierov v Ríme 8. 6. 1993
 • Prejav v Dunajskej Strede 21. 7. 1993
 • Prejav k funkcionárom VŠ na východnom Slovensku 17. 6. 1993
 • Prejav na otvorení Cyrilometodských dní v Dóme sv. Martina 1. 7. 1993
 • Prejav k občanom mesta Rimavská Sobota 11. 10. 1993
 • Príhovor na stretnutí s poľnohospodármi okresu Trebišov 17. 6. 1993
 • Príhovor na stretnutí s Mestským zastupiteľstvom Kráľovský Chlmec 16. 6. 1993
 • Príhovor na recepcii Podunajskej konferencie rektorov vysokých škôl 20. 9. 1993
 • Príhovor v Starom Smokovci 25. 9. 1993
 • Príhovor v obci Černová 26. 10. 1993
 • Prejav k 80. výročiu založenia Nemocnice Žilina 16. 9. 1993
 • Prejav na 4. sneme KDH v Ružomberku 23. 10. 1993
 • Prejav pri príležitosti sviatku Chanuka 6. 12. 1993
 • Prejav na oslave 40. výročia založenia SAV 14. 12. 1993
 • Prejav pred zástupcami Nemeckého zväzu obchodných a priemyselných komôr 14.-17. 11. 1993
 • Príhovor na zakladajúcom sneme Aliancie demokratov SR 25. 11. 1993
 • Prejav na rokovaní Fóra inteligencie Slovenska 28. 6. 1993
 • Príhovor k zahraničným Slovákom 1.1.1994
 • Príhovor na prvom zasadaní vlády J. Moravčíka 16. 3. 1994
 • Prejav na IV. sneme ZMOS 8. 4. 1994
 • Prejav na spomienkovej slávnosti M. R. Štefánika na Bradle 7. 5. 1994
 • Prejav na sympóziu v Bratislave 28. 5. 1994
 • Príhovor na Slovensko-rakúskom hosp. fóre, Bratislava 29. 6. 1994
 • Príhovor na recepcii pri príležitosti odovzdania cien Nadácie MS v Martine 16. 12. 1994
 • Príhovor v aule Pavla VI. pri príležitosti odovzdania daru Sv. Otcovi 17. 12. 1994
 • Prejav na slávnostnej akadémii v Dunajskej Strede 28. 8. 1994
 • Prejav na oslavách 50. výročia SNP v Banskej Bystrici 29. 8. 1994
 • Príhovor k členom nadácie Európa 7. 9. 1994
 • Príhovor v Slovenskej filharmónii 21. 10. 1994
 • Príhovor pri príležitosti Mesiaca fotografie 4. 11. 1994
 • Príhovor k pánu veľvyslancovi štátu Izrael 12. 9. 1994
 • Prejav na celoštátnej konferencii učiteľov 8. 9. 1994
 • Príhovor na podujatí organizovanom Slov. poisťovňou 9. 9. 1994
 • Príhovor k predstaviteľom štátnej správy a samosprávy v okrese Poprad 24. 3. 1994
 • Príhovor k predstaviteľom štátnej správy a samosprávy v regióne Spišská Nová Ves 25.3.1994
 • Príhovor v Spišskej Kapitule 25.3.1994
 • Príhovor pri príležitosti posviacky ev. chrámu v Petržalke 30.10.1994
 • Prejav na zasadnutí Zhromaždenia delegátov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 27.4.1994
 • Príhovor k predstaviteľom Slovenského červeného kríža 6.5.1994
 • Príhovor na výstave organizovanej nadáciou Schola ludus 28.1.1994
 • Prejav na Vysokej škole dopravnej v Žiline 28.4.1994
 • Prejav na stretnutí s predstaviteľmi štátnej správy a samosprávy v Čadci 29.4.1994
 • Príhovor na Devíne pri sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda 5.7.1994
 • Príhovor na recepcii ku Dňu Ústavy SR 31.8.1994
 • Prejav na X. medzinárodnom snemovaní o menšinách 4.10.1994
 • Prejav pri inštalácii vedenia evanjelickej cirkvi 29.10.1994
 • Prejav na stretnutí s občanmi v Humennom 20.9.1994
 • Príhovor na medzinárodnej inaugurácii Burzy cenných papierov Bratislava 23.9.1994
 • Príhovor pri otvorení Festivalu slovenských divadelných hier v Prešove 24.1.1994
 • Príhovor na stretnutí štátnej správy a samosprávy 4.3.1994 v Trenčíne
 • Prejav na sneme MKDH v Dunajskej Strede 26.2.1994
 • Príhovor pri príležitosti otvorenia výstavy "Agrokomplex '94" v Nitre 13.8.1994
 • Príhovor na stretnutí s občanmi Topoľčian 28.6.1994
 • Prejav na stretnutí s občanmi Lučenca 24.8.1994
 • Prejav v Stupave - Hájoch 7.10.1994
 • Prejav v predvolebnej kampani 6.9.1994
 • Prejav na stretnutí s občanmi v Trnave 14.11.1994
 • Prejav pri príležitosti 50. výročia oslobodenia obce Kalinova 18.9.1994
 • Prejav o stave a perspektívach ekonomického vývoja Slovenska vo Švajčiarsku 30.-31.5.1994
 • Prejav v PZ Rady Európy v Štrasburgu 5.10.1994
 • Príhovor k umeleckej obci 17.2.1995
 • Príhovor pri príležitosti Medzinárodného dňa zdravotne postihnutých 13.1.1995
 • Príhovor na spomienkovom zhromaždení pri hrobe A. Dubčeka 21.8.1995
 • Príhovor na slávnostnom ukončení akademického roku v Aloisiane 21.6.1995
 • Príhovor na stretnutí hláv USA, SR, ČR v múzeu Čechov a Slovákov, október 1995, Iowa, USA
 • Prejav na stretnutiach s občanmi Banskej Bystrice 27.4.1995
 • Príhovor na stretnutí s veriacimi evanjelikálnych cirkví v Istropolise l6.3.1995
 • Prejav v Bratislave na stretnutí s verejnosťou 15.3.1995
 • Prejav na stretnutí s občanmi 5. obvodu Bratislavy 31.5.1995
 • Prejav k občanom v Brezne 26.4.1995
 • Príhovor pri prijatí delegácie Červeného kríža 5.5.1995
 • Príhovor na slávnostnom zhromaždení v Košiciach 25.9.1995 pri príležitosti 200. výročia narodenia P. J. Šafárika
 • Príhovor na konferencii o "Demokratickej premene a konsolidácii európskeho stredu" 16.6.1995
 • Príhovor na recepcii pri príležitosti 50. výročia víťazstva nad fašizmom 6.5.1995
 • Príhovor v Gombaseku 25.6.1995 za prítomnosti p. prezidenta Göncza
 • Príhovor k predstaviteľom Katolíckej jednoty USA 24.6.1995
 • Prejav na Svetovej konferencii OSN v Kodani 11.-12.3.1995
 • Prejav na stretnutí s občanmi v Komárne 20.6.1995
 • Príhovor na folklórnom festivale v Košiciach 23.6.1995
 • Príhovor k zástupcom poľnohospodárov v Kostolišti 9.2.1995
 • Príhovor k predstaviteľom umeleckej obce 16.2.1995
 • Príhovor na Matičnom svetovom festivale slovenskej mládeže v Martine 4.7.1995
 • Príhovor k študentom v Mlynskej doline 20.4.1995
 • Príhovor k predstaviteľom cirkví 17.1.1995
 • Prejav v Moldave nad Bodvou 31.3.1995
 • Príhovor na stretnutí s mimovládnymi organizáciami a nadáciami 19.5.1995
 • Príhovor na stretnutí s predstaviteľmi vedy a vysokých škôl 3.3.1995
 • Príhovor na stretnutí so zástupcami národnostných zväzov a spolkov 21.4.1995
 • Prejav pri príležitosti návštevy Svätého Otca v Bratislave, Letisko M. R. Štefánika 30.6.1995
 • Prejav pri príležitosti ukončenia návštevy Svätého Otca na Slovensku v Poprade 3.7.1995
 • Prejav na stretnutí s verejnosťou v Pezinku 10.2.1995
 • Príhovor na otvorení 65. ročníka MMM v Košiciach 1995
 • Príhovor p. prezidenta k predstaviteľom mládežníckych organizácií 9.6.1995
 • Prednáška v Nadácii K. Adenauera 12.10.1995
 • Prejav v Starej Ľubovni 16. novembra 1995
 • Prejav v Bardejove 17. novembra 1995
 • Príhovor na slávnostnom koncerte pri príležitosti 51.výročia SNP v Redute 28.8.1995
 • Príhovor na slávnostnom otvorení akademického roka 1995-1996 v Bratislave 6.10.1995
 • Príhovor pri prijatí "betlehemského svetla" z rúk slovenských skautov 22.12.1995
 • Príhovor na prijatí študentov z východoslovenských vysokých škôl pri príležitosti šiesteho výročia 17. novembra 1995 v Košiciach
 • Príhovor pri príležitosti zapožičania Radu Bieleho dvojkríža I. stupňa J. Tomkovi 1995
 • Prípitok na recepcii pri príležitosti Dňa Ústavy SR 31.8.1995
 • Prejav na stretnutí s občanmi vo Vranove nad Topľou 30.3.1995
 • Prejav na stretnutí so študentmi a pedagógmi univerzitných pracovísk Prešova 18.4.1995
 • Príhovor po zapožičaní štátnych vyznamenaní na Bratislavskom hrade 31.8.1995
 • Príhovor pri príležitosti výročia založenia Spolku sv. Vojtecha 14.9.1995
 • Príhovor na V. sneme ZMOS v Prešove 18.4.1995
 • Príhovor na slávnostnom zhromaždení KOZ 10.4.1995
 • Príhovor na besede s predstaviteľmi masmédií 24. marca 1995
 • Prejav v ekonomickom klube "Hodnotenie súčasného stavu slovenskej ekonomiky, cesty a perspektívy jej smerovania" 9.11.1995
 • Prejav pri návšteve investičnej spoločnosti Oppenheimer 25.10.1995 v USA
 • Príhovor na prijatí s regionálnym združením miest a obcí Rudohorie v Košiciach 30.9.1995
 • Príhovor na spomienkovej slávnosti nedožitých 75. narodením A. Dubčeka 24.11.1996 v Redute
 • Príhovor pri príležitosti návštevy Alexija II. patriarchu moskovského a celého Ruska v Prešove 19.5.1996
 • Príhovor na znovusprístupnení národnej kultúrnej pamiatky hrad Beckov 11.5.1996
 • Prejav k občanom II. obvodu Bratislavy 26.1.1996
 • Príhovor na udeľovaní Ceny Nadácie pre občiansku spoločnosť mladému výtvarníkovi 17.5.1996
 • Príhovor k vybraným dobrovoľným pracovníkom Červeného kríža pri príležitosti Svetového dňa Červeného kríža 9.5.1996
 • Príhovor k predstaviteľom cirkví 17.1.1996
 • Príhovor k účastníkom sympózia O demokratickej premene a konsolidácii európskeho stredu, Bratislava, 22.2. 1996
 • Príhovor na benefičnom koncerte Sláva a pokoj 22.12.1996
 • Príhovor pri príležitosti 75. výročia narodenia A. Dubčeka v Uhrovci 8.11.1996
 • Príhovor na oslavách 75. výročia Filozofickej fakulty UK 22.10. l996
 • Príhovor pri príležitosti posviacky Kňazského seminára biskupa P. P. Gojdiča 21.11.1996
 • Príhovor k účastníkom I. celoslovenského festivalu ZUŠ 22.5.1996
 • Príhovor na prijatí predstaviteľov Slovenskej federácie tradičného karate 25.11.1996
 • Prejav na stretnutí s občanmi v Leviciach 29.10.1996
 • Prejav pri vysvätení kostola v Ľubiši 22.9.1996
 • Prejav pri stretnutí s Čínskou obchodnou komorou 19.3.1996 - oficiálna návšteva ČĽR
 • Príhovor k účastníkom hudobného festivalu "LUMEN 96" v kostole sv. Jána Krstiteľa v Trnave 22.6.1996
 • Príhovor na zasadaní Mestského zastupiteľstva hl m. SR Bratislavy 6.11.1996
 • Príhovor na stretnutí s predstaviteľmi mládežníckych organizácií 13.3.1996
 • Príhovor na sv. omši v Novej Bani 29.9.1996
 • Príhovor k študentom stredných škôl Šurany 28.2.1996
 • Príhovor na výstave a trhu Ipeľ v Magyarnándore 14.9.96
 • Prejav na stretnutí s občanmi v Nových Zámkoch 27.2.1996
 • Príhovor pri pamätníku obetí totalitného režimu 2.11.1996
 • Príhovor k olympionikom Atlanta 7.9. 1996
 • Príhovor k zdravotne postihnutým 19.1.1996
 • Príhovor na prijatí predstaviteľov národných spoločností Červeného kríža 29.3.1996
 • Príhovor k študentom stredných škôl Senica 24.6.1996
 • Prejav na stretnutí s občanmi v Senici 24.6.1996.
 • Príhovor na slávnostnom otvorení Prezidentského paláca 30.9.1996
 • Príhovor na slávnostnej recepcii pri príležitosti otvorenia Prezidentského paláca 4.10.1996
 • Príhovor na VI. sneme ZMOS v Bratislave 17.4.1996
 • Prejav pri príležitosti 52. výročia SNP 29.8.1996 na Námestí SNP v Bratislave
 • Príhovor pri príležitosti osláv 140. výročia úmrtia Ľudovíta Štúra v Modre 29.10.1996
 • Príhovor pri príležitosti spomienky na štúrovský výstup na hrad Devín 28.4.1996
 • Prejav ku Dňu Ústavy SR 31.8.1996
 • Prejav na stretnutí s občanmi vo Veľkom Krtíši 30.10.1996
 • Príhovor k stredoškolákom v Leviciach 29. októbra 1996
 • Príhovor k účastníkom Slnečného vlaku 16. 5. 1996
 • Príhovor na medzinárodnej konferencii "Diskurz - intelektuáli - sociálna komunikácia" konanej v Bratislave 9.7.1996
 • Príhovor na tlačovej konferencii 18.4.1996
 • Príhovor v Košiciach 5.5.1996 na Dňoch Košíc
 • Prejav v maďarskom parlamente 12.6.1996
 • Príhovor pri pamätníku obetí totalitného režimu 31.10.1996
 • Príhovor pri príležitosti udeľovania vyznamenaní Spravodliví medzi národmi 16.7.1996
 • Prejav k občanom Banskej Štiavnice 23.4.1996
 • Príhovor na zhromaždení Spoločnosti kresťanov a židov 27.6.1996
 • Príhovor na III. zjazde KOZ v Bratislave 11.10.1996
 • Prejav na zhromaždení HN Clubu - Európske integračné procesy a Slovensko 20.1.1997
 • Príhovor k akademickej obci na Matematicko-fyzikálnej fakulte UK v Bratislave 5. 3. 1997
 • Prejav na stretnutí s občanmi v Karlovej Vsi 5.3.1997
 • Príhovor na spomienkových oslavách 180. výr. narodenia J. M. Hurbana v Beckove 22.3.1997
 • Príhovor pri inaugurácii rektora a dekanov fakúlt EU 24.3.1997
 • Príhovor na prijatí dobrovoľných pracovníkov SČK 8.5.1997
 • Príhovor k veriacim pri symbolickom otvorení stavby kostola v Dúbravke 25.5.2997
 • Ppríhovor na oslavách štátneho sviatku sv. Cyrila a Metoda na Devíne 5.7.1997
 • Príhovor pri zapožičiavaní vyznamenaní 3.1.1997
 • Príhovor na konferencii "Integrácia Slovenskej republiky do EÚ" v Istropolise 18.3.1997
 • Príhovor na otvorení Dní Európy v Bratislave 8.5.1997
 • Príhovor na Fóre primátorov a starostov Košického kraja 26.6.1997
 • Príhovor na stretnutí s občanmi Handlovej 20.5.1997
 • Príhovor na mítingu s občanmi Humenného pri príležitosti 680. výročia prvej písomnej zmienky o meste 14.9.1997
 • Príhovor na stretnutí s akademickou obcou Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 25.3.1997
 • Príhovor na II. sviatku kultúry a vzájomnosti Karpatonemeckého spolku v Kežmarku 27.6.1997
 • Príhovor na stretnutí s občanmi Kežmarku 27.6.1997
 • Príhovor pri okrúhlom stole s predstaviteľmi cirkví 30.6.1997
 • Príhovor na stretnutí s občanmi Košíc 26.6.1997
 • Príhovor pri prevzatí Zlatej interkonfesionálnej medaily 7.7.1997
 • Príhovor pri stretnutí s občanmi Martina 25.3.1997
 • Príhovor na vernisáži výstavy Vízie z inferna v Mníchove 28.9.1997
 • Príhovor na slávnostnej schôdzi NR SR k 5. výročiu prijatia Ústavy SR 31.8.1997
 • Príhovor k zdravotne postihnutým 17.1.1997
 • Príhovor pri príležitosti 750. výročia Prešova 13.9.1997
 • Príhovor na stretnutí s občanmi Prievidze 19.5.1997
 • Príhovor pri príležitosti 53. výročia SNP na Námestí SNP 29.8.1997
 • Príhovor pri prijatí účastníkov 1. slovenského chirurgického kongresu 10.9.1997
 • Príhovor na stretnutí s občanmi Turčianskych Teplíc 26.3.1997
 • Prejav pri odovzdávaní vyznamenaní k Dňu ústavy 2.9.1997
 • Príhovor pri zapožičiavaní vyznamenaní 3.1.1997
 • Príhovor pri príležitosti udelenia medailí Spravodliví medzi národmi 11.9.1997
 • Príhovor na VII. sneme ZMOS v Bratislave 23.4.1997
 • Príhovor na slávnostnom zhromaždení akademickej obce STU pri príležitosti 60. výročia založenia univerzity 16.10.1997 v Bratislave
 • Laudatio prezidenta Michala Kováča pri príležitosti udelenia ceny sv. Vojtecha kardinálovi Tomaškovi in memoriam v Budapešti 14.6.1997
 • Vystúpenie v Dunajskej Lužnej 17.8.1997 pri príležitosti obnovenej púte a trhových dní
 • Prejav o Festivale Dni Európy v Bratislave 4.-12.5.1997
 • Príhovor v panelovej diskusii a na obede pri prezentácii Slovenska v rámci Svetového Ekonomického fóra pre SVE, Salzburg 10.-11.7.1997
 • Príhovor pri stretnutí s telesne postihnutými v STV Mlynská dolina 17.1.1997
 • Príhovor na vernisáži výstavy Vízie z inferna v Mníchove 28.9.1997
 • Príhovor na zhromaždení akademickej obce STU v Bratislave 16.10.1997
 • Príhovor pri krste lode Dutch Navigator v Komárne 18.10.1997
 • Príhovor na 3. valnom zhromaždení Asociácie seniorov-expertov 20.10.1997
 • Príhovor na prijatí účastníkov 64. kongresu UFI 20.10.1997
 • Prejav na medzinárodnej konferencii v Mníchove 4.11.1997
 • Príhovor na 1. sneme SČK v Bratislave 24.10.1997
 • Prejav na Ekonomickej akadémii v Bukurešti 30.10.1997
 • Prejav na sneme Slovenskej lekárskej komory 25.10.1997
 • Prejav pri príležitosti 90. výročia černovských udalostí 25.10.1997
 • Príhovor na otvorení výstavy Život v Istropolise 24.11.1997
12. Pozdravné listy a iné publikované listy
 • Pozdravný list delegátom snemu SNS 22.4.1993
 • Pozdravný list etnografovi J. Mjartanovi k 80. narodeninám 4.5.1993
 • Pozdravný list Mons. Fr. Tondrovi k zvoleniu za predsedu KBS 12.5.1993
 • Gratulačný list J. CH. kardinálovi Korecovi k francúzskemu vyznamenaniu Radu čestnej légie 19.7.1993
 • Pozdravný list Mons. E. Kojnokovi k 60. narodeninám 5.8.1993
 • Kondolenčný list k úmrtiu majstra Eugena Suchoňa rodine Suchoňovej 6.8.1993
 • Pozdravný list spisovateľke M. Haľamovej k životnému jubileu 27.8.1993
 • Pozdravný list Slovenskému ústavu sv. Cyrila a Metoda v Ríme pri príležitosti 30. výročia jeho založenia 13.9.1993
 • Pozdravný list k 125. výročiu D. Jurkoviča v Skalici 15.9.1993
 • Pozdravný list účastníkom Slovak Heritage Festivalu 21.9.1993
 • Pozdravný list delegátom III. snemu Maďarskej občianskej strany 12.11.1993
 • Odpoveď na otvorený list predstaviteľov maďarských politických strán a Csemadoku 8.11.1993
 • Pozdravný list I. celoslovenskému snemu organizácie Spravodliví medzi národmi 1.11.1993
 • Pozdravný list delegátom III. zjazdu SDSS 12.11.1993
 • Pozdravný list prezidentovi V. Havlovi k štátnemu sviatku ČR 26.10.1993
 • Pozdravný list účastníkom 18. konferencie národnostných menšín 12.10.1993
 • Pozdravný list Mons. J. Hirkovi k 70. narodeninám 12.11.1993
 • Pozdravný list medzinárodnej konferencii Rady Európy o výuke bioetiky v Bratislave 18.11.1993
 • Pozdravný list básnikovi M. Rúfusovi k 65. narodeninám 6.12.1993
 • Pozdravný list účastníkom konferencie v Slovenskom ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme 8.12.1993
 • Pozdravný list J. Moravčíkovi k 50. narodeninám 15.3.1994
 • Pozdravný list mestu Sliač k 750. výročiu prvej písomnej zmienky o kúpeľných prameňoch a 25. výročiu udelenia mestského štatútu obci Sliač 3.6.1994
 • Pozdravný list Mons. A. Harčárovi k 80. narodeninám 4.1.1994
 • Gratulačný list J. Čarnogurskému k 50. narodeninám 3.1.1994
 • Pozdravný list občanom mesta Gelnice pri oslavách 730. výročia prvej písomnej zmienky 11.8.1994
 • Pozdravný list Detskej misii 21.10.1994
 • Pozdravný list Štátnemu konzervatóriu v Bratislave 6.10.1994
 • Pozdravný list spisovateľovi L. Ťažkému k životnému jubileu 19.9.1994
 • Pozdravný list Slovak Heritage Festivalu 20.9.1994
 • Pozdravný list účastníkom snemu Slovenskej lekárskej komory 23.9.1994
 • Pozdravný list 2. valnému zhromaždeniu Spoločnosti kresťanov a židov na Slovensku 14.10.1994
 • Pozdravný list k otvoreniu výstavy Medzinárodného roku rodiny 1.12.1994
 • Gratulačný list k vysviacke kňaza Frindta 7.6.1995
 • Gratulačný list profesorovi Ďuricovi k životnému jubileu 5.10.1995
 • Pozdravný list 4. snemu KSÚ 18.5.1995
 • Pozdravný list k 650. výročiu udelenia mestských práv Novej Bani 12.6.1995
 • Ďakovný list pápežovi Jánovi Pavlovi II. pri príležitosti jeho návštevy na Slovensku 11.7.1995
 • Pozdravný list skautom Jamborie v Bruseli 7.6.1995
 • Pozdravný list k oslavám 650. výr. udelenia mestských práv Novej Bani 9.6.1995
 • Pozdravný list A. Srholcovi k jeho 25. výročiu vysviacky za kňaza 18.5.1995
 • Pozdravný list k výročiu prvej písomnej zmienky o meste Brezno 12.9.1995
 • Pozdravný list delegátom zjazdu SDSS 18.10.1995
 • Pozdravný list účastníkom konferencie Nadácie Konráda Adenauera 19.10.1995
 • Pozdravný list heraldikovi prof. J. Novákovi k 65. narodeninám 20.11.1995
 • Pozdravný list účastníkom kongresu Demokratickej strany 16.11.1995
 • Pozdravný list k výročiu vysviacky troch slovenských katolíckych biskupov - Karola Kmeťka, Mariana Blahu a Jána Vojtaššáka 13.2.1996
 • Pozdravný list účastníkom 1. zjazdu Slov. odbor. zväzu požiarnikov z povolania 12.2.1996
 • Pozdravný list akad. maliarovi A. Brunovskému k 60. narodeninám 4.1.1996
 • Gratulačný list D. Hrušovskému k vymenovaniu za apoštolského nuncia Bieloruskej republiky 18.4.1996
 • Pozdravný list účastníkom festivalu LUMEN '96 - 21.6.1996
 • Pozdravný list účastníkom mítingu Zachráňme kultúru! 2.10.1996
 • Pozdravný list účastníkom cyklistickej Cesty naproti 20.9.1996
 • Pozdravný list Exilovému PEN-klubu na zámku Eichholz pri Bonne, v sídle Nadácie K. Adenauera 29.3.1996
 • Pozdravné listy z príležitosti pastoračnej návštevy J. Pavla II. na Slovensku, Emin. Kard. Tomkovi, Angelovi Kardin.Sodanovi, Mons.J.L.Tauranovi, Mons.G. Battistovi Re - Vatikán
 • Pozdravný list k Svetovému dňu modlitby v Indii 23.6.1996
 • Pozdravný list účastníkom spomienkovej slávnosti pri príležitosti nedožitých 75. narodenín Š. B. Romana Trebišov 9.4.1996
 • Pozdravný list účastníkom IX. snemu Kresťanskodemokratického hnutia 22.11.1996
 • Pozdravný list biskupovi Mons. Fr. Tondrovi k 60. narodeninám 3.6.1996
 • Pozdravný list k životnému jubileu Mons. V. Trstenského 25.3.1996
 • Pozdravný list IV. konferencii spisovateľov, umelcov a kultúrnych pracovníkov žijúcich v zahraničí v Trenčianskych Tepliciach 4.10.1996
 • Pozdravný list G. Valachovi k 75. narodeninám 16.3.1996
 • Pozdravný list doc. Fr. Vnukovi k 70. narodeninám 27.6.1996
 • List Jánovi krstiteľovi Balászovi 31.1.1996
 • Pozdravný list obyvateľom obce Kestúc pri výročí ich obce 22.8.1996
 • List dekanovi M. Medekovi, Rímsko-katolícky farský úrad Norovce 14.10.1996
 • List p. B. Gran Jensenovej predsedníčke hnutia Na vlastných nohách v Nórsku 25.10.1996
 • Pozdravný list delegátom kongresu Demokratickej strany 14.11.1996
 • Pozdravný list účastníkom IX. snemu KDH 22.11.1997
 • List R. Kusému, predsedovi Stredoškolského parlamentu Slovenska Bratislava 4.12.1996
 • Pozdravný list slovenskému zemplínskemu klubu v Clevelande pri príležitosti 55. výročia založenia 1.10.1996
 • Pozdravný list účastníkom medzinár. konferencie "Médiá a informačná spoločnosť" 14.10.1996
 • Pozdravný list konferencii o natalite poriadanej Konferenciou biskupov Slovenska 26.2.1997
 • Pozdravný list obci Mlynky v Maďarsku k 250. výročiu osídlenia obce Slovákmi 1.7.1997
 • Pozdravný list Ľ. A. Markovičovej, predsedníčke Slovensko- amerického kultúrneho strediska v New Yorku 30.1.1997
 • Pozdravný list delegátom VII. zjazdu Strany zelených 21.2.1997
 • Pozdravný list účastníkom XVIII. valnému zhromaždeniu Csemadoku 22.3.1997
 • Pozdravný list účastníkom V. zjazdu SDSS 5.4.1997
 • Pozdravný list účastníkom zjazdu SDĽ 25.4.1997
 • Pozdravný list Ľ. Pavlovi, predsedovi Slovenskej ligy v Amerike k 90. výročiu založenia 19.6.1997
 • Pozdravný list I. Mahrikovi, farárovi Rímskokatolíckej farnosti Turzovka 31.5.97, k posviacke kostola
 • Pozdravný list starostovi obce Udavské k 680. výročiu prvej písomnej zmienky 1.7.1997
 • Ďakovný list za posolstvo Jeho Svätosti Jánovi Pavlovi II. Vatikán 10.2.1997
 • Pozdravný list E. Wagnerovi, Presidentovi Mount Airy Lodge Mount Pocono, U.S.A. k 75. narodeninám 20.3.1997
 • Pozdravný list Republikovému snemu Demokratickej únie 20.3.1997
 • Pozdravný list konferencii Sloves-u 27.5.1997
 • Pozdravný list k inaugurácii rektora UPJŠ Košice 22.9.1997
 • Pozdravný list 1.celoslovenskej konferencii o lekárskom vzdelávaní 22.9.1997
 • Pozdravný list k inaugurácii rektora a dekanov fakúlt Prešovskej univerzity 28.10.1997
 • Pozdravný list k inaugurácii rektora Technickej univerzity v Košiciach 5.11.1997
 • Pozdravný list Slovenskému helsinskému výboru pri príležitosti valného zhromaždenia Medzinárodnej helsinskej federácie 13.11.1997
 • Pozdravný list kongresu Demokratickej strany 16.11.1997
 • Pozdravný list J. Šabatovi k 70. narodeninám 11.11.1997
 • Pozdravný list k 50. výročiu Spolku Slovákov v Poľsku 12.11.1997
 • Pozdravný list X. snemu KDH 22.-23.11.1997
Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]