Michal Kováč
   

Príhovor na stretnutí s krajanmi v Mníchove

Úvod | Prezident SR | Prezidenti SR 1993 - 2014 | Michal Kováč | Vybrané prejavy | Príhovor na stretnutí s krajanmi v Mníchove

Príhovor p. Prezidenta na stretnutí s krajanmi v Mníchove 3. 11. 1997

Vážení a milí krajania, drahí rodáci!

Som rád, že sa s Vami môžem stretnúť a pozdraviť Vás a že sa tak stalo práve v meste Mníchov, ktoré je späté s dejinami strednej Európy, okrem iných aj s dejinami Slovenska a Slovákov. Pre náš národný život znamenal mnoho najmä počas posledných desaťročí komunistickej totality, keď ako sídlo amerických rozhlasových staníc Slobodná Európa a Rádio Sloboda vysielalo aj k nám pod Tatry a k Dunaju signály veľkej podpory nášmu spravodlivému úsiliu o ľudskejšie, demokratickejšie politické a spoločenské pomery. Preto je iba prirodzené, že práve tu zriadili svoje centrá exilové organizácie národov strednej a východnej Európy, medzi nimi aj Slováci. Úspešne tu vyvíjali činnosť naše exilové organizácie, ktoré vydávali svoje periodiká, organizovali ilegálnu informačnú sieť na Slovensko a pomáhali nám doma udržiavať ducha odvahy a nezlomného presvedčenia v dobré vyústenie zápasu o slobodu. Dodnes tu pôsobí aj katolícka misia, ktorá nemalou mierou prispieva k udržaniu duchovnej úrovne Slovákov, ktorí museli opustiť svoju vlasť.

Tisícky Vás, slovenských rodákov, našli v Spolkovej republike Nemecko po druhej svetovej vojne existenčné a bezpečnostné záruky. Za to patrí naša vďaka všetkým nemeckým vládam a politickým predstaviteľom tejto krajiny. Po desaťročia prejavovali ústretovosť k slovenským politickým utečencom, umožnili im existenčne sa uchytiť, ba poskytovali aj podporu ich kultúrnej činnosti. Aj tieto fakty sú súčasťou našich národných dejín, súčasťou dejín zápasu o slobodu a suverenitu Slovenska. Lebo dejiny, tie dávne, ale aj tie novodobé, sa nikdy netvorili iba bezprostredne v domácom prostredí, ale neraz práve v zahraničí. Preto musíme byť právom vďační všetkým, ktorí sa angažovali v mene obnovenia demokracie, ľudských a občianskych práv ako aj naplnenia sebaurčovacieho práva slovenského národa.

Proces obnovovania demokracie je už na Slovensku ôsmy rok realitou. Onedlho si pripomenieme piate výročie vyhlásenia Slovenskej republiky. To všetko, za čo bojovali mnohí pred Vami, ale aj mnohí z Vás, je každodennou skutočnosťou. Zápas o demokraciu ako aj o národnú existenciu sa však nikdy nekončí. Pred nami je etapa azda o trochu ťažšia, a to každodenné vytrvalé napĺňanie nadobudnutej štátnosti moderným, ušľachtilým obsahom, demokratickým duchom a mravnými hodnotami. K tomu ustavične pozývam všetkých Slovákov dobrej vôle, teda aj Vás. Každý tam, kde žijete a pôsobíte, budete prospešní svojej rodnej krajine, ak budete prispievať k šíreniu jej dobrého mena, upevňovaniu tolerancie, ducha svornosti a vzájomnej úcty. Konajte tak s vedomím príslušnosti k rodnému slovenskému spoločenstvu bez ohľadu na politické presvedčenie, svetonázor alebo inú príslušnosť. Hrdosť, dôstojnosť a láska k rodnému kraju by mala prekonať všetky potenciálne rozopry a mobilizovať nás na slovenskú misiu vo svete.

Na záver sa Vám chcem poďakovať, že ste prišli na toto stretnutie. Ďakujem aj pánu farárovi, ktorý otvára dvere katolíckej misie v Mníchove pre Vaše spoločenské, kultúrne a duchovné stretnutia. Aj vďaka nemu a Vám všetkým horí slovenské svetielko v tejto časti Európy ako dobrá správa o Slovensku. Verím, že toto svetielko bude horieť ešte mnoho, mnoho rokov a že bude znakom tých najlepších slovenských vlastností, ľudskosti, srdečnosti a húževnatosti nášho národa.
Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]