Vymenovania
   

Vymenovanie vysokoškolských profesorov

Úvod | Ústavné právomoci | Vymenovania | Vysoké školy | Vymenovanie vysokoškolských profesorov

Rok 2015

12. 3.

 • doc. Ing. Janette Brezinová, PhD.
  v odbore: výrobné technológie
 • dr. hab. Wojciech Czarny, PhD.
  v odbore: športová edukológia
 • doc. Mgr. Andrej Démuth, PhD.
  v odbore: systematická filozofia
 • doc. MVDr. Štefan Faix, DrSc.
  v odbore: veterinárna morfológia a fyziológia
 • doc. PhDr. František Gahér, CSc.
  v odbore: filozofia
 • doc. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc.
  v odbore: národná a medzinárodná bezpečnosť
 • doc. Ing. Ľudmila Jánošíková, PhD.
  v odbore: aplikovaná informatika
 • doc. Ing. Michal Kelemen, PhD.
  v odbore: mechatronika
 • doc. PaedDr. Jana Kesselová, CSc.
  v odbore: slovenský jazyk a literatúra
 • doc. MUDr. Cyril Klement, CSc.
  v odbore: verejné zdravotníctvo
 • doc. Ing. Silvia Kohnová, PhD.
  v odbore: vodné hospodárstvo
 • doc. Ing. Roman Koleňák, PhD.
  v odbore: strojárske technológie a materiály
 • doc. PhDr. Mária Machalová, CSc.
  v odbore: sociálna práca
 • doc. MUDr. Viktor Matejčík, PhD.
  v odbore: chirurgia
 • doc. JUDr. Jozef Meteňko, PhD.
  v odbore: ochrana osôb a majetku
 • doc. ThDr. Jacek Neumann, PhD.
  v odbore: katolícka teológia
 • doc. Ing. Robert Pokluda, PhD.
  v odbore: záhradníctvo
 • doc. Ing. Pavol Rafajdus, PhD.
  v odbore: silnoprúdová elektrotechnika
 • doc. Ing. Dagmar Samešová, PhD.
  v odbore: enviromentálne inžinierstvo
 • doc. PhDr. Karol Sorby, DrSc.
  v odbore: medzinárodné vzťahy
 • doc. Ing. Vladimír Šály, PhD.
  v odbore: elektroenergetika
 • doc. Mgr. Markéta Štefková, PhD.
  v odbore: hudobné umenie
 • doc. Ing. Pavel Važan, PhD.
  v odbore: automatizácia
 • doc. Ing. Stanislav Žiaran, CSc.
  v odbore: aplikovaná mechanika

Rok 2014

19. 11.

 • doc. Ing. Boris Bielek, PhD.
  v odbore: pozemné stavby
 • doc. Ing. Ľubomír Čaplovič, Phd.
  v odbore: materiály
 • doc. MUDr. Štefan Durdík, PhD.
  v odbore: chirurgia
 • doc. Ing. Gabriel Fedorko, PhD.
  v odbore: logistika
 • doc. PhDr. Július Fuják, PhD.
  v odbore: estetika
 • doc. RNDr. Michal Hnatič, DrSc.
  v odbore: fyzika
 • doc. RNDr. Jaroslav Holomek, CSc.
  v odbore: ochrana osôb a majetku
 • doc. JUDr. Ján Husár, CSc.
  v odbore: obchodné a finančné právo
 • doc. RNDr. Peter Chrastina, PhD.
  v odbore: história
 • doc. RNDr. Michal Jaščur, CSc.
  v odbore: fyzika
 • doc. RNDr. Danica Kačíková, Phd.
  v odbore: bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • doc. Ing. Tomáš Klieštik, PhD.
  v odbore: ekonomika a manažment podniku
 • doc. PhDr. Blanka Kudláčová, PhD.
  v odbore: pedagogika
 • doc. Ing. Pavol Mach, CSc.
  v odbore: fyzika
 • doc. RNDr. Monika Martiniaková, PhD.
  v odbore: biológia
 • doc. Ing. Roman Martoňák, DrSc.
  v odbore: fyzika
 • doc. RNDr. Milan Mazúr, DrSc.
  v odbore: chemická fyzika
 • doc. PhDr. Martina Mojtová, PhD.
  v odbore: sociálna práca
 • doc. Mgr. Peter Mojžiš, ArtD.
  v odbore: filmové umenie a multimédiá
 • doc. Ilona Németh, DLA
  v odbore: výtvarné umenie
 • doc. MVDr. František Novotný, PhD.
  v odbore: veterinárne pôrodníctvo a gynekológia
 • doc. RNDr. Radoslav Omelka, PhD.
  v odbore: biológia
 • doc. Mgr. art. Peter Pavlac
  v odbore: divadelné umenie
 • doc. PaedDr. Silvia Pokrivčáková, PhD.
  v odbore: odborová didaktika
 • doc. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.
  v odbore: slovenské dejiny
 • doc. Ing. Gregor Rozinaj, PhD.
  v odbore: telekomunikácie
 • doc. Mgr. Darina Smržová
  v odbore: filmové umenie a multimédiá
 • doc. PhDr. Martin Šmatlák
  v odbore: filmové umenie a multimédiá
 • doc. MUDr. Danka Švecová, PhD.
  v odbore: dermatovenerológia
 • doc. MVDr. Alexandra Trbolová, PhD.
  v odbore: veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia
 • doc. RNDr. Mária Vondráková, CSc.
  v odbore: biológia
Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]