Vymenovania
   

Vymenovanie rektorov

Úvod | Ústavné právomoci | Vymenovania | Vysoké školy | Vymenovanie rektorov

Rok 2015

11. 3.

 • prof. Ing. Robert Redhammer, PhD.
  Slovenská technická univerzita v Bratislave

29. 1.

 • prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
  Ekonomická univerzita v Bratislave
 • prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.
  Univerzita Komenského v Bratislave
 • prof. MVDr. Jana Mojžišová,PhD.
  Univerzita veterinárskeho lekárstva
  a farmácie v Košiciach
 • prof. Stanislav Stankoci, akademický maliar
  Vysoká škola výtvarných umení
 • doc. PaedDr. Marek Storoška, PhD.
  Vysoká škola medzinárodného podnikania
  ISM  Slovakia v Prešove

Rok 2014

18. 11.

 • doc. Ing.Vladimír Hiadlovský, Phd.
  Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
 • prof. Ing. Miroslav Kelemen, Phd.
  Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach

27. 8.

 • doc. Samuel Abrahám, PhD.
  Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
 • prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD.
  Katolícka univerzita v Ružomberku
 • doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD.
  Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]