Úvod

   

Vedúci Kancelárie prezidenta SR

Úvod | Kancelária prezidenta | Kontakty | Vedúci Kancelárie prezidenta SR

JUDr. Ján ŠOTH 

Osobné údaje

Narodený 2. februára 1960
Ženatý, dvaja synovia


Vzdelanie

1979 – 1984 Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov, Fakulta medzinárodných
                   vzťahov
1978 – 1979 Gymnázium Banská Štiavnica (maturita)
1975 – 1978 Gymnázium Bardejov


Doterajšia prax

od novembra 2012   vedúci Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
2010 – november 2012   riaditeľ Odboru zahraničnej politiky Kancelárie prezidenta Slovenskej republiky
2008 – 2010   riaditeľ Odboru analýz a stratégie MZV SR, generálny štátny radca
2007 – 2008   vedúci Stálej pracovnej skupiny pre vonkajšiu energetickú bezpečnosť MZV SR, vedúci oddelenia OMES MZV SR
2002 – 2007   veľvyslanec SR v Rumunsku a Moldavsku na Veľvyslanectve SR v Bukurešti
2000 – 2002   generálny riaditeľ Sekcie bilaterálnej spolupráce MZV SR
2000 – 2002   externý prednášajúci, odborný garant predmetu „Zahraničná politika SR“ na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
1999 – 2000   riaditeľ 1. teritoriálneho odboru MZV SR (západná a juhozápadná Európa, Spojené štáty americké a Kanada)
1995 – 1999   zástupca veľvyslanca na Veľvyslanectve SR v Paríži, veľvyslanecký radca
1995   zástupca riaditeľa Odboru východnej a juhovýchodnej Európy MZV SR
1993 – 1995   riaditeľ Personálneho odboru MZV SR
1993   riaditeľ Európskeho odboru MZV SR
od 1.1.1993   1. tajomník Veľvyslanectva SR v Bukurešti
1989 – 1992   2. tajomník Veľvyslanectva ČSFR v Bukurešti
1984 – 1992   pracovník Federálneho ministerstva zahraničných vecí Praha

 

Jazykové znalosti

francúzsky, rumunský, ruský a anglický jazyk – pokročilý
nemecký jazyk – základy

Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]