Aktuality
   

Vyhlásenie prezidenta SR k 96. výročiu prijatia Martinskej deklarácie, 30. 10. 2014

Úvod | Aktuality | Prejavy a vystúpenia | Domáce prejavy prezidenta SR | Rok 2014 | Vyhlásenie prezidenta SR k 96. výročiu prijatia Martinskej deklarácie, 30. 10. 2014

Aj keď so vznikom Československej republike spájame predovšetkým 28. október 1918, vyhlásenie spoločného štátu Čechov a Slovákov by nebolo úplné a účinné bez Martinskej deklarácie, ktorá bola prijatá o dva dni neskôr 30. októbra 1918 vo vtedajšom Turčianskom sv. Martine. Tento dokument je teda rovnako závažný ako vyhlásenie novoutvoreného štátneho zväzku v Prahe a práve Martinskou deklaráciou sa k nemu Slováci jednoznačne prihlásili.

Musíme si uvedomiť, že prijatie Martinskej deklarácie bol  veľmi významný okamih našich dejín. Význam jej prijatia je o to väčší, že martinské udalosti sa odohrávali nezávisle od pražských. Náš národ prostredníctvom reprezentantov združených v novovzniknutej Slovenskej národnej rade  deklaráciou zreteľne formuloval koniec tisícročnej príslušnosti nášho územia a ľudí na ňom žijúcich k Uhorsku;, že sme nemenne rozhodnutí uplatniť si svoje právo na sebaurčenie a aktívne vytvárať a žiť svoje vlastné dejiny. Slováci prijali deklaráciou  nielen Československú republiku, ale aj parlamentnú demokraciu, vytvorili základ nového politického, ekonomického a sociálneho systému, ku ktorému sa i dnes hrdo hlásime.

Keď teda hovoríme o vzniku Československej republiky, rovnocenne treba pripomenúť aj prijatie Martinskej deklarácie. Bez nej by spoločný štát Čechov a Slovákov fakticky nenadobudol potrebný štátoprávny rámec.

Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]