Aktuality
   

Príhovor prezidenta SR na konferencii Spoločne za efektívne a dôveryhodnejšie súdnictvo, Bratislava 19. 11. 2014

Úvod | Aktuality | Prejavy a vystúpenia | Domáce prejavy prezidenta SR | Rok 2014 | Príhovor prezidenta SR na konferencii Spoločne za efektívne a dôveryhodnejšie súdnictvo, Bratislava 19. 11. 2014

Vážení účastníci konferencie,

veľmi rád využívam pozvanie Iniciatívy „Za otvorenú justíciu“ vystúpiť na tejto konferencii.

Máme pomaly koniec novembra, onedlho sa začne obdobie, kedy budeme hodnotiť rok 2014. Bol to určite zaujímavý rok pre mnohých z nás. A práve súdnictvo bolo jednou z najväčších tém tohto roka. Považujem za zvlášť dôležité to, že  v tomto roku sa o súdnictve nielen hovorilo, ale najmä to, že v tomto segmente štátnej moci došlo aj k významným zmenám. Po niektorých sme si doslova vydýchli.

Je pravda, že došlo aj k takým zmenám –  ústavy a zákonov -, ktoré neboli prijaté  jednoznačne ani sudcami, ani odbornou verejnosťou. Ale viaceré dôležité zmeny vzbudzujú očakávanie, že naše súdnictvo môže fungovať lepšie,  zvýši sa jeho  dôveryhodnosť,  bude  efektívnejšie  plniť očakávania ľudí, celej spoločnosti.

Často  hovorím, že po posledných mesiacoch vidím svetielko na konci tunela. Ale zároveň som presvedčený, že ak sa zmenila atmosféra, ak sa stali veci, ktoré by sme si možno takto pred rokom nevedeli predstaviť - nemali by sme stratiť to, čomu sa hovorí momentum. Nemali by sme  stratiť energiu a silu veci ďalej meniť.

Keď som nedávno menoval novú predsedníčku Najvyššieho súdu, povedal som jej, že prichádza do pozície, kde jej niet čo závidieť. Dostala mandát a výnimočnú príležitosť napísať svoj osobný príbeh – a tento príbeh sa môže stať súčasťou dôležitého procesu obnovy dôvery verejnosti v slovenskú justíciu. Platí to aj pre novú  predsedníčku Súdnej rady.  Pri našom stretnutí som jej predovšetkým  zaželal, aby pomohla vniesť do rokovaní a rozhodovania Súdnej rady férovosť, korektnosť a profesionalitu v prospech nášho súdnictva.

Ale zároveň chcem aj dnes zopakovať, že to, že už nemáme na čele súdnictva pána Harabina, neznamená, že sme všetko vyriešili.

Chcem vám povedať a prisľúbiť, že súdnictvo zostáva v mojich očiach prioritou – aj pre mňa osobne.

Keď som ako prezident dostal prvé návrhy na vymenovanie nových sudcov  zo Súdnej rady, obrátil som sa na Súdnu radu s návrhom, aby uvážila prijatie jasných transparentných pravidiel posudzovania kandidátov na vymenovanie za sudcov.

Stretol som sa aj so  Súdnou radou  a bol som ubezpečený, že na takýchto pravidlách už pracuje – dúfam, že sa ich podarí prijať v krátkom čase.

Viackrát som sa stretol s  ministrom spravodlivosti a hovorili sme aj o tom, kde sú ešte problémy na prvom stupni výberových konaní kandidátov na sudcov. Pretože len transparentný, náročný, otvorený a objektívny proces výberu nových sudcov je hlavnou garanciou dôveryhodného súdnictva v budúcnosti. A mne,  ako prezidentovi,  záleží na tom, aby som mohol menovať za nových sudcov najlepších z najlepších. Takže ak hovoríme o efektívnom a dôveryhodnom súdnictve – čo je názov vašej konferencie – toto je podľa môjho názoru životne  dôležitá téma.

Veľakrát počujem aj to, že prišiel čas, aby som sa ako prezident zastal súdnictva a sudcov. Vraj  ich obraz vo verejnosti je pokrivený. Súdnictvo a sudcovia si, údajne,  nezaslúžia iba kritiku, ale  aj podporu a väčšie porozumenie.

Sme na konferencii, ktorú organizuje iniciatíva Za otvorenú justíciu, takže tu hovorím dvojnásobne rád -- v našom súdnictve je veľa poctivých a statočných sudcov.  Ktorým záleží na lepšej a dôveryhodnejšej justícii. Ktorí to dokazujú nielen každodennou prácou v talári, ale aj osobnou angažovanosťou vo vnútri justície. A za to si zaslúžia uznanie.

Mám veľké porozumenie pre náročnú prácu sudcov, ktorej, pokiaľ mám správne informácie,  nezodpovedá potrebné technické a personálne  zázemie. Osobitne mám na mysli súdnych úradníkov, ktorých nie je dosť a ich finančné ohodnotenie, ak vezmeme do úvahy ich pracovné zaťaženie,  je demotivujúce. Na spoločnom stretnutí s pánom ministrom a pani predsedníčkou Súdnej rady sme hovorili aj o tejto veci.

A veľmi dobre rozumiem aj tomu, že  po zmenách na čele Súdnej rady a na čele Najvyššieho súdu  mohlo zavládnuť isté uspokojenie. Zmeny, ktoré súdnictvo potrebuje, aby sme išli dopredu, sú však  takej povahy, o akých sa zvykne hovoriť,  že diabol sa skrýva v detailoch. A to býva niekedy ťažšie, a býva to aj únavné.

Preto využívam aj túto príležitosť, aby som požiadal a povzbudil všetkých slušných sudcov, ale aj odbornú verejnosť – poďme ďalej. Buďme naďalej otvorení a úprimní v tom, čo treba spraviť pre efektívnu a dôveryhodnú justíciu. Podpisujem sa aj pod slovo – spoločne-  v názve tejto konferencie - vo mne ako prezidentovi nájdete vždy oporu.

Celkom na záver mi dovoľte využiť túto príležitosť, aby som povedať aj jedno aktuálne želanie pre slovenské súdnictvo, pre sudkyne a sudcov. Na budúci týždeň máte pred sebou voľbu osemnásteho člena  Súdnej rady. Výsledok tejto voľby bude dôležitým rozhodnutím a dôležitou správou. Želám voliteľom – sudkyniam a sudcom -, aby ste v týchto voľbách dobre obstáli pred sebou, aj pred verejnosťou.

Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]