Prezident SRKancelária PrezidentaŠtátne symbolyAktuality a PrehľadyÚstavné právomociPrechádzka sídlomVirtuálna komunikáciaRad Ľudovíta Štúra, II. trieda

Úvodná stránka > Výkon ústavných právomocí > Vyznamenania > Štátne vyznamenania > Rad Ľudovíta Štúra, II. trieda


> Foto
Meno Dátum
Ladislav Bielik, fotograf, I. m 28.08.2003
Magdaléna Blahušiaková, operná speváčka 28.08.2003
Ivan Kadlečík, spisovateľ 28.08.2003
Anton Srholec, kňaz 28.08.2003
Miroslav Stolina, environmentalista 28.08.2003
Ján Starší, hokejový reprezentačný tréner 28.08.2003
Ján Zachara, olympijský víťaz v boxe 28.08.2003
Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., vedec v oblasti pedagogiky 02.09.2002
Prof. PhDr. Martin Slivka, CSc., kinematograf 02.09.2002
Vladimír Petrík, literárny vedec 02.09.2002
Doc. JUDr. Štefan Ogurčák, CSc., zakladateľ ústavného súdnictva SR 02.09.2002
Doc. PhDr. Ivan Laluha, CSc., vysokoškolský pedagóg 02.09.2002
Ivan Ďuriš, vedec v oblasti medicíny 02.09.2002
PhDr. Ján Milan Dubovský, vedec v oblasti archívnictva 02.09.2002
Prof. PhDr. Andrej Červeňák, Drsc., literárny teoretik 02.09.2002
Doc. PhDr. Martin Bútora, diplomat 02.09.2002
Martina Moravcová, plavkyňa 03.09.2001
Jozef Košnár, vedec 03.09.2001
Jozef Baláž, odborník v oblasti známkovej tvorby 03.09.2001
Miroslav Šatan, športovec 03.09.2000
Ján Filc, športový tréner 03.09.2000
Juraj Široký, športový funkcionár 03.09.2000
Bohdan Warchal, umelec 03.09.2000
Ľubomír Lipták, historik 03.09.2000
Peter Jaroš, spisovateľ 03.09.2000
Ján Tužinský, spisovateľ 31.08.1999
Eva Brestenská, pedagóg 31.08.1999


Rad Ľudovíta Štúra, II. trieda - vojenské:
> Foto
Meno Dátum
Ján Paškan, generál, I. m. 31.08.1999
genmjr. Ing. Jozef Blizman, veliteľ Pozemných síl
Ozbrojených síl SR
02.09.2002
genpor. Ing. Milan Cerovský, náčelník Gen. štábu Ozbrojených síl SR 02.09.2002