Aktuality
   

Príhovor prezidenta SR na novoročnom stretnutí so zástupcami cirkví a náboženských spoločností, Bratislava 20. 1. 2015

Úvod | Aktuality | Prejavy a vystúpenia | Domáce prejavy prezidenta SR | Rok 2015 | Príhovor prezidenta SR na novoročnom stretnutí so zástupcami cirkví a náboženských spoločností, Bratislava 20. 1. 2015

Vážený pán minister kultúry,
vážení predstavitelia cirkví,
vážení hostia.

Tak ako uprostred každého mesta stojí chrám, tak ako uprostred zákonov, podľa ktorých žijeme, by malo stáť kritérium mravnosti, tak aj uprostred nášho konania musí stáť porozumenie a tolerancia ako základný tmel spoločnosti.

Vítam vás na tradičnom novoročnom stretnutí predstaviteľov cirkví v Prezidentskom paláci, ktoré sa tento rok koná v emocionálne vypätom období. Svet sužuje strach. Udalosti posledných týždňov nás hlboko zasiahli. Porozumenie je konfrontované s násilím, agresivitou a s neznášanlivosťou. Nielen terorizmus, ale aj extrémizmus či netolerantnosť v rôznych podobách - a konfrontačné emócie, ktoré vzbudzujú - stavajú aj našu spoločnosť, nás všetkých,  vrátane cirkví, pred vysokú spoločenskú zodpovednosť.

Každé náboženstvo v sebe nesie rôzne pravidlá, učenie, chrámy a posolstvá. Ale opravte ma, ak sa mýlim: v tej najvýznamnejšej misii sa všetky náboženstvá zhodujú. Tou misiou je budovanie vzťahov. Vzťahov človeka k človeku.

Cítim to tak, že potrebujeme apelovať na tieto vzťahy. Tlmiť emócie, ktoré stavajú ľudí proti sebe, pripomínať potrebu prívetivého slova, odpúšťania, porozumenia, povzbudenia, tolerancie medzi ľuďmi, pokojných vysvetlení omylov, ale aj pozornosti voči slabším. Teda voči ľuďom, ktorí z rôznych dôvodov sú - alebo sa odôvodnene cítia – spoločensky odstrčení, znevýhodnení a potrebujú povzbudenie a zastanie sa autorít.

Pre státisíce občanov Slovenska takéto autority predstavujete - vy osobne, aj cirkvi, ktoré reprezentujete. Želám vám múdrosť pri narábaní s vašou autoritou pred občanmi aj pred predstaviteľmi vašich cirkví. Želám vám štedrosť pri pomoci ľuďom.

Vaše možnosti, váš vplyv, vaša misia  - vaše slová aj vaše činy - môžu dnes nenahraditeľne povzbudzovať a apelovať na to najdôležitejšie: na ľudskosť každého jedného človeka. Vrátane citlivosti spoločnosti voči sociálnej nespravodlivosti, ľahostajnosti alebo dokonca neúcte voči znevýhodneným ľuďom v konkrétnych obciach a regiónoch, kde takúto misiu zvlášt potrebujeme.

Myslím, že od vás spoločne ľudia najpresvedčivejšie prijmú aj šírenie vzájomnej úcty a rešpektu k inému názoru alebo vierovyznaniu - to znamená bez pokušenia znevažovať toto presvedčenie alebo jeho prejavy. Nikto iný nemá podobnú autoritu tej vašej, kto by v takejto misii tolerancie, ľudskosti a vnímavosti voči druhému človeku pôsobil autentickejšie, účinnejšie, alebo kto by vás v tom mohol zastúpiť.

A dovoľte mi povedať, že si osobne myslím, že rovnakým spôsobom môžete prispieť nielen k tomu, s akým výsledkom sa skončí februárové refendendum, ale aj s akým pocitom z neho naša spoločnosť vyjde ako celok. Ako občan, aj ako prezident som presvedčený, že v živote nie je dôležitý iba výsledok, ku ktorému dospejeme, ale aj spôsob, akým k nemu dospejeme.

Želal by som si, aby spôsob, akým občania a voliči dospejú k výsledku, nech bude akýkoľvek, nezanechal rany na ľuďoch a na schopnosti Slovenska a jeho občanov diskutovať a počúvať sa navzájom. Aby sa argumentovalo úctivo a pravdivo, aby sme nevyšli z referenda rozdelení na nepriateľské tábory. Aby sa kvôli tejto téme dokonca nerozpadávali priateľstvá.

A aby sme potom boli schopní na Slovensku pokračovať aj v diskusii o viacerých podstatných príčinách rozpadu rodín, o spoločenskom a sociálnom postavení neúplných rodín a opustených detí - a nástojčivejšie pomenovať veci, ktoré môže ovplyvniť štát.

Slovensko má veľa vážnych problémov. Viete o nich vy, vieme o nich všetci. Ale žijeme na kúsku zeme, ktorý patrí k šťastnejším, a žijeme v časoch pre nás historicky najlepších. Ešte stále sme len na začiatku roku - niečo z toho, čo nám prinesie, odhadnúť vieme, ale mnohé predvídať nevieme.

Vieme napríklad odhadnúť, že nám tento rok prinesie témy, ktoré môžu s vysokou pravdepodobnosťou rozdeľovať spoločnosť. Na Slovensku budú o rok parlamentné voľby. U nášho suseda za našou východnou hranicou sa bojuje. Po teroristickom útoku v Paríži zaznievajú hrozby pre ďalšie európske mestá.

Myslím, že je zodpovednosťou autorít v našej krajine, formálnych aj neformálnych, aby sme tlmili negatívne emócie, ktoré napríklad len tieto témy prinášajú. Aby sme na Slovensku cítili a udržali súdržnosť. Takto chcem pôsobiť ako prezident, a dovoľte mi vysloviť názor a nádej, že v tomto je náš záujem spoločný.

Želám vám všetko dobré v tomto roku.

Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]