Aktuality
   

Rok 2014

Úvod | Aktuality | Archív správ tlačového oddelenia | Rok 2014

Prezident SR podpísal zákony

Prezident SR podpísal zákony

19. november 2014

Prezident Slovenskej republiky podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky podpísal tieto zákony:

zákon z 21. októbra 2014 o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon z 21. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 244/2002 Z. z. o rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky a o zmene zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov,
zákon z 21. októbra 2014 o spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
zákon z 22. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
zákon z 22. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
zákon z 29. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov,
zákon z 29. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 403/2010 Z. z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
zákon z 30. októbra 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]