News
   

Year 2014

Home | News | Press Department Archive | Year 2014

Prezident SR vystúpil v Commonwealth Club v San Franciscu

Prezident SR vystúpil v Commonwealth Club v San Franciscu

30. september 2014

Slovenský prezident počas svojej pracovnej cesty v USA vystúpil na sanfranciskej pôde Commonwealth Club v Kalifornii. Klub je najstaršia nezisková vzdelávacia inštitúcia, ktorá pôsobí ako otvorené fórum pre verejné záležitosti v USA.

Andrej Kiska v klube pripomenul príbeh úspešnej transformácie Slovenska za ostatných 25 rokov od totality k demokracii. „Vieme, že tento úspech by sme nedosiahli  bez podpory našich partnerov - vrátane USA, „  uviedol prezident, pričom zdôraznil, že Slovensko je pevnou súčasťou transatlantického partnerstva, kde  NATO spolu s Európskou úniou tvorí oporu  našej bezpečnosti a ekonomickej prosperity.

Prezident vo svojom vystúpení spomenul náročný prechod na spoločnú európsku menu, ale aj krízové momenty jej používania. V tejto súvislosti zdôraznil výhody členstva v EÚ, ktoré nepredstavujú len  právo na využívanie eurofondov, ale aj podporu únie v iných náročných geopolitických situáciách.

Andrej Kiska vo svojom vystúpení zdôraznil, že „napriek všetkým ťažkostiam má Európska únia presvedčivú dôveru občanov Slovenskej republiky - viac ako dve tretiny z nich podporujú Európsku úniu. Tento príklad len potvrdzuje, že kríza - za predpokladu, že je dobre zvládaná - môže posilniť vzájomnú súdržnosť. Inak povedané, každé kríza prináša šancu na zlepšenie.“
V súvislosti s krízou na Ukrajine Kiska zdôraznil, že postoj, ktorým intenzívne prostredníctvom NATO pomáhame pri riešení situácie v našej susednej krajine, bude mať vplyv na svet, v ktorom  budeme žiť v budúcnosti.

Hlava štátu ocenila prínos členstva v EÚ pre Slovensko napríklad pri príleve priamych  zahraničných investícií. Kiska zdôrazni nevyhnutnosť podpory výskumu a vývoja ako aj podpore expanzie našich start-upov na globálne trhy, vrátane amerického.

V súvislosti so silnou pozíciou automobilového priemyslu na Slovensku prezident podčiarkol, že nie je v záujme Slovenskej republiky, aby sa stala závislou na jednej oblasti vývozu. Pre vyšší a udržateľný hospodársky rast zvýraznila hlava štátu  dôraz na budovanie ekonomiky silnej v inováciách. „Musíme sa zamerať na sektory, ako sú informačné a komunikačné technológie, počítačová bezpečnosť, nové materiály a biotechnológie.“

V závere svojho vystúpenia Kiska ocenil úspešný príbeh silného transatlantického partnerstva a nevyhnutnosť vzájomnej podpory pri ochrane a budovaní spoločných hodnôt.

Back to top
Printer friendly version
© 2005 - 2015 Office of the President of the Slovak Republic.