Prezident SR - Foto archív 17.12.2014 - Prijatie Igora Rintela, predsedu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR

17.12.2014 - Prijatie Igora Rintela, predsedu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí v SR