Prezident SR - Foto archív Veľký orientálny koberec

Veľký orientálny koberec

Veľký orientálny koberec typu Bidjar (Irán) je z obdobia okolo roku 1900. Koberec je ručne viazaný. Sála je skoro úplne zachovaná v stave, ako počas návštevy kráľovnej Márie Terézie v roku 1775.