Ústavné právomoci
   

Zákony nepodpísané prezidentom SR

Úvod | Ústavné právomoci | Zákony | Zákony nepodpísané prezidentom SR

  • zákon z 11. marca 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V rozhodnutí o vrátení zákona prezident Slovenskej republiky navrhol zákon neprijať ako celok; Národná rada Slovenskej republiky zákon opätovne schválila.
  • zákon z 28. januára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V rozhodnutí o vrátení zákona  prezident Slovenskej republiky navrhol zákon neprijať ako celok; Národná rada Slovenskej republiky zákon opätovne schválila.
  • zákon z 28. januára 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripomienky uplatnené v rozhodnutí o vrátení zákona Národná rada Slovenskej republiky neakceptovala.
  • zákon zo 4. júla 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní zákon schválila bez akceptovania pripomienok prezidenta Slovenskej republiky.
Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]