Profil verejného obstarávateža
   

Zákazka §9 ods. 9

Úvod | Profil verejného obstarávateža | Zákazka §9 ods. 9 | Zákazka §9 ods. 9

Zákazky na dodanie tovaru, poskytnutie služby s predpokladanou hodnotou zákazky nad 1 000 EUR a do 20 000 EUR a uskutočnenie stavebných prác nad 1 000 EUR a do 30 000 EUR.

Úprava webovej stránky

Úprava webovej stránky

18. február 2015

Výber poskytovateža drobných údržbárskych a pomocných prác

Výber poskytovateža drobných údržbárskych a pomocných prác

14. marec 2014

Vyhotovenie kópie obrazu

Vyhotovenie kópie obrazu

7. marec 2014

Tlač minútovníkov

Tlač minútovníkov

5. marec 2014

Pracovné cesty I. polrok 2014

Pracovné cesty I. polrok 2014

30. január 2014

Oznámenie o protokolárnej akcii

Oznámenie o protokolárnej akcii

27. január 2014

Doplnkové upratovanie

Doplnkové upratovanie

17. január 2014

Oznámenie o zadaní zákazky na nákup kvetov

Oznámenie o zadaní zákazky na nákup kvetov

15. január 2014

Oznámenie o zadaní zákazky na tlačiarenské práce

Oznámenie o zadaní zákazky na tlačiarenské práce

15. január 2014

Oznámenie o zadávaní zákaziek na dodávku potravín

Oznámenie o zadávaní zákaziek na dodávku potravín

15. január 2014

Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
1 | 2 | 3 »
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]