Aktuality
   

Rozhovor s prezidentom Andrejom Kiskom, Televízna stanica STV 1, O 5 minút dvanásť, 22. 6. 2014

Úvod | Aktuality | Prezident v médiách | Prezident v médiách | Rok 2014 | Rozhovor s prezidentom Andrejom Kiskom, Televízna stanica STV 1, O 5 minút dvanásť, 22. 6. 2014

Martin Strižinec, moderátor:
"Pekný deň, príjemné nedeľné poludnie. Som Martin Strižinec a je O päť minút dvanásť. Dnes špeciálne z Prezidentského paláca. Prezident Andrej Kiska má za sebou prvý týždeň vo funkcii, prvé rozhodnutia. A práve o tom dnes bude reč. Vitajte, pán prezident. Pekný deň vám želám."
Andrej Kiska, prezident SR (hosť v štúdiu):
"Dobrý deň prajem."

Martin Strižinec:
"Vaše prvé rozhodnutia. Vymenovať troch členov Súdnej rady. Vymenovali ste bývalého sudcu Ústavného súdu Jána Klučku, bývalého člena Súdnej rady a vedeckého pracovníka akadémie vied Jozefa Vozára a sudkyňu Elenu Berthotyovú z Najvyššieho súdu. Prečo práve týchto ľudí?"
Andrej Kiska:
"Tak v prvom rade myslím si, že nie je žiadnym prekvapením, že som troch členov Súdnej rady vymenil. Avizoval som to dopredu a pokladal som to za prvoradú povinnosť, ktorú musím spraviť. Súdna rada je z pohľadu súdnictva ten orgán, ktorý, dá sa povedať, o súdnictve ako takom rozhoduje, a chcel som, aby úrad prezidenta republiky zastupovali osobnosti, ktoré sú uznávané, vážené, ktoré požívajú dôveru v širokom kruhu. A preto po mnohých stretnutiach a diskusiách som sa rozhodol práve pre tieto tri osoby. Ten dôvod, možno ešte o to dôležitejší, prečo som to spravil aj tak rýchlo, je to, že očakávam tú pomoc pri tom veľmi dôležitom kroku, ktorý nás v najbližšej dobe čaká, a to je voľba predsedu, alebo predsedníčky Najvyššieho súdu. Takže to pokladám za ten krok, ktorý je veľmi dôležitý a ktorý som chcel spraviť veľmi rýchlo."

Martin Strižinec:
"Dostaneme sa aj k tomu, samozrejme. Ako dlho sa ale rodilo toto rozhodnutie, že koho vy budete nominovať do tej Súdnej rady? Kedy ste sa s tými ľuďmi o tom prvýkrát rozprávali, že sú vo vašom hľadáčiku? Tak poviem."
Andrej Kiska:
"Dlho. To rozhodnutie prebiehalo okamžite, ako som vedel o výsledkoch volieb, akonáhle som bol zvolený, tak nastalo také medziobdobie. A stretával som sa so sudcami, s mimovládnymi organizáciami, s odborníkmi cez ústavné právo. Stretol som sa s mnohými ľuďmi. Každý týždeň som absolvoval niekoľko stretnutí a hľadali sme tých najvhodnejších kandidátov. Pravdaže, aj tí kandidáti museli s touto nomináciou súhlasiť. Diskutovali sme, hovorím, aj s mimovládnymi organizáciami, kto je ten najvhodnejší, aký typ osobnosti by tam mal byť. Takže trvalo to dlho, bola to poctivá práca. A ja som veľmi rád, že všetci traja mnou navrhnutí túto nomináciu prijali. A ja im držím prsty, pretože táto práca nebude jednoduchá, sú to silné osobnosti, budú rozhodovať nezávisle, a držím prsty."

Martin Strižinec:
"Ja len pripomeniem televíznym divákom, že rozhovor nakrúcame vo štvrtok popoludní, teda s nejakým časovým predstihom pred tým, ako sa bude v televízii vysielať. Keď už budú, pán prezident, známi kandidáti na funkciu predsedu Najvyššieho súdu, poviete otvorene ešte pred tou voľbou, že kto je váš favorit, alebo kto najviac spĺňa nejaké kritériá?"
Andrej Kiska:
"Nie. Nepokladám za správne, aby som sa vyjadroval jasne k osobnostiam, ktoré budú navrhnuté ako také, ako k menám. Vždy som sa vyjadroval, akú mám predstavu, akú má predstavu verejnosť, akú majú predstavu ľudia, kto by mal stáť na čele tak dôležitej inštitúcie ako je Najvyšší súd. Takže tá odborná kvalifikácia, tá dôveryhodnosť, všetky vlastnosti, ktoré očakávame od predsedu Najvyššieho súdu, to som jasne deklaroval. A k jednotlivým menám ako takým, ktoré budú teraz navrhnuté, sa nebudem vyjadrovať."

Martin Strižinec:
"Čaká vás aj vymenovanie troch ústavných sudcov. Vytvorili ste akýsi poradný výbor, ktorý má posúdiť šesticu kandidátov, ktorých zvolil parlament. Aké kritériá by teda mali z vášho pohľadu ústavní sudcovia spĺňať?"
Andrej Kiska:
"Ústavný súd v každom demokratickom štáte je pokladaný za najvyššiu ústavnú inštitúciu, za najvyššiu inštitúciu. Ústavný súd rozhoduje o najdôležitejších veciach, rozhoduje o našom štáte. A mali by tam byť aj z pohľadu profesijného ľudia, ktorí sú vrcholom nášho súdnictva. Žiaľ, tie kritériá tak ako sú postavené zákonom, žiadne takéto podmienky nedávajú, dávajú len základné nejaké podmienky, čo musí spĺňať kandidát na člena Ústavného súdu. A preto som sa rozhodol pri posudzovaní tých šiestich kandidátov, z ktorých traja by mali byť mnou menovaní, že sa nebudem rozhodovať sám, ale zvolím si skutočne odbornosti, teda osobnosti, ktoré majú tieto skúsenosti, vedia týchto ľudí posúdiť. A obrátil som sa na nich, vymenoval som poradný výbor, päťčlenný poradný výbor, ktorý by mal poradiť, ktorý mne ako prezidentovi by mal doporučiť. Pravdaže, na záver to budem ja, kto sa rozhodne o tom, koho menujem alebo koho nemenujem. Ale som presvedčený o tom, že prezident by v tak dôležitých záležitostiach nemal rozhodovať len sám, že by sa mal rozhodovať s odborníkmi, radiť sa s odborníkmi, postupovať transparentne, čo som aj spravil povedal som, kto tam bude, aké kritériá by mali zohľadňovať. A čo je veľmi dôležité, pravdaže, chcem sa aj sám osobne zúčastniť tých rozhovorov s jednotlivými kandidátmi, aby som ich počul a aby som sa s nimi osobne spoznal, aby okrem doporučenia poradného výboru som mal osobne možnosť sa s nimi rozprávať."

Martin Strižinec:
"Ten poradný výbor bude fungovať stále, alebo je to špecifikum iba pre tento konkrétny príklad?"
Andrej Kiska:
"Je to špecifikum pre tento konkrétny prípad. A požiadal som ich, aby svoje rozhodnutie mi oznámili do konca tohto mesiaca, svoje doporučenie, aby som sa vedel dostatočne v predstihu rozhodnúť a menovať príslušných ústavných sudcov."

Martin Strižinec:
"A vyberiete si z toho zoznamu tých šiestich?"
Andrej Kiska:
"No počkáme na rozhodnutie toho poradného výboru. Preto som ho menoval. Nerád by som predbiehal. Takže počkajme na ich rozhodnutie."

Martin Strižinec:
"Ale je stále v hre aj možnosť, že by ste si z tých šiestich nevybrali nikoho?"
Andrej Kiska:
"Ja by som nechcel predbiehať, nechcel by som predbiehať tieto udalosti. Poradný výbor je menovaný, pravidlá sú dané a tá dôležitosť toho, akí ústavní sudcovia by mali byť, myslím si, že je všetkým jasné. Takže ja čakám na ich doporučenie."

Martin Strižinec:
"Čiže ale ak nehovoríte jednoznačné áno, nie, znamená to, že tú možnosť ako keby ste pripúšťali. Je možné, že si napríklad vyberiete iba jedného, dvoch, a nie troch?"
Andrej Kiska:
"Ja by som nechcel predbiehať. Skutočne by som nechcel predbiehať. Poďme krok po kroku. Počkajme, ako čo povie poradný výbor, a ja potom oznámim svoje stanovisko."

Martin Strižinec:
"Tak už len technicky. To rozhodnutie, respektíve to odporúčanie máte dostať do konca mesiaca a rozhodnúť sa rozhodnete v prvý júlový týždeň, keď ústavným sudcom, ktorí sú zvolení momentálne, vyprší funkčné obdobie."
Andrej Kiska:
"Áno."

Martin Strižinec:
"Je tu ešte jedna veľká kauza, ktorá sa ťahá, kauza menovania Jozefa Čentéša. Čaká sa na rozhodnutia Ústavného súdu. Bývalý prezident dal viacero námietok, čím de facto zablokoval Ústavný súd. Stiahnete námietky zaujatosti, ktoré dal váš predchodca, aby ste odblokovali Ústavný súd, aby mohol rozhodnúť v tejto kauze?"
Andrej Kiska:
"Neviem, neradil som sa zatiaľ s odborníkmi, či mám na to právo, alebo či na to právo nemám. Zatiaľ som tu v Prezidentskom paláci len tri dni. Takže poradím sa, aké sú možnosti, a potom dám svoje stanovisko."

Martin Strižinec:
"So súdnictvom, s justíciou, spravodlivosťou súvisí aj novela ústavy, ktorú parlament schválil a Ivan Gašparovič ju teda podpísal tesne pred svojím odchodom z tohto postu, z postu prezidenta. Zavádzajú sa akési previerky. Zatiaľ chýba ten vykonávací zákon. Nevieme presne, ako teda bude ten systém nastavený, ako bude fungovať. Medzi sudcami to ale vyvolalo pomerne veľké reakcie a dokonca to spojilo aj tých, ktorí zvyčajne nevedia naozaj prísť, alebo sa zhodnúť na jednom. Kritizuje to Štefan Harabin, kritizuje to aj Združenie sudcov Slovenska, takisto aj sudcovia, ktorí sú združení zase v iniciatíve Za otvorenú justíciu. Vy sám hovoríte, že nie ste proti previerkam, ale chápete aj obavy z toho, že by sa mohli zneužívať, alebo mohli by byť zneužité. V akom prípade, pán prezident, by ste ten vykonávací zákon, teda zákon o sudcoch a prísediacich, nepodpísali?"
Andrej Kiska:
"Tak ja len zopakujem to, čo ste viac menej naznačili. Za tie roky sa súdnictvo dostalo do stavu, kedy ľudia mu prestali dôverovať. Máme najnižšiu dôveru súdnictva v Európskej únii a vidíme, že sudcovská samospráva zároveň s kompetentnými orgánmi ako keby v tom súdnictve, povedal by som, nevedia spraviť poriadok, nevedia mu vrátiť tú dôveryhodnosť, to, aké súdnictvo by malo byť. A preto rozumiem tomu, že veľká väčšina poslancov odsúhlasila zmenu ústavy. A na druhej strane, tak, ako ste správne pomenovali, rozumiem aj tej obave tých čestných sudcov, že ich zrazu bude niekto starať sa do ich súkromia, bude ich preverovať, rozumiem obave mimovládnych organizácií, či sa previerky nezneužijú práve naopak proti tým čestným sudcom, ktorí tam sú. Takže rozumiem tým obom stranám a veľmi som zvedavý práve na vykonávací zákon, ktorý očakávame v týchto dňoch. A ja by som ho veľmi rád dostal, aby som mohol k tomu zaujať stanovisko, ale dnes by sme predbiehali, pretože nevieme, ako to bude. Čiže rozumiem tomu, na jednej strane tej, aj prečo to je, všetci cítime, áno, v tom súdnictve niečo treba spraviť, sudcovská samospráva to sama nevie, súdnictvo sa dostalo do veľmi zlého stavu, že ten krok je nutné spraviť. Nepovažujem ho, rozumiem tomu z tej druhej strany, nepovažujem ho za najšťastnejší, že rozumiem tým obavám. Takže počkajme na ten vykonávací zákon. Ja ho budem veľmi podrobne, veľmi podrobne ho budem študovať, budem sa radiť, a potom prijmem k tomu stanovisko."

Martin Strižinec:
"Ďalšia vec je, že novela ústavy začne platiť prvého septembra a v auguste parlament už rokovať nebude, čiže ak náhodou by ste mali námietky voči tomu zákonu až po jeho schválení, tak od septembra vlastne by nebolo jasné, ako postupovať. Nemal by tu práve teraz prezident tak, ako ste o ňom hovorili aj v predvolebnej kampani, zasiahnuť a možno sa zaujímať ešte o ten zákon pred jeho schválením? Alebo vytvoriť nejakú širšiu platformu, na ktorej by sa o tom diskutovalo?"
Andrej Kiska:
"Ja som požiadal môj legislatívny odbor, aby v tomto smere začal pracovať, aby mi začal pripravovať stanovisko, nielen k tomu, ale aj k ďalším zákonom, ktoré sú pripravované na schválenie, presne tak, ako ste hovorili, aby som v procese prípravy mohol vyjadriť svoje prípadné pripomienky, prípadné pozmeňujúce návrhy, aby potom nedochádzalo k tomu, že budem zákon vracať do parlamentu a celé sa to bude predlžovať. Takže, žiaľ, som tu ešte len tri dni v tomto úrade. Ale tieto pokyny na to, aby mi legislatívny odbor predložil všetky zákony, ktoré sa momentálne pripravujú, medzi ktoré patrí aj tento, sú a určite sa na to podrobne pozriem."

Martin Strižinec:
"Prípadne ešte doplním nejaké politické rokovanie, ktoré by inicioval prezident republiky na túto tému?"
Andrej Kiska:
"Ak bude potrebné, určite ho spravím."

Martin Strižinec:
"Pred časom ste hovorili aj o tom, že s generálnym prokurátorom Jaromírom Čižnárom by ste sa rád rozprávali o vrátení dôvery v to, že náš štát funguje. Už ste si dohodli termín?"
Andrej Kiska:
"Ešte nie. Ideme postupne podľa ústavných činiteľov. Stretnutia s premiérom, s predsedom parlamentu, s predsedkyňou Ústavného súdu, a postupne všetky stretnutia postupne plánujem, v týchto dňoch prebiehajú, a určite príde aj na stretnutie s generálnym prokurátorom."

Martin Strižinec:
"Zaujíma ma, že ktoré témy na tom stretnutí s nám by ste chceli otvoriť určite."
Andrej Kiska:
"Bude to naše prvé stretnutie, na ktorom... Bude to spoznávacie stretnutie. Tie otázky budú pripravené. Ale keďže to bude prvé stretnutie, nerád by som túto tému takto verejne otváral."

Martin Strižinec:
"Čiže zatiaľ to nebude o tých veľkých kauzách? Lebo pripomeniem váš citát, že   Úprimne ma mrzí, že také kauzy, o ktorých sa vie, že pri nich štát prišiel o milióny eur, na Slovensku odchádzajú do stratena a v ľuďoch to potom vyvoláva podozrenie, že sa u nás nič nedokáže vyšetriť do konca. O tomto to zatiaľ ešte nebude?"
Andrej Kiska:
"Budem sa pýtať, ale ktoré otázky sa budem pýtať, prosím, zatiaľ nechajte na mňa."

Martin Strižinec:
"Mal som ešte pripravené aj také, že aká odpoveď vás uspokojí."
Andrej Kiska:
"Keďže nevieme otázky, nemôžete sa pýtať ani, aké budú odpovede a čo ma uspokojí. Budem sa pýtať."

Martin Strižinec:
"Dobre. A ja sa potom budem pýtať vás."
Andrej Kiska:
"Nech sa páči."

Martin Strižinec:
"Keď sme pri tých ústavných zmenách, ktoré som načrtol, s tým súvisí aj zmienka o manželstve v ústave. Bývalý prezident Ivan Gašparovič mi v rozhovore povedal, že súhlasí s tou základnou ideou, aby postavenie rodiny bolo nejako zvýraznené, ale bol by rád, keby teraz parlament, respektíve vláda prišla aj so zákonmi, ktoré reálne tej rodine pomôžu. Vidíte to podobne?"
Andrej Kiska:
"Sú to dva okruhy. Skutočne sú to dva okruhy. Pokiaľ mali sme v zákone dané, že manželstvo je zväzok muža a ženy, pokiaľ bola tá potreba poslancov to dať do ústavy, ja som s tým tiež osobne žiaden problém nemal. Ak riešime problém rodín, ak riešime problém detí, ak riešime problém toho, čo sa s deťmi v mnohých rodinách deje, ako je o nich postarané, ak riešime otázku toho, ako je postarané vôbec o rodiny s deťmi, aby mohli vyžiť, toto je celý okruh ďalších otázok. To je celý okruh ďalších otázok, ktorým by som sa rád v budúcnosti venoval a diskutoval s jednotlivými členmi vlády. Ale to je ešte skutočne beh na dlhú trať."

Martin Strižinec:
"Čo by ale tým rodinám pomohlo, z vášho pohľadu?"
Andrej Kiska:
"Z môjho pohľadu? Je to logické. Rodinám by pomohlo , aby mohli matky v kľude, mamičky v kľude vychovávať svoje deti, aby rodina mala taký príjem, aby mohla mamička ostať s deťmi do dostatočne vysokého veku doma, aby nemusela hľadať náhradné riešenie, ktoré často ani nevie nájsť v škôlkach, pretože my máme málo miest v škôlkach, aby sa skutočne rodina mohla sústrediť na ten základ, to znamená vytvoriť prostredie pre dobrú výchovu našich detí. Pokiaľ deti, pokiaľ sú malé a sú rodiny v strese, otec nemá prácu, alebo majú málo peňazí, tá atmosféra v rodine je zlá. Akonáhle rodina je... atmosféra v rodine je zlá, to dieťa v tých rokoch, keď sa začína formovať jeho charakter, to zažíva, má, žiaľ, pre neho negatívny dopad na celý život. Takže to je podľa mňa tá základná úloha štátu, vytvárať podmienky pre to, aby rodina ako tá základná bunka, ktorá pripravuje, ktorá vychováva naše deti, aby mala k tomu vytvorené to dobré prostredie."

Martin Strižinec:
"Môžete to, myslíte, až tak výrazne zmeniť z funkcie prezidenta?"
Andrej Kiska:
"Pýtali ste sa ma, čo si myslím, ako rodina, čo by rodine pomohla. Ja som svoje predstavy o tom, ako chcem fungovať ako prezident, povedal v inauguračnom prejave, ktorý bol len pred pár dňami. Aj to, ako chcem pomôcť tomu Slovensku, že sa chcem pýtať. Chcem sa pýtať a čakať od kompetentných odpovede. A nielen odpovede, ale aj riešenia, ktoré poskytujú. A to je úloha prezidenta, klásť otázky a otvárať témy. Prezident nemá výkonnú moc, prezident nemá zázračný prútik, ale prezident je práve tou osobou, ktorý tie otázky by mal klásť."

Martin Strižinec:
"Hovorili ste o troch prioritách, ešte aj v predvolebnej kampani, aj potom už po zvolení   ekonomika, vzdelávanie, zdravotníctvo. A presne tak sám zdôrazňujete, že nemáte ani výkonnú, ani zákonodarnú moc, ani nejaký čarovný prútik. Trošku možno teraz poviem otázku takú, či z toho nebudú prehnaná očakávania, pán prezident, že či nevytvoríte atmosféru, že budete sa všetkých pýtať, budete čakať tie odpovede, ale či napokon nebudú z toho nenaplnené očakávania?"
Andrej Kiska:
"To, či očakávania naplním alebo nenaplním. Tie očakávania sú veľké a ja spravím všetko pre to, aby som ich naplnil, aby som dôveru ľudí, ktorí ma volili, ale nielen tých, ktorí ma volili, dôveru všetkých občanov Slovenska, aby som ju nesklamal. Ale prosím, na to potrebujem čas. A keď budeme mať takýto rozhovor za tri roky, tak ja verím, že už vám budem môcť ukázať konkrétne výsledky mojej práce, konkrétne otázky mojich stretávaní a hľadaní riešení."

Martin Strižinec:
"V jednom z rozhovorov ste povedali, že aj svoje funkčné obdobie rozdelíte na isté časové úseky a zameriate sa potom na určitú oblasť a tej sa budete akýmsi spôsobom najviac venovať. Čím teda začnete? Máme to chápať tak, že to bolo to súdnictvo?"
Andrej Kiska:
"Nie, tak sú veci, ktoré treba riešiť operatívne, ktoré sú súčasťou, by som povedal, dennodenného života prezidenta. A to sú, ako je napríklad súdnictvo. Potom sú návrhy, zákonov, ktoré vláda pripravuje a ktoré pravdaže nerieši v súlade s mojimi predstavami ako prezidenta, ktorej oblasti by som sa chcel venovať. Takže to sú úlohy, ku ktorým treba operatívne pristupovať. A ako prezident ku nim operatívne budem pristupovať a riešiť ich. Ale ako ste správne poznamenali   áno, rád by som sa venoval jednotlivým oblastiam, pretože ten zásah je obrovský a prezident je len jeden, nemá ministrov, nemá odborníkov z každej oblasti ako takej, a preto nemôžem naraz riešiť v súbehu každé jedno odvetvie. A preto sa chcem koncentrovať v príslušnom časovom úseku na jeden z problémov. Pravdaže, pre nás ten najťažší na Slovensku je nezamestnanosť, je málo práce a nízke platy. To je to, čo ľudí najviac trápi. Takže to je tá moja priorita, priorita na to, aby som diskutoval s vládou, s premiérom, s parlamentom o podmienkach pre tých, ktorí prácu tvoria, a o podmienkach, čo za tú prácu, ktorú potom vykonávajú, čo dostávajú. Takže to pokladám za prioritu. Pretože ak budeme mať fungujúcu ekonomiku, ak ľudia budú mať prácu, ak tu budeme mať firmy, ktoré platia dane, potom máme peniaze na zdravotníctvo, na školstvo, na dôchodky. Fungujúca ekonomika je základ štátu, ale pri fungujúcej ekonomike je nesmierne dôležitou súčasťou prosperujúcej ekonomiky je aj tá starostlivosť o odkázaných ľudí len na štát."

Martin Strižinec:
"Premiér sľubuje aj vďaka dotáciám z eurofondov desaťtisíce nových pracovných miest. Vy zasa hovoríte, že potrebujeme viac podporovať malých a stredných podnikateľov a zlepšiť podmienky na podnikanie ako také. Vláda má zrejme iné plány. Tu sa ťažko, to už je naozaj o tom náhľade na svet ako taký. Čo s tým teda ale môžete urobiť? Myslíte si, že keď, dám príklad, daňové licencie, ktoré ste takisto kritizovali, myslíte si, že keby minister financií prišiel s týmto plánom, že mu ho vyhovoríte? Alebo teda s podobným niečím v budúcnosti."
Andrej Kiska:
"Treba zohľadniť oba aspekty. Áno, aj podpora pre veľké spoločnosti, pre veľkých zamestnávateľov je na mieste, pokiaľ tu je. Určite voči tomu nikto nemôže mať námietky, ak vzniknú veľké podniky, ktoré zamestnajú tisíce ľudí. Určite voči tomu nikto nemá námietky. Na druhej strane ale tí, ktorí tvoria tých sedemdesiat percent pracovných miest, tí nesmú byť na druhej koľaji a nemali by byť znevýhodňovaní oproti tým veľkým, pretože to je tou základnou hybnou silou našej ekonomiky ako takej. Ak diskutujeme o tom, ako môžem, ako prezident, ako môžem ovplyvniť to, tak je to len presne tou cestou, ktorou som spomínal. Je úlohou prezidenta, aby témy nastoľoval, aby poukazoval na to, ako vidí našu spoločnosť, a aby sa rozprával s každým jedným, ale skutočne poctivo, hĺbkovo sa rozprával s každým jedným ministrom o tom, ako vidí tie podmienky, ktoré pre tú tvorbu pracovných miest máme. A to máme cez ministra financií, cez ministerstvo práce a sociálnych vecí, cez ministerstvo hospodárstva, a pravdaže s premiérom."

Martin Strižinec:
"Ak ešte môžem. Vašou veľkou témou aj v kampani, aj viac menej tá životná cesta sa s tým spája, je zdravotníctvo. Čo by mu pomohlo? Teraz už z pozície prezidenta, keď niečo poviete, čo by pomohlo nášmu zdravotníctvu? Čo je to najakútnejšie, čo by bolo treba riešiť?"
Andrej Kiska:
"Či z pozície prezidenta, ale aj v kampani to posolstvo je jedno   zdravotníctvo potrebujeme odpolitizovať a v zdravotníctve, zdravotníctvo musia riadiť skutočne špičkoví odborníci. Diváci vedia, že toto je nahrávané vo štvrtok. Zajtra som v Banskej Bystrici, som v detskej nemocnici, som na detskej onkológii. A napríklad primár detskej onkológie v Banskej Bystrici je jeden fantastický človek, odborník, ktorý presne zdravotníctvu rozumie. My tu máme špičkových odborníkov, máme tu ľudí, ktorí pre zdravotníctvo horia srdcom, ktorí ho chcú robiť tak, aby sa tu naši ľudia, naši pacienti, aby sa v zdravotníctve cítili dobre. A treba takýmto ľuďom dávať šancu a priestor na to, aby v našom zdravotníctve mali dobré miesto."

Martin Strižinec:
"Jeden veľký plán vlády je jedna zdravotná poisťovňa. Toho sa nevzdala zatiaľ. Dobrý plán?"
Andrej Kiska:
"Tieto diskusie sa teraz ukončili. A pokiaľ sa nanovo otvoria, určite k tomu poviem svoj názor. Skúsenosti   môžem otvoriť túto tému nanovo   skúsenosti z krajín, kde je najvyššia úroveň zdravotníctva, alebo najlepšia úroveň zdravotníctva, hovorí, že konkurencia medzi zdravotnými poisťovňami je na prospech veci."

Martin Strižinec:
"Prejdeme k zahraničnej politike. Bezprostredne po inaugurácii ste boli v Budapešti na stretnutí prezidentov V4, mimoriadny hosť bol nemecký prezident. Zhodli ste sa aj s prezidentom Áderom, aj s prezidentom Komorowským na nutnosti pomoci Ukrajine. A ak si môžem dovoliť citát  "Aby sa z tejto nepríjemnej situácie dostala, pretože všetky naše krajiny chcú, aby sa Ukrajina pridala k našej časti Európy. Pre nás, ktorí máme s ňou spoločné hranice, je táto otázka o to bytostnejšia." Moja otázka je jednoduchá robí Slovensko pre Ukrajinu dosť?"
Andrej Kiska:
"Je ťažko hodnotiť, či robí pre Ukrajinu dosť, ale signály, ktoré potrebujeme ľuďom na Ukrajine dať, že s nimi počítame v Európskej únii, v Európe ako takej, že by sme chceli, aby tam prišli, tieto signály treba dávať podľa mňa zreteľnejšie a jasnejšie najavo. A určite toto bude jedným z krokov, ktoré v najbližšom období ja spravím."

Martin Strižinec:
"V inauguračnom prejave ste zase hovorili, že Slovensko sa nemôže spoliehať na to, že nám našu bezpečnosť zaručia iní, bez toho, aby sme si plnili naše záväzky, alebo si nemáme záväzky zmäkčovať. Znamená to teda, keď to prerátame na tie čísla konkrétne, že ste za to, aby sme na armádu vynakladali v rozpočte v prepočte tie dve percentá HDP, čo je náš záväzok voči NATO?"
Andrej Kiska:
"Ten problém je daný, ten je... Myslím, že my na Slovensku sme si tak zvykli, že je nám tu... že sme tu v bezpečí, že sa tu cítime veľmi dobre, že sa nám nič nemôže stať. Trochu zabúdame na to, že keď sme do toho bezpečia, že sa o nás taký ten veľký brat postará, keď sa niečo bude diať zlé, že keď sme do toho zväzku so Severoatlantickou alianciou vstupovali, tak sme dali aj nejaký svoj záväzok. A my skutočne sa tu cítime na Slovensku veľmi bezpečne a je základnou úlohou štátu starať sa o bezpečnosť a ochranu ľudí. Takže ak my ten pocit tu máme, ak to bezpečie máme a nikto z nás tu ohrozenie necítil, nemali by sme fungovať tak, že len dostávame, ale mali by sme aj dávať, mali by sme jasne prostituovať k svojim záväzkom. Tu nehovoríme o tom, že máme na ďalší rok zvýšiť na dve percentá, keď sme záväzok dali, ale dať jasný signál toho   áno, dostávame ochranu, cítime sa bezpečne a sme pripravení v príslušnom časovom horizonte s príslušným postupom aj svoje záväzky plniť."

Martin Strižinec:
"Premiér teraz spomína to, že sa bude nejakým spôsobom modernizovať armáda, alebo aj minister obrany to má v pláne. Ale samotné peniaze, ktoré idú do rezortu obrany, ten balík by sa zvyšovať zatiaľ nemal. Správne, alebo už by sme mali mať ambíciu ... ?"
Andrej Kiska:
"S pánom ministrom Glváčom sme sa stretli prvýkrát na inaugurácii a dohodli sme sa, že si veľmi, veľmi rýchlo spolu sadneme a ako vrchný veliteľ ozbrojených síl sa s ním chcem o tejto celej otázke rozprávať, pretože zatiaľ detaily modernizácie armády, o ktorých hovoril, zatiaľ ich nemá."

Martin Strižinec:
"Možno ešte si pomôžem iným citátom. Premiér hovorí o tom, že teraz v čase ekonomického rastu konečne môžeme takpovediac využívať nejaké výhody, ktoré to prináša, že po tých rokoch takého útlmu, že na čo má zmysel nejaké zbrojenie v Európe. Vidíte to podobne, že by to boli de facto peniaze minuté neúčelne, že môžeme teraz konečne možno prispieť ľuďom a zlepšiť ich životnú situáciu, namiesto toho by sme kupovali nejaké nové zbrane? Ak to zjednoduším, samozrejme. Toto je veľké zjednodušenie."
Andrej Kiska:
"No vraciame sa späť k tej otázke, ktorú ste položili pred chvíľou, a to je, či vôbec uvažovať v dnešnej dobe o tom, že či investovať viacej do armády. Ja teraz nechcem hovoriť, že máme na budúci rok spraviť takýto krok, ďalší krok takýto. Táto zodpovednosť je pravdaže na vláde a na ministerstve obrany. Ja len hovorím o tom, a chcem skutočne upozorňovať na to, že nie je z pohľadu našej krajiny správne, že dostávame ochranu, cítime sa bezpečne, veľa dostávame, ale vôbec neuvažujeme o tom, že ten záväzok, ktorý, keď sme vstúpili, že sme dali aj nejaký záväzok, že niečo budeme plniť. Je dôležité si uvedomiť, že z pohľadu krajín Severoatlantickej aliancie nie sme jediní, len málo krajín napĺňa svoje záväzky, ktoré dalo, nie sme v tom tí najhorší. Na druhej strane ale treba nám jasne rozprávať so Severoatlantickou alianciou o tom, ako si predstavujeme napĺňanie, v akých časových horizontoch, a ako tú bezpečnosť, ktorou, keď sme videli ten konflikt na Ukrajine, keď zrazu za pár sto kilometrov od nás vznikali potenciálne, alebo bolo vojnové napätie, tak čo spraviť pre to, aby pri tomto pocite bezpečia a tomto ohrození, ktoré vidíme, že sa zrazu môže vynoriť podstatne bližšie ako očakávame, ako tú bezpečnosť našej krajiny dosiahnuť."

Martin Strižinec:
"Posledné otázky. Mimovládky vás žiadajú, tento týždeň zverejnili takú výzvu, aby ste na stretnutí so zahraničnými partnermi hovorili aj o ľudských právach. Ako príklad dávajú návštevu čínskeho prezidenta, prípadne vašu návštevu v takýchto krajinách. Budete na týchto stretnutiach otvárať ľudskoprávne témy?"
Andrej Kiska:
"Ja som presvedčený o tom, že ľudské práva nesmú byť nadradené obchodným záujmom. Netreba ísť zase s bubnom na zajace. Pravdaže, nechystám sa robiť žiadnu revolúciu v zahraničnej politike. Ale pokiaľ sú stretnutia, alebo sú situácie, kedy budem pokladať za dôležité zdôrazniť otázku ľudských práv, určite tak spravím."

Martin Strižinec:
"Pán prezident, z Ameriky ste domov pred tými dvadsiatimi štyrmi rokmi napísali, že nie všetko je tak ako ste si predstavovali, že niektoré predstavy ste museli takpovediac zreálniť, ale že zostávate stále teda tým optimistom, aj keď ale s takým nejakým možno už s tým realistickejším pohľadom na vec. Neobávate sa, že takáto chvíľa nastane v istej chvíli aj tu v Prezidentskom paláci?"
Andrej Kiska:
"Tie listy, ktoré som písal z Ameriky, som písal, keď som mal dvadsaťsedem rokov. Dnes mám päťdesiatjeden rokov a veľa som toho v živote prežil. Prežil som veľa pádov, veľa neúspechov, ale aj veľa úspechov. A život ma naučil pokore, život ma naučil trpezlivosti. A ja sám od seba neočakávam, a dúfam, že ani občania tejto republiky, že sa niečo rýchlo a nejakým zázrakom stane, ale že postupne, postupnou prácou dosiahneme stabilitu a prosperujúcu našu krajinu."

Martin Strižinec:
"Ďakujem za rozhovor."
Andrej Kiska:
"Ďakujem aj ja."

Na začiatok stránky
Verzia pre tlač
© 2005 - 2015 Kancelária prezidenta SR. WebDesign, analýza prístupnosti a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET.  [Technické informácie]