News
   

Year 2014

Home | News | Press Department Archive | Year 2014

Vyhlásenie prezidenta SR k 96. výročiu vzniku Československej republiky

Vyhlásenie prezidenta SR k 96. výročiu vzniku Československej republiky

28. október 2014

28. október 1918 je jedným z najvýznamnejších dátumov v moderných dejinách Slovenska. Pripomíname si ním vznik Československej republiky (v rokoch 1918 až 1920 nazývanej Republika Česko-Slovenská alebo Česko-Slovenský štát), k čomu sa 30. októbra prihlásili aj signatári Martinskej deklarácie.

Bol to prvý štátny útvar, v ktorom sa Slováci konštituovali ako moderný európsky národ a spolu s českým národom sa postavili za princípy parlamentnej demokracie s vysokou mierou občianskych práv. Tieto práva zaručené neskôr aj ústavou z roku 1920 deklarovali rovnoprávnosť mužov a žien, oboch štátotvorných národov i menšín žijúcich na území Československa, slobodu vierovyznania, tlače, prejavu a zhromažďovania občanov i ochranu súkromného majetku. Hodnoty platné vtedy i dnes.

Pravda, Československá republika spojená s odkazom jej tvorcov Tomáša Gariqua Masaryka, Edvarda Beneša a Milana Rastislava Štefánika. nevznikla z ničoho. Ako povedal M. R. Štefánik: „Nemôžeme udalosti tvoriť. Tie sú výsledkami tisícich faktorov, na ktoré nemáme vplyv. Môžeme im však dať určitý smer, útvar...“

Dlhodobé úsilie oboch národov vymaniť sa z nerovnoprávneho postavenia v rámci Rakúsko-Uhorska dostalo konkrétne kontúry na pozadí vývoja prvej svetovej vojny. Česi a Slováci sa chopili príležitosti, nabrali správny smer a vytvorili spoločný štátny útvar.

Pre Slovensko tento krok predstavoval prínos v oblasti vzdelávania, kultúry, či politiky, ako aj v budovaní a rozvoji parlamentnej demokracie. Demokratické zásady, na ktorých bol založený politický systém prvej Československej republiky znamenali tradíciu, na ktorú bolo možno nadviazať v nasledujúcich desaťročiach, keď bolo treba o tieto princípy a hodnoty zápasiť a ktorú si ctíme aj dnes, v oboch samostatných a navzájom sebe blízkych štátoch, v Slovenskej republike a Českej republike.

Pripomínať si 28. október preto považujem za dôležité tak z hľadiska našej minulosti, ako aj z hľadiska demokratickej prítomnosti a budúcnosti, o ktorú sa aj dnes musíme usilovať.

Back to top
Printer friendly version
© 2005 - 2015 Office of the President of the Slovak Republic.