Prezident SR - Foto archív Nové kachľové pece

Nové kachľové pece

Nové kachľové pece v rohoch miestnosti dodal bratislavský reštaurátor Novota s manželkou podľa originálov z 19. storoľia. Vykurovanie miestnosti je v podlahe. Kachle slúžia iba ako dekorácia, ale môžu byť aj elektricky vyhrievané.